Mẹo Hướng dẫn Lưới chiếu hình trụ đứng đồng khoảng chừng cách K.A. xalishev Đầy đủ Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Lưới chiếu hình trụ đứng đồng khoảng chừng cách K.A. xalishev Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-01-06 14:33:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Lưới chiếu hình trụ đứng đồng khoảng chừng chừng cách K.A. xalishev được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-06 14:33:11 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phép chiếu map là yếu tố thuộc cơ sở toán học của map, vậy phép chiếu map là gì, những công thức xác lập độ biến dạng của phép chiếu map, có bao nhiêu loại phép chiếu map và nhiều chủng loại phép chiếu nó có những ưu nhược điểm gì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung nội dung bài viết sau này.

Định nghĩa phép chiếu map
Phân loại phép chiếu map
Phân loại những phép chiếu map theo đặc trưng biến dạng
Phân loại theo như hình dạng những đường kinh vĩ tuyến của phép chiếu trực diện
Phân loại những phép chiếu map theo xác lập trí vị trí hướng của mạng lưới map
Phân loại những phép chiếu map theo phương pháp tìm phép chiếu
Các phép chiếu hình map cơ bản thường dùng
Phép chiếu hình nón
Phép chiếu hình trụ
Phép chiếu vị trí
Phép chiếu UTM là gì
Tại sao phải sử dụng phép chiếu map

Mục lục nội dung

  Định nghĩa phép chiếu map
  Phân loại phép chiếu map

   Phân loại những phép chiếu map theo đặc trưng biến dạng

    Các phép chiếu đồng góc
    Các phép chiếu đồng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh
    Các phép chiếu tự do

   Phân loại theo như hình dạng những đường kinh vĩ tuyến của phép chiếu trực diện

    Các phép chiếu hình trụ
    Các phép chiếu hình trụ giả
    Các phép chiếu hình nón
    Các phép chiếu hình nón giả
    Các phép chiếu nhiều hình nón
    Các phép chiếu vị trí đứng
    Các phép chiếu vị trí giả
    Các phép chiếu khác

   Phân loại những phép chiếu map theo xác lập trí vị trí hướng của mạng lưới map

    Phép chiếu trực diện
    Các phép chiếu nghiêng
    Các phép chiếu ngang

   Phân loại những phép chiếu map theo phương pháp tìm phép chiếu

    Các phép chiếu tìm tìm kiếm được trên cơ sở giải bài toán thuận của toán map
    Các phép chiếu tìm tìm kiếm được trên cơ sở giải bài toán ngược của toán map

  Các phép chiếu hình map cơ bản thường dùng

   Phép chiếu hình nón

   Phép chiếu hình trụ

   Phép chiếu vị trí

  Phép chiếu UTM là gì
  Tại sao phải sử dụng phép chiếu map

Định nghĩa phép chiếu map

Lần trước, dovenhanh đã trình làng nhữnghệ quy chiếu ở Việt Nam. Hệ quy chiếu cũng xuất phát từ phép chiếu map.

Phép chiếu map là yếu tố biểu thị hoặc ánh xạ mặt phẳng Ellipsoid hoặc mặt cầu lên mặt phẳng theo một quy luật toán học xác lập.

Quy luật toán học đó xác lập sự phụ thuộc hàm số giữa tọa độ địa lý (φ,λ) hoặc tọa độ khác của điểm trên mặt Ellipsoid hoặc mặt cầu Trái Đất và tọa độ vuông góc (x,y) hoặc tọa độ khác của điểm tương ứng trên mặt phẳng.

Mô tả phép chiếu map

Nếu trên mặt Ellipsoid hoặc mặt cầu ta dùng tọa độ địa lý (φ,λ) và trên mặt phẳng ta dùng tọa độ vuông góc (x,y) thì phương trình của phép chiếu có dạng chung như sau:

x = F1 (φ,λ)

y = F2 (φ,λ)

Các hàm F1, F2 phải thoản mãn Đk: đơn trị, liên tục và hữu hạn trong phạm vi mặt phẳng cần biểu thị.

Tính chất của phép chiếu hoàn toàn phụ thuộc và tính chất và đặc trưng của những hàm F1, F2, có vô số những hàm F1, F2 rất rất khác nhau do này cũng luôn hoàn toàn có thể có vô số những phép chiếu rất rất khác nhau.

Phân loại phép chiếu map

Phân loại những phép chiếu map theo đặc trưng biến dạng

Theo những điểm lưu ý biến dạng, những phép chiếu map hoàn toàn hoàn toàn có thể phân ra thành những phép chiếu đồng góc, những phép chiếu đồng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh và những phép chiếu tự do (trong số đó có những phép chiếu đồng khoảng chừng chừng cách).

Các phép chiếu đồng góc

Trên phép chiếu đồng góc thì tầm nhìn không hề biến dạng, tỷ suất độ dài tại một điểm không tùy từng phương hướng, a = b= m = μ = ռ.

Các góc được biểu thị không trở thành biến dạng, nghĩa là tỷ suất diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh khi đó là p.. = a2.

Các phép chiếu đồng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh

Trên phép chiếu đồng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh thì diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh không hề biến dạng, tỷ suất diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh P là một trong hằng số, tỷ suất chiều dài dọc theo những hướng chính khi đó: a = 1/b và b = 1/a; P = h/Mr = K = const = 1.

Các phép chiếu tự do

Đó là những phép chiếu không thuộc hai loại trên, trong những phép chiếu tự do diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh, độ dài và góc đều biến dạng. Trong nhóm những phép chiếu tự do có phép chiếu đồng khoảng chừng chừng cách, Từ đó tỷ suất độ dài dọc theo một trong những hướng cơ bản không thay đổi và trong trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng tỷ suất này bằng 1, nghĩa là a = 1 hay b = 1. Tỷ lệ diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh p.. = a hay p.. = b.

Phân loại theo như hình dạng những đường kinh vĩ tuyến của phép chiếu trực diện

Các phép chiếu hình trụ

Trên những phép chiếu hình trụ thẳng những đường kinh tuyến được biểu thị thành những đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên, khoảng chừng chừng cách Một trong những đường kinh tuyến tỷ suất thuận với hiệu số kinh độ tương ứng, những vĩ tuyến cũng là những đường thẳng vuông góc với những đường kinh tuyến.

Phép chiếu hình trụ đứngCác phép chiếu hình trụ giả

Trong những phép chiếu hình trụ giả những vĩ tuyến được biểu thị thành những đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên, kinh tuyến giữa là đường thẳng, những kinh tuyến khác là đường cong đối xứng qua kinh tuyến giữa.

Phép chiếu hình trụ giả kinh tuyến hình sinPhép chiếu RobinsonCác phép chiếu hình nón

Trên phép chiếu hình nón thẳng, những đường kinh tuyến được biểu thị thành những đường thẳng giao nhau tại một điểm, góc Một trong những đường kinh tuyến tỷ suất thuận với hiệu số kinh độ tương ứng. Các vĩ tuyến biểu thị thành những cung tròn đồng tâm, tâm là giai của những đường kinh tuyến.

Phép chiếu hình nón thẳngCác phép chiếu hình nón giả

Trên những phép chiếu hình nón giả những kinh tuyến là những đường cong đối xứng qua kinh tuyến giữa, kinh tuyến giữa là đường thẳng. Các vĩ tuyến được biểu thị thành những cung tròn đồng tâm, tâm là giao của những đường kinh tuyến.

Phép chiếu hình nón giả BonneCác phép chiếu nhiều hình nón

Trên những phép chiếu nhiều hình nón những kinh tuyến là những đường cong đối xứng qua kinh tuyến giữa, kinh tuyến giữa là đường thẳng. Các vĩ tuyến được biểu thị thành những cung tròn đồng tâm và đối xứng nhau qua xích đạo, tâm là giao của những đường kinh tuyến.

Phép chiếu nhiều hình nónCác phép chiếu vị trí đứng

Trên phép chiếu vị trí thẳng những kinh tuyến là những đường thẳng giao nhau tại một điểm, gọi là yếu tố TT, góc Một trong những đường kinh tuyến tỷ suất thuận với hiệu số kinh độ tương ứng, những vĩ tuyến là những vòng tròn đồng tâm, tâm là giao của những đường kinh tuyến.

Phép chiếu vị trí đứng Bắc CựcCác phép chiếu vị trí giả

Trên những phép chiếu vị trí giả những kinh tuyến là những đường cong hình xoáy ốc giao nhau tại một điểm, gọi là yếu tố TT. Các vĩ tuyến được biểu thị thành những vòng tròn đồng tâm, tâm là giao của những đường kinh tuyến.

Phép chiếu vị trí giảCác phép chiếu khác

Trên những phép chiếu khác những vĩ tuyến là những đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với nhau. Các kinh tuyến là hình dạng bất kỳ, không tuân theo một quy luật nhất định nào.

Phép chiếu Goode

Phân loại những phép chiếu map theo xác lập trí vị trí hướng của mạng lưới map

Trong những phép chiếu map, mạng lưới những đường màn màn biểu diễn của những đường kinh tuyến và vĩ tuyến trên map ta sẽ gọi là lưới cơ bản, ngoài lưới cơ bản toàn bộ toàn bộ chúng ta đưa thêm khái niệm về lưới map chuẩn.

Một lưới là một hình màn màn biểu diễn đơn thuần và giản dị nhất của lưới những đường tọa độ tương ứng với một hệ tọa độ xác lập trong phép chiếu toàn bộ toàn bộ chúng ta gọi là lưới chuẩn và trong nhiều phép chiếu, mạng lưới cơ bản đồng thời là lưới chuẩn, nhưng đôi lúc trong một số trong những trong những trường hợp khác sự trùng hợp này sẽ không còn hề xẩy ra.

Theo vĩ độ φ0 qua điểm cực Q.. của hệ tọa độ được sử dụng thì phép chiếu map được phân ra làm 3 loại:

Phép chiếu trực diện

Khi φ0 = 900, điểm cực của hệ tọa độ được sử dụng trùng với cực địa lý

Mô tả phép chiếu hình nón thẳng, hình trụ thẳng và vị trí thẳngPhép chiếu hình nón thẳngPhép chiếu hình trụ thẳngPhép chiếu vị trí thẳngCác phép chiếu nghiêng

Khi 0 < φ0 < 900

Mô tả phép chiếu nghiêngPhép chiếu hình nón nghiêngPhép chiếu vị trí nghiêngCác phép chiếu ngang

Khi φ0 = 00 , điểm cực Q.. khi đó nằm trên xích đạo.

Mô tả phép chiếu ngangPhép chiếu vị trí ngangPhép chiếu hình trụ ngangPhép chiếu hình nón ngang

Phân loại những phép chiếu map theo phương pháp tìm phép chiếu

Các phép chiếu tìm tìm kiếm được trên cơ sở giải bài toán thuận của toán map

Phương pháp giải bài toán thuận là phương pháp tìm phép chiếu mà trong số đó trước hết xuất phát từ những Đk cho trước để tìm tìm kiếm được những hàm f1 (φ,λ), f2 (φ,λ), tiếp Từ đó nhờ vào những hàm đã tìm tìm kiếm được để xác lập những trị số và những đại lượng khác đặc trưng được được cho phép chiếu cần tìm.

Các phép chiếu tìm tìm kiếm được trên cơ sở giải bài toán thuận của toán map như những phép chiếu hình trụ, những phép chiếu hình nón, những phép chiếu vị trí,.

Các phép chiếu tìm tìm kiếm được trên cơ sở giải bài toán ngược của toán map

Phương pháp tìm phép chiếu map trên cơ sở giải bài toán ngược của toán map là phương pháp xác lập phép chiếu map khi đã xác lập trước những đặc trưng của phép chiếu, rồi vị trí vị trí căn cứ vào những đặc trưng đó để tìm ra những hàm f1, f2 hoặc là trực tiếp tìm những trị số tọa độ và những đặc trưng khác của phép chiếu chưa cho trước.

Phép chiếu tìm tìm kiếm được bằng phương pháp này là phép chiếu Gauu-Kruger, phép chiếu UTM, phép chiếu Trebưsep,

Các phép chiếu hình map cơ bản thường dùng

Phép chiếu hình nón

Theo định dướng của điểm cực những phép chiếu hình nón được chia ra như sau:

Các phép chiếu hình nón thẳng
Các phép chiếu hình nón nghiêng
Các phép chiếu hình nón ngang

Định nghĩa:

Trên phép chiếu hình nón thẳng những kinh tuyến được biểu thị thành những đường thẳng giao nhau tại một điểm, góc Một trong những kinh tuyến tỷ suất thuận với hiệu số kinh độ tương ứng. Các vĩ tuyến được biểu thị thành những cung tròn đồng tâm, tâm là giao điểm của những đường kinh tuyến.

Trên những phép chiếu hình nón nghiêng hoặc ngangthì những vòng thẳng đứng và những vòng đồng cao của hệ tọa độ cực mặt cầu nghiêng hoặc ngang được biểu thị in như những kinh tuyến và vĩ tuyến trên phép chiếu hình nón thẳng.

Theo tính chất biến dạng thì những phép chiếu hình nón được phân thành 03 loại:

  Phép chiếu hình nón đồng góc
  Phép chiếu hình nón đồng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh
  Phép chiếu hình nón tự do

Phép chiếu hình trụ

Theo tính chất biến dạng những phép chiếu hình trụ được chia ra thành:

Các phép chiếu hình trụ đồng góc
Các phép chiếu hình trụ đồng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh
Các phép chiếu hình trụ tự do (trong số đó có những phép hình chiếu hình trụ đồng khoảng chừng chừng cách).

Theo xác lập trí vị trí hướng của mạng lưới kinh vĩ tuyến, tùy từng những điểm cực Q.. của hệ tọa độ được sử dụng, người ta chia những phép chiếu hình trụ thành:

Các phép chiếu hình trụ thẳng
Các phép chiếu hình trụ nghiêng
Các phép chiếu hình trụ ngang

Định nghĩa:

Trong phép chiếu hình trụ thẳng những đường kinh tuyến được biểu thị thành những đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên, khoảng chừng chừng cách Một trong những kinh tuyến tỷ suất thuận với hiệu số kinh độ tương ứng, những vĩ tuyến là những đường thẳng vuông góc với những kinh tuyến.

Trong phép chiếu hình trụ nghiêng hoặc ngang thì những vòng thẳng đứng và những vòng đồng cao của hệ tọa độ cực mặt cầu nghiêng hoặc ngang được chọn thì được biểu thị in như những kinh tuyến và vĩ tuyến trên phép chiếu hình trụ thẳng.

Phép chiếu vị trí

Các phép chiếu vị trí theo xác lập trí vị trí hướng của điểm cực của hệ tọa độ sử dụng được phân thành những phép chiếu vị trí thẳng, những phép chiếu vị trí nghiêng và những phép chiếu vị trí ngang.

Trên những phép chiếu vị trí thẳng, những kinh tuyến là những đường thẳng giao nhau tại một điểm, góc Một trong những đường kinh tuyến tỷ suất thuận với hiệu số kinh độ tương ứng, những vĩ tuyến là những vòng tròn đồng tâm, có tâm là giao điểm của những kinh tuyến.

Trên những phép chiếu vị trí nghiêng hoặc ngang thì những vòng thẳng và những vong đồng cao của hệ tọa độ cực mặt cầu nghiêng hoặc ngang đã được lựa chọn thì được biểu thị trong mạng lưới chuẩn nghĩa là in như những kinh tuyến trên phép chiếu vị trí thẳng. Khi đó mạng lưới những kinh tuyến được vẽ trên map lại là những đường cong.

Các phép chiếu vị trí thường dùng để xây dựng map tỷ suất nhỏ, cho nên vì thế vì thế mặt phẳng toán học của Trái Đất thường được trao là mặt cầu bán kính R.

Từ những thông tin trên toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể rút ra được những ưu nhược điểm của nhiều chủng loại phép chiếu như sau:

Ưu nhược điểm của 3 phép chiếu thường dùng

Vậy Phép chiếu UTM thuộc nhóm phép chiếu nào cùng chúng tôi tìm hiểu tiếp nội dung dưới đây:

Phép chiếu UTM là gì

Phép chiếu map UTM (Universal Transverse Mercator) cũng rất được thực thi với tâm chiếu là tâm của quả đất và với từng múi 60, nhưng khác với phép chiếu hình Gauss. Để giảm độ biến dạng về chiều dài và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh, UTM sử dụng hình trụ ngangcó bán kính nhỏ hơn bán kính trái đất, nó cắt mặt cầu theo hai tuyến phố cong đối xứng và cách kinh tuyến giữa khoảng chừng chừng ± 180km. Kinh tuyến giữa nằm phía ngoài mặt trụ còn hai kinh tuyến biên nằm phía trong mặt trụ.

Như vậy, hai tuyến phố cong cắt mặt trụ không trở thành biến dạng chiều dài (k-l), tỷ suất chiếu của kinh tuyến giữa múi nhỏ hơn 1 (k=0,9996) còn trên kinh tuyến biên tỷ suất chiếu to nhiều hơn nữa 1 . Phép chiếu hình UTM cũng là phép chiếu hình trụ ngang giữ góc, độ biến dạng về chiều dài và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh lớn số 1 ở vùng giao nhau giữa xích đạo với kinh tuyến giữa và tại hai kinh tuyến biên.

Các điểm nằm phía trong đường nét cắt mặt trụ thì độ biến dạng mang dấu âm còn phía ngoài là dấu dương.

Phép chiếu UTM

Như vậy, so với phép chiếu hình Gauss, phép chiếu UTM có ưu điểm là độ biến dạng được phân loại đều hơn và có trị số nhỏ hơn nhưng khi xử lý số liệu lại rất phức tạp (vì trong một múi chiếu ở những vùng rất rất khác nhau hoặc khi xét trong một vùng độ biến dạng mang dấu âm khí và dương khí rất rất khác nhau).

Tại sao phải sử dụng phép chiếu map

Tại sao phải sử dụng phép chiếu map là vướng mắc thật nhiều người vướng mắc, Dovenhanh sẽ tóm gọn câu vấn đáp với những nội dung dưới đây:

  Phép chiếu map được được cho phép màn màn biểu diễn mặt phẳng cong của Trái Đất lên mặt phẳng, để biên vẽ được map thì mỗi điểm trên mặt cong phải tương ứng với một điểm trên mặt phẳng map.
  Phải sử dụng nhiều phép chiếu rất rất khác nhau vì mặt phẳng Trái Đất cong nên lúc sử dụng một phép chiếu hình thể hiện lên mặt phẳng, những khu vực rất rất khác nhau, trên map không thể hoàn toàn đúng chuẩn như nhau. Mỗi phép chiếu lại sở hữu tiềm năng sử dụng rất rất khác nhau: giữ góc, hướng, diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh Vì vậy tuỳ theo lãnh thổ cần biên vẽ, yêu cầu sử dụng rất rất khác nhau mà người ta dùng những phép chiếu hình rất rất khác nhau.

Như vậy chúng tôi đã trình làng cho những bạn về Các phép chiếu map, ưu nhược điểm của những phép chiếu. Hy vọng đấy là nội dung nội dung bài viết có ích.

Bài viết Các phép chiếu map và ưu nhược điểm của những phép chiếu? được tài trợ bởi:

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hợp Nhất Bách Việt

  Website: ://dovenhanh/
  Trụ sở chính: 369 Lò Lu, Phường Trường Thạnh,TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
  Hotline: 028 35356895 hoặc 0907621115
  E-Mail:

Xem thêm bài:

Cách tính tỷ suất điểm khống chế tọa độ mặt phẳng

Đo thủy chuẩn? Các cấp hạng lưới khống chủ trương cao

Cách chia mảnh map theo phương pháp UTM và Gauss

Hệ tọa độ và hệ quy chiếu map ở Việt Nam

Tham khảo map Tp Tp Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất năm 2022
Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào liên quan. Hãy điền gửi ở form này nhé. Ban quản trị sẽ xem xét và tìm câu vấn đáp thích hợp nhất.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.Tên của bạnEmail *Nhập email của bạn để nhận câu trả lờiCâu hỏi của bạn *Nhập nội dung bạn thắc mắcGửi

Reply

9

0

Chia sẻ

Share Link Download Lưới chiếu hình trụ đứng đồng khoảng chừng chừng cách K.A. xalishev miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Lưới chiếu hình trụ đứng đồng khoảng chừng chừng cách K.A. xalishev tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Lưới chiếu hình trụ đứng đồng khoảng chừng chừng cách K.A. xalishev miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Lưới chiếu hình trụ đứng đồng khoảng chừng chừng cách K.A. xalishev

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Lưới chiếu hình trụ đứng đồng khoảng chừng chừng cách K.A. xalishev vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Lưới #chiếu #hình #trụ #đứng #đồng #khoảng chừng chừng #cách #xalishev

4472

Review Lưới chiếu hình trụ đứng đồng khoảng chừng cách K.A. xalishev Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Lưới chiếu hình trụ đứng đồng khoảng chừng cách K.A. xalishev Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Lưới chiếu hình trụ đứng đồng khoảng chừng cách K.A. xalishev Đầy đủ miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Lưới chiếu hình trụ đứng đồng khoảng chừng cách K.A. xalishev Đầy đủ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Lưới chiếu hình trụ đứng đồng khoảng chừng cách K.A. xalishev Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Lưới chiếu hình trụ đứng đồng khoảng chừng cách K.A. xalishev Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Lưới #chiếu #hình #trụ #đứng #đồng #khoảng chừng #cách #xalishev #Đầy #đủ