Thủ Thuật về Luật căn cước công dân số 59/2014/qh13 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Luật căn cước công dân số 59/2014/qh13 được Update vào lúc : 2022-09-25 19:06:14 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Skip to content

     Luật Căn cước công dân 2014 quy định về căn cước công dân, Cơ sở tài liệu căn cước công dân và Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư; quản trị và vận hành, sử dụng thẻ Căn cước công dân; quyền, trách nhiệm và trách nhiệm, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có liên quan. Luật Căn cước công dân 2014 số 59/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014 và có hiệu lực hiện hành pháp lý vào trong ngày thứ nhất/01/2022.

QUỐC HỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Luật số: 59/2014/QH13

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 20 tháng 11 năm 2014

LUẬT

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật căn cước công dân.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Luật này quy định về căn cước công dân, Cơ sở tài liệu căn cước công dân và Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư; quản trị và vận hành, sử dụng thẻ Căn cước công dân; quyền, trách nhiệm và trách nhiệm, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có liên quan.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

Luật này vận dụng riêng với công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân theo quy định của Luật này.
Nhân dạng là điểm lưu ý riêng không liên quan gì đến nhau và ổn định bên phía ngoài của một người để phân biệt người này với những người khác.
Tàng thư căn cước công dân là khối mạng lưới hệ thống hồ sơ, tài liệu về căn cước công dân, được quản trị và vận hành, phân loại, sắp xếp theo trình tự nhất định để tra cứu và khai thác thông tin.
Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của toàn bộ công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, tàng trữ, quản trị và vận hành bằng hạ tầng thông tin để phục vụ quản trị và vận hành nhà nước và thanh toán giao dịch thanh toán của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên.
Cơ sở tài liệu căn cước công dân là cơ sở tài liệu chuyên ngành, tập hợp thông tin về căn cước công dân Việt Nam, được số hóa, tàng trữ, quản trị và vận hành bằng hạ tầng thông tin và là bộ phận của Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư.
Cơ sở tài liệu chuyên ngành là tập hợp thông tin về một hoặc một số trong những nghành quản trị và vận hành nhất định của cục, ngành được số hóa, tàng trữ, quản trị và vận hành bằng hạ tầng thông tin và được link với Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư.
Cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân là khối mạng lưới hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất, tích lũy, xử lý, tàng trữ, truyền đưa và trao đổi thông tin số về dân cư và căn cước công dân, gồm có mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính và cơ sở tài liệu.
Cơ quan quản trị và vận hành căn cước công dân là cơ quan chuyên trách thuộc Công an nhân dân, làm trách nhiệm quản trị và vận hành căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân.

Điều 4. Nguyên tắc quản trị và vận hành căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân

Tuân thủ Hiến pháp và pháp lý; bảo vệ quyền con người và quyền công dân.
Bảo đảm công khai minh bạch, minh bạch trong quản trị và vận hành, thuận tiện cho công dân.
Thu thập, update thông tin, tài liệu khá đầy đủ, đúng chuẩn, kịp thời; quản trị và vận hành triệu tập, thống nhất, ngặt nghèo, bảo vệ an toàn và uy tín; duy trì, khai thác, sử dụng hiệu suất cao và tàng trữ lâu dài.

(………………………………………………………….)

Bạn hoàn toàn có thể tải Luật Căn cước công dân năm 2014: Luật Căn cước công dân năm 2014

     Bài viết tìm hiểu thêm:

      Đề được tư vấn về Tải Luật Căn cước công dân năm 2014, xin liên hệ theo số điện thoại 07.05.06.8600 hoặc gửi vướng mắc về E-Mail:  Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ vướng mắc của người tiêu dùng một cách tốt nhất.

      Luật hợp danh Hoàng Gia xin chân thành cám ơn!

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022

Luật Cảnh sát cơ động năm 2022

Luật số 73/2022/QH14: Luật Phòng, chống ma túy

Luật số 72/2022/QH14: Luật Bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

Luật số 66/2022/QH14: Luật Biên phòng Việt Nam

Điều 38. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp

1. Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

2. Chứng minh nhân dân đã được cấp trước thời điểm ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành vẫn vẫn đang còn mức giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân.

3. Các loại sách vở có mức giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực hiện hành pháp lý.

Các loại biểu mẫu đã phát hành có quy định sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

4. Địa phương chưa có Đk về hạ tầng thông tin, vật chất, kỹ thuật và người quản trị và vận hành căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân để triển khai thi hành theo Luật này thì công tác thao tác quản trị và vận hành công dân vẫn thực thi theo những quy định của pháp lý trước thời điểm ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành; chậm nhất từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022 phải thực thi thống nhất theo quy định của Luật này.

5. Chính phủ quy định rõ ràng việc thực thi Luật này trong thời hạn chuyển tiếp từ khi Luật này còn có hiệu lực hiện hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

TÌNH TRẠNG HIỆU LỰC

QUỐC HỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Luật số: 59/2014/QH13

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 20 tháng 11 năm 2014

LUẬT

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật căn cước công dân.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Luật này quy định về căn cước công dân, Cơ sở tài liệu căn cước công dân và Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư; quản trị và vận hành, sử dụng thẻ Căn cước công dân; quyền, trách nhiệm và trách nhiệm, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có liên quan.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

Luật này vận dụng riêng với công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân theo quy định của Luật này.

2. Nhân dạng là điểm lưu ý riêng không liên quan gì đến nhau và ổn định bên phía ngoài của một người để phân biệt người này với những người khác.

3. Tàng thư căn cước công dân là khối mạng lưới hệ thống hồ sơ, tài liệu về căn cước công dân, được quản trị và vận hành, phân loại, sắp xếp theo trình tự nhất định để tra cứu và khai thác thông tin.

4. Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của toàn bộ công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, tàng trữ, quản trị và vận hành bằng hạ tầng thông tin để phục vụ quản trị và vận hành nhà nước và thanh toán giao dịch thanh toán của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên.

5. Cơ sở tài liệu căn cước công dân là cơ sở tài liệu chuyên ngành, tập hợp thông tin về căn cước công dân Việt Nam, được số hóa, tàng trữ, quản trị và vận hành bằng hạ tầng thông tin và là bộ phận của Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư.

6. Cơ sở tài liệu chuyên ngành là tập hợp thông tin về một hoặc một số trong những nghành quản trị và vận hành nhất định của cục, ngành được số hóa, tàng trữ, quản trị và vận hành bằng hạ tầng thông tin và được link với Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư.

7. Cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân là khối mạng lưới hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất, tích lũy, xử lý, tàng trữ, truyền đưa và trao đổi thông tin số về dân cư và căn cước công dân, gồm có mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính và cơ sở tài liệu.

8. Cơ quan quản trị và vận hành căn cước công dân là cơ quan chuyên trách thuộc Công an nhân dân, làm trách nhiệm quản trị và vận hành căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân.

Điều 4. Nguyên tắc quản trị và vận hành căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp lý; bảo vệ quyền con người và quyền công dân.

2. Bảo đảm công khai minh bạch, minh bạch trong quản trị và vận hành, thuận tiện cho công dân.

3. Thu thập, update thông tin, tài liệu khá đầy đủ, đúng chuẩn, kịp thời; quản trị và vận hành triệu tập, thống nhất, ngặt nghèo, bảo vệ an toàn và uy tín; duy trì, khai thác, sử dụng hiệu suất cao và tàng trữ lâu dài.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của công dân về căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân

1. Công dân có quyền sau này:

a) Được bảo vệ bí mật thành viên, bí mật mái ấm gia đình trong Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân, trừ trường hợp phục vụ thông tin, tài liệu theo luật định;

b) Yêu cầu cơ quan quản trị và vận hành căn cước công dân update, sửa đổi thông tin khi thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư, Cơ sở tài liệu căn cước công dân hoặc thẻ Căn cước công dân chưa tồn tại, chưa đúng chuẩn hoặc có sự thay đổi theo quy định của pháp lý;

c) Được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định của Luật này;

d) Sử dụng thẻ Căn cước công dân của tớ trong thanh toán giao dịch thanh toán, thực thi quyền, quyền lợi hợp pháp của công dân;

đ) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp lý riêng với hành vi vi phạm pháp lý về căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân.

2. Công dân có trách nhiệm và trách nhiệm sau này:

a) Chấp hành quy định của Luật này và pháp lý có liên quan;

b) Làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định của Luật này;

c) Cung cấp khá đầy đủ, đúng chuẩn, đúng thời hạn thông tin, tài liệu của tớ mình để update vào Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân theo quy định của Luật này và pháp lý có liên quan;

d) Xuất trình thẻ Căn cước công dân khi người dân có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra theo quy định của pháp lý;

đ) Bảo quản, giữ gìn thẻ Căn cước công dân đã được cấp; khi mất phải kịp thời trình báo với cơ quan quản trị và vận hành căn cước công dân;

e) Nộp lại thẻ Căn cước công dân cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp đổi, bị tịch thu, tạm giữ thẻ theo quy định tại Điều 23 và Điều 28 của Luật này.

3. Người đang mắc bệnh tinh thần hoặc bệnh khác làm mất đi kĩ năng nhận thức, kĩ năng điều khiển và tinh chỉnh hành vi thông qua người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của tớ thực thi quyền và trách nhiệm và trách nhiệm được quy định tại Điều này.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan quản trị và vận hành căn cước công dân

1. Thu thập, update đúng chuẩn thông tin về công dân.

2. Chỉnh sửa kịp thời khi có vị trí căn cứ xác lập thông tin về công dân chưa đúng chuẩn hoặc có sự thay đổi.

3. Niêm yết công khai minh bạch và hướng dẫn những thủ tục hành chính về căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân liên quan đến cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên theo quy định của Luật này.

4. Bảo đảm bảo vệ an toàn và uy tín, bí mật thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân.

5. Cung cấp khá đầy đủ, kịp thời, đúng chuẩn thông tin, tài liệu về công dân khi được cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên yêu cầu theo quy định của pháp lý.

6. Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định của Luật này.

7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo quy định của pháp lý.

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Cản trở thực thi những quy định của Luật này.

2. Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân trái quy định của pháp lý.

3. Sách nhiễu, gây phiền hà khi xử lý và xử lý thủ tục về căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân.

4. Làm sai lệch sổ sách, hồ sơ về công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân; không phục vụ, phục vụ không khá đầy đủ, phục vụ trái quy định của pháp lý thông tin, tài liệu về căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân; lạm dụng thông tin về công dân theo quy định của Luật này gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên.

5. Làm lộ bí mật thông tin thuộc Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân.

6. Thu, sử dụng phí, lệ phí trái quy định của pháp lý.

7. Làm giả, sửa chữa thay thế, làm sai lệch nội dung thẻ Căn cước công dân; chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ Căn cước công dân của người khác; thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, cầm đồ, nhận cầm đồ, hủy hoại thẻ Căn cước công dân; sử dụng thẻ Căn cước công dân giả.

8. Truy nhập trái phép, làm thay đổi, xóa, hủy, phát tán thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân.

9. Thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân trái quy định của pháp lý.

Chương II

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ, CƠ SỞ DỮ LIỆU CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Mục 1. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

Điều 8. Yêu cầu xây dựng Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư

1. Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư được quản trị và vận hành triệu tập, thống nhất và xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật.

2. Bảo đảm bảo vệ an toàn và uy tín, thuận tiện cho việc tích lũy, update, khai thác, sử dụng.

3. Bảo đảm link với những cơ sở tài liệu chuyên ngành.

4. Bảo đảm quyền khai thác thông tin của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên theo quy định của pháp lý.

Điều 9. tin tức về công dân được tích lũy, update vào Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư

1. Nội dung thông tin được tích lũy, update gồm:

a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

b) Ngày, tháng, năm sinh;

c) Giới tính;

d) Nơi Đk khai sinh;

đ) Quê quán;

e) Dân tộc;

g) Tôn giáo;

h) Quốc tịch;

i) Tình trạng hôn nhân gia đình;

k) Nơi thường trú;

l) Nơi ở hiện tại;

m) Nhóm máu, khi công dân yêu cầu update và xuất trình bản kết luận về xét nghiệm xác lập nhóm máu của người đó;

n) Họ, chữ đệm và tên, số định danh thành viên hoặc số Chứng minh nhân dân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp;

o) Họ, chữ đệm và tên, số định danh thành viên hoặc số Chứng minh nhân dân của chủ hộ, quan hệ với chủ hộ;

p.) Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.

2. tin tức của công dân được tích lũy, update vào Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư từ tàng thư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân, Cơ sở tài liệu về cư trú, Cơ sở tài liệu hộ tịch và cơ sở tài liệu chuyên ngành khác qua việc xử lý chuẩn hóa tài liệu sẵn có về dân cư.

Trường hợp thông tin, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này chưa tồn tại hoặc gần khá đầy đủ thì được tích lũy, update từ công dân.

Điều 10. Quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư

1. Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư là tài sản vương quốc, được Nhà nước bảo vệ theo quy định của pháp lý về bảo vệ khu công trình xây dựng quan trọng liên quan đến bảo mật thông tin an ninh vương quốc.

Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư là cơ sở tài liệu dùng chung, do Bộ Công an quản trị và vận hành.

2. Khai thác thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư được thực thi như sau:

a) Cơ quan quản trị và vận hành cơ sở tài liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội được khai thác thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư thuộc phạm vi hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn của tớ;

b) Công dân được khai thác thông tin của tớ trong Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư;

c) Tổ chức và thành viên không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này còn có nhu yếu khai thác thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư phải được sự đồng ý của cơ quan quản trị và vận hành Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư theo quy định của pháp lý.

3. tin tức trong Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư là vị trí căn cứ để cơ quan, tổ chức triển khai kiểm tra, thống nhất thông tin về công dân. Khi công dân đã sử dụng thẻ Căn cước công dân của tớ, cơ quan, tổ chức triển khai không được yêu cầu công dân xuất trình sách vở hoặc phục vụ thông tin đã có trong Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư.

4. Chính phủ quy định rõ ràng Điều này.

Điều 11. Mối quan hệ giữa Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư với những cơ sở tài liệu chuyên ngành

1. Các cơ sở tài liệu chuyên ngành được link với Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư để update, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin về công dân quy định tại khoản 1 Điều 9 của Luật này.

2. tin tức về công dân quy định tại khoản 1 Điều 9 của Luật này còn có trong cơ sở tài liệu chuyên ngành phải được update kịp thời, khá đầy đủ, đúng chuẩn vào Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư.

3. Trường hợp thông tin về công dân trong những cơ sở tài liệu chuyên ngành hoặc sách vở đã cấp không phù phù thích hợp với thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư thì phải theo Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư.

4. Việc link, update, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin giữa Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và những cơ sở tài liệu chuyên ngành của những cty, tổ chức triển khai phải bảo vệ hiệu suất cao, bảo vệ an toàn và uy tín, phù phù thích hợp với hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của Luật này và pháp lý có liên quan.

5. Chính phủ quy định việc link, update, chia sẻ, khai thác, sửa đổi, sử dụng thông tin, lộ trình link giữa Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và cơ sở tài liệu chuyên ngành.

Điều 12. Số định danh thành viên

1. Số định danh thành viên được xác lập từ Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư dùng để link, update, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và những cơ sở tài liệu chuyên ngành.

2. Số định danh thành viên do Bộ Công an thống nhất quản trị và vận hành trên toàn quốc và cấp cho từng công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác.

3. Chính phủ quy định cấu trúc số định danh thành viên; trình tự, thủ tục cấp số định danh thành viên.

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên trong việc tích lũy, phục vụ và update thông tin, tài liệu vào Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có trách nhiệm sau này:

a) Tuân thủ quy trình tích lũy, phục vụ và update thông tin, tài liệu vào Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư;

b) Bảo đảm việc tích lũy, phục vụ và update thông tin, tài liệu khá đầy đủ, đúng chuẩn, kịp thời;

c) Cập nhật, thông báo kịp thời thông tin về công dân khi có sự thay đổi hoặc chưa đúng chuẩn.

2. Người được giao trách nhiệm tích lũy, update thông tin, tài liệu có trách nhiệm sau này:

a) Kiểm tra thông tin, tài liệu về công dân; thường xuyên theo dõi, update thông tin;

b) Giữ gìn, bảo mật thông tin thông tin, tài liệu có liên quan; không được sửa chữa thay thế, tẩy xoá hoặc làm hư hỏng tài liệu và phải phụ trách về tính chất đúng chuẩn, khá đầy đủ của thông tin đã update.

3. Thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư có trách nhiệm sau này:

a) Tổ chức quản trị và vận hành việc update, tàng trữ thông tin, tài liệu vào cơ sở tài liệu;

b) Kiểm tra, phụ trách về thông tin, tài liệu đã được update, tàng trữ vào Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư.

Mục 2. CƠ SỞ DỮ LIỆU CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Điều 14. Yêu cầu xây dựng và quản trị và vận hành Cơ sở tài liệu căn cước công dân

1. Cơ sở tài liệu căn cước công dân được xây dựng và quản trị và vận hành tại cơ quan quản trị và vận hành căn cước công dân Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW và Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và cty hành chính tương tự.

2. Cơ sở tài liệu căn cước công dân được xây dựng bảo vệ link với Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư, phục vụ chuẩn về cơ sở tài liệu và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin.

3. Tuân thủ những quy định, chính sách công tác thao tác hồ sơ và thanh toán giao dịch thanh toán điện tử, công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin.

4. Thu thập, update thông tin khá đầy đủ, đúng chuẩn, kịp thời; bảo vệ hoạt động và sinh hoạt giải trí ổn định, bảo vệ an toàn và uy tín và bảo mật thông tin.

Điều 15. tin tức trong Cơ sở tài liệu căn cước công dân

1. Nội dung thông tin được tích lũy, update gồm:

a) tin tức quy định tại khoản 1 Điều 9 của Luật này;

b) Ảnh chân dung;

c) Đặc điểm nhân dạng;

d) Vân tay;

đ) Họ, tên thường gọi khác;

e) Số, ngày, tháng, năm và nơi cấp Chứng minh nhân dân;

g) Nghề nghiệp, trừ quân nhân tại ngũ;

h) Trình độ học vấn;

i) Ngày, tháng, năm công dân thông báo mất Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân.

2. Trường hợp thông tin quy định tại khoản 1 Điều này chưa tồn tại hoặc không khá đầy đủ trong Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư, cơ sở tài liệu, tàng thư căn cước công dân, Cơ sở tài liệu về cư trú thì công dân tương hỗ update khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Điều 16. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên trong việc tích lũy, phục vụ, update thông tin, tài liệu vào Cơ sở tài liệu căn cước công dân

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có trách nhiệm sau này:

a) Chấp hành đúng quy định về việc phục vụ thông tin, tài liệu cho Cơ sở tài liệu căn cước công dân;

b) Cung cấp khá đầy đủ, đúng chuẩn, kịp thời thông tin, tài liệu theo quy định của Luật này;

c) Thông báo kịp thời thông tin, tài liệu về căn cước khi có sự thay đổi hoặc chưa đúng chuẩn.

2. Người làm công tác thao tác quản trị và vận hành căn cước công dân, Cơ sở tài liệu căn cước công dân có trách nhiệm thực thi quy định tại Điều 13 của Luật này.

Điều 17. Khai thác, phục vụ, trao đổi, sử dụng tài liệu căn cước công dân

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ được phục vụ, trao đổi thông tin, tài liệu với Cơ sở tài liệu căn cước công dân.

Việc truy nhập Cơ sở tài liệu căn cước công dân hoặc nghiên cứu và phân tích hồ sơ, tài liệu trong tàng thư căn cước công dân phải được sự phê duyệt của thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành căn cước công dân.

2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc phục vụ, trao đổi thông tin, tài liệu từ Cơ sở tài liệu căn cước công dân cho những cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên.

Chương III

THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ QUẢN LÝ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Mục 1. THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Điều 18. Nội dung thể hiện trên thẻ Căn cước công dân

1. Thẻ Căn cước công dân gồm thông tin sau này:

a) Mặt trước thẻ có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc; dòng chữ “Căn cước công dân”; ảnh, số thẻ Căn cước công dân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú; ngày, tháng, năm hết hạn;

b) Mặt sau thẻ có bộ phận tàng trữ thông tin được mã hóa; vân tay, điểm lưu ý nhân dạng của người được cấp thẻ; ngày, tháng, năm cấp thẻ; họ, chữ đệm và tên, chức vụ, chữ ký của người cấp thẻ và dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ.

2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định rõ ràng về quy cách, ngôn từ khác, hình dáng, kích thước, vật liệu của thẻ Căn cước công dân.

Điều 19. Người được cấp thẻ Căn cước công dân và số thẻ Căn cước công dân

1. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân.

2. Số thẻ Căn cước công dân là số định danh thành viên.

Điều 20. Giá trị sử dụng của thẻ Căn cước công dân

1. Thẻ Căn cước công dân là sách vở tùy thân của công dân Việt Nam có mức giá trị chứng tỏ về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực thi những thanh toán giao dịch thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Thẻ Căn cước công dân được sử dụng thay cho việc sử dụng hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và quốc tế ký kết điều ước hoặc thỏa thuận hợp tác quốc tế được cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ Căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

3. Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền được yêu cầu công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân để kiểm tra về căn cước và những thông tin quy định tại Điều 18 của Luật này; được sử dụng số định danh thành viên trên thẻ Căn cước công dân để kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và cơ sở tài liệu chuyên ngành theo quy định của pháp lý.

Khi công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền đó không được yêu cầu công dân xuất trình thêm sách vở khác ghi nhận những thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.

4. Nhà nước bảo lãnh quyền, quyền lợi chính đáng của người được cấp thẻ Căn cước công dân theo quy định của pháp lý.

Điều 21. Độ tuổi đổi thẻ Căn cước công dân

1. Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

2. Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước đó tuổi quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn vẫn đang còn mức giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Mục 2. CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI, THU HỒI, TẠM GIỮ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Điều 22. Trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân

1. Trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân được thực thi như sau:

a) Điền vào tờ khai theo mẫu quy định;

b) Người được giao trách nhiệm tích lũy, update thông tin, tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật này kiểm tra, so sánh thông tin từ Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư để xác lập đúng chuẩn người cần cấp thẻ Căn cước công dân; trường hợp công dân chưa tồn tại thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư thì xuất trình những sách vở hợp pháp về những thông tin cần ghi trong tờ khai theo mẫu quy định.

Đối với những người đang ở trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì xuất trình giấy chứng tỏ do Quân đội nhân dân hoặc Công an nhân dân cấp kèm theo giấy trình làng của thủ trưởng cty;

c) Cán bộ cơ quan quản trị và vận hành căn cước công dân chụp hình, tích lũy vân tay của người đến làm thủ tục;

d) Cán bộ cơ quan quản trị và vận hành căn cước công dân cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho những người dân đến làm thủ tục;

đ) Trả thẻ Căn cước công dân theo thời hạn và khu vực trong giấy hẹn theo quy định tại Điều 26 của Luật này; trường hợp công dân có yêu cầu trả thẻ tại khu vực khác thì cơ quan quản trị và vận hành căn cước công dân trả thẻ tại khu vực theo yêu cầu của công dân và công dân phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

2. Trường hợp người đang mắc bệnh tinh thần hoặc bệnh khác làm mất đi kĩ năng nhận thức, kĩ năng điều khiển và tinh chỉnh hành vi của tớ thì phải có người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp đến cùng để làm thủ tục theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 23. Các trường hợp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

1. Thẻ Căn cước công dân được đổi trong những trường hợp sau này:

a) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này;

b) Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

c) Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; điểm lưu ý nhân dạng;

d) Xác định lại giới tính, quê quán;

đ) Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

e) Khi công dân có yêu cầu.

2. Thẻ Căn cước công dân được cấp lại trong những trường hợp sau này:

a) Bị mất thẻ Căn cước công dân;

b) Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Điều 24. Trình tự, thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

1. Thực hiện những thủ tục theo quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật này.

2. Trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân do thay đổi thông tin quy định tại những điểm c, d và đ khoản 1 Điều 23 của Luật này mà chưa tồn tại thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư thì công dân nộp bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi những thông tin này.

3. Thu lại thẻ Căn cước công dân đã sử dụng riêng với những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

Điều 25. Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Kể từ thời điểm ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật này, cơ quan quản trị và vận hành căn cước công dân phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân trong thời hạn sau này:

1. Tại thành phố, thị xã không thật 07 ngày thao tác riêng với trường hợp cấp phép mới và đổi; không thật 15 ngày thao tác riêng với trường hợp cấp lại;

2. Tại những huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải hòn đảo không thật 20 ngày thao tác riêng với toàn bộ những trường hợp;

3. Tại những khu vực còn sót lại không thật 15 ngày thao tác riêng với toàn bộ những trường hợp;

4. Theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Công an quy định tinh giảm thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Điều 26. Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Công dân hoàn toàn có thể lựa chọn một trong những nơi sau này để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:

1. Tại cơ quan quản trị và vận hành căn cước công dân của Bộ Công an;

2. Tại cơ quan quản trị và vận hành căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

3. Tại cơ quan quản trị và vận hành căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và cty hành chính tương tự;

4. Cơ quan quản trị và vận hành căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức triển khai làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị xã, cơ quan, cty hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp thiết yếu.

Điều 27. Thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành căn cước công dân của Bộ Công an có thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Điều 28. Thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân

1. Thẻ Căn cước công dân bị tịch thu trong trường hợp công dân bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định hành động cho nhập quốc tịch Việt Nam.

2. Thẻ Căn cước công dân bị tạm giữ trong trường hợp sau này:

a) Người đang chấp hành quyết định hành động đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

b) Người hiện giờ đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.

3. Trong thời hạn bị tạm giữ thẻ Căn cước công dân, công dân được cơ quan tạm giữ thẻ Căn cước công dân được cho phép sử dụng thẻ Căn cước công dân của tớ để thực thi thanh toán giao dịch thanh toán theo quy định của pháp lý.

Công dân được trả lại thẻ Căn cước công dân khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam, chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định hành động đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

4. Thẩm quyền tịch thu, tạm giữ thẻ Căn cước công dân:

a) Cơ quan quản trị và vận hành căn cước công dân có thẩm quyền tịch thu thẻ Căn cước công dân trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết định hành động đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có thẩm quyền tạm giữ thẻ Căn cước công dân trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Chương IV

BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN CHO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN, CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Điều 29. Bảo đảm hạ tầng thông tin Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân

1. Cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân được tăng trưởng, bảo vệ chất lượng, đồng điệu, đúng chuẩn, khá đầy đủ, kịp thời; được xây dựng và quản trị và vận hành triệu tập thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

2. Nhà nước bảo vệ hạ tầng thông tin về Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân phù phù thích hợp với yêu cầu bảo vệ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội.

Điều 30. Người làm công tác thao tác quản trị và vận hành căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân

1. Người làm công tác thao tác quản trị và vận hành căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân gồm: Người quản trị và vận hành; người được giao trách nhiệm tích lũy, update, tàng trữ thông tin, tài liệu về Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân; người làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

2. Người làm công tác thao tác quản trị và vận hành căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân phải được đào tạo và giảng dạy, huấn luyện trình độ trách nhiệm phù phù thích hợp với trách nhiệm, quyền hạn được giao.

Điều 31. Bảo đảm kinh phí góp vốn đầu tư và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân

1. Nhà nước bảo vệ ngân sách, cơ sở vật chất cho hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân.

2. Nhà nước ưu tiên góp vốn đầu tư hạ tầng, nguồn nhân lực, công nghệ tiên tiến và phát triển bảo vệ cho xây dựng và quản trị và vận hành Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư.

3. Nhà nước khuyến khích những tổ chức triển khai, thành viên trong và ngoài nước tài trợ, tương hỗ xây dựng, quản trị và vận hành Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân.

Điều 32. Phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và lệ phí cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên khi khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư phải nộp phí theo quy định của pháp lý về phí và lệ phí, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 10 của Luật này.

2. Công dân không phải nộp lệ phí khi cấp thẻ Căn cước công dân theo quy định tại Điều 19 của Luật này.

3. Công dân phải nộp lệ phí khi đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, trừ những trường hợp sau này:

a) Đổi thẻ Căn cước công dân theo quy định tại Điều 21 của Luật này;

b) Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản trị và vận hành căn cước công dân.

4. Bộ Tài chính quy định rõ ràng mức thu và những trường hợp được miễn, giảm lệ phí khi đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Điều 33. Bảo vệ Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân

Cơ quan quản trị và vận hành căn cước công dân có trách nhiệm sau này:

1. Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin để nhập, xử lý và kết xuất thông tin về dân cư và căn cước công dân bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín những tài liệu theo như đúng những nguyên tắc, định dạng những hệ cơ sở tài liệu;

2. Bảo đảm bảo vệ an toàn và uy tín những thiết bị tích lũy, tàng trữ, truyền đưa, xử lý và trao đổi thông tin về dân cư và căn cước công dân;

3. Bảo vệ bảo mật thông tin an ninh thông tin về dân cư và căn cước công dân trên mạng máy tính; bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín thông tin tàng trữ trong cơ sở tài liệu; phòng, chống những hành vi truy nhập, sử dụng trái phép, làm hư hỏng Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân;

4. Dữ liệu vương quốc về dân cư và căn cước công dân được tàng trữ trên máy tính chủ đã được thực thi những giải pháp chống truy nhập trái phép thông qua khối mạng lưới hệ thống bảo mật thông tin của hệ quản trị tài liệu và hệ điều hành quản lý mạng;

5. Chính phủ quy định việc sao lưu, phục hồi tài liệu vương quốc về dân cư và căn cước công dân.

Chương V

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN, CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Điều 34. Trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước về căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân

1. Chính phủ thống nhất quản trị và vận hành nhà nước về căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân.

2. Bộ Công an phụ trách trước Chính phủ thực thi quản trị và vận hành nhà nước về căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân.

Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Công an

1. Ban hành, phối hợp phát hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phát hành văn bản quy phạm pháp lý về căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân.

2. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực thi những văn bản quy phạm pháp lý về căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân; tổ chức triển khai phổ cập, giáo dục pháp lý về căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân.

3. Đình chỉ, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ những quy định về quản trị và vận hành căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân của cơ quan, tổ chức triển khai trái với quy định của Luật này.

4. Chỉ đạo việc sản xuất, quản trị và vận hành thẻ Căn cước công dân.

5. Quản lý Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân; chỉ huy, hướng dẫn trách nhiệm về quản trị và vận hành căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân.

6. Quy định rõ ràng thủ tục, trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân; phát hành biểu mẫu dùng trong quản trị và vận hành căn cước công dân; quy định về quản trị và vận hành tàng thư căn cước công dân.

7. Tổ chức cỗ máy, trang bị phương tiện đi lại, đào tạo và giảng dạy, huấn luyện cán bộ làm công tác thao tác quản trị và vận hành căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân; tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết, nghiên cứu và phân tích khoa học về công tác thao tác quản trị và vận hành căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân.

8. Thống kê nhà nước về căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân.

9. Kiểm tra, thanh tra, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về quản trị và vận hành căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân theo quy định của pháp lý.

10. Hợp tác quốc tế về quản trị và vận hành căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân.

Điều 36. Trách nhiệm của những bộ, ngành

1. Các bộ, ngành có trách nhiệm sau này:

a) Hướng dẫn những cty, tổ chức triển khai, thành viên thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành thực thi những quy định của pháp lý về căn cước công dân và Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư;

b) Phối phù thích hợp với Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW trong quản trị và vận hành nhà nước về căn cước công dân và Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư.

2. Bộ Tư pháp tổ chức triển khai thực thi và chỉ huy những cty Đk hộ tịch phục vụ, update thông tin về hộ tịch của công dân cho Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư.

3. Bộ tin tức và Truyền thông chủ trì, phối phù thích hợp với bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế, chủ trương công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin có liên quan về Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Công an sắp xếp kinh phí góp vốn đầu tư thường xuyên cho hoạt động và sinh hoạt giải trí của khối mạng lưới hệ thống Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân; kinh phí góp vốn đầu tư bảo vệ cho việc cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân; quy định rõ ràng đối tượng người dùng, mức thu và việc quản trị và vận hành, sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ tin tức và Truyền thông sắp xếp nguồn vốn góp vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước để xây dựng, duy trì hoạt động và sinh hoạt giải trí cho Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân, bảo vệ cho việc cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Điều 37. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW

1. Triển khai, tổ chức triển khai thực thi những văn bản quy phạm pháp lý về căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân tại địa phương.

2. Tổ chức phổ cập, giáo dục pháp lý về căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân.

3. Kiểm tra, thanh tra, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp lý về căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân theo quy định của pháp lý.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 38. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp

1. Luật này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022.

2. Chứng minh nhân dân đã được cấp trước thời điểm ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành vẫn vẫn đang còn mức giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân.

3. Các loại sách vở có mức giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực hiện hành pháp lý.

Các loại biểu mẫu đã phát hành có quy định sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

4. Địa phương chưa tồn tại Đk về hạ tầng thông tin, vật chất, kỹ thuật và người quản trị và vận hành căn cước công dân, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư và Cơ sở tài liệu căn cước công dân để triển khai thi hành theo Luật này thì công tác thao tác quản trị và vận hành công dân vẫn thực thi theo những quy định của pháp lý trước thời điểm ngày Luật này còn có hiệu lực hiện hành; chậm nhất từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022 phải thực thi thống nhất theo quy định của Luật này.

5. Chính phủ quy định rõ ràng việc thực thi Luật này trong thời hạn chuyển tiếp từ khi Luật này còn có hiệu lực hiện hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Điều 39. Quy định rõ ràng

Chính phủ, những cty có liên quan quy định rõ ràng những điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014.

 

Nguyễn Sinh Hùng

 
Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Luật căn cước công dân số 59/2014/qh13

Reply
7
0
Chia sẻ

4533

Review Luật căn cước công dân số 59/2014/qh13 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Luật căn cước công dân số 59/2014/qh13 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Luật căn cước công dân số 59/2014/qh13 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Luật căn cước công dân số 59/2014/qh13 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Luật căn cước công dân số 59/2014/qh13

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Luật căn cước công dân số 59/2014/qh13 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Luật #căn #cước #công #dân #số #592014qh13