Mẹo Hướng dẫn Luật bầu cử quốc hội 2022-2023 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Luật bầu cử quốc hội 2022-2023 được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-26 18:09:53 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2022-2026 sẽ tiến hành tiến hành vào trong ngày Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2022, theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là yếu tố kiện chính trị quan trọng của giang sơn nhằm mục đích lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu vượt trội, xứng danh đại diện thay mặt thay mặt cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ mới, góp thêm phần tích cực vào việc xây dựng, củng
cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Để góp thêm phần tổ chức triển khai thực thi thành công xuất sắc Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND những cấp nhiệm kỳ 2022-2026, mọi công dân phải làm rõ quy định về quyền và trách nhiệm và trách nhiệm cử tri trong bầu cử. Cụ thể như sau:
1. Về tuổi bầu cử và tuổi ứng cử 
Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ
hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân những cấp theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.
2. Về tiêu chuẩn của người ứng cử
– Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội
Theo Điều 22, Luật tổ chức triển khai Quốc hội số 57/2014/QH13 và khoản 1, điều 1, Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Tổ chức Quốc hội số 65/2022/QH14, Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội là: 
“1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực thi công
cuộc thay đổi, vì tiềm năng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp lý; có bản lĩnh, nhất quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, mọi biểu lộ quan liêu, hách dịch, cửa quyền và những hành vi vi phạm pháp lý khác.
3. Có trình độ văn hóa truyền thống, trình độ, có đủ sức, sức mạnh thể chất, kinh nghiệm tay nghề công tác thao tác và uy tín để thực thi trách nhiệm đại biểu Quốc
hội.
4. Liên hệ ngặt nghèo với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng.
5. Có Đk tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Quốc hội.”
– Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân
Theo Điều 7, Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương số 77/2015/QH13 và khoản 3, điều 2, Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật tổ chức triển khai Chính phủ và Luật tổ chức triển khai cơ quan ban ngành thường trực địa phương số 47/2022/QH14, Tiêu chuẩn của đại biểu HĐND là:
“1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp,
phấn đấu thực thi công cuộc thay đổi, vì tiềm năng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp lý; có bản lĩnh, nhất quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, mọi biểu lộ quan liêu, hách dịch, cửa quyền và những hành vi vi phạm pháp lý khác.
3. Có trình độ văn hóa truyền thống, trình độ, đủ sức, sức mạnh thể chất, kinh nghiệm tay nghề công tác thao tác và uy tín để thực thi
trách nhiệm đại biểu; có Đk tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Hội đồng nhân dân.
4. Liên hệ ngặt nghèo với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng”.
3. Về Hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử
Theo Điều 35, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13 về Hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử:
“1. Công dân ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật này phải nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất là 70 ngày trước
ngày bầu cử.
2. Hồ sơ ứng cử gồm có: 
a) Đơn ứng cử;
b) Sơ yếu lý lịch có ghi nhận của cơ quan, tổ chức triển khai, cty có thẩm quyền;
c) Tiểu sử tóm tắt;
d) Ba ảnh chân dung màu cỡ 4cm x 6cm;
đ) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp lý về phòng, chống tham nhũng.”
Theo điểm b, khoản 1, Điều 36, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13 về nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội: “người tự ứng cử nộp hai bộ hồ sơ ứng
cử tại Ủy ban bầu cử ở tỉnh nơi mình cư trú hoặc công tác thao tác thường xuyên”.
Theo khoản 2, Điều 36, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13: “ Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nộp một bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử ở cty hành chính mà mình ứng cử. Người tự ứng cử, người được trình làng ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của địa phương nào thì phải là người đang cư trú hoặc công tác thao tác thường xuyên ở địa phương đó”.
Theo khoản 3, Điều 36, Luật bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13: “ Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân tối đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở một cấp”.
4. Những trường hợp không được ứng cử
Theo Điều 37, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13 về những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân:
“1. Người hiện giờ đang bị
tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất khả năng hành vi dân sự.
2. Người hiện giờ đang bị khởi tố bị can.
3. Người đang chấp hành bản án, quyết định hành động hình sự của Tòa án.
4. Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hành động hình sự của Tòa án nhưng không được xóa án tích.
5. Người đang chấp hành giải pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo
dục tại xã, phường, thị xã.”
5. Về nguyên tắc lập list cử tri 
Theo Điều 29, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13. Nguyên tắc lập list cử tri như sau:
“1. Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào list cử tri và được phát thẻ cử tri, trừ những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật này.
2. Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một trong những list cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú.
3. Cử tri là người tạm trú và có
thời hạn Đk tạm trú tại địa phương chưa đủ 12 tháng, cử tri là quân nhân ở những cty vũ trang nhân dân được ghi tên vào list cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ở nơi tạm trú hoặc đóng quân.
4. Công dân Việt Nam ở quốc tế trở về Việt Nam trong mức chừng thời hạn từ sau khi list cử tri đã được niêm yết đến trước thời gian khởi đầu bỏ phiếu 24 giờ, thì đến Ủy ban nhân dân cấp xã xuất trình Hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam để được
ghi tên vào list cử tri và nhận thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (nếu xuất trình tại nơi Đk thường trú) hoặc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (nếu xuất trình tại nơi Đk tạm trú).
5. Cử tri là người hiện giờ đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành giải pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào list cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó hiện giờ đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành giải pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.”
6. Về ghi tên, xóa tên hoặc tương hỗ update tên vào list cử tri
Theo Điều 30, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13. Những trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc tương hỗ update tên vào list cử tri.
“1. Người hiện giờ đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý, người bị
phán quyết tử hình đang trong thời hạn chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất khả năng hành vi dân sự thì không được ghi tên vào list cử tri.
2. Người thuộc những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này nếu đến trước thời gian khởi đầu bỏ phiếu 24 giờ được Phục hồi lại quyền bầu cử, được trả lại tự do hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không hề trong tình trạng mất khả năng hành vi dân sự thì được tương hỗ update vào list cử tri và được
phát thẻ cử tri theo quy định tại Điều 29 của Luật này.
3. Trong thời hạn từ sau khi list cử tri đã được niêm yết đến trước thời gian khởi đầu bỏ phiếu 24 giờ, những người dân thay đổi nơi thường trú ra ngoài cty hành chính cấp xã nơi đã được ghi tên vào list cử tri thì được xóa tên trong list cử tri ở nơi cư trú cũ và tương hỗ update vào list cử tri tại nơi thường trú mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; những người dân chuyển đến tạm
trú ở nơi khác với cty hành chính cấp xã mà tôi đã được ghi tên vào list cử tri và có nguyện vọng tham gia bầu cử ở nơi tạm trú mới thì được xóa tên trong list cử tri ở nơi cư trú cũ và tương hỗ update vào list cử tri tại nơi tạm trú mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
4. Cử tri được quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật này, nếu đến trước thời gian khởi đầu bỏ phiếu 24 giờ mà được trả tự do hoặc đang không còn thời hạn giáo dục bắt buộc, cai
nghiện bắt buộc thì được xóa tên trong list cử tri ở nơi có trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, được tương hỗ update vào list cử tri tại nơi Đk thường trú để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã hoặc được tương hỗ update vào list, cử tri tại nơi Đk tạm trú để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
5. Người đã mang tên trong list cử tri mà đến thời gian khởi đầu bỏ phiếu bị Tòa
án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù hoặc mất khả năng hành vi dân sự thì Ủy ban nhân dân cấp xã xóa tên người đó trong list cử tri và tịch thu thẻ cử tri.”
7. Về khiếu nại về list cử tri
Theo Điều 33, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13, Khiếu nại về list cử tri
“Khi kiểm tra list cử tri, nếu phát hiện có sai sót thì trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập list cử tri. Cơ
quan lập list cử tri phải ghi vào sổ những khiếu nại đó. Trong thời hạn 05 ngày Tính từ lúc ngày nhận được khiếu nại, cơ quan lập list cử tri phải xử lý và xử lý và thông báo cho những người dân khiếu nại biết kết quả xử lý và xử lý.
Trường hợp người khiếu nại khước từ về kết quả xử lý và xử lý khiếu nại hoặc hết thời hạn xử lý và xử lý mà khiếu nại không được xử lý và xử lý thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp lý về tố tụng hành chính.”
8. Việc bỏ phiếu ở nơi khác
Theo Điều
34, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13, Bỏ phiếu ở nơi khác
“Từ khi niêm yết list cử tri cho tới ngày bầu cử, nếu cử tri nào vì đi nơi khác, không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào list cử tri thì có quyền xin giấy ghi nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tôi đã mang tên trong list cử tri để được tương hỗ update tên vào list cử tri và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở nơi mình hoàn toàn có thể tham gia
bỏ phiếu. Khi cấp giấy ghi nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã phải ghi ngay vào list cử tri tại khu vực bỏ phiếu thuộc địa phương mình cạnh bên tên cử tri cụm từ “Bỏ phiếu ở nơi khác”.
Trên đấy là một số trong những quy định về quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của cử tri trong bầu cử; mọi công dân cần hiểu và thực thi trang trọng./.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Luật bầu cử quốc hội 2022-2023

programming
2023

4595

Review Luật bầu cử quốc hội 2022-2023 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Luật bầu cử quốc hội 2022-2023 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Luật bầu cử quốc hội 2022-2023 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Luật bầu cử quốc hội 2022-2023 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Luật bầu cử quốc hội 2022-2023

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Luật bầu cử quốc hội 2022-2023 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Luật #bầu #cử #quốc #hội