Thủ Thuật Hướng dẫn Loại vải nào dưới đây có nhược điểm ít thấm mồ hôi Mới nhất Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Loại vải nào dưới đây có nhược điểm ít thấm mồ hôi Mới nhất được Update vào lúc : 2022-06-06 08:00:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Loại vải nào dưới đây có nhược điểm ít thấm mồ hôi Chi Tiết
You đang tìm kiếm từ khóa Loại vải nào dưới đây có nhược điểm ít thấm mồ hôi được Update vào lúc : 2022-06-06 07:45:05 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Loại vải có nhượcđiểmít thấm mồ hôi là:

A.Vải sợi nhiên nhiên

B.vải sợi tự tạo

C.vải sợi pha

D.vải sợi tổng hợp

Haylamdo biên soạn và sưu tầm 15 vướng mắc trắc nghiệm Công nghệ lớp 6 Bài 6: Các loại vải thường dùng trong may mặc tinh lọc, có đáp án và lời giải rõ ràng sách Chân trời sáng tạo sẽ tương hỗ học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng và kỹ năng trọng tâm, ôn luyện để học tốt Công nghệ 6.

Câu 1. Người ta phân nhiều chủng loại vải thường dùng trong may mặc làm mấy loại?

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

Trả lời

Đáp án: C

Vì: nhiều chủng loại vải gồm:

+ Vải sợi vạn vật vạn vật thiên nhiên

+ Vải sợi hóa học

+ Vải sợi pha

Câu 2. Vải sợ vạn vật vạn vật thiên nhiên có nguồn gốc từ:

A. Thực vật B. Động vật

C. Thực vật và thú hoang dã D. Than đá

Trả lời

Đáp án: C

Vì:

+ Nguồn gốc thực vật: từ cây bông

+ Nguồn gốc thú hoang dã: Từ lông cừu.

Câu 3. Đặc điểm của vải sợi vạn vật vạn vật thiên nhiên:

A. Mặc thông thoáng B. Dễ bị nhàu

C. Phơi lâu khô D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời

Đáp án:

Vì: Vải sợi vạn vật vạn vật thiên nhiên có độ hút ẩm cao.

Câu 4. Nguồn gốc thực vật của vải sợi vạn vật vạn vật thiên nhiên là:

A. Cây bông B. Cây lanh

C. Cây bông và cây lanh D. Tơ tằm

Trả lời

Đáp án: C

Vì: Tơ tằm thuộc nguồn gốc thú hoang dã.

Câu 5. Nguồn gốc thú hoang dã của vải sợi vạn vật vạn vật thiên nhiên là:

A. Lông cừu B. Lông vịt

C. Cả A và B đều đúng D. Cây bông

Trả lời

Đáp án: C

Vì: cây bông thuộc nguồn gốc thực vật.

Câu 6. Người ta phân vải sợi hóa học ra làm mấy loại?

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

Trả lời

Đáp án: B

Vì: Vải sợi hóa học được phân làm:

+ Vải sợi tự tạo

+ Vải sợi tổng hợp

Câu 7. Nguyên liệu nào sau này sẽ không còn dùng để sản xuất vải sợi tự tạo là:

A. Gỗ B. Tre

C. Nứa D. Than đá

Trả lời

Đáp án: D

Vì: than đá dùng để sản xuất vải sợi tổng hợp.

Câu 8. Nguyên liệu nào sau này sẽ không còn dùng để sản xuất vải sợi tổng hợp?

A. Than đá B. Dầu mỏ

C. Tre D. Than đá và dầu mỏ

Trả lời

Đáp án: C

Vì: Tre dùng để sản xuất vải sợi tự tạo.

Câu 9. Vải sợi hóa học có:

A. Vải sợi tự tạo

B. Vải sợi tổng hợp

C. Vải sợi tự tạo và vải sợi tổng hợp

D. Các loại trừ vải sợi tự tạo và vải sợi tổng hợp.

Trả lời

Đáp án: C

Vì: Vải sợi hóa học gồm 2 loại là vải sợi tự tạo và vải sợi tổng hợp.

Câu 10. Đặc điểm của vải sợi vạn vật vạn vật thiên nhiên là:

A. Độ hút ẩm cao, thông thoáng, dễ bị nhàu, phơi lâu khô.

B. Ít nhàu, thấm hút tốt, thông thoáng.

C. Không bị nhàu, ít thấm mồ hôi, không thông thoáng.

D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời

Đáp án: A

Vì:

+ Vải sợi tự tạo: Ít nhàu, thấm hút tốt, thông thoáng.

+ Vải sợi tổng hợp: Không bị nhàu, ít thấm mồ hôi, không thông thoáng.

Câu 11. Đặc điểm của vải sợi tự tạo là:

A. Độ hút ẩm cao, thông thoáng, dễ bị nhàu, phơi lâu khô.

B. Ít nhàu, thấm hút tốt, thông thoáng.

C. Không bị nhàu, ít thấm mồ hôi, không thông thoáng.

D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời

Đáp án: B

Vì:

+ Vải sợi tự nhiên: độ hút ẩm cao, thông thoáng, dễ bị nhàu, phơi lâu khô.

+ Vải sợi tổng hợp: Không bị nhàu, ít thấm mồ hôi, không thông thoáng.

Câu 12. Ư điểm sau này là của loại vải nào: hút ẩm cao, mặc thông thoáng, dễ giặ tẩy:

A. Vải sợi bông B. Vải sợi tự tạo

C. Vải sợi tổng hợp D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời

Đáp án: A

Vì:

+ Vải sợi tự tạo có ưu điểm: Mặt vải mềm, hút ẩm tốt, mặc thông thoáng, ít nhàu.

+ Vải sợi tổng hợp có ưu điểm: độ bền cao, không nhàu.

Câu 13. Nhược điểm hút ẩm kém, ít thấm mồ hôi, mặc nóng thuộc loại vải nào?

A. Vải sợi bông B. Vải sợi tự tạo

C. Vải sợi tổng hợp D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời

Đáp án: C

Vì:

+ Vải sợi bông: dễ co rút, dễ nhàu, giặt lâu khô

+ Vải sợi tự tạo: kém bền, dễ co rút.

Câu 14. Vải sợi pha dệt từ :

A. Các dạng sợi có sẵn trong vạn vật vạn vật thiên nhiên

B. Các dạng sợi do con người tạo ra từ một số trong những trong những chất hóa học

C. Sự phối hợp nhiều loại sợi với nhau

D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời

Đáp án: C

Vì:

+ Vải sợi vạn vật vạn vật thiên nhiên dệt từ những dạng sợi có sẵn trong vạn vật vạn vật thiên nhiên

+ Vải sợi hóa học dệt từ những dạng sợi do con người tạo ra từ một số trong những trong những chất hóa học

Câu 15. Đặc điểm nào sau này sẽ không còn phải ưu điểm của vải sợi tự tạo?

A. Mặt vải mềm B. Hút ẩm tốt

C. Không co rút D. Ít nhàu

Trả lời

Đáp án: C

Vì: vải sợi tự tạo dễ bị co rút.

Đáp án: B

Vì:

+A: Vải sợi vạn vật vạn vật thiên nhiên có độ hút ẩm cao.

+ C: vải sợi tự tạo hoàn toàn hoàn toàn có thể thấm hút tốt

+ D: vải sợi pha hoàn toàn hoàn toàn có thể thấm hút tốt

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 10

Đáp án: B

Vì:

+A: Vải sợi vạn vật vạn vật thiên nhiên có độ hút ẩm cao.

+ C: vải sợi tự tạo hoàn toàn hoàn toàn có thể thấm hút tốt

+ D: vải sợi pha hoàn toàn hoàn toàn có thể thấm hút tốt

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 10

Loại vải có nhược điểm ít thấm mồ hôi là: A. Vải sợi vạn vật vạn vật thiên nhiên C. Vải sợi tự tạo B. Vải sợi tổng hợp D. Vải sợi pha

Quảng cáo

Quảng cáo

Báo lỗi – Góp ý

Với giải câu 1 trang 39 sbt Công Nghệ lớp 6 cuốn sách Chân trời sáng tạo ra biên soạn lời giải rõ ràng sẽ tương hỗ học viên biết phương pháp làm bài tập môn Công Nghệ 6. Mời những bạn đón xem:

Giải SBT Công Nghệ 6 Ôn tập Chương 3

Câu 1 trang 39 sách bài tập Công nghệ 6: Loại vải có nhược điểm ít thấm mồ hôi là:

A. Vải sợi vạn vật vạn vật thiên nhiên

B. Vải sợi tổng hợp

C. Vải sợi tự tạo

D. Vải sợi pha

Trả lời:

Đáp án: B

Vì:

+ A: Vải sợi vạn vật vạn vật thiên nhiên có độ hút ẩm cao.

+ C: vải sợi tự tạo hoàn toàn hoàn toàn có thể thấm hút tốt

+ D: vải sợi pha hoàn toàn hoàn toàn có thể thấm hút tốt

Xem thêm lời giải sách bài tập Công Nghệ lớp 6 sách Chân trời sáng tạo hay, rõ ràng khác:

Câu 2 trang 39 SBT Công Nghệ 6 – CTST: Để tạo cảm hứng tròn đầy hơn, ta nên lựa chọn vải…  

Câu 3 trang 39 SBT Công Nghệ 6 – CTST: Nên chọn trang phục có kiểu may nào sau này…  

Câu 4 trang 39 SBT Công Nghệ 6 – CTST: Loại quần áo nào dưới đây tránh việc phơi…  

Câu 5 trang 39 SBT Công Nghệ 6 – CTST: Quy trình là quần áo gồm tiến trình theo thứ tự…  

Câu 6 trang 39 SBT Công Nghệ 6 – CTST: Theo em, ra làm thế nào là mặc đẹp? Em hãy…  

24/11/2022 1,551

B. Vải sợi tổng hợp

Đáp án đúng chuẩn

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Câu 1 trang 39 sách bài tập Công nghệ 6: Loại vải có nhược điểm ít thấm mồ hôi là:

A. Vải sợi vạn vật vạn vật thiên nhiên                        C. Vải sợi tự tạo

B. Vải sợi tổng hợp                            D. Vải sợi pha

Quảng cáo

Lời giải:

Đáp án: B

Vì:

+A: Vải sợi vạn vật vạn vật thiên nhiên có độ hút ẩm cao.

+ C: vải sợi tự tạo hoàn toàn hoàn toàn có thể thấm hút tốt

+ D: vải sợi pha hoàn toàn hoàn toàn có thể thấm hút tốt

Quảng cáo

Xem thêm những bài giải sách bài tập Công nghệ lớp 6 sách Chân trời sáng tạo hay, rõ ràng khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!
    Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài nhờ vào đề bài và hình ảnh của sách bài tập Công nghệ lớp 6 – cuốn sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy). Bản quyền lời giải bài tập sách bài tập Công nghệ lớp 6 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà không được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Reply
2
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Loại vải nào dưới đây có nhược điểm ít thấm mồ hôi miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Loại vải nào dưới đây có nhược điểm ít thấm mồ hôi tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Loại vải nào dưới đây có nhược điểm ít thấm mồ hôi Free.

Thảo Luận vướng mắc về Loại vải nào dưới đây có nhược điểm ít thấm mồ hôi
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Loại vải nào dưới đây có nhược điểm ít thấm mồ hôi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Loại #vải #nào #dưới #đây #có #nhược #điểm #ít #thấm #mồ #hôi

4381

Video Loại vải nào dưới đây có nhược điểm ít thấm mồ hôi Mới nhất ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Loại vải nào dưới đây có nhược điểm ít thấm mồ hôi Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Loại vải nào dưới đây có nhược điểm ít thấm mồ hôi Mới nhất miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Loại vải nào dưới đây có nhược điểm ít thấm mồ hôi Mới nhất miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Loại vải nào dưới đây có nhược điểm ít thấm mồ hôi Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Loại vải nào dưới đây có nhược điểm ít thấm mồ hôi Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Loại #vải #nào #dưới #đây #có #nhược #điểm #ít #thấm #mồ #hôi #Mới #nhất