Mẹo về Listen and repeat dịch sang tiếng việt 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Listen and repeat dịch sang tiếng việt được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-17 20:30:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Bài 1: Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và đọc lại).

Lời giải rõ ràng:

a) A: Hello. Im Mai.

B: Hi/Mai. I’m Nam.

b) A: Hello. I’m Miss Hien.

B: Hello, Miss Hien. Nice to meet you.

Tạm dịch:

a) A: Xin chào. Mình là Mai.

B: Xin chào Mai. Mình là Nam.

b) A: Xin chào những em. Cô tên là Hiền.

B: Xin chào cô Hiền. Chúng em rất vui được gặp cô.

Bài 2

Bài 2:Point and say.

(Chỉ và nói).

Lời giải rõ ràng:

Hello. I’m Miss Hien.

Hello, Miss Hien. I’mNam.

Hi, Mai. I’m Quan.

Hi, Quan. I’m Mai.

Tạm dịch:

Xin chào. Cô là cô Hiền.

Xin chào cô Hiền. Em là Nam.

Xin chào Mai. Mình là Quân.

Xin chào Quân. Mình là Mai.

Bài 3

Bài 3: Lets talk.

(Chúng ta cùng nói).

a) Hello.I’m Nam.

Hello. I’m Quan.

Hello. I’m Phong.

b) Hello. I’m Miss Hien.

Hello. I’m Hoa.

Hello. I’m Mai.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

a) Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào. Mình là Quân.

Xin chào. Mình là Phong.

b) Xin chào những em. Cô là cô Hiền.

Xin chào cô. Em là Hoa.

Xin chào cô. Em là Mai.

Bài 4

Bài 4: Listen and tick.

(Nghe và ghi lại chọn).

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.Nam:Hello. I’m Nam.

Quan:Hello, Nam. I’m Quan. Nice to meet you.

2.Miss Hien:Hello. I’m Miss Hien.

Class:Hello, Miss Hien. Nice to meet you.

Lời giải rõ ràng:

1. b 2. a

Bài 5

Bài 5: Lets write.

(Chúng ta cùng viết).

1. Mai: Hello. Im Mai.

Nam: Hi, Mai.Im Nam.

2. Miss Hien: Hello. Im Miss Hien.

Class: Hello, Miss Hien. Nice to meet you.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Mai: Xin chào. Mình là Mai.

Nam: Chào Mai. Mình là Nam.

2. Cô Hiền: Xin chào. Cô tên là Hiền.

Lớp học: Xin chào cô Hiền. Rất vui được gặp cô.

Bài 6

Bài 6: Lets sing.

(Chúng ta cùng hát).

Hello

Hello. I’m Mai.

Hello. I’m Mai.

Hello.I’m Nam.

Hello. I’m Nam.

Hello. I’m Miss Hien.

Hello. I’m Miss Hien.

Nice to meet you.

Nice to meet you

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Xin chào

Xin chào. Mình là Mai.

Xin chào. Mình là Mai.

Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào. Cô là cô Hiền.

Xin chào. Cô là cô Hiền.

Rất vui được gặp cô.

Rất vui được gặp cô.

Loigiaihay

4226

Video Listen and repeat dịch sang tiếng việt ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Listen and repeat dịch sang tiếng việt tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Listen and repeat dịch sang tiếng việt miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Listen and repeat dịch sang tiếng việt miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Listen and repeat dịch sang tiếng việt

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Listen and repeat dịch sang tiếng việt vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Listen #repeat #dịch #sang #tiếng #việt