Contents

Mẹo Hướng dẫn List trong C# – Ý Nghĩa Là Gì ? Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa List trong C# – Ý Nghĩa Là Gì ? được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-09 17:11:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

ArrayList class và List<T> Class
I.ArrayList:

1. Arraylist là gì:

+ ArrayListtrong C#:
– Là mộtCollections giúp tàng trữ và quản trị và vận hành một list những đối tượng người dùng theo phong cách mảng.
– ArrayList giống mảng những object nhưng hoàn toàn có thể thêm xóa những thành phần một cách linh hoạt và hoàn toàn có thể tự kiểm soát và điều chỉnh kích cỡ một cách tự động hóa.

+Để sử dụng những Collections trong .NET ta cần thêm thư viện System.Collections bằng câu lệnh:
Using System.Collections;

+ ArrayList là một lớp (class) nên lúc khởi tạo bằng toán tử new trước lúc sử dụng:

+Bạn cũng luôn có thể có chỉ định sức chứa (Capacity) ngay lúc khởi tạo bằng phương pháp thông quaconstructorđược tương hỗ sẵn:

+Ngoài ra bạn cũng hoàn toàn có thể khởi tạo 1 ArrayList chứa những thành phần được sao chép từ một Collections khác:

2. Một số thuộc tính và phương thức tương hỗ sẵn trong ArrayList:

a. Cácthuộc tínhđược sử dụng phổ cập của lớpArrayListtrong C#:

b. Cácphương thứcđược sử dụng phổ cập của lớpArrayListtrong C#:

c. Thao tác với những thành phần trong Arraylist:

+ Thêm những thành phần vào ArrayList:

Sử dụng phương thức Add() để thêm một thành phần hoặc phương thức AddRange() để thêm nhiều thành phần từ những collection khác vào một trong những ArrayList.

Ví dụ minh họa thêm thành phần vào ArrayList:

Bạn cũng hoàn toàn có thể thêm những thành phần ngay lúc bạn khởi tạo ArrayList bằng cú pháp:

ArrayList hoàn toàn có thể chứa nhiều giá trị null và trùng lặp.

+ Truy cập những thành phần trong ArryList:

Các thành phần cảu ArrayList hoàn toàn có thể được truy vấn bằng phương pháp sử dụng bộ chỉ mục, in như một mảng. tuy nhiên, bạn cần chuyển nó sang kiểu tài liệu thích hợp hoặc sử dụng từ khóa var khi truy vấn.

Sử dụng vòng lặp foreach hoặc vòng lặp for để duyệt ArrayList:
Kết quả khi biên dịch và chạy chương trình:

+ Chèn những thành phần vào ArrayList:

– Sử dụng phương thức Insert:

sử dụng phương thức Insert() để chèn một thành phần tại vị trí được chỉ định:
Kết quả khi biên dịch và chạy chương trình:

– Sử dụng phương thức InsertRange:

Sử dụng phương thức InsertRange() để chèn toàn bộ những giá trị từ một collection khác vào Arraylist tại vị trí được chỉ định.
Kết quả khi biên dịch và chạy chương trình:
+ Xóa những thành phần khỏi ArrayList

– Sử dụng phương thức Remove

Sử dụng phương thức Remove() để xóa một thành phần đã chỉ định khỏi ArrayList. Phương thức này sẽ tìm và xóa thành phần thứ nhất có mức giá trị trùng với tham số truyền vào của phương thức Remove.
Kết quả khi biên dịch và chạy chương trình:

-Sử dụng phương thức RemoveAT:Sử dụng phương thức RemoveAt() để xóa một thành phần tại vị trí được chỉ định khỏi ArrayList.Kết quả khi biên dịch và chạy chương trình:

– Sử dụng phương thức RemoveRange():

Sử dụng phương thức RemoveRange() để xóa nhiều thành phần trong ArrayList. Phương thức này sẽ xóa số lượng thành phần được chỉ định bắt nguồn từ vị trí được chỉ định trong ArrayList.Kết quả khi biên dịch và chạy chương trình:

+ Sắp xếp những thành phần trong ArrayList:

Lớp ArrayList có phương thức sắp xếp là sort() vfa Reverse(). Phương thức Sort() sắp xếp những thành phần theo thứ tự tăng dần. Tuy nhiên, toàn bộ những thành phần phải cùng kiểu tài liệu để nó hoàn toàn có thể so sánh với bộ so sánh mặc định nếu không nó sẽ ném ngoại lệ lúc thực thi.

Phương thức Reverse() sẽ hòn đảo ngược thứ tự của toàn bộ những thành phần trong ArrayList:

+ Kiểm tra những thành phần tồn tại trong ArrayList:

Phương thức Contains() được sử dụng để kiểm tra một thành phần có tồn tại trong ArrayList hay là không:

II.List<T> Class:

://.youtube/watch?v=KcAmYLtT03s

4413

Clip List trong C# – Ý Nghĩa Là Gì ? ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review List trong C# – Ý Nghĩa Là Gì ? tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down List trong C# – Ý Nghĩa Là Gì ? miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải List trong C# – Ý Nghĩa Là Gì ? Free.

Giải đáp vướng mắc về List trong C# – Ý Nghĩa Là Gì ?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết List trong C# – Ý Nghĩa Là Gì ? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#List #trong #Nghĩa #Là #Gì