Thủ Thuật về Lesson 2 unit 3 trang 20 sgk tiếng anh lớp 4 mới tập 1 2022 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Lesson 2 unit 3 trang 20 sgk tiếng anh lớp 4 mới tập 1 2022 được Update vào lúc : 2022-01-13 22:34:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Lesson 2 unit 3 trang 20 sgk tiếng anh lớp 4 mới tập 1 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Lesson 2 unit 3 trang 20 sgk tiếng anh lớp 4 mới tập 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-13 22:34:03 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

7. What do you do on Sunday? – I help my parents in the morning. I visit my grandparents in the afternoon.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  Bài 1
  Bài 2
  Bài 3
  Bài 4
  Bài 5
  Bài 6

Bài 1

1. Look, listen anh repeat.

(Nhìn, nghe và đọc lại.)

a) What do you do on Fridays, Nam? – I go to school in the morning.

(Bạn làm gì vào những ngày thứ Sáu vậy Nam? Tôi đi học vào buổi sáng.)

b) How about in the afternoon? – I help my parents home.

(Còn vào buổi chiều thì sao? – Tôi phụ giúp bố mẹ tôi ở trong nhà.)

c) What do you do on Saturdays? – I visit my grandparents in the morning.

(Bạn làm gì vào những ngày thứ Bảy? – Tôi thăm ông bà tôi vào buổi sáng.)

d) And in the afternoon? – I play football.

(Còn buổi chiều thì sao? – Tôi chơi bóng đá.)

Bài 2

2.Point and say.

(Chỉ và nói.)

Lời giải rõ ràng:

1. What do you do on Monday? – I go to school in the morning. I listen to music in the afternoon.

(Bạn làm gì vào thứ Hai? – Tôi đi học vào buổi sáng. Tôi nghe nhạc vào buổi chiều.)

2. What do you do on Tuesday? – I go to school in the morning.I watch TV in the afternoon.

(Bạn làm gì vào thứ Ba? – Tôi đi học vào buổi sáng. Tôi xem TV vào buổi chiều.)

3. What do you do on Wednesday? – I go to school in the morning.I play the guitar in the afternoon.

(Bạn làm gì vào thứ Tư? – Tôi đi học vào buổi sáng. Tôi chơi ghi-ta vào buổi chiều.)

4. What do you do on Thursday? – I go to school in the morning. I go swimming in the afternoon.

(Bạn làm gì vào thứ Năm? – Tôi đi học vào buổi sáng. Tôi đi bơi vào buổi chiều.)

5. What do you do on Friday? – I go to school in the morning. I visit my friends in the afternoon.

(Bạn làm gì vào thứ Sáu? – Tôi đi học vào buổi sáng. Tôi thăm bạn bè tôi vào buổi chiều.)

6. What do you do on Saturday? – I go to the zoo in the morning. I play football in the afternoon.

(Bạn làm gì vào thứ Bảy? – Tôi đi sở thú vào buổi sáng. Tôi chơi bóng đá vào buổi chiều.)

7. What do you do on Sunday? – I help my parents in the morning. I visit my grandparents in the afternoon.

(Bạn làm gì vào Chủ nhật? – Tôi phụ giúp ba mẹ tôi vào buổi sáng.Tôi thăm ông bà tôi vào buổi chiều.)

Bài 3

3. Let’s talk.

(Cùng nói.)

What day is it today?

(Hôm nay là thứ mấy?)

What do you do on Mondays/Tuesdays/…?

(Bạn làm gì vào những ngày thứ Hai/ thứ Ba/ …?)

Bài 4

4. Listen and number.

(Nghe và điền số.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. A: Do you visit your grandparents on Saturdays?

B: No, I don’t.

A: What do you do?

B: I go to the zoo.

2. A: Do you go swimming on Sundays?

B: No, I don’t.

A: When do you go swimming?

B: On Friday afternoons.

3. A: Do you go to school on Saturdays?

B: No, I don’t. I go to school from Monday to Friday.

4. A: What do you do on Tuesday afternoons?

B: I stay home. I play the guitar.

Lời giải rõ ràng:

a. 3 b. 2 c. 4 d. 1

Bài 5

5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải rõ ràng:

Today is (1)Friday.

(Hôm nay là thứ Sáu.)

I (2)go to schoolin the morning.

(Tôi đi học vào buổi sáng.)

I (3)go swimmingin the afternoon.

(Tôi đi bơi vào buổi chiều.)

Tomorrow is (4)Saturday.

(Ngày mai là thứ Bảy.)

I do not (5)go to schoolon Saturdays. I go to the zoo.

(Tôi không đi học và những ngày thứ Bảy. Tôi đi sở thú.)

Bài 6

6. Let’s play.

(Chúng ta cùng chơi.)

Slap the board

(Vỗ tay vào bảng)

Reply

3

0

Chia sẻ

Share Link Tải Lesson 2 unit 3 trang 20 sgk tiếng anh lớp 4 mới tập 1 miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Lesson 2 unit 3 trang 20 sgk tiếng anh lớp 4 mới tập 1 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Lesson 2 unit 3 trang 20 sgk tiếng anh lớp 4 mới tập 1 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Lesson 2 unit 3 trang 20 sgk tiếng anh lớp 4 mới tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Lesson 2 unit 3 trang 20 sgk tiếng anh lớp 4 mới tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Lesson #unit #trang #sgk #tiếng #anh #lớp #mới #tập

4203

Review Lesson 2 unit 3 trang 20 sgk tiếng anh lớp 4 mới tập 1 2022 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Lesson 2 unit 3 trang 20 sgk tiếng anh lớp 4 mới tập 1 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Lesson 2 unit 3 trang 20 sgk tiếng anh lớp 4 mới tập 1 2022 miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Lesson 2 unit 3 trang 20 sgk tiếng anh lớp 4 mới tập 1 2022 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Lesson 2 unit 3 trang 20 sgk tiếng anh lớp 4 mới tập 1 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Lesson 2 unit 3 trang 20 sgk tiếng anh lớp 4 mới tập 1 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Lesson #unit #trang #sgk #tiếng #anh #lớp #mới #tập