Thủ Thuật Hướng dẫn máy tính lid doesnt close properly Mới nhất 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa máy tính lid doesnt close properly Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-23 09:44:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn máy tính lid doesnt close properly Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa máy tính lid doesnt close properly được Update vào lúc : 2022-01-23 09:44:03 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hi

I am hoping that someone could help me with this problem. So last night I was closing the lid to my máy tính (MSI Raider) when I heard a cracking sound. I got the lid almost all the way down when I saw that the right side (facing screen) was up higher than the left. When I tried opening the lid again it wouldnt open all the way (90 degree angle) but far enough to shut down the máy tính. While I had the máy tính shut down, I tried to see if I could see what was wrong. While I was doing my investigation I noticed two things; 1) the top/back paneling (side with the dragon insignia) was coming apart one lower right hand corner (facing screen) was coming off/apart right the seam and that the hinge part on that side would not move if I tried to close or open the lid. Has anyone ever had this happen to them? Has a solution to fix it? I would prefer a permanent solution but I would take a temporally solution until I can get it fixed permanently. Im to freaked out to try to close the lid since it makes that cracking sound every time I do. Any help would be greatly appreciated. Thanks.

Reply

2

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật máy tính lid doesnt close properly miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video máy tính lid doesnt close properly tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download máy tính lid doesnt close properly Free.

Giải đáp vướng mắc về máy tính lid doesnt close properly

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết máy tính lid doesnt close properly vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#máy tính #lid #doesnt #close #properly

4413

Review máy tính lid doesnt close properly Mới nhất ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip máy tính lid doesnt close properly Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật máy tính lid doesnt close properly Mới nhất miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật máy tính lid doesnt close properly Mới nhất Free.

Hỏi đáp vướng mắc về máy tính lid doesnt close properly Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết máy tính lid doesnt close properly Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#máy tính #lid #doesnt #close #properly #Mới #nhất