Thủ Thuật về Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng PDF Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng PDF được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-04 04:00:22 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Sách phục vụ đào tạo và giảng dạy liên tục gồm có 6 chương 39 bài
Chương 1: Đại cương về vi sinh vật
Chương 2: Các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản
Chương 3: Các kỹ thuật xét nghiệm vi trùng
Chương 4: Các kỹ thuật xét nghiệm virus – miễn dịch
Chương 5 :Các kỹ thuật xét nghiệm ký sinh trùng
Chương 6 : Các kỹ thuật xét nghiệm nấm

Sách kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng được biên soạn theo chương trình khung đã được phê duyệt. Nãm 2005, cuốn sách này được Hội đồng trình độ thẩm định sách giáo khoa và tài liệu dạy học của Bộ Y tế thẩm định. Bộ Y tế thống nhất sử dụng là tài liệu dạy học chính thức của ngành trong quy trình lúc bấy giờ. Trong thời hạn từ 3 đến 5 năm, sách cần phải chỉnh lý, tương hỗ update và update.

Tài liệu được biên soạn gồm 21 bài,
mỗi bài có tiềm năng học tập và những nội dung thiết yếu. Trong số đó, nội dung thể hiện được những yêu cầu: kiến thức và kỹ năng cơ bản, đúng chuẩn khoa học update được tiến bộ khoa học hiện tại và thực tiễn Việt Nam. Sách dùng để đào tạo và giảng dạy cử nhân Kỹ thuật y học đồng thời cũng là tài liệu tìm hiểu thêm tốt cho sinh viên những chuyên ngành khác và những cán bộ y tế quan tâm đến công tác thao tác xét nghiệm.

Sách do TS.BS. Phạm Hùng Vân và những giảng viên Trường Đại học Y Dược TPHCM tham gia biên soạn.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng PDF

Reply
2
0
Chia sẻ

4510

Clip Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng PDF ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng PDF tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng PDF miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng PDF Free.

Thảo Luận vướng mắc về Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng PDF

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng PDF vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Kỹ #thuật #xét #nghiệm #sinh #lâm #sàng #PDF