Thủ Thuật Hướng dẫn Kinh tế hợp tác là gì 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Kinh tế hợp tác là gì được Update vào lúc : 2022-01-07 14:04:28 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Luật Hợp tác xã, đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 thời gian năm 2012 tại kỳ họp thứ 4 Khóa XIII và được Chủ tịch nước ký Lệnh về việc công bố Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ngày 03 tháng 12 thời gian năm 2012. Luật Hợp tác xã thời gian năm 2012 có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2013 và thay thế Luật Hợp tác xã năm 2003. Chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp xin trình làng Luật Hợp tác xã thời gian năm 2012, dưới dạng hỏi, đáp.

Câu hỏi : Nhà nước có những bảo vệ và chủ trương tương hỗ, ưu đãi ra làm sao riêng với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã?

Trả lời: Để đảm bảo cho hoạt động và sinh hoạt giải trí và tăng trưởng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong những ngành, nghành của nền kinh tế thị trường tài chính, Nhà nước công nhận và bảo lãnh quyền sở hữu tài sản, vốn, thu nhập, những quyền và quyền lợi hợp pháp khác của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Trong trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã vì nguyên do quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh hoặc quyền lợi vương quốc thì được thanh toán, bồi thường theo quy định của pháp lý về trưng mua, trưng dụng tài sản; Bảo đảm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sản xuất, marketing thương mại bình đẳng giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với nhiều chủng quy mô doanh nghiệp và tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác. Bảo đảm quyền tự chủ, tự phụ trách và không can thiệp vào hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Đồng thời Nhà nước cũng luôn có thể có những chủ trương tương hỗ rõ ràng riêng với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như: Đào tạo, tu dưỡng nguồn nhân lực; Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; Ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến và phát triển mới; Tiếp cận vốn và quỹ tương hỗ tăng trưởng hợp tác xã; Tạo Đk tham gia những chương trình tiềm năng, chương trình tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội; Thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Bên cạnh đó Nhà nước có chủ trương ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và nhiều chủng loại thuế khác theo quy định của pháp lý về thuế; Ưu đãi lệ phí Đk hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp lý về phí và lệ phí.

Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, ngoài việc được hưởng chủ trương tương hỗ, ưu đãi nói trên còn được hưởng chủ trương tương hỗ, ưu đãi sau này:

Đầu tư tăng trưởng kiến trúc;

Giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp lý về đất đai;

Ưu đãi về tín dụng thanh toán;

Vốn, giống khi gặp trở ngại vất vả do thiên tai, dịch bệnh;

Chế biến thành phầm.

Câu hỏi: Nguyên tắc tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ?

Trả lời: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo những nguyên tắc sau:

1. Cá nhân, hộ mái ấm gia đình, pháp nhân tự nguyện xây dựng, gia nhập, thoát khỏi hợp tác xã. Hợp tác xã tự nguyện xây dựng, gia nhập, thoát khỏi liên hiệp hợp tác xã.

2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kết nạp rộng tự do thành viên, hợp tác xã thành viên.

3. Thành viên, hợp tác xã thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp trong việc quyết định hành động tổ chức triển khai, quản trị và vận hành và hoạt động và sinh hoạt giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; được phục vụ thông tin khá đầy đủ, kịp thời, đúng chuẩn về hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại, tài chính, phân phối thu nhập và những nội dung khác theo quy định của điều lệ.

4. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự chủ, tự phụ trách về hoạt động và sinh hoạt giải trí của tớ trước pháp lý.

5. Thành viên, hợp tác xã thành viên và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có trách nhiệm thực thi cam kết theo hợp đồng dịch vụ và theo quy định của điều lệ. Thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được phân phối hầu hết theo mức độ sử dụng thành phầm, dịch vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc theo công sức của con người lao động góp phần của thành viên riêng với hợp tác xã tạo việc làm.

6. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quan tâm giáo dục, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cho thành viên, hợp tác xã thành viên, cán bộ quản trị và vận hành, người lao động trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và thông tin về bản chất, quyền lợi của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

7. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chăm sóc tăng trưởng bền vững hiệp hội thành viên, hợp tác xã thành viên và hợp tác với nhau nhằm mục đích tăng trưởng trào lưu hợp tác xã trên quy mô địa phương, vùng, vương quốc và quốc tế.

Câu hỏi: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quyền gì và trách nhiệm và trách nhiệm ra làm sao ?

Trả lời: * Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có những quyền sau:

Thực hiện tiềm năng hoạt động và sinh hoạt giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tự chủ, tự phụ trách trong hoạt động và sinh hoạt giải trí của tớ.

Quyết định tổ chức triển khai quản trị và vận hành và hoạt động và sinh hoạt giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thuê và sử dụng lao động.

Tiến hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sản xuất, marketing thương mại, tạo việc tuân theo ngành, nghề đã Đk nhằm mục đích phục vụ nhu yếu chung của thành viên, hợp tác xã thành viên.

Cung ứng, tiêu thụ thành phầm, dịch vụ, việc làm cho thành viên, hợp tác xã thành viên và ra thị trường nhưng phải bảo vệ hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm riêng với thành viên, hợp tác xã thành viên.

Kết nạp mới, chấm hết tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên.

Tăng, giảm vốn điều lệ trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí; lôi kéo góp vốn đầu tư và hoạt động và sinh hoạt giải trí tín dụng thanh toán nội bộ theo quy định của pháp lý.

Liên doanh, link, hợp tác với tổ chức triển khai, thành viên trong nước và quốc tế để thực thi tiềm năng hoạt động và sinh hoạt giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Góp vốn, mua Cp, xây dựng doanh nghiệp nhằm mục đích tiềm năng tương hỗ hoạt động và sinh hoạt giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Quản lý, sử dụng, xử lý vốn, tài sản và những quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Thực hiện việc phân phối thu nhập, xử lý những khoản lỗ, số tiền nợ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Tham gia những tổ chức triển khai đại diện thay mặt thay mặt của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Khiếu nại hoặc thông qua người đại diện thay mặt thay mặt tố cáo những hành vi vi phạm quyền và quyền lợi hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; xử lý thành viên, hợp tác xã thành viên vi phạm điều lệ và xử lý và xử lý tranh chấp nội bộ.

* Hợp tác, liên hiệp hợp tác xã phải thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm sau này:

Thực hiện những quy định của điều lệ.

Bảo đảm quyền và quyền lợi hợp pháp của thành viên, hợp tác xã thành viên theo quy định của Luật này.

Hoạt động đúng ngành, nghề đã Đk.

Thực hiện hợp đồng dịch vụ giữa hợp tác xã với thành viên, liên hiệp hợp tác xã với hợp tác xã thành viên.

Thực hiện quy định của pháp lý về tài chính, thuế, kế toán, truy thuế kiểm toán, thống kê.

Quản lý, sử dụng vốn, tài sản và những quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp lý.

Quản lý, sử dụng đất và tài nguyên khác được Nhà nước giao hoặc cho thuê theo quy định của pháp lý.

Ký kết và thực thi hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và những chủ trương khác cho những người dân lao động theo quy định của pháp lý.

Giáo dục đào tạo và giảng dạy, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, phục vụ thông tin cho thành viên, hợp tác xã thành viên.

Thực hiện chính sách báo cáo về tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Chính phủ.

Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho thành viên, hợp tác xã thành viên theo quy định của pháp lý.

Câu hỏi: Các hành vi bị nghiêm cấm trong tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã?

Trả lời: Trong tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí HTX, liên hiệp HTX, những hành vi sau này bị nghiêm cấm:

1. Cấp giấy ghi nhận Đk hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong trường hợp không đủ Đk; từ chối cấp giấy ghi nhận Đk hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong trường hợp đủ Đk theo quy định của Luật Hợp tác; cản trở, sách nhiễu việc Đk và hoạt động và sinh hoạt giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

2. Cản trở việc thực thi những quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên, hợp tác xã thành viên.

3. Hoạt động mang danh nghĩa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà không còn giấy ghi nhận Đk; tiếp tục hoạt động và sinh hoạt giải trí khi đã biết thành tịch thu giấy ghi nhận Đk.

4. Kê khai không trung thực, không đúng chuẩn nội dung Đk hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

5. Gian lận trong việc định giá tài sản vốn góp.

6. Kinh doanh ngành, nghề không được ghi trong giấy ghi nhận Đk; marketing thương mại ngành, nghề có Đk khi chưa đủ Đk marketing thương mại.

7. Thực hiện không đúng những nguyên tắc tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Câu hỏi: Để trở thành thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên nên phải có những Đk gì?

Trả lời: Để trở thành thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên nên phải có những Đk sau:

1. Đối với thành viên, hộ mái ấm gia đình, pháp nhân trở thành thành viên hợp tác xã phải phục vụ đủ những Đk sau này:

a) Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người quốc tế cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có khả năng hành vi dân sự khá đầy đủ; hộ mái ấm gia đình có người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp theo quy định của pháp lý; cơ quan, tổ chức triển khai là pháp nhân Việt Nam.

Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là thành viên;

b) Có nhu yếu hợp tác với những thành viên và nhu yếu sử dụng thành phầm, dịch vụ của hợp tác xã;

c) Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;

d) Góp vốn theo thỏa thuận hợp tác và theo quy định của điều lệ nhưng không thật 20% vốn điều lệ của hợp tác xã;

đ) Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.

2. Đối với Hợp tác xã trở thành thành viên liên hiệp hợp tác xã phải phục vụ đủ những Đk sau này:

a) Có nhu yếu hợp tác với những hợp tác xã thành viên và có nhu yếu sử dụng thành phầm, dịch vụ của liên hiệp hợp tác xã;

b) Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của liên hiệp hợp tác xã;

c) Góp vốn theo thỏa thuận hợp tác và theo quy định của điều lệ nhưng không thật 30% vốn điều lệ của hợp tác xã;

d) Điều kiện khác theo quy định của điều lệ liên hiệp hợp tác xã.

3. Cá nhân, hộ mái ấm gia đình, pháp nhân hoàn toàn có thể là thành viên của nhiều hợp tác xã; hợp tác xã hoàn toàn có thể là thành viên của nhiều liên hiệp hợp tác xã.

Câu hỏi: Quyền của thành viên, hợp tác xã thành viên?

Trả lời: Thành viên, hợp tác xã thành viên có những quyền sau này:

1. Được phục vụ thành phầm, dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ.

2. Được phân phối thu nhập theo quy định của Luật HTX và điều lệ.

3. Được hưởng những phúc lợi của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

4. Được tham gia hoặc bầu đại biểu tham gia đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên.

5. Được biểu quyết những nội dung thuộc quyền của đại hội thành viên theo quy định.

6. Ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị, ban trấn áp hoặc trấn áp viên và những chức vụ khác.

7. Kiến nghị, yêu cầu hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban trấn áp hoặc trấn áp viên giải trình về hoạt động và sinh hoạt giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Yêu cầu hội đồng quản trị, ban trấn áp hoặc trấn áp viên triệu tập đại hội thành viên không bình thường theo quy định của Luật này và điều lệ.

8. Được phục vụ thông tin thiết yếu liên quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; được tương hỗ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng và nâng cao trình độ trách nhiệm phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

9. Ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ.

10. Được trả lại vốn góp khi thoát khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật này và điều lệ.

11. Được chia giá trị tài sản được chia còn sót lại của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật này và điều lệ.

12. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện.

13. Được hưởng những quyền khác theo quy định của điều lệ.

Câu hỏi: Thành viên, hợp tác xã thành viên phải thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm gì?

Trả lời: Thành viên, hợp tác xã thành viên có những trách nhiệm và trách nhiệm sau:

1. Sử dụng thành phầm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo hợp đồng dịch vụ.

2. Góp đủ, đúng thời hạn vốn góp đã cam kết theo quy định của điều lệ.

3. Chịu trách nhiệm về những số tiền nợ, trách nhiệm và trách nhiệm tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong phạm vi vốn góp vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

4. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp lý.

5. Tuân thủ điều lệ, quy định của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, nghị quyết đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên và quyết định hành động của hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

6. Thực hiện những trách nhiệm và trách nhiệm khác theo quy định của điều lệ.

Câu hỏi: Tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên bị chấm hết trong trường hợp nào? Thẩm quyền quyết định hành động chấm hết tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên được quy định ra làm sao?

Trả lời: Tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên bị chấm hết khi xẩy ra một trong những trường hợp sau này:

Thành viên là thành viên chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất khả năng hành vi dân sự hoặc bị phán quyết phạt tù

Thành viên là hộ mái ấm gia đình không còn người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp theo quy định của pháp lý; thành viên là pháp nhân bị giải thể, phá sản; hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản;

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản;

Thành viên, hợp tác xã thành viên tự nguyện thoát khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

Thành viên, hợp tác xã thành viên bị khai trừ theo quy định của điều lệ;

Thành viên, hợp tác xã thành viên không sử dụng thành phầm, dịch vụ trong thời hạn liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không thật 03 năm. Đối với hợp tác xã tạo việc làm, thành viên không thao tác trong thời hạn liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không thật 02 năm;

Tại thời gian cam kết góp đủ vốn, thành viên, hợp tác xã thành viên không góp vốn hoặc góp vốn thấp hơn vốn góp tối thiểu quy định trong điều lệ;

Trường hợp khác do điều lệ quy định.

Câu hỏi: Sáng lập viên HTX gồm có những người dân nào?

Trả lời: Sáng lập viên hợp tác xã gồm có:

Cá nhân, hộ mái ấm gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia xây dựng hợp tác xã.

Hợp tác xã tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia xây dựng liên hiệp hợp tác xã.

Câu hỏi: Hội nghị xây dựng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do ai tổ chức triển khai ?

Trả lời: Hội nghị xây dựng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do sáng lập viên tổ chức triển khai

Thành phần tham gia hội nghị xây dựng hợp tác xã gồm có sáng lập viên là thành viên, người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của sáng lập viên; người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của hộ mái ấm gia đình, pháp nhân và thành viên khác có nguyện vọng gia nhập hợp tác xã.

Thành phần tham gia hội nghị xây dựng liên hiệp hợp tác xã gồm có người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của sáng lập viên và của những hợp tác xã có nguyện vọng gia nhập liên hiệp hợp tác xã.

Câu hỏi: Hội nghị xây dựng HTX quyết định hành động những yếu tố gì?

Trả lời: Hội nghị xây dựng HTX thảo luận về dự thảo điều lệ, phương án sản xuất, marketing thương mại của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Thảo luận và quyết định hành động những nội dung sau:

Phương án sản xuất, marketing thương mại;

Bầu hội đồng quản trị và quản trị hội đồng quản trị; quyết định hành động việc lựa chọn giám đốc (tổng giám đốc) trong số thành viên, đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của hợp tác xã thành viên hoặc thuê giám đốc (tổng giám đốc);

Bầu ban trấn áp, trưởng phòng ban trấn áp hoặc trấn áp viên;

Các nội dung khác có liên quan đến việc xây dựng và tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Nghị quyết của hội nghị xây dựng về những nội dung trên phải được biểu quyết thông qua theo nguyên tắc hầu hết.

Câu hỏi: Điều kiện để được cấp giấy ghi nhận Đk hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã?

Trả lời: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp giấy ghi nhận Đk khi có đủ những Đk sau này:

1. Ngành, nghề sản xuất, marketing thương mại mà pháp lý không cấm;

2. Hồ sơ Đk gồm:

Giấy đề xuất kiến nghị Đk hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

Điều lệ;

Phương án sản xuất, marketing thương mại;

Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; list hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban trấn áp hoặc trấn áp viên;

Nghị quyết hội nghị xây dựng.

3. Tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được đặt theo quy định. Tên, hình tượng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải được Đk tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được bảo lãnh theo quy định của pháp lý;

4. Có trụ sở chính. Địa chỉ của trụ sở chính phải rõ ràng.

Câu hỏi: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được sắp xếp theo cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai ra làm sao?

Trả lời: Cơ cấu tổ chức triển khai hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được sắp xếp như sau: Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và Ban trấn áp hoặc trấn áp viên.

Đại hội thành viên có quyền quyết định hành động cao nhất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Đại hội thành viên gồm đại hội thành viên thường niên và đại hội thành viên không bình thường. Đại hội thành viên được tổ chức triển khai dưới hình thức đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu.

Hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là cơ quan quản trị và vận hành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do hội nghị xây dựng hoặc đại hội thành viên bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo thể thức bỏ phiếu kín. Hội đồng quản trị gồm quản trị và thành viên, số lượng thành viên hội đồng quản trị do điều lệ quy định nhưng tối thiểu là 03 người, tối đa là 15 người.

Giám đốc (tổng giám đốc) là người điều hành quản lý hoạt động và sinh hoạt giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Ban trấn áp, trấn áp viên hoạt động và sinh hoạt giải trí độc lập, kiểm tra và giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp lý và điều lệ. Ban trấn áp hoặc trấn áp viên do đại hội thành viên bầu trực tiếp trong số thành viên, đại diện thay mặt thay mặt hợp tác xã thành viên theo thể thức bỏ phiếu kín. Số lượng thành viên ban trấn áp do đại hội thành viên quyết định hành động nhưng không thật 07 người.

Câu hỏi: Đại hội thành viên được tổ chức triển khai dưới hình thức ra làm sao?

Trả lời: Đại hội thành viên được tổ chức triển khai dưới hình thức đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu.

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có 100 thành viên, hợp tác xã thành viên trở lên hoàn toàn có thể tổ chức triển khai đại hội đại biểu thành viên.

Tiêu chuẩn đại biểu và trình tự, thủ tục bầu đại biểu tham gia đại hội đại biểu thành viên do điều lệ quy định.

Số lượng đại biểu tham gia đại hội đại biểu thành viên do điều lệ quy định nhưng phải bảo vệ:

+ Không được thấp hơn 30% tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên riêng với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có từ trên 100 đến 300 thành viên, hợp tác xã thành viên;

+ Không được thấp hơn 20% tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên riêng với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có từ trên 300 đến 1000 thành viên, hợp tác xã thành viên;

+ Không được thấp hơn 200 đại biểu riêng với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có trên 1000 thành viên, hợp tác xã thành viên.

+ Đại biểu tham gia đại hội đại biểu thành viên phải thể hiện được ý kiến, nguyện vọng và có trách nhiệm thông tin về kết quả đại hội cho toàn bộ thành viên, hợp tác xã thành viên mà mình đại diện thay mặt thay mặt.

Đại hội thành viên thường niên phải được họp trong thời hạn 03 tháng, Tính từ lúc ngày kết thúc năm tài chính do hội đồng quản trị triệu tập.

Đại hội thành viên không bình thường do hội đồng quản trị, ban trấn áp hoặc trấn áp viên hoặc thành viên đại diện thay mặt thay mặt của tối thiểu một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên triệu tập.

Câu hỏi: Thế nào là Đại hội thành viên?

Trả lời: Điều 31, Luật Hợp tác xã thời gian năm 2012 quy định có 02 loại Đại hội thành viên: Đại hội thành viên thường niên và Đại hội thành viên không bình thường.

* Đại hội thành viên thường niên phải được họp trong thời hạn 03 tháng, Tính từ lúc ngày kết thúc năm tài chính do Hội đồng quản trị triệu tập.

* Đại hội thành viên không bình thường do Hội đồng quản trị, Ban trấn áp hoặc thành viên đại diện thay mặt thay mặt của tối thiểu một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên triệu tập theo quy định sau:

Hội đồng quản trị triệu tập đại hội thành viên không bình thường trong những trường hợp sau này:

+ Giải quyết những yếu tố vượt quá thẩm quyền của hội đồng quản trị;

+ Hội đồng quản trị không tổ chức triển khai được cuộc họp định kỳ sau hai lần triệu tập;

+ Theo đề xuất kiến nghị của ban trấn áp hoặc trấn áp viên;

+ Theo đề xuất kiến nghị của tối thiểu một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên.

Trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được đề xuất kiến nghị của ban trấn áp hoặc đề xuất kiến nghị của tối thiểu 1/3 tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên, hội đồng quản trị phải triệu tập đại hội thành viên không bình thường.

Trường hợp quá thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được đề xuất kiến nghị của ban trấn áp, trấn áp viên hoặc đề xuất kiến nghị của tối thiểu một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên mà hội đồng quản trị không triệu tập đại hội thành viên không bình thường hoặc quá 03 tháng, Tính từ lúc ngày kết thúc năm tài chính mà hội đồng quản trị không triệu tập đại hội thường niên thì ban trấn áp hoặc trấn áp viên có quyền triệu tập đại hội thành viên.

Trong thời hạn 15 ngày, Tính từ lúc ngày ban trấn áp hoặc trấn áp viên có quyền triệu tập mà không triệu tập đại hội thành viên không bình thường theo quy định trên thì thành viên đại diện thay mặt thay mặt cho tối thiểu một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên có quyền triệu tập đại hội.

* Đại hội thành viên do người triệu tập chủ trì.

* Đại hội thành viên được tiến hành khi có tối thiểu 75% tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc đại biểu thành viên tham gia; trường hợp không đủ số lượng thành viên thì phải hoãn đại hội thành viên.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ Đk tiến hành thì triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày dự tính họp lần thứ nhất. Cuộc họp của đại hội thành viên lần thứ hai được tiến hành khi có tối thiểu 50% tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc đại biểu thành viên tham gia.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ Đk tiến hành thì triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, Tính từ lúc ngày dự tính họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của đại hội thành viên được tiến hành không tùy từng số thành viên tham gia.

Câu hỏi: Đại hội thành viên quyết định hành động những nội dung nào?

Trả lời: Đại hội thành viên quyết định hành động những nội dung sau này:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí trong năm; báo cáo hoạt động và sinh hoạt giải trí của hội đồng quản trị và ban trấn áp hoặc trấn áp viên;

2. Phê duyệt báo cáo tài chính, kết quả truy thuế kiểm toán nội bộ;

3. Phương án phân phối thu nhập và xử lý khoản lỗ, số tiền nợ; lập, tỷ suất trích những quỹ; phương án tiền lương và những khoản thu nhập cho những người dân lao động riêng với hợp tác xã tạo việc làm;

4. Phương án sản xuất, marketing thương mại;

5. Đầu tư hoặc bán tài sản có mức giá trị bằng hoặc to nhiều hơn 50% tổng mức tài sản được ghi trong báo cáo tài chính sớm nhất;

6. Góp vốn, mua Cp, xây dựng doanh nghiệp, link kinh doanh, link; xây dựng chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt; tham gia liên hiệp hợp tác xã, tổ chức triển khai đại diện thay mặt thay mặt của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

7. Tăng, giảm vốn điều lệ, vốn góp tối thiểu; thẩm quyền quyết định hành động và phương thức lôi kéo góp vốn đầu tư;

8. Xác định giá trị tài sản và tài sản không chia;

9. Cơ cấu tổ chức triển khai của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

10. Việc thành viên hội đồng quản trị đồng thời là giám đốc (tổng giám đốc) hoặc thuê giám đốc (tổng giám đốc);

11. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm quản trị hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, trưởng phòng ban trấn áp, thành viên ban trấn áp hoặc trấn áp viên; tăng, giảm số lượng thành viên hội đồng quản trị, ban trấn áp;

12. Chuyển nhượng, thanh lý, xử lý tài sản cố định và thắt chặt;

13. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

14. Sửa đổi, tương hỗ update điều lệ;

15. Mức thù lao, tiền thưởng của thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban trấn áp hoặc trấn áp viên; tiền công, tiền lương và tiền thưởng của giám đốc (tổng giám đốc), phó giám đốc (phó tổng giám đốc) và những chức vụ quản trị và vận hành khác theo quy định của điều lệ;

16. Chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên trong trường hợp: Thành viên, hợp tác xã thành viên bị khai trừ theo quy định của điều lệ; Tại thời gian cam kết góp đủ vốn, thành viên, hợp tác xã thành viên không góp vốn hoặc góp vấn thấp hơn vốn góp tối thiểu quy định trong điều lệ và trường hợp khác do điều lệ quy định.

17. Những nội dung khác do hội đồng quản trị, ban trấn áp hoặc trấn áp viên hoặc tối thiểu một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên đề xuất kiến nghị.

Câu hỏi: Công tác sẵn sàng sẵn sàng đại hội thành viên được quy định ra làm sao?

Trả lời: Điều 33, Luật Hợp tác xã thời gian năm 2012 quy định về công tác thao tác sẵn sàng sẵn sàng đại hội thành viên như sau:

1. Người triệu tập đại hội thành viên phải lập list thành viên, hợp tác xã thành viên, đại biểu thành viên có quyền dự họp; sẵn sàng sẵn sàng chương trình, nội dung, tài liệu và dự thảo nghị quyết; xác lập thời hạn, khu vực và gửi giấy mời đến thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc đại biểu thành viên dự họp. Giấy mời họp phải kèm theo chương trình, tài liệu liên quan đến nội dung đại hội thành viên tối thiểu 07 ngày trước thời điểm ngày đại hội thành viên khai mạc.

2. Nội dung chương trình đại hội hoàn toàn có thể thay đổi khi có tối thiểu một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc đại biểu thành viên trở lên kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh về cùng một nội dung bằng văn bản. Nội dung kiến nghị phải được gửi đến người triệu tập họp chậm nhất 03 ngày thao tác trước thời điểm ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc đại biểu thành viên và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình.

3. Người triệu tập đại hội thành viên chỉ có quyền từ chối kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh nội dung chương trình nếu thuộc một trong những trường hợp sau này:

Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không phù phù thích hợp với nội dung đại hội thành viên;

Nội dung kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định hành động của đại hội thành viên;

Trường hợp khác theo quy định của điều lệ.

4. Trường hợp không chấp thuận đồng ý kiến nghị, người triệu tập phải báo cáo đại hội thành viên trước lúc quyết định hành động chương trình đại hội thành viên.

Các kiến nghị được chấp thuận đồng ý phải được đưa vào chương trình dự kiến. Chương trình đại hội thành viên phải được đại hội thành viên biểu quyết thông qua.

Câu hỏi: Hội đồng quản trị có những trách nhiệm và quyền hạn gì?

Trả lời: Theo quy định của điều 36, Luật Hợp tác xã thời gian năm 2012 Hội đồng quản trị có những quyền hạn và trách nhiệm sau:

Quyết định tổ chức triển khai những bộ phận giúp việc, cty trực thuộc của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ.

Tổ chức thực thi nghị quyết của đại hội thành viên và nhìn nhận kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã,

Chuẩn bị và trình đại hội thành viên sửa đổi, tương hỗ update điều lệ, báo cáo kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí, phương án sản xuất, marketing thương mại và phương án phân phối thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; báo cáo hoạt động và sinh hoạt giải trí của hội đồng quản trị.

Trình đại hội thành viên xem xét, thông qua báo cáo tài chính; việc quản trị và vận hành, sử dụng những quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Trình đại hội thành viên phương án về mức thù lao, tiền thưởng của thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban trấn áp hoặc trấn áp viên; mức tiền công, tiền lương và tiền thưởng của giám đốc (tổng giám đốc), phó giám đốc (phó tổng giám đốc).

Chuyển nhượng, thanh lý, xử lý tài sản lưu động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo thẩm quyền do đại hội thành viên giao.

Kết nạp thành viên mới, xử lý và xử lý việc chấm hết tư cách thành viên trong những trường hợp sau:

+ Thành viên là thành viên chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất khả năng hành vi dân sự hoặc bị phán quyết phạt tù;

+ Thành viên là hộ mái ấm gia đình không còn người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp; thành viên là pháp nhân bị giải thể, phá sản; hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản;

+ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản;

+ Thành viên, hợp tác xã thành viên tự nguyện thoát khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

+ Thành viên, hợp tác xã thành viên không sử dụng thành phầm, dịch vụ trong thời hạn liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không thật 03 năm. Đối với hợp tác xã tạo việc làm, thành viên không thao tác trong thời hạn liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không thật 02 năm

8. Đánh giá hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của giám đốc (tổng giám đốc), phó giám đốc (phó tổng giám đốc).

9. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, không bổ nhiệm, thuê hoặc chấm hết hợp đồng thuê giám đốc (tổng giám đốc) theo nghị quyết của đại hội thành viên.

10. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, không bổ nhiệm, thuê hoặc chấm hết hợp đồng thuê phó giám đốc (phó tổng giám đốc) và những chức vụ khác theo đề xuất kiến nghị của giám đốc (tổng giám đốc) nếu điều lệ không quy định khác.

11. Khen thưởng, kỷ luật thành viên, hợp tác xã thành viên; khen thưởng những thành viên, tổ chức triển khai không phải là thành viên, hợp tác xã thành viên nhưng có công xây dựng, tăng trưởng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

12. Thông báo tới những thành viên, hợp tác xã thành viên nghị quyết, quyết định hành động của đại hội thành viên, hội đồng quản trị.

13. Ban hành quy định hoạt động và sinh hoạt giải trí của hội đồng quản trị để thực thi quyền và trách nhiệm được giao.

14. Thực hiện quyền, trách nhiệm khác theo quy định của điều lệ, nghị quyết của đại hội thành viên và phụ trách về quyết định hành động của tớ trước đại hội thành viên và trước pháp lý.

Câu hỏi: Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch hội đồng quản trị?

Trả lời: Chủ tịch Hội đồng quản trị có những quyền hạn và trách nhiệm sau:

Là người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Lập chương trình, kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí của hội đồng quản trị và phân công trách nhiệm cho những thành viên hội đồng quản trị.

Chuẩn bị nội dung, chương trình, triệu tập và chủ trì cuộc họp của hội đồng quản trị, đại hội thành viên trừ trường hợp Luật Hợp tác xã hoặc điều lệ có quy định khác.

Chịu trách nhiệm trước đại hội thành viên và hội đồng quản trị về trách nhiệm được giao.

Ký văn bản của hội đồng quản trị theo quy định của pháp lý và điều lệ.

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm khác theo quy định của Luật hợp tác xã và điều lệ.

Câu hỏi: Giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quyền hạn và trách nhiệm ra làm sao?

Trả lời: Giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quyền hạn và trách nhiệm như sau:

Tổ chức thực thi phương án sản xuất, marketing thương mại của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

Thực hiện nghị quyết của đại hội thành viên, quyết định hành động của hội đồng quản trị;

Ký phối hợp đồng nhân danh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo ủy quyền của quản trị hội đồng quản trị;

Trình hội đồng quản trị báo cáo tài chính hằng năm;

Xây dựng phương án tổ chức triển khai bộ phận giúp việc, cty trực thuộc của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trình hội đồng quản trị quyết định hành động;

Tuyển dụng lao động theo quyết định hành động của hội đồng quản trị;

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm khác được quy định tại điều lệ, quy định của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

* Trường hợp giám đốc (tổng giám đốc) do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuê thì ngoài việc thực thi quyền hạn và trách nhiệm quy định nêu trên còn phải thực thi quyền hạn và trách nhiệm theo hợp đồng lao động và hoàn toàn có thể được mời tham gia cuộc họp đại hội thành viên, hội đồng quản trị.

Câu hỏi: Nhiệm vụ quyền hạn của Ban trấn áp và trấn áp viên?

Trả lời: Ban trấn áp, trấn áp viên hoạt động và sinh hoạt giải trí độc lập, kiểm tra và giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp lý và điều lệ.

Ban trấn áp hoặc trấn áp viên do đại hội thành viên bầu trực tiếp trong số thành viên, đại diện thay mặt thay mặt hợp tác xã thành viên theo thể thức bỏ phiếu kín. Số lượng thành viên ban trấn áp do đại hội thành viên quyết định hành động nhưng không thật 07 người.

Hợp tác xã có từ 30 thành viên trở lên, liên hiệp hợp tác xã có từ 10 hợp tác xã thành viên trở lên phải bầu ban trấn áp. Đối với hợp tác xã có dưới 30 thành viên, liên hiệp hợp tác xã có dưới 10 hợp tác xã thành viên, việc xây dựng ban trấn áp hoặc trấn áp viên do điều lệ quy định.

Trưởng ban trấn áp do đại hội thành viên bầu trực tiếp trong số những thành viên ban trấn áp; nhiệm kỳ của ban trấn áp hoặc trấn áp viên theo nhiệm kỳ của hội đồng quản trị.

Ban trấn áp hoặc trấn áp viên có quyền hạn, trách nhiệm sau này:

+ Kiểm tra, giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

+ Kiểm tra việc chấp hành điều lệ, nghị quyết, quyết định hành động của đại hội thành viên, hội đồng quản trị và quy định của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

+ Giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí của hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), thành viên, hợp tác xã thành viên;

+ Kiểm tra hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính, việc chấp hành chính sách kế toán, phân phối thu nhập, xử lý những khoản lỗ, sử dụng những quỹ, tài sản, vốn vay của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và những khoản tương hỗ của Nhà nước;

+ Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất, marketing thương mại, báo cáo tài chính hằng năm của hội đồng quản trị;

+ Tiếp nhận kiến nghị liên quan đến hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; xử lý và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị hội đồng quản trị, đại hội thành viên xử lý và xử lý theo thẩm quyền;

+ Trưởng ban trấn áp hoặc trấn áp viên được tham gia những cuộc họp của hội đồng quản trị nhưng không được quyền biểu quyết;

+ Thông báo cho hội đồng quản trị và báo cáo trước đại hội thành viên về kết quả trấn áp; kiến nghị hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) khắc phục những yếu kém, vi phạm trong hoạt động và sinh hoạt giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

+ Yêu cầu phục vụ tài liệu, sổ sách, chứng từ và những thông tin thiết yếu để phục vụ công tác thao tác kiểm tra, giám sát;

+ Chuẩn bị chương trình và triệu tập đại hội thành viên không bình thường

+ Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm khác theo quy định của Luật Hợp tác xã và điều lệ.

3. Thành viên ban trấn áp, trấn áp viên được hưởng thù lao và được trả những ngân sách thiết yếu khác trong quy trình thực thi trách nhiệm.

4. Ban trấn áp hoặc trấn áp viên được sử dụng con dấu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để thực thi trách nhiệm.

Câu hỏi: Để trở thành thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã nên phải có những Đk gì?

Trả lời: Để trở thành thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã nên phải phục vụ đủ những Đk sau này:

Là thành viên hợp xác xã;

Không đồng thời là thành viên ban trấn áp hoặc trấn áp viên, kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã và không phải là cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con, con nuôi; anh, chị, em ruột của thành viên hội đồng quản trị, ban trấn áp, trấn áp viên;

Các Đk khác do điều lệ hợp tác xã quy định.

Câu hỏi: Điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã?

Trả lời: . Để trở thành thành viên Hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã phải phục vụ đủ những Đk sau này:

Là người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của hợp tác xã thành viên;

Không đồng thời là thành viên ban trấn áp hoặc trấn áp viên, kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng liên hiệp hợp tác xã và không phải là cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con, con nuôi; anh, chị, em ruột của thành viên hội đồng quản trị, ban trấn áp, trấn áp viên;

Điều kiện khác do điều lệ liên hiệp hợp tác xã quy định.

Câu hỏi: Kiểm soát viên, thành viên ban trấn áp hợp tác phải phục vụ những Đk gì?

Trả lời: Kiểm soát viên, thành viên ban trấn áp hợp tác xã phải phục vụ đủ những Đk sau này:

Là thành viên hợp tác xã;

Không đồng thời là thành viên hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã và không phải là cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con, con nuôi; anh, chị, em ruột của thành viên hội đồng quản trị, thành viên khác của ban trấn áp;

Các Đk khác do điều lệ hợp tác xã quy định.

Câu hỏi: Để trở thành trấn áp viên, thành viên ban trấn áp liên hiệp hợp tác xã nên phải phục vụ những Đk gì?

Trả lời: Điều kiện trở thành trấn áp viên, thành viên ban trấn áp liên hiệp hợp tác xã:

Là người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của hợp tác xã thành viên;

Không đồng thời là thành viên hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng liên hiệp hợp tác xã và không phải là cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con, con nuôi; anh, chị, em ruột của thành viên hội đồng quản trị, thành viên khác của ban trấn áp;

Các Đk khác do điều lệ liên hiệp hợp tác xã quy định.

Câu hỏi: Những trường hợp nào không được là thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban trấn áp, trấn áp viên hoặc giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ?

Trả lời: Những người sau này không được là thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban trấn áp, trấn áp viên hoặc giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

Đang chấp hành hình phạt tù hoặc hiện giờ đang bị Tòa án cấm hành nghề marketing thương mại;

Đã bị phán quyết về những tội xâm phạm bảo mật thông tin an ninh vương quốc, xâm phạm sở hữu, những tội phạm về quản trị và vận hành kinh tế tài chính mà không được xóa án tích;

Các trường hợp khác theo quy định của pháp lý và điều lệ.

Câu hỏi: Thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban trấn áp hoặc trấn áp viên, giám đốc (tổng giám đốc) bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, không bổ nhiệm hoặc chấm hết hợp đồng trong trường hợp nào?

Trả lời: Thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban trấn áp hoặc trấn áp viên, giám đốc (tổng giám đốc) bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, không bổ nhiệm hoặc chấm hết hợp đồng nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

Bị hạn chế hoặc mất khả năng hành vi dân sự;

Tự nguyện xin từ chức;

Bị Tòa án tuyên án hình phạt tù hoặc bị cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề liên quan đến hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

Trường hợp khác theo quy định của điều lệ hoặc theo quy định trong hợp đồng lao động ký kết giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với giám đốc (tổng giám đốc).

* Thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban trấn áp hoặc trấn áp viên, giám đốc (tổng giám đốc) sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, không bổ nhiệm hoặc chấm hết hợp đồng lao động phải phụ trách riêng với những quyết định hành động của tớ trong thời hạn đảm nhiệm chức vụ đó.

Câu hỏi: Vốn điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tăng, giảm trong trường hợp nào?

Trả lời: Vốn điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tăng, giảm trong trường hợp sau:

1. Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tăng trong trường hợp đại hội thành viên quyết định hành động tăng mức vốn góp tối thiểu hoặc lôi kéo thêm vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc kết nạp thành viên, hợp tác xã thành viên mới.

2. Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giảm khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên.

Trường hợp vốn điều lệ giảm mà có thành viên, hợp tác xã thành viên có vốn góp vượt quá mức cần thiết vốn góp tối đa theo quy định tại thì phải trả lại phần vốn vượt mức vốn góp tối đa theo quy định hoặc lôi kéo thêm vốn của thành viên, hợp tác xã thành viên khác hoặc kết nạp thành viên, hợp tác xã thành viên mới để bảo vệ về tỷ suất vốn góp tối đa theo quy định của Luật này và điều lệ.

Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động và sinh hoạt giải trí trong ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ sau khi giảm không được thấp hơn vốn pháp định vận dụng riêng với ngành, nghề đó.

Câu hỏi: Việc lôi kéo góp vốn đầu tư và những khoản trợ cấp, tương hỗ riêng với hợp tác, liên hiệp hợp tác xã được quy định ra làm sao?

Trả lời: Theo quy định tại điều 44, Luật hợp tác xã thời gian năm 2012 thì Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ưu tiên lôi kéo góp vốn đầu tư từ thành viên, hợp tác xã thành viên để góp vốn đầu tư, mở rộng sản xuất, marketing thương mại trên cơ sở thỏa thuận hợp tác với thành viên, hợp tác xã thành viên.

Trường hợp lôi kéo góp vốn đầu tư từ thành viên, hợp tác xã thành viên chưa phục vụ đủ nhu yếu thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã lôi kéo góp vốn đầu tư từ những nguồn khác theo quy định của pháp lý và điều lệ.

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tiếp nhận những khoản trợ cấp, tương hỗ của Nhà nước, những tổ chức triển khai, thành viên trong nước và quốc tế theo thỏa thuận hợp tác phù phù thích hợp với quy định của pháp lý.

Việc quản trị và vận hành những khoản trợ cấp, tương hỗ của Nhà nước được thực thi như sau:

+ Khoản trợ cấp, tương hỗ không hoàn trả của Nhà nước được xem vào tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

+ Khoản tương hỗ của Nhà nước phải hoàn trả được xem vào số nợ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Việc quản trị và vận hành, sử dụng những khoản trợ cấp, tương hỗ có yếu tố quốc tế phải phù phù thích hợp với quy định của pháp lý và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Câu hỏi: Sau khi hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm tài chính theo quy định của pháp lý, thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được phân phối ra làm sao?

Trả lời: Theo quy định tại điều 46, Luật hợp tác xã thời gian năm 2012 về phân phối thu nhập thì sau khi hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm tài chính theo quy định của pháp lý, thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được phân phối như sau:

1. Trích lập quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng với tỷ suất không thấp hơn 20% trên thu nhập; trích lập quỹ dự trữ tài chính với tỷ suất không thấp hơn 5% trên thu nhập;

2. Trích lập những quỹ khác đo đại hội thành viên quyết định hành động;

3. Thu nhập còn sót lại sau khi đã trích lập những quỹ theo quy định trên thì được phân phối cho thành viên, hợp tác xã thành viên theo nguyên tắc sau này:

Chủ yếu theo mức độ sử dụng thành phầm, dịch vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên; theo công sức của con người lao động góp phần của thành viên riêng với hợp tác xã tạo việc làm;

Phần còn sót lại được chia theo vốn góp;

Tỷ lệ và phương thức phân phối rõ ràng do điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định;

4. Thu nhập đã phân phối cho thành viên, hợp tác xã thành viên là tài sản thuộc về của thành viên, hợp tác xã thành viên. Thành viên, hợp tác xã thành viên hoàn toàn có thể giao thu nhập đã phân phối cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quản trị và vận hành, sử dụng theo thỏa thuận hợp tác với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Câu hỏi: Pháp luật quy định ra làm sao về tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã?

Trả lời: Điều 48, Luật hợp tác thời gian năm 2012 quy định về tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác như sau:

1. Tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hình thành từ nguồn sau này:

a) Vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên;

b) Vốn lôi kéo của thành viên, hợp tác xã thành viên và vốn lôi kéo khác;

c) Vốn, tài sản được hình thành trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

d) Khoản trợ cấp, tương hỗ của Nhà nước và khoản được tặng, cho khác.

2. Tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm có:

a) Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất;

b) Khoản trợ cấp, tương hỗ không hoàn trả của Nhà nước; khoản được tặng, cho theo thỏa thuận hợp tác là tài sản không chia;

c) Phần trích lại từ quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng hằng năm được đại hội thành viên quyết định hành động đưa vào tài sản không chia;

d) Vốn, tài sản khác được điều lệ quy định là tài sản không chia.

3. Việc quản trị và vận hành, sử dụng tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thực thi theo quy định của điều lệ, quy định quản trị và vận hành tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, nghị quyết đại hội thành viên và những quy định của pháp lý có liên quan.

Câu hỏi: Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể thì tài sản và vốn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được xử lý ra làm sao?

Trả lời:

1. Theo quy định tại điều 49, Luật hợp tác thời gian năm 2012, khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể thì tài sản và vốn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được xử lý theo trình tự sau:

a) Thu hồi những tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

b) Thanh lý tài sản, trừ phần tài sản không chia;

c) Thanh toán những số tiền nợ phải trả và thực thi trách nhiệm và trách nhiệm tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

2. Việc xử lý tài sản còn sót lại, trừ tài sản không chia được thực thi theo thứ tự ưu tiên sau này:

a) Thanh toán ngân sách giải thể, gồm có cả khoản chi cho việc tịch thu và thanh lý tài sản;

b) Thanh toán nợ lương, trợ cấp và bảo hiểm xã hội của người lao động;

c) Thanh toán những số tiền nợ có bảo vệ theo quy định của pháp lý;

d) Thanh toán những số tiền nợ không bảo vệ;

đ) Giá trị tài sản còn sót lại được hoàn trả cho thành viên, hợp tác xã thành viên theo tỷ suất vốn góp trên tổng số vốn điều lệ.

Trường hợp giá trị tài sản còn sót lại không đủ để thanh toán những số tiền nợ thuộc cùng một hàng ưu tiên thanh toán thì thực thi thanh toán một phần theo tỷ suất tương ứng với những số tiền nợ phải chi trả trong hàng ưu tiên đó.

Chính phủ quy định việc xử lý tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thể, phá sản.

Câu hỏi: Các khoản lỗ, số tiền nợ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được xử lý ra làm sao?

Trả lời: Điều 50, Luật hợp tác quy định về xử lý những khoản lỗ, số tiền nợ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

1. Kết thúc năm tài chính, nếu phát sinh lỗ thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải xử lý giảm lỗ theo quy định của pháp lý. Trường hợp đã xử lý giảm lỗ nhưng vẫn không đủ thì sử dụng quỹ dự trữ tài chính để bù đắp; nếu vẫn chưa đủ thì khoản lỗ còn sót lại được chuyển sang năm tiếp theo; khoản lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế. Thời gian được chuyển những khoản lỗ thực thi theo quy định của pháp lý về thuế.

2. Các số tiền nợ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được xử lý theo quy định của pháp lý và điều lệ.

Câu hỏi: Việc chia, tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được pháp lý quy định ra làm sao?

Trả lời: Theo điều 52, Luật hợp tác thời gian năm 2012, việc chia, tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được pháp lý quy định như sau:

1. Hội đồng quản trị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dự tính chia, tách xây dựng phương án chia, tách trình đại hội thành viên quyết định hành động.

2. Sau khi đại hội thành viên quyết định hành động chia, tách, hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho những chủ nợ, những tổ chức triển khai và thành viên có quan hệ kinh tế tài chính với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về quyết định hành động chia, tách và xử lý và xử lý những yếu tố có liên quan trước lúc tiến hành thủ tục xây dựng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới.

3. Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được chia, tách thực thi phương án chia, tách đã được quyết định hành động và tiến hành thủ tục xây mới theo quy định. Hồ sơ Đk hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chia, tách phải kèm theo nghị quyết của đại hội thành viên về việc chia, tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

4. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị chia chấm hết tồn tại sau khi những hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới được cấp giấy ghi nhận Đk. Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới phải trực tiếp phụ trách về những số tiền nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và trách nhiệm và trách nhiệm khác của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị chia.

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách và được tách phải trực tiếp phụ trách về những số tiền nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và trách nhiệm và trách nhiệm khác của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách.

Tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị chia, tách được chuyển thành tài sản không chia của những hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi chia, tách theo phương án do đại hội thành viên quyết định hành động.

Câu hỏi: Quy định về hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã?

Trả lời: Điều 53, Luật hợp tác xã quy định về hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

1. Hợp nhất hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

a) Hai hay nhiều hợp tác xã hoàn toàn có thể tự nguyện hợp nhất thành một hợp tác xã mới; hai hay nhiều liên hiệp hợp tác xã hoàn toàn có thể tự nguyện hợp nhất thành một liên hiệp hợp tác xã mới;

b) Hội đồng quản trị của những hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dự tính hợp nhất xây dựng phương án hợp nhất trình đại hội thành viên của tớ quyết định hành động và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho những chủ nợ, những tổ chức triển khai và thành viên có quan hệ kinh tế tài chính với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của tớ về quyết định hành động hợp nhất, phương án hợp nhất gồm có những nội dung hầu hết sau: phương án xử lý tài sản, vốn, những số tiền nợ; phương án xử lý lao động và những yếu tố khác có liên quan;

c) Hội đồng quản trị của những hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dự tính hợp nhất hiệp thương xây dựng hội đồng hợp nhất. Hội đồng hợp nhất có trách nhiệm xây dựng phương án hợp nhất trình đại hội thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hợp nhất quyết định hành động. Phương án hợp nhất gồm có những nội dung hầu hết sau: tên, trụ sở chính; phương án xử lý tài sản, vốn, những số tiền nợ; phương án xử lý lao động và những yếu tố tồn dư của những hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị hợp nhất sang hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hợp nhất; phương án sản xuất, marketing thương mại, dự thảo điều lệ, dự kiến list thành viên, hợp tác xã thành viên;

d) Thủ tục Đk hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hợp nhất thực thi theo quy định về Đk hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

2. Sáp nhập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

a) Một hoặc một số trong những hợp tác xã hoàn toàn có thể tự nguyện sáp nhập vào một trong những hợp tác xã khác; một hoặc một số trong những liên hiệp hợp tác xã hoàn toàn có thể tự nguyện sáp nhập vào một trong những liên hiệp hợp tác xã khác;

b) Hội đồng quản trị của những hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị sáp nhập xây dựng phương án sáp nhập trình đại hội thành viên của tớ quyết định hành động và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho những chủ nợ, những tổ chức triển khai và thành viên có quan hệ kinh tế tài chính với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của tớ về quyết định hành động sáp nhập. Phương án sáp nhập gồm có những nội dung hầu hết sau: phương án xử lý tài sản, vốn, những số tiền nợ; phương án xử lý lao động và những yếu tố khác có liên quan;

c) Hội đồng quản trị của những hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dự tính sáp nhập hiệp thương về phương án sáp nhập. Phương án sáp nhập gồm có những nội dung hầu hết sau: phương án xử lý tài sản, vốn, những số tiền nợ; phương án xử lý lao động và những yếu tố tồn dư của những hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị sáp nhập;

d) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi sáp nhập phải Đk thay đổi nội dung Đk của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định.

3. Sau khi Đk, những hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị hợp nhất chấm hết tồn tại. Sau khi Đk thay đổi, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị sáp nhập chấm hết tồn tại.

Câu hỏi: Giải thể tự nguyện hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định ra làm sao?

Trả lời: Khoản 1, điều 54, Luật hợp tác xã thời gian năm 2012 quy định về giải thể tự nguyện hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

Đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên quyết định hành động việc giải thể tự nguyện và xây dựng hội đồng giải thể tự nguyện. Hội đồng giải thể tự nguyện gồm đại diện thay mặt thay mặt hội đồng quản trị, ban trấn áp hoặc trấn áp viên, ban điều hành quản lý, đại diện thay mặt thay mặt của thành viên, hợp tác xã thành viên.

Trong thời hạn 60 ngày, Tính từ lúc ngày đại hội thành viên ra nghị quyết giải thể tự nguyện, hội đồng giải thể tự nguyện có trách nhiệm thực thi những việc làm sau này:

Thông báo về việc giải thể tới cơ quan nhà nước đã cấp giấy ghi nhận Đk cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng báo địa phương nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động và sinh hoạt giải trí trong 03 số liên tục về việc giải thể;

Thông báo tới những tổ chức triển khai, thành viên có quan hệ kinh tế tài chính với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về thời hạn thanh toán nợ, thanh lý những hợp đồng; thực thi việc xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định.

Câu hỏi: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể bắt buộc trong trường hợp nào? Thủ tục giải thể bắt buộc được quy định ra làm sao?

Trả lời: 1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể bắt buộc nếu thuộc một trong những trường hợp sau này:

a) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không hoạt động và sinh hoạt giải trí trong 12 tháng liên tục;

b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không bảo vệ đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong 12 tháng liên tục;

c) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không tổ chức triển khai được đại hội thành viên thường niên trong 18 tháng liên tục mà không còn nguyên do;

b) Bị tịch thu giấy ghi nhận Đk;

đ) Theo quyết định hành động của Tòa án.

2. Thủ tục giải thể bắt buộc riêng với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

Ủy ban nhân dân cùng cấp với cơ quan nhà nước cấp giấy ghi nhận Đk hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ra quyết định hành động giải thể và xây dựng hội đồng giải thể. Chủ tịch hội đồng giải thể là người đại diện thay mặt thay mặt của Ủy ban nhân dân; ủy viên thường trực là người đại diện thay mặt thay mặt của cơ quan nhà nước cấp giấy ghi nhận Đk; ủy viên khác là người đại diện thay mặt thay mặt của cơ quan nhà nước chuyên ngành cùng cấp, tổ chức triển khai đại diện thay mặt thay mặt, liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố trực thuộc TW (nếu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là thành viên của liên minh), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đóng trụ sở, hội đồng quản trị, ban trấn áp hoặc trấn áp viên, thành viên, hợp tác xã thành viên;

Hồ sơ giải thể bắt buộc gồm quyết định hành động giải thể bắt buộc và giấy ghi nhận Đk hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

Trong thời hạn 60 ngày, Tính từ lúc ngày ra quyết định hành động giải thể bắt buộc, hội đồng giải thể có trách nhiệm thực thi những việc làm sau này: đăng báo địa phương nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã Đk trong 03 số liên tục về quyết định hành động giải thể bắt buộc; thông báo tới những tổ chức triển khai, thành viên có quan hệ kinh tế tài chính với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về việc giải thể và thời hạn thanh toán nợ, thanh lý những hợp đồng; xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định.

( Trong trường hợp khước từ với quyết định hành động giải thể bắt buộc, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện ra Tòa án theo quy định của pháp lý ).

Câu hỏi: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tịch thu giấy ghi nhận Đk trong trường hợp nào?

Trả lời: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tịch thu giấy ghi nhận Đk nếu thuộc một trong trường hợp sau này:

1. Giải thể, phá sản, bị hợp nhất, bị sáp nhập;

2. Nội dung kê khai trong hồ sơ Đk của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không trung thực, không đúng chuẩn;

3. Lợi dụng danh nghĩa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để hoạt động và sinh hoạt giải trí trái pháp lý;

4. Hoạt động trong ngành, nghề mà pháp lý cấm;

5. Hoạt động trong ngành nghề marketing thương mại có Đk mà không đủ Đk theo quy định của pháp lý;

6. Không Đk mã số thuế trong thời hạn 01 năm Tính từ lúc lúc được cấp giấy ghi nhận Đk;

7. Chuyển trụ sở chính sang địa phương khác với nơi Đk trong thời hạn 01 năm mà không Đk với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phòng Kiểm tra văn bản

4308

Clip Kinh tế hợp tác là gì ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Kinh tế hợp tác là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Kinh tế hợp tác là gì miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Kinh tế hợp tác là gì Free.

Thảo Luận vướng mắc về Kinh tế hợp tác là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Kinh tế hợp tác là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Kinh #tế #hợp #tác #là #gì