Thủ Thuật Hướng dẫn Khung chương trình đào tạo và giảng dạy sơ cấp nghề 2022 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Khung chương trình đào tạo và giảng dạy sơ cấp nghề 2022 được Update vào lúc : 2022-05-25 13:30:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Khung chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy sơ cấp nghề Mới Nhất
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Khung chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy sơ cấp nghề được Update vào lúc : 2022-05-25 13:15:05 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tên nghề:            CÔNG NGHỆ HÀN

Trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy: Sơ cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh:

      – Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương tự;

      – Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương tự;

Số lượng môn học/ mô-đun đào tạo và giảng dạy và giảng dạy: 05

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Sơ cấp nghề hàn

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

– Kiến thức.

+ Nắm vững những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng cơ bản về công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng hàn để vận dụng vào việc tính toán kết cấu hàn, những vật tư sử dụng trong nghề hàn, xác lập chủ trương hàn và những việc làm khác của người thợ hàn.

– Kỹ năng.

+ Hàn những mối hàn và kết cấu hàn thông dụng sản xuất từ những vật tư thường dùng trong công nghiệp và gia dụng bằng những phương pháp hàn thủ công, bán tự động hóa hóa và tự động hóa hóa đạt yêu cầu kỹ thuật, theo quy trình hoàn hảo nhất nhất, tiết kiệm chi phí ngân sách và bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín.

+ Có kĩ năng thao tác độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng vào việc làm; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức mạnh thể chất; hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

1.2. Phẩm chất đạo đức:

+ Có kĩ năng thao tác độc lập, thao tác theo nhóm, sáng tạo ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng vào việc làm, xử lý và xử lý những trường hợp kỹ thuật phức tạp trong thực tiễn.

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp nhằm mục đích mục tiêu tạo Đk sau khi tốt nghiệp hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

2.1. Thời gian của khoá học và thời hạn thực học tối thiểu:

    Thời gian đào tạo và giảng dạy và giảng dạy: 4 thángThời gian học tập: 16 tuần

2.2. Phân bổ thời hạn thực học tối thiểu:

    Thời gian học những môn học, môđun đào tạo và giảng dạy và giảng dạy nghề: 420h

+ Thời gian học bắt buộc: 225 h ;

+ Thời gian học lý thuyết:   28h ;

+ Thời gian học thực hành thực tiễn thực tiễn: 197h.

+ Thời gian đi thực tập tại doanh nghiệp: 180 h

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC.

3.1. Danh mục những môn học, mô đun đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, thời hạn và phân loại thời hạn từng môn học/ mô đun đào tạo và giảng dạy và giảng dạy bắt buộc.

MH, MĐ

Tên  học, mô đunThời gian đào tạo và giảng dạy và giảng dạyThời gian của môn học, mô đun (giờ)Năm họcHọc kỳTổng sốTrong số đóGiLTGi THCác môn họcMĐ1Thực tập hàn điện901377MĐ2Thực tập hàn khí45540MĐ3Thực tập hàn MAG60555MĐ4Thực tập hàn TIG45540MĐ5Thực tập doanh nghiệp180180Tổng cộng42028392HƯỚNG DẪN KIỂM TRA SAU KHI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ HƯỚNG DẪN THI TỐT NGHIỆP.

4.1. Kiểm tra kết thúc môn học.

– Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành thực tiễn thực tiễn.

– Thời gian kiểm tra:

+ Lý thuyết: Không quá 90 phút

+ Thực hành: Không quá 8 giờ

 4.2. Thi tốt nghiệp:

STTMôn thiHình thức thiThời gian thi1– Lý thuyết nghềViết, vấn đáp, trắc nghiệmKhông quá 120 phút2– Thực hành nghềBài thi thực hànhKhông quá 4h

4.3. Hướng dẫn xác lập thời hạn và nội dung cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục ngoại khoá (được sắp xếp ngoài thời hạn đào tạo và giảng dạy và giảng dạy) nhằm mục đích mục tiêu đạt được tiềm năng giáo dục toàn vẹn và tổng thể:

– Để người học có nhận thức khá khá đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, hoàn toàn hoàn toàn có thể sắp xếp tham quan một số trong những trong những cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất marketing thương mại có gia công sắt kẽm sắt kẽm kim loại bằng phương pháp hàn.

– Để giáo dục truyền thống cuội nguồn cuội nguồn, mở rộng nhận thức về văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn xã hội … hoàn toàn hoàn toàn có thể

sắp xếp cho những người dân dân học tham quan một số trong những trong những di tích lịch sử lịch sử lịch sử, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn, cách mạng, tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt xã hội tại địa phương.

– Thời gian được sắp xếp ngoài  thời hạn đào tạo và giảng dạy và giảng dạy chính khoá.

 CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ HỌC TẬP.

5.1. Các thiết bị:

TTTên thiết bịSố lượngĐơn vị tính1Máy hàn điện xoay chiều15Cái2Máy hàn một chiều08Cái3Máy Hàn TIG08cái4Máy hàn MIG08Cái5Máy hàn MAG08Cái6Máy cắt cao tốc04Cái7Máy cắt con rùa04Cái8Thiết bị  Hàn khí08Bộ9Máy cắt Plasma01Máy10Thiết bị hàn Điện trở01Máy11Thiết bị hàn tự động hóa hóa dưới lớp thuốc01Máy12Máy đột dập01Máy

5.2. Phòng thí nghiệm kiểm tra mối hàn:

– Thiết bị kiểm tra mối hàn bằng đè nén

– Thiết bị kiểm tra mối hàn bằng siêu âm

5.3.Phòng máy vi tính:

TTTên thiết bịSố lượngĐơn vị tính1Hệ thống máy tính Pentium IV phục vụ cho thực hành thực tiễn thực tiễn Tin học, AUTOCAD…40Cái2Máy chiếu proJector02Cái

MẪU SỐ 5

Tải xuống mẫu số 5

Phụ lục 2

MẪU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Kèm theo Phương án đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, tu dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho những người dân dân lao động ngày    tháng   năm 2022 của …….)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày     tháng     năm ……

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

I. tin tức chung về chương trình

1. Tên nghề đào tạo và giảng dạy và giảng dạy:

2. Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu nguồn vào:

3. Mục tiêu đào tạo và giảng dạy và giảng dạy:

…………………………………………………………………………………

4. Danh mục số lượng, thời lượng những mô – đun:

…………………………………………………………………………………

5. Khối lượng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kỹ năng nghề, những kỹ năng thiết yếu khác, kĩ năng tự chủ và trách nhiệm (chuẩn đầu ra)

………………………………………………………………………………….

6. Thời gian khóa học, gồm có:

– Tổng thời hạn toàn khóa:

– Thời gian thực học:

+ Thời gian học lý thuyết:

+ Thời gian thực hành thực tiễn thực tiễn, thực tập, thời hạn ôn, kiểm tra hoặc thi kết thúc mô – đun, khóa học (trong số đó thời hạn thực hành thực tiễn thực tiễn, thực tập tối thiểu chiếm từ 70% thời hạn thực học).

7. Quy trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, Đk tốt nghiệp

………………………………………………………………………………..

8. Phương pháp và thang điểm nhìn nhận

………………………………………………………………………………..

………., ngày … tháng … năm ..……
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên và đóng dấu)

Reply
9
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Khung chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy sơ cấp nghề miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Khung chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy sơ cấp nghề tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Khung chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy sơ cấp nghề Free.

Giải đáp vướng mắc về Khung chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy sơ cấp nghề
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Khung chương trình đào tạo và giảng dạy và giảng dạy sơ cấp nghề vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khung #chương #trình #đào #tạo #sơ #cấp #nghề

4167

Review Khung chương trình đào tạo và giảng dạy sơ cấp nghề 2022 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Khung chương trình đào tạo và giảng dạy sơ cấp nghề 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Khung chương trình đào tạo và giảng dạy sơ cấp nghề 2022 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Khung chương trình đào tạo và giảng dạy sơ cấp nghề 2022 Free.

Giải đáp vướng mắc về Khung chương trình đào tạo và giảng dạy sơ cấp nghề 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khung chương trình đào tạo và giảng dạy sơ cấp nghề 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khung #chương #trình #đào #tạo #sơ #cấp #nghề