Mẹo Hướng dẫn Khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực lớn là Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực lớn là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-20 10:15:21 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  Một mạch xấp xỉ điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảmvà tụ điện có điện dung . Trong mạch có xấp xỉ điện từ tự do. Khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực lớn là ?
  Bài tập trắc nghiệm 45 phút Mạch xấp xỉ – Dao động và sóng điện từ – Vật Lý 12 – Đề số 9Video liên quan

Một mạch xấp xỉ điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5µH và tụ điện có điện dung 5µF. Trong mạch có xấp xỉ điện từ tự do. Khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực lớn là

A. 10π. 10 – 6 s         

B.  10 – 6 s       

C. 5π. 10 – 6 s  

D. 2,5π. 10 – 6 s

Các vướng mắc tương tự

Một mạch xấp xỉ điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5mH và tụ điện có điện dung 5mF. Trong mạch có xấp xỉ điện từ tự do. Khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực lớn là

A.  5 p. . 10 – 6 s

B.  10 – 6 s

C.  2 , 5 p. . 10 – 6 s

D.  10 p. . 10 – 6 s

Một mạch xấp xỉ điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5mH và tụ điện có điện dung 5nF. Trong mạch có xấp xỉ điện từ tự do. Khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực lớn là

A.  2 , 5 π . 10 – 6   s

B.  10 π . 10 – 6   s

C.  10 – 6   s

D.  5 π . 10 – 6   s

Một mạch xấp xỉ điện từ LC lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm  2 / π   ( μ H ) và tụ điện có điện dung 8 / π   ( μ F ) . Trong mạch có xấp xỉ điện từ tự do. Khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục mà điện tích trên một trong hai bản tụ điện có độ lớn cực lớn là

A.  10 – 6   s

B.  8 . 10 – 6 s

C.  4 . 10 – 6   s

D.  2 . 10 – 6   s

Một mạch xấp xỉ điện từ LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C = 25 pF và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. Trong mạch có xấp xỉ điện từ tự do với điện tích cực lớn trên một bản tụ là Q. 0 . Biết thời hạn ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ  Q. 0  đến Q. 0 3 2  là t 1 , khoảng chừng thời hạn ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm  Q. 0  đến  Q. 0 2 2 là t 2  và t 2 – t 1 = 10 – 6   s . Lấy π 2 = 10 . Giá trị của L bằng

A. 0,576 H.

B. 0,676 H.

C. 0,657 H. 

D. 0,756 H.

Một mạch xấp xỉ lý tưởng gồm một tụ điện và một cuộn dây thuần cảm đang sẵn có xấp xỉ điện từ tự do. Tại thời gian t = 0, điện áp trên bản tụ thứ nhất có mức giá trị cực lớn  Q. 0 . Sau đó một khoảng chừng thời hạn ngắn nhất bằng  10 – 6 s Tính từ lúc t = 0, thì điện tích trên bản tụ thứ hai có mức giá trị bằng  – Q. 0 2 . Chu kỳ xấp xỉ riêng của mạch xấp xỉ này là.

A.  1 , 2 . 10 – 6 s  

B.  8 . 10 – 6 / 3 s

C.  8 . 10 – 6 s

D.  6 . 10 – 6 s

Một mạch xấp xỉ LC lí tưởng đang sẵn có xấp xỉ điện từ tự do. Cho độ tự cảm của cuộn cảm là một trong mH và điện dung của tụ điện là một trong nF. Biết từ thông cực lớn qua cuộn cảm trong quy trình xấp xỉ bằng 5. 10 – 6 Wb. Điện áp cực lớn giữa hai bản tụ điện bằng

A. 5 V.

B. 5 mV.

C. 50 V.

D. 50 mV.

Một mạch xấp xỉ LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 10  μ F và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 4 mH. Nối hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động 6 mV và điện trở trong 2 Ω vào hai đầu cuộn cảm. Sau khi dòng điện trong mạch ổn định, cắt nguồn thì mạch LC xấp xỉ với hiệu điện thế cực lớn giữa hai bản tụ là

A.  3 2   m V

B.  30 2   m V

C. 6   m V

D. 60   m V

Một mạch xấp xỉ LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 10 μF và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 4 mH. Nối hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động 6 mV và điện trở trong 2 Ω vào hai đầu cuộn cảm. Sau khi dòng điện trong mạch ổn định, cắt nguồn thì mạch LC xấp xỉ với hiệu điện thế cực lớn giữa hai bản tụ là

A.  3 2 m V

B.  30 2 m V

C. 6 mV.

D. 60 mV.

Một mạch xấp xỉ điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảmvà tụ điện có điện dung . Trong mạch có xấp xỉ điện từ tự do. Khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực lớn là ?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:

Khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực lớn là T/2 Với T.

Vậy đáp án đúng là C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Mạch xấp xỉ – Dao động và sóng điện từ – Vật Lý 12 – Đề số 9

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Mạchdaođộng LC đangthựchiệndaođộngđiệntừtự do vớichukỳ T. Tạithờiđiểmnàođódòngđiệntrongmạchcócườngđộvàđangtăng, sauđókhoảngthờigianthìđiệntíchtrênbảntụcóđộlớn Chu kỳdaođộngđiệntừcủamạchbằng:

  Trong mạch xấp xỉ điện từ LC, dòng điện tức thời tại thời gian nguồn tích điện điện trường có mức giá trị gấp n lần nguồn tích điện từ trường xác lập bằng biểu thức:

  Tụ điện của mạch xấp xỉ có điện dung , ban đầu được điện tích đến hiệu điện thế 100V, tiếp theo đó cho mạch thực thi xấp xỉ điện từ tắt dần. Năng lượng mất mát của mạch từ khi khởi đầu thực thi xấp xỉ đến khi xấp xỉ tắt hẳn là bao nhiêu?

  Cho mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 4.10-3H, tụ điện có điện dung C = 0,1µF, nguồn điện có suất điện động E = 3 mV và điện trở trong r = 1 Ω. Ban đầu khóa k đóng, khi có dòng điện chạy ổn định trong mạch, ngắt khóa k. Tính điện tích trên tụ điện khi nguồn tích điện từ trong cuộn dây gấp 3 lần nguồn tích điện điện trường trong tụ điện.

  Mạch xấp xỉ L-C đang sẵn có xấp xỉ tự do với chu kỳ luân hồi T. Tại thời gian nào đó cuwòng độ dòng điện trong mạch có cường độ , tiếp theo đó khoảng chừng thời hạn 3T/4 thì điện tích trên tụ có độ lớn 10-9C. Chu kỳ xấp xỉ của mạch là:

  Một mạch xấp xỉ LC có điện tích cực lớn trên một bản tụ là Q0 = 4. 10-8 C, cường độ dòng điện cực lớn trong mạch là I0 = 0,314 (A). Lấy π = 3,14. Chu kì xấp xỉ điện từ trong mạch là

  Nhận xét nào sau này về điểm lưu ý của mạch xấp xỉ điện tử điều hoà LC là không đúng:

  Dòng điện trong cuộn dây của một mạch xấp xỉ lí tưởng LC có biểu thức i=4. 10-2cos2. 107tA (t tính bằng giây ). Điện tích của một bản tụ điện tại thời gian 25π(ns) có độ lớn là

  Mạch xấp xỉ điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung 0,1µF. Dao động điện từ riêng của mạch có chu kì là ?

  Một mạch xấp xỉ điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được từ C1đến C2. Mạch xấp xỉ này còn có chu kì xấp xỉ riêng thay đổi được:

  Trong mạch xấp xỉ LC có xấp xỉ điện từ tự do với điện tích cực lớn trên tụ điện là Q0. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng nửa giá trị cực lớn thì điện tích trên tụ điện là:

  Một mạch xấp xỉ điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảmvà tụ điện có điện dung . Trong mạch có xấp xỉ điện từ tự do. Khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực lớn là ?

  Một mạch xấp xỉ LC có cuộn thuần cảm có độ tự cảm H và một điện dung nF. Bước sóng điện từ mà mạch đó hoàn toàn có thể phát ra là:

  Cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch xấp xỉ LC lí tưởng là: I = 0,05sin2000t (A). Cuộn dây có độ tự cảm 40mH. Tại thời gian cường độ dòng điện tức thời trong mạch bằng giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là:

  Trong mạch xấp xỉ LC lí tưởng đang sẵn có xấp xỉ điện từ tự do. Nếu tăng độ tự cảm của cuộn cảm trong mạch xấp xỉ lên 4 lần thì tần số xấp xỉ điện từ trong mạch sẽ

  Cho mạch xấp xỉ LC lí tưởng thực thi xấp xỉ điện từ. Khi đó khoảng chừng thời hạn, giữa hai lần liên tục, nguồn tích điện điện trường trên tụ điện bằng nguồn tích điện từ trường trong cuộn dây là:

  Để mạch xấp xỉ điện từ tự do LC có chu kỳ luân hồi xấp xỉ giảm một nửa nên phải:

  Mộttụđiệncóđiện dung đượctíchđiệnđếnmộthiệuđiệnthếxácđịnh. Sauđónốihaibảntụđiệnvào 2 đầumộtcuộndâythuầncảmcóđộtựcảm 1H. Bỏ qua điệntrởcủacácdâynối, lấy. Saukhoảngthờigianngắnnhấtlàbaonhiêu (kểtừlúcnối) thìnănglượngđiệntrườngtrêntụcógiátrịbằng 1/4 giátrị ban đầu?

  Xét hai mạch xấp xỉ điện từ lí tưởng L1C1 và L2C2 đang sẵn có xấp xỉ điện từ tự do. Chu kì xấp xỉ riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2. (Cho T1 = nT2). Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có cùng độ lớn cực lớn q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ điện của hai mạch điện đều phải có độ lớn bằng q thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là ?

  Một mạch xấp xỉ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị thì tần số xấp xỉ riêng của mạch là . Để tần số xấp xỉ riêng của mạch là thì phải kiểm soát và điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị:

  Một mạch xấp xỉ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang sẵn có xấp xỉ điện từ tự do với cường độ dòng điện i = 0,12cos2000t (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời gian mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng:

  Điện tích của tụ điện trong mạch xấp xỉ LC biến thiên theo phương trình q=Q0 cos(2000πt + π). Tại thời gian t = 2,5.10-4s, ta có:

  Trong mạch xấp xỉ LC điện tích xấp xỉ theo phương trình q=5. 10-7cos(100 π t + π /2)(C). Khi đó nguồn tích điện từ trường trong mạch biến thiên tuần hoàn với chu kì là

  Cho mạch xấp xỉ điện từ LC có tần số f. Khoảng thời hạn ngắn nhất từthời điểm dòng điện có mức giá trị cực lớn đến thời gian nguồn tích điện điện trường bằng 3 lần nguồn tích điện từ trường là:

  Một mạch xấp xỉ gồm một tụ điện và một cuộn dây thuần cảm có L = 10-4 (H). Cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây có biểu thức . Biểu thức hiệu điện thế giữa hai bản tụ là:

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Cho M(3; − 1) và I(1;2). Ảnh của M qua phép đối xứng tâm I là

  Cho M(2;3). Ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox là

  Cho đường thẳng d: 3x – y + 1 = 0, ảnh của d qua phép quay tâm O(0 ;0) góc90olà

  Cho hình vuông vắn ABCD tâm O, gọi M, N, P, Q. lần lượt là trung điểm những cạnh AB, BC, CD, DA phép dời hình biến ∆AMO thành ∆CPO là

  Cho đường thẳng d: x = 2. Đường thẳng là ảnh của d trong phép đối xứng trục Oy:

  Hình gồm hai tuyến phố tròn có tâm và bán kính rất khác nhau có số trục đối xứng là

  Số phép tịnh tiến biến đường thẳng d cho trước thành chính nó là

  Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x – y + 1 = 0. Để phép tịnh tiến theo vecto v→ biến d thành chính nó thì v→phải là vecto :

  Cho hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên d và d ‘ . Số phép tịnh tiến biến đường thẳng d thành đường thẳng d ‘ là

  Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng ∆ : x – y + 4 = 0. Trong bốn đường thẳng cho bởi những phương trình sau đường thẳng hoàn toàn có thể trở thành ∆ qua một phép đối xứng tâm là

://.youtube/watch?v=9ychJrJqN_8

4218

Clip Khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực lớn là ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực lớn là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực lớn là miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực lớn là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực lớn là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khoảng thời hạn giữa hai lần liên tục mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực lớn là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khoảng #thời #gian #giữa #hai #lần #liên #tiếp #mà #điện #tích #trên #một #bản #tụ #điện #có #độ #lớn #cực #đại #là