Thủ Thuật Hướng dẫn Khoảng cách giữa 2 gen trên nhiễm sắc thể là 102 cM thì tần số hoán vị giữa 2 gen này là Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Khoảng cách giữa 2 gen trên nhiễm sắc thể là 102 cM thì tần số hoán vị giữa 2 gen này là được Update vào lúc : 2022-02-02 10:16:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Khoảng cách giữa 2 gen trên nhiễm sắc thể là 102 cM thì tần số hoán vị giữa 2 gen này là 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Khoảng cách giữa 2 gen trên nhiễm sắc thể là 102 cM thì tần số hoán vị giữa 2 gen này là được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-02 10:16:04 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 12 Sinh học 576 Bài tập Quy luật di truyền (Sinh học 12) có lời giải rõ ràng !!

Câu hỏi: Khoảng cách của 2 gen trên nhiễm sắc thể là 102 cM thì tần số hoán vị gen giữa hai gen này là :

A.102%

B.50%

C.100%

D.51%

Đáp án

B

– Hướng dẫn giải

Đáp án B

Tần số HVG luôn 50%

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

576 Bài tập Quy luật di truyền (Sinh học 12) có lời giải rõ ràng !! Lớp 12 Sinh học Lớp 12 – Sinh học

Reply

0

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Khoảng cách giữa 2 gen trên nhiễm sắc thể là 102 cM thì tần số hoán vị giữa 2 gen này là miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Khoảng cách giữa 2 gen trên nhiễm sắc thể là 102 cM thì tần số hoán vị giữa 2 gen này là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Khoảng cách giữa 2 gen trên nhiễm sắc thể là 102 cM thì tần số hoán vị giữa 2 gen này là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Khoảng cách giữa 2 gen trên nhiễm sắc thể là 102 cM thì tần số hoán vị giữa 2 gen này là

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Khoảng cách giữa 2 gen trên nhiễm sắc thể là 102 cM thì tần số hoán vị giữa 2 gen này là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Khoảng #cách #giữa #gen #trên #nhiễm #sắc #thể #là #thì #tần #số #hoán #vị #giữa #gen #này #là

4287

Review Khoảng cách giữa 2 gen trên nhiễm sắc thể là 102 cM thì tần số hoán vị giữa 2 gen này là ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Khoảng cách giữa 2 gen trên nhiễm sắc thể là 102 cM thì tần số hoán vị giữa 2 gen này là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Khoảng cách giữa 2 gen trên nhiễm sắc thể là 102 cM thì tần số hoán vị giữa 2 gen này là miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Khoảng cách giữa 2 gen trên nhiễm sắc thể là 102 cM thì tần số hoán vị giữa 2 gen này là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Khoảng cách giữa 2 gen trên nhiễm sắc thể là 102 cM thì tần số hoán vị giữa 2 gen này là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khoảng cách giữa 2 gen trên nhiễm sắc thể là 102 cM thì tần số hoán vị giữa 2 gen này là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khoảng #cách #giữa #gen #trên #nhiễm #sắc #thể #là #thì #tần #số #hoán #vị #giữa #gen #này #là