Kinh Nghiệm Hướng dẫn Khi thực thi quyền khiếu nại, tố cáo công dân cán 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Khi thực thi quyền khiếu nại, tố cáo công dân cán được Update vào lúc : 2022-08-18 04:00:13 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, được ghi nhận tại 30 Hiến pháp năm 1992, sửa đổi năm 2001: “Mọi người dân có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền về những việc làm trái pháp lý của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên.”

Nội dung chính

    1. Khiếu nại là gì? Tố cáo là gì?2. Đặc điểm của khiếu nại và tố cáo:3. Vai trò của xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo:4. Các hình thức khiếu nại hiện hành:5. Thủ tục khiếu nại quyết định hành động hành chính:6. Quy trình xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân:

Luật sư tư vấn pháp lý hành chính trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568    

1. Khiếu nại là gì? Tố cáo là gì?

Khiếu nại là gì?

Khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại quy đinh: “việc công dân, cơ quan, tổ chức triển khai hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề xuất kiến nghị cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người dân có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định hành động kỷ luật cán bộ, công chức khi có vị trí căn cứ nhận định rằng quyết định hành động hoặc hành vi đó là trái pháp lý, xâm phạm quyền, quyền lợi hợp pháp của tớ“.

Tố cáo là gì?

Cùng với khiếu nại, quyền tố cáo của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp, Luật tố cáo và nhiều văn bản pháp lý khác. Khái niệm tố cáo hoàn toàn có thể được hiểu dưới nhiều giác độ rất khác nhau, dưới góc nhìn pháp lý, theo Điều 2 của Luật Tố cáo thì tố cáo được quy định: “là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp lý của bất kể cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên nào gây thiệt hại hoặc rình rập đe dọa gây thiệt hại quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức triển khai“. Theo đó, tố cáo được phân thành 02 loại: Tố cáo hành vi vi phạm pháp lý của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi trách nhiệm, công vụ là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp lý của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi trách nhiệm, công vụ; Tố cáo hành vi vi phạm pháp lý về quản trị và vận hành nhà nước trong những nghành là việc công dân báo cho cơ quan quản trị và vận hành nhà nước có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp lý của bất kể cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên nào riêng với việc chấp hành quy định pháp lý về quản trị và vận hành nhà nước trong những nghành.

Giải quyết khiếu nại là gì? 

Khoản 11 Điều 2 Luật khiếu nại năm 2011 quy định: “xử lý và xử lý khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại”. Căn cứ vào những quy đinh của Luật khiếu nại, Luật tố cáo và đặc trưng của của hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành hành chính nhà nước, TS Trần Văn Sơn đã đưa ra khái niệm xử lý và xử lý khiếu nại của những cty hành chính nhà nước “là hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm tra, xác minh, kết luận về tính chất hợp pháp, tính hợp lý của quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của cơ quan hành chính nhà nước để sở hữu giải pháp xử lý và xử lý theo quy định của pháp lý nhằm mục đích bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức triển khai và quyền lợi chung của nhà nước và xã hội.”

Giải quyết tố cáo là gì?

Xem thêm: Quy trình xử lý và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo? Quy trình xử lý và xử lý tố cáo?

Giải quyết tố cáo là việc xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và việc quyết định hành động xử lý của người xử lý và xử lý tố cáo. Khác với khiếu nại, tiến trình xử lý và xử lý tố cáo chỉ được Luật khiếu nại, tố cáo quy định mang tính chất chất chất nguyên tắc. Theo quan điểm của những người dân nghiên cứu và phân tích, xử lý và xử lý tố cáo cũng gồm có 3 bước in như tiến trình xử lý và xử lý khiếu nại (sẵn sàng sẵn sàng xử lý và xử lý; thẩm tra, xác minh; ra báo cáo cáo xác minh, kết luận, kiến nghị việc xử lý và hoàn hảo nhất hồ sơ)

Pháp chế là gì?

Điều 12 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Nhà nước quản trị và vận hành xã hội theo pháp lý và không ngừng nghỉ tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.” Pháp chế là một chính sách và trật tự pháp lý trong số đó toàn bộ những cty nhà nước, những tổ chức triển khai xã hội và mọi công dân đều phải tôn trọng và thực thi pháp lý một cách nghiêm chỉnh, triệt để và đúng chuẩn. Pháp chế cần phải tôn vinh thành nguyên tắc tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cỗ máy nhà nước.

Nó yên cầu việc tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cỗ máy nhà nước phải được tiến hành theo như đúng quy định của pháp lý; mọi công chức nhà nước phải nghiêm chỉnh và triệt để tôn trọng pháp lý khi thực thi những quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của tớ, mọi vi phạm pháp lý đều phải xử lý nghiêm minh. Thực hiện tốt nguyên tắc pháp chế là cơ sở đảm bảo cho cỗ máy nhà nước hoạt động và sinh hoạt giải trí uyển chuyển, đồng bô, phát huy khá đầy đủ hiệu lực hiện hành của tớ và bảo vệ công minh xã hội.

Bảo đảm pháp chế trong quản trị và vận hành hành chính nhà nước là gì?

Bảo đảm pháp chế là tổng thể những giải pháp, phương tiện đi lại tổ chức triển khai pháp lí do những cty nhà nước, tổ chức triển khai xã hội và công dân vận dụng nhằm mục đích thực thi hiệu suất cao, quyền hạn, trách nhiệm của những cty nhà nước và những tổ chức triển khai ấy cũng như việc thực thi quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của công dân.

Căn cứ vào nội dung và tính chất của những biện tổ chức triển khai – pháp lí, toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể phân biệt những giải pháp bảo vệ pháp chế cơ bản gồm hoạt động và sinh hoạt giải trí giám sát của những cty quyền lực tối cao nhà nước, hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm tra của những cty hành chính nhà nước, hoạt động và sinh hoạt giải trí xét xử của tòa án, hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm tra, giám sát của tổ chức triển khai xã hội và công dân. Những giải pháp này khi xét về tính chất chất có rất khác nhau nhưng nội dung của chúng đều thể hiện quyền lực tối cao của nhân dân lao động với việc lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

2. Đặc điểm của khiếu nại và tố cáo:

a. Đặc điểm của khiếu nại và xử lý và xử lý khiếu nại

Xem thêm: Thời hạn xử lý và xử lý đơn khiếu nại tố cáo lần đầu? Trình tự, thủ tục xử lý và xử lý khiếu nại lần đầu?

Thứ nhất, mục tiêu của khiếu nại là bảo vệ và Phục hồi lại quyền và quyền lợi của người bị khiếu nại đã biết thành quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước hoặc người dân có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước xâm hại.

Thứ hai, về chủ thể khiếu nại, Khoản 1 Điều 1 và Điều 101 Luật khiếu nại thì chủ thể có quyền khiếu nại gồm có: công dân, cơ quan, tổ chức triển khai, cán bộ công chức; thành viên, tổ chức triển khai quốc tế có quyền và quyền lợi hợp pháp liên quan trực tiếp đến quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại. vip-popki/prostitutka-odessa

Thứ ba, đối tượng người dùng của khiếu nại hành đó đó là những quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của những cty nhà nước, người dân có thẩm quyền trong những cty nhà nước.

Thứ tư, khiếu nại được thực thi theo thủ tục hành chính được quy định trong Luật khiếu nại, Luật tố cáo và những văn bản hướng dẫn thi hành.

b. Đặc điểm của tố cáo và xử lý và xử lý tố cáo

Thứ nhất, mục tiêu của tố cáo không riêng gì có để bảo vệ quyền và quyền lợi của người tố cáo mà còn để bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, xã hội và của tập thể, của thành viên khác và nhằm mục đích trừng trị kịp thời, vận dụng những giải pháp nghiêm khắc để loại trừ những hành vi trái pháp lý xâm phạm đến quyền lợi của Nhà nước, của tập thể, của thành viên.

Thứ hai, chủ thể thực thi quyền tố cáo theo như quy định trong Luật khiếu nại, Luật tố cáo chỉ hoàn toàn có thể là công dân. Như vậy, khác với khiếu nại, là cả công dân, cơ quan tổ chức triển khai đều phải có quyền khiếu nại, nhưng thực thi quyền tố cáo chỉ quy định cho đối tượng người dùng là thành viên, quy định này nhằm mục đích thành viên hoá trách nhiệm của người tố cáo, nếu có hành vi cố ý tố cáo sai thực sự thì tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp lý.

Thứ ba, đối tượng người dùng tố cáo là những hành vi vi phạm pháp lý của bất kể cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức triển khai.

Xem thêm: Quyền tố cáo của thành viên đã có được ủy quyền cho những người dân khác không?

Thứ tư, cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý tố cáo là những cty nhà nước có thẩm quyền xử lý và xử lý tố cáo. Khác với khiếu nại, người khiếu nại phải thực thi quyền khiếu nại với đúng cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại của tớ thì riêng với tố cáo, người tố cáo hoàn toàn có thể tố cáo hành vi vi phạm pháp lý đến cơ quan nhà nước. Nếu không thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý thì cơ quan đó có trách nhiệm chuyển đơn tố cáo.

3. Vai trò của xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo:

Quản lí hành chính nhà nước là hoạt động và sinh hoạt giải trí chấp hành, điều hành quản lý được thực thi bởi những cty hành chính nhà nước nhằm mục đích thi hành pháp lý và tổ chức triển khai, chỉ huy việc thực thi những trách nhiệm chính trị, kinh tế tài chính, xã hội, bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng và đối ngoại của Nhà nước. Cơ quan hành chính nhà nước thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt rất khác nhau để đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản trị và vận hành hành chính nhà nước. Trong số đó, hoạt động và sinh hoạt giải trí xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo là một trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí quản lí nhà nước của những cty hành chính nhà nước. Giải quyết khiếu nại và tố cáo có những vai trò sau:             

+ Một là, thông qua hoạt động và sinh hoạt giải trí xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên hoàn toàn có thể kiểm tra, giám sát, nhìn nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí của cấp dưới. Để từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và xử lí hành vi vi phạm pháp lý để xây dựng một nền hành chính vững mạnh, trong sáng, chuyên nghiệp, hoạt động và sinh hoạt giải trí có hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao.

+ Hai là, hoạt động và sinh hoạt giải trí xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo là một hoạt động và sinh hoạt giải trí bảo vệ pháp chế trong quản lí nhà nước, bảo vệ những quyền, quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức triển khai, bảo vệ quyền lợi của nhà Nước, xã hội, bảo vệ trật tự kỷ cương, trật tự pháp lý, xử lí những hành vi vi phạm pháp lý. Vì vậy, hoạt động và sinh hoạt giải trí xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo của những cty hành chính nhà nước trước hết phải tuân theo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.

+ Ba là, thực thi tốt công tác thao tác xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo vừa bảo vệ quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh, trí tuệ của nhân dân trong việc tham gia quản lí nhà nước, vừa bảo vệ kỷ cương, kỷ luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản trị và vận hành hành chính nhà nước.

+ Ngoài ra, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo còn tồn tại vai trò bảo vệ phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành hành chính nhà nước và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo thực ra là xử lý và xử lý quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân và này cũng là một đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vì thế, để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì những cty hành chính nhà nước phải thực thi tốt công tác thao tác xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo. Giải quyết tốt, có hiệu suất cao khiếu nại, tố cáo là tác nhân tích cực tác động trở lại với hoạt động và sinh hoạt giải trí chấp hành và điều hành quản lý của cơ quan hành chính nhà nước.

4. Các hình thức khiếu nại hiện hành:

Tóm tắt vướng mắc: 

Xem thêm: Thời hạn để khiếu nại lần hai? Thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại lần 2?

Xin chào luật sư, tôi muốn hỏi yếu tố sau mong luật sư tư vấn giúp. Theo quy định của pháp lý thì có những hình thức khiếu nại nào? Có nên phải khiếu nại thông qua hình thức là viết đơn hay là không? Xin chân thành cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 33 Luật Khiếu nại, tố cáo thì người khiếu nại hoàn toàn có thể khiếu nại bằng một trong ba hình thức: Khiếu nại bằng đơn, khiếu nại trực tiếp hoặc khiếu nại thông qua người đại diện thay mặt thay mặt.

– Trường hợp việc khiếu nại được thực thi bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên bị khiếu nại; nội dung, nguyên do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên.

– Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp (tại cơ quan có thẩm quyền) thì cán bộ có trách nhiệm phải hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn hoặc ghi lại những nội dung như ở phần trên, có chữ ký của người khiếu nại.

-Trường hợp việc khiếu nại được thực thi thông qua người đại diện thay mặt thay mặt thì người đại diện thay mặt thay mặt phải có sách vở chứng tỏ tính hợp pháp của việc đại diện thay mặt thay mặt và việc khiếu nại phải thực thi theo như đúng thủ tục quy định như trên.

5. Thủ tục khiếu nại quyết định hành động hành chính:

Tóm tắt vướng mắc:

Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: Doanh nghiệp A nhận được quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính của đội 1 đội quản trị và vận hành thị trường thị trường thuộc chi cục quản trị và vận hành thị trường thành phố Cần Thơ. Doanh nghiệp A thấy không thỏa đáng. Hỏi doanh nghiệp A khiếu nại đến ai? Cảm ơn luật sư!

Xem thêm: Trình tự, thủ tục xử lý và xử lý khiếu nại lần hai

Luật sư tư vấn:

Khiếu nại theo khoản 1 Điều 2 Luật khiếu nại 2011 là việc công dân, cơ quan, tổ chức triển khai hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề xuất kiến nghị cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người dân có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định hành động kỷ luật cán bộ, công chức khi có vị trí căn cứ nhận định rằng quyết định hành động hoặc hành vi đó là trái pháp lý, xâm phạm quyền, quyền lợi hợp pháp của tớ.

Người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức triển khai thực thi quyền khiếu nại.

Người bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước hoặc người dân có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền có quyết định hành động kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại.

Trình tự, thủ tục khiếu nại theo Điều 7 Luật khiếu nại 2011 như sau:

– Khi có vị trí căn cứ quyết định hành động hành chính, hành vi hành đó đó là trái pháp lý, xâm phạm trực tiếp đến quyền, quyền lợi hợp pháp của tớ thì người khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành động hành chính hoặc khởi  kiện ra Tòa án theo quy định Luật tố tụng hành chính 2015.

– Nếu không được xử lý và xử lý thì người khiếu nại có quyền khiếu nại lần 2 đến thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người dân có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện ra Tòa án để xử lý và xử lý theo thủ tục  của Luật tố tụng hành chính 2015.

Căn cứ Điều 17, Điều 19 Luật khiếu nại 2011 quy định thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại được xác lập như sau:

Xem thêm: Thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại lần đầu

Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương tự có thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại lần đầu riêng với quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của tớ, của cán bộ, công chức do mình quản trị và vận hành trực tiếp.

Đội quản trị và vận hành thị trường nói trên trực thuộc chi cục quản trị và vận hành thị trường thành phố Cần Thơ. Do vậy, trong trường hợp này, doanh nghiệp có quyền khiếu nại lần đầu đến đội trưởng đội quản trị và vận hành thị trường. Nếu không được xử lý và xử lý thì bạn có quyền khởi kiện theo Luật tố tụng hành chính 2015 hoặc khiếu nại lần 2 đến chi cục trưởng cục quản trị và vận hành thị trường để được xử lý và xử lý.

6. Quy trình xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân:

Tóm tắt vướng mắc:

Xin chào Luật sư, xin cho em hỏi 2 yếu tố: – xin luật sư cho em ví dụ thế nào là khiếu nại, thế nào là tố cáo – xin luật sư cho em xin quy trình xử lý và xử lý ví dụ khiếu nại, tố cáo ở trên. Xin chân thành cảm ơn luật sư?

Luật sư tư vấn:

Định nghĩa về Tố cáo và Khiếu nại được quy định lần lượt tại khoản 1 Điều 2 Luật Tố cáo 2011 và khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 như sau:

– Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp lý của bất kể cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên nào gây thiệt hại hoặc rình rập đe dọa gây thiệt hại quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức triển khai.

– Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức triển khai hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề xuất kiến nghị cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người dân có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định hành động kỷ luật cán bộ, công chức khi có vị trí căn cứ nhận định rằng quyết định hành động hoặc hành vi đó là trái pháp lý, xâm phạm quyền, quyền lợi hợp pháp của tớ.

Xem thêm: Giải quyết khiếu nại trong quản trị và vận hành hành chính nhà nước

Luật sư tư vấn pháp lý khiếu nại tố cáo qua tổng đài: 1900.6568

Ví dụ:

Anh A là công chức tại UBND xã X. Trong quy trình thao tác, anh A bị Chủ tịch UBND xã X, huyện Y ra quyết định hành động kỷ luật trái pháp lý. Sự việc được nhiều người biết, trong số đó có anh B cũng là đồng nghiệp của anh  A tại UBND xã X cảm thấy bất bình.

– Khiếu nại: Luật Khiếu nại 2011

– Tố cáo: Luật Tố cáo 2011

– Khiếu nại:

Người khiếu nai: Anh A

Xem thêm: Giải quyết khiếu nại tố cáo

(Người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Quyết định kỷ luật)

– Tố cáo:

Người tố cáo: Anh B

(Người biết về hành vi vi phạm pháp lý của Chủ tịch UBND xã X gây thiệt hại về quyền lợi cho anh A)

– Khiếu nại: Quyết định hành chính kỷ luật trái pháp lý của Chủ tịch UBND xã X

– Tố cáo: Hành vi ra quyết đinh kỷ luật trái pháp lý của Chủ tịch UBND xã X

– Khiếu nại: Không quy định người khiếu nại chịu trách

– Tố cáo: Người tố cáo phải trung thực và phụ trách về việc tố cáo sai thực sự nếu cố ý, thậm chí còn hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu cáo, vu oan giáng họa theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Xem thêm: Bị người khác tố cáo sai thực sự

– Khiếu nại:

Khiếu nại lần đầu: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã X (Điều 17 – Luật Khiếu nại 2011)

Khiếu nại lần 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Y (Điều 18 – Luật Khiếu nại 2011)

– Tố cáo:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Y (Khoản 2 Điều 13 Luật Tố cáo 2011)

– Khiếu nại:

Việc xử lý và xử lý khiếu nại lần đầu được thực thi theo trình tự sau này:

– Thụ lý xử lý và xử lý khiếu nại;

Xem thêm: Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại về bảo hiểm xã hội

– Xác minh nội dung khiếu nại;

– Tổ chức đối thoại;

– Quyết định xử lý và xử lý khiếu nại lần đầu;

– Gửi quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại lần đầu;

Nếu anh A khước từ với quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại thì có quyền khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện Hành chính theo thủ tục Luật Tố tụng Hành chính 2015. Thủ tục xử lý và xử lý khiếu nại lần hai theo trình tự sau này:

– Thụ lý xử lý và xử lý khiếu nại lần hai;

– Xác minh nội dung khiếu nại lần hai;

– Tổ chức đối thoại lần hai;

Xem thêm: Thủ tục xử lý và xử lý khiếu nại quyết định hành động đơn phương chấm hết hợp đồng

– Giải quyết khiếu nại lần hai;

– Gửi, công bố quyết định hành động xử lý và xử lý khiếu nại.

(Cụ thể quy định tại Mục 2, Mục 3 Trình tự, thủ tục xử lý và xử lý Khiếu nại – Luật Khiếu nại 2011)

– Tố cáo:

Việc xử lý và xử lý tố cáo được thực thi theo trình tự sau này:

1. Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo;

2. Xác minh nội dung tố cáo;

3. Kết luận nội dung tố cáo;

Xem thêm: Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của người xử lý và xử lý khiếu nại lần đầu

4. Xử lý tố cáo của người xử lý và xử lý tố cáo;

5. Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định hành động xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.

(Cụ thể quy định tại Mục 2 Trình tự, thủ tục xử lý và xử lý tố cáo – Luật Tố cáo 2011)

– Khiếu nại:

1. Thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại lần đầu không thật 30 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý; riêng với vụ việc phức tạp thì thời hạn xử lý và xử lý hoàn toàn có thể kéo dãn hơn thế nữa nhưng không thật 45 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại trở ngại vất vả thì thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại không thật 45 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý; riêng với vụ việc phức tạp thì thời hạn xử lý và xử lý hoàn toàn có thể kéo dãn hơn thế nữa nhưng không thật 60 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý.

2. Thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại lần hai không thật 45 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý; riêng với vụ việc phức tạp thì thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại hoàn toàn có thể kéo dãn hơn thế nữa nhưng không thật 60 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại trở ngại vất vả thì thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại không thật 60 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý; riêng với vụ việc phức tạp thì thời hạn xử lý và xử lý khiếu nại hoàn toàn có thể kéo dãn hơn thế nữa, nhưng không thật 70 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý.

Xem thêm: Thẩm quyền xử lý và xử lý khiếu nại trong thi hành dân sự

– Tố cáo:

1. Thời hạn xử lý và xử lý tố cáo là 60 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý xử lý và xử lý tố cáo; riêng với vụ việc phức tạp thì thời hạn xử lý và xử lý là 90 ngày, Tính từ lúc ngày thụ lý xử lý và xử lý tố cáo.

2. Trong trường hợp thiết yếu, người dân có thẩm quyền xử lý và xử lý tố cáo hoàn toàn có thể gia hạn thời hạn xử lý và xử lý một lần nhưng không thật 30 ngày; riêng với vụ việc phức tạp thì không thật 60 ngày.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Khi thực thi quyền khiếu nại, tố cáo công dân cán

Reply
0
0
Chia sẻ

4428

Review Khi thực thi quyền khiếu nại, tố cáo công dân cán ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Khi thực thi quyền khiếu nại, tố cáo công dân cán tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Khi thực thi quyền khiếu nại, tố cáo công dân cán miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Khi thực thi quyền khiếu nại, tố cáo công dân cán miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Khi thực thi quyền khiếu nại, tố cáo công dân cán

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi thực thi quyền khiếu nại, tố cáo công dân cán vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #thực #hiện #quyền #khiếu #nại #tố #cáo #công #dân #cán