Kinh Nghiệm về Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng thì đường ngân sách của người tiêu dùng 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng thì đường ngân sách của người tiêu dùng được Update vào lúc : 2022-03-31 01:13:19 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

1. Ảnh hưởng của thu nhập 

Đường ngân sách sẽ dịch chuyển tuy nhiên tuy nhiên vào trong hay ra ngoài khi thu nhập I thay đổi và những Đk khác được không thay đổi y

Khi thu nhập I tăng thêm, đườngngân sách sẽ tính tiến tuy nhiên tuy nhiên ra phía ngoài. Vì mức giá tương đối giữa hai thành phầm & hàng hóa được cho là không đổi, độ dốc của đường ngân sách sẽ không còn đổi. Đường ngân sách mới sẽ tuy nhiên tuy nhiên với đường ngân sách ban đầu. Thu nhập nhiều hơn nữa sẽ làm miền ràng buộc ngân sách được nới rộng. Đường ngân sách sẽ di tán ra phía ngoài.

trái lại, khi thu nhập I giảm sút trong Đk những yếu tố khác giữa nguyên, đường ngân sách sẽ tịnh tiến tuy nhiên tuy nhiên vào phía trong.

2. Ảnh hưởng của giá cả

Giá cả của những thành phầm & hàng hóa thay đổi cũng làm đường ngân sách dịch chuyển. Tuy nhiên, phương pháp dịch chuyển của đường ngân sách liên quan đến việc thay đổi của giá tương đối giữa hai thành phầm & hàng hóa. Giá tương đối của thành phầm & hàng hóa X (tính bằng chính thành phầm & hàng hóa Y) được đo bằng tỷ số giá cả PX /PY

. Tỷ số này quyết định hành động độ dốc của đường ngân sách. Nếu sự thay đổi trong những mức giá  PX, PY không làm mức giá tương đối thay đổi (trường hợp này chỉ xẩy ra khi giá thành phầm & hàng hóa X và thành phầm & hàng hóa Y tăng hay giảm theo cùng một tỷ suất), độ dốc của đường ngân sách vẫn không thay đổi. Đường ngân sách mới sẽ tuy nhiên tuy nhiên với đường ngân sách ban đầu. Trường hợp này tương tự với việc thay đổi thuần túy của thu nhập. Thật vậy, khi thu nhập danh nghĩa I không thay đổi nhưng nếu giá cả của toàn bộ X lẫn Y đều giảm sút hai lần, thì điều này sẽ làm cho thu nhập thực tiễn của người tiêu dùng tăng thêm hai lần. (Giờ đây, bằng lượng tiền như cũ, người tiêu dùng hoàn toàn có thể mua được số thành phầm & hàng hóa gấp hai trước). Trạng thái này hoàn toàn tương tự với trường hợp thu nhập danh nghĩa I tăng thêm hai lần trong lúc giá cả những thành phầm & hàng hóa vẫn không thay đổi như cũ. Đường ngân sách sẽ dịch chuyển tuy nhiên tuy nhiên ra ngoài. Tương tự, khi giá của toàn bộ hai thành phầm & hàng hóa cùng tăng thêm theo cùng một tỷ suất, đường ngân sách sẽ dịch chuyển tuy nhiên tuy nhiên vào phía trong. Còn nếu giá tương đối giữa hai thành phầm & hàng hóa thay đổi khi giá cả của chúng thay đổi, đường ngân sách sẽ xoay do độ dốc của nó khác y trước. Ở trường hợp đặc biệt quan trọng, nếu chỉ giá của thành phầm & hàng hóa X (hoặc hàng hóaY) thay đổi, đường ngân sách vẫn xoay tuy nhiên điểm mút của nó trên trục tung (hoặc trục hoành) được không thay đổi. Chẳng hạn, khi giá thành phầm & hàng hóa X tăng thêm, tỷ số giá giữa hai hàng O hóa PX /PY tăng. Đường ngân sách trở nên dốc hơn. Nó sẽ xoay vào phía trong với điểm cố định và thắt chặt là yếu tố mút trên trục tung. Không khó để hoàn toàn có thể nhận thấy điều này: vì giá thành phầm & hàng hóa Y không thay đổi, nên lượng thành phầm & hàng hóa Y mua được lúc không một cty thành phầm & hàng hóa X nào được mua vẫn không thay đổi như trước (bằng I/PY). Vì giá thành phầm & hàng hóa X tăng, lượng thành phầm & hàng hóa X hoàn toàn có thể mua được sẽ giảm ở mỗi mức y (tức số lượng thành phầm & hàng hóa Y) khả thi cho trước. 

Nguồn: PGS.TS. Phí Mạnh Hồng (Quantri sửa đổi và biên tập và khối mạng lưới hệ thống hóa)

Ngân hàng vướng mắc trắc nghiệm ôn tập Kinh tế vi mô có đáp án kèm theo. Nội dung gồm có 342 vướng mắc trắc nghiệm đa lựa chọn, được phân thành 10 chương. Ngoài ra, trong mọi chương còn có những vướng mắc trắc nghiệm dạng nhiều lựa chọn, vướng mắc đúng sai, rõ ràng như sau:
1. Những yếu tố chung (68 câu với 19 câu đúng/sai)
2. Cung và cầu (125 câu với 61 câu đúng/sai)
3. Tiêu dùng (81 câu với 35 câu đúng/sai)
4. Sản xuất và ngân sách (57 câu với 29 câu đúng/sai)
5. Cạnh tranh hoàn hảo nhất (71 câu với 35 câu đúng/sai)
6. Độc quyền (22 câu với 11 câu đúng/sai)
7. Cạnh tranh độc quyền (74 câu với 35 câu đúng/sai)
8. Độc quyền tập đoàn lớn lớn (33 câu với 15 câu đúng/sai)
9. Cung và cầu lao động (34 câu với 15 câu đúng/sai)
10. Vai trò của chính phủ nước nhà (71 câu với 39 câu đúng/sai)

Phần nội dung phía dưới là phần trắc nghiệm của chương 3, mời những bạn tham gia ôn tập.

MICRO_2_C3_1: Giả định rằng không còn tiết kiệm chi phí hay phải đi vay, và thu nhập của người tiêu dùng là cố định và thắt chặt, ràng buộc ngân sách của người đó:
○ Xác định tập hợp những thời cơ của người đó
○ Chỉ ra rằng tổng tiêu pha không thể vượt quá tổng thu nhập
○ Biểu thị quyền lợi cận biên giảm dần
○ Tất cả

● a và b

MICRO_2_C3_2: Giả sử rằng vé xem phim là 2$ và giá một chiếc bánh là 4$. Sự đánh đổi giữa hai thành phầm & hàng hóa này là:
○ Một cái bánh lấy một vé xem phim
● Hai vé xem phim lấy một chiếc bánh
○ Hai cái bánh lấy một vé xem phim
○ 2$ một vé xem phim

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_3: Lợi ích cận biên của một thành phầm & hàng hóa chỉ ra:
○ Rằng tính hữu ích của thành phầm & hàng hóa là hạn chế
● Sự sẵn sàng thanh toán cho một cty tương hỗ update
○ Rằng thành phầm & hàng hóa đó là khan hiếm
○ Rằng độ dốc của đường ngân sách là giá tương đối

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_4: Ích lợi cận biên giảm dần nghĩa là:
○ Tính hữu ích của thành phầm & hàng hóa là hạn chế
● Sự sẵn sàng thanh toán cho một cty tương hỗ update giảm khi tiêu dùng nhiều thành phầm & hàng hóa đó hơn
○ Hàng hóa đó là khan hiếm
○ Độ dốc của đường ngân sách nhỏ hơn khi tiêu dùng nhiều thành phầm & hàng hóa đó hơn

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_5: Nếu Long sẵn sàng thanh toán 100$ cho một chiếc máy pha cafe và 120$ cho hai chiếc máy đó thì quyền lợi cận biên của chiếc máy thứ hai là:
● 20$
○ 120$
○ 100$
○ 60$

○ 50$

MICRO_2_C3_6: Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng, ràng buộc ngân sách của người tiêu dùng
● Dịch chuyển ra ngoài và tuy nhiên tuy nhiên với đường ngân sách ban đầu
○ Quay và trở nên dốc hơn
○ Quay và trở nên thoải hơn
○ Dịch chuyển vào trong và tuy nhiên tuy nhiên với đường ngân sách ban đầu

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_7: Thay đổi Phần Trăm trong lượng cầu do thay đổi 1% trong thu nhập gây ra là:
○ 1
○ Lớn hơn 0
● Co dãn của cầu theo thu nhập
○ Co dãn của cầu theo giá

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_8: Nếu phần thu nhập mà một thành viên chi vào một trong những thành phầm & hàng hóa giảm khi thu nhập của người đó tăng thì co dãn của cầu theo thu nhập là:
○ Lớn hơn 1
○ Giữa 0 và 1
○ 0
● Nhỏ hơn 0

○ Không thể nói gì từ thông tin trên

MICRO_2_C3_9: Trong dài hạn
○ Co dãn của cầu theo giá to nhiều hơn trong ngân sách
○ Co dãn của cầu theo thu nhập to nhiều hơn trong thời hạn ngắn
○ Co dãn của cầu theo giá nhỏ hơn trong thời hạn ngắn
○ Co dãn của cầu theo thu nhập hơn trong thời hạn ngắn

● Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_10: Khi giá của một thành phầm & hàng hóa (biểu thị trên trục hoành) giảm thì ràng buộc ngân sách
● Quay và trở nên thoải hơn
○ Quay và trở nên dốc hơn
○ Dịch chuyển ra ngoài và tuy nhiên tuy nhiên với đường ngân sách ban đầu
○ Dịch chuyển vào trong và tuy nhiên tuy nhiên với đường ngân sách ban đầu

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_11: Nếu cầu về một thành phầm & hàng hóa giảm khi thu nhập giảm thì
● Hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thông thường
○ Hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa cấp thấphải
○ Co dãn của cầu theo thu nhập nhỏ hơn 0
○ Co dãn của cầu theo thu nhập giữa 0 và 1

○ b và c

MICRO_2_C3_12: Khi giá của một thành phầm & hàng hóa giảm, ảnh hưởng thay thế
● Khuyến khích thành viên tiêu dùng thành phầm & hàng hóa đó nhiều hơn nữa
○ Khuyến khích thành viên tiêu dùng thành phầm & hàng hóa đó thấp hơn
○ Dẫn đến tiêu dùng nhiều hơn nữa nếu thành phầm & hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thứ cấp, thấp hơn nếu thành phầm & hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thông thường
○ Dẫn đến tiêu dùng thấp hơn nếu thành phầm & hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thứ cấp, nhiều hơn nữa nếu thành phầm & hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thông thường

○ a và c

MICRO_2_C3_13: Khi giá một thành phầm & hàng hóa giảm, ảnh hưởng thu nhập
○ Khuyến khích thành viên tiêu dùng thành phầm & hàng hóa đó nhiều hơn nữa
○ Khuyến khích thành viên tiêu dùng thành phầm & hàng hóa đó thấp hơn
○ Dẫn đến tiêu dùng nhiều hơn nữa nếu thành phầm & hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thứ cấp, thấp hơn nếu thành phầm & hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thông thường
● Dẫn đến tiêu dùng thấp hơn nếu thành phầm & hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thứ cấp, nhiều hơn nữa nếu thành phầm & hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thông thường

○ a và c

MICRO_2_C3_14: Nếu giá của thành phầm & hàng hóa giảm và cầu về một thành phầm & hàng hóa khác tăng thì những thành phầm & hàng hóa đó là:
○ Thứ cấp
● Bổ sung
○ Thay thế
○ Bình thường

○ b và c

MICRO_2_C3_15: Nếu giá của thành phầm & hàng hóa tăng và cầu về một thành phầm & hàng hóa khác tăng thì những thành phầm & hàng hóa đó là:
○ Thứ cấp
○ Bổ sung
● Thay thế
○ Bình thường

○ b và c

MICRO_2_C3_16: Đối với thành phầm & hàng hóa thông thường khi thu nhập tăng:
○ Đường ngân sách dịch chuyển tuy nhiên tuy nhiên ra ngoài
● Đường cầu dịch chuyển sang phải
○ Lượng cầu tăng
○ Chi nhiều tiền hơn vào thành phầm & hàng hóa đó

○ Tất cả đều đúng

MICRO_2_C3_17: Đối với thành phầm & hàng hóa thông thường khi thu nhập tăng:
○ Ảnh hưởng thay thế khuyến khích tiêu dùng thấp hơn
○ Ảnh hưởng thu nhập khuyến khích tiêu dùng thấp hơn
○ Cầu về những thành phầm & hàng hóa thay thế tăng
○ Cầu về những thành phầm & hàng hóa tương hỗ update giảm

● Tất cả đều đúng

MICRO_2_C3_18: Đối với thành phầm & hàng hóa thứ cấp khi giá tăng
○ Ảnh hưởng thay thế khuyến khích tiêu dùng thấp hơn
○ Ảnh hưởng thu nhập khuyến khích tiêu dùng thấp hơn
○ Ảnh hưởng thu nhập khuyến khích tiêu dùng nhiều hơn nữa
○ Lượng cầu giảm

● a và c

MICRO_2_C3_19: Độ dốc của đường ngân sách tùy từng
● Giá tương đối của những thành phầm & hàng hóa
○ Thu nhập của người tiêu dùng
○ Sự sẵn có của những thành phầm & hàng hóa thay thế
○ Hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thông thường hay thứ cấp

○ a và b

MICRO_2_C3_20: Nếu những người dân sở hữu không cho bán tài nguyên của tớ thì
● Tài nguyên không thể đến được những người dân tiêu dùng giá trị cao nhất
○ Những người sở hữu sẽ không còn hành vi một cách hợp lý
○ Những sự lựa chọn của tớ không biến thành số lượng giới hạn bởi những tập hợp thời cơ
○ Thị trường sẽ là đối đầu đối đầu hoàn hảo nhất

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_21: Phân bổ thành phầm & hàng hóa bằng xếp hàng, sổ xố, và tem phiếu là những ví dụ rõ ràng về:
○ Hạn chế tiêu dùng
○ Không bán cho những người dân trả giá cao nhất
○ Những cách phân loại tài nguyên hiệu suất cao
○ Động cơ lợi nhuận

● a và b

MICRO_2_C3_22: Hạn chế tiêu dùng bằng xếp hàng
○ Dẫn đến phân loại tài nguyên không hiệu suất cao
○ Phân bổ tài nguyên cho những người dân trả nhiều tiền nhất
○ Lãng phí thời hạn khi sử dụng để xếp hàng
○ Là cách phân loại tài nguyên hiệu suất cao

● a và c

MICRO_2_C3_23: Khi những thành phầm & hàng hóa bị hạn chế tiêu dùng bằng tem phiếu và tem phiếu không được mua và bán
● Hàng hóa không đến được với những người dân nhìn nhận nó cao nhất
○ Thị trường chợ đen sẽ phát sinh
○ Các thành viên sẽ không còn hành vi một cách hợp lý
○ a và b

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_24: Ở cầu cân đối, sự lựa chọn Q1 và Q2 là:
○ MU1 bằng MU2
○ MU1/Q1 bằng MU2/Q2
● MU1/P1 bằng MU2/P2
○ P1 bằng P2

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_25: Nếu biết đường cầu của những thành viên ta hoàn toàn có thể tìm ra cầu thị trường bằng phương pháp:
○ Cộng chiều dọc những đường cầu thành viên lại
● Cộng chiều ngang toàn bộ những đường cầu thành viên lại
○ Lấy trung bình của những đường cầu thành viên
○ Không thể làm được nếu không biết thu nhập của người tiêu dùng

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_26: Trong hình tăng giá từ 5 đến 10 làm cho thặng dư tiêu dùng giảm mất diện tích s quy hoạnh:
○ FGH
○ CEH
○ FGDC
● CEGF

○ DEG

MICRO_2_C3_27: Yếu tố nào trong những yếu tố sau không ảnh hưởng đến cầu về cafe?
● Giá cafe
○ Giá chè
○ Thu nhập của người tiêu dùng
○ Thời tiết

○ Tất cả những yếu tố trên

MICRO_2_C3_28: Người tiêu dùng được cho là cân đối trong sự lựa chọn của tớ giữa hai thành phầm & hàng hóa A và B khi:
○ Việc mua thành phầm & hàng hóa A đem lại sự thỏa mãn nhu cầu bằng việc mua thành phầm & hàng hóa B
○ Đơn vị mua ở đầu cuối của thành phầm & hàng hóa A đem lại phần tăng thêm trong sự thỏa mãn nhu cầu bằng cty mua ở đầu cuối của thành phầm & hàng hóa B
○ Mỗi đồng chi vào thành phầm & hàng hóa A đem lại sự thỏa mãn nhu cầu như mỗi đồng chi vào thành phầm & hàng hóa B
● Đồng ở đầu cuối chi vào thành phầm & hàng hóa A đem lại sự thỏa mãn nhu cầu như đồng ở đầu cuối chi vào thành phầm & hàng hóa B

○ Những đồng ở đầu cuối chi vào thành phầm & hàng hóa A và B không làm tăng sự thỏa mãn nhu cầu

MICRO_2_C3_29: Nếu một thành phầm & hàng hóa sẽ là “thấp cấp” thì:
○ Giá của nó tăng người ta sẽ mua nó ít đi
○ Giá của nó giảm người ta sẽ mua nó nhiều hơn nữa
● Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng người ta sẽ mua thành phầm & hàng hóa đó ít đi
○ Khi thu nhập của người tiêu dùng giảm người ta sẽ mua thành phầm & hàng hóa đó ít đi

○ Nếu giá hoặc thu nhập thay đổi sẽ không còn khiến ra sự thay đổi trong tiêu dùng thành phầm & hàng hóa đó

MICRO_2_C3_30: Quy tắc phân loại ngân sách tối ưu của người tiêu dùng là:
● Ích lợi cận biên thu được từ cty ở đầu cuối của mỗi thành phầm & hàng hóa cho cho giá của nó phải bằng nhau
○ Ích lợi cận biên thu được từ mỗi thành phầm & hàng hóa nhân với giá của nó phải bằng nhau
○ Ích lợi cận biên thu được từ mỗi thành phầm & hàng hóa phải bằng không
○ Ích lợi cận biên thu được từ mỗi thành phầm & hàng hóa phải bằng vô cùng

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_31: Giá của thành phầm & hàng hóa X giảm, ảnh hưởng thu nhập (nếu có) của yếu tố thay đổi giá này:
○ Sẽ thường làm cho số thành phầm & hàng hóa X được mua tăng thêm
○ Sẽ thường làm cho số thành phầm & hàng hóa X được mua hạ xuống
● Có thể làm cho số thành phầm & hàng hóa X được mua tăng hoặc giảm, không còn kết quả “thường”
○ Theo định nghĩa không làm tăng hoặc giảm số lượng thành phầm & hàng hóa X mua

○ Sẽ không vận dụng được vì ảnh hưởng thu nhập đề cập đến những thay đổi trong thu nhập được sử dụng chứ không phải đến những thay đổi trong giá

MICRO_2_C3_32: Giả sử rằng hai thành phầm & hàng hóa A và B là tương hỗ update hoàn hảo nhất lẫn nhau trong tiêu dùng và giá của thành phầm & hàng hóa B tăng dần do cung giảm. Hiện tượng nào sau này sẽ xẩy ra?
○ Lượng cầu thành phầm & hàng hóa A sẽ có được Xu thế tăng
● Giá của thành phầm & hàng hóa A sẽ có được Xu thế giảm
○ Cả giá và lượng cầu thành phầm & hàng hóa A sẽ có được Xu thế tăng
○ Giá của thành phầm & hàng hóa A sẽ có được Xu thế tăng lượng cầu thành phầm & hàng hóa A sẽ có được Xu thế giảm

○ Giá của thành phầm & hàng hóa A sẽ có được Xu thế giảm, và lượng cầu sẽ có được Xu thế tăng

MICRO_2_C3_33: Một người tiêu dùng có 20$ một tuần để tiêu pha theo ý mình vào thành phầm & hàng hóa A và B. Giá của những thành phầm & hàng hóa này, những số lượng mà người đó mua và sự nhìn nhận của người đó về ích lợi thực thi được từ những số lượng này được cho phía dưới

Để tối đa hóa sự thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng này phải (giả định hoàn toàn có thể mua những số lẻ của A và B):
○ Mua ít A hơn, nhiều B hơn
○ Mua số lượng A và B bằng nhau
● Mua nhiều A hơn, ít B hơn
○ Mua nhiều A hơn thế nữa, số lượng B như cũ

○ Không làm gì cả, người này đang ở vị trí tốt nhất

MICRO_2_C3_34: Để ở vị trí cân đối (nghĩa là tối đa hóa sự thỏa mãn nhu cầu) người tiêu dùng phải:
○ Không mua thành phầm & hàng hóa thứ cấp
○ Làm cho ích lợi cận biên của cty mua ở đầu cuối của những thành phầm & hàng hóa bằng nhau
○ Đảm nói rằng giá của những thành phầm & hàng hóa tỷ suất với tổng ích lợi của chúng
● Phân bổ thu nhập sao cho đồng tiêu pha ở đầu cuối vào thành phầm & hàng hóa này đem lại phần ích lợi tăng thêm bằng đồng đúc tiêu pha ở đầu cuối vào thành phầm & hàng hóa kia

○ Đảm nói rằng giá của thành phầm & hàng hóa bằng ích lợi cận biện của tiền

MICRO_2_C3_35: Ảnh hưởng thu nhập được mô tả là:
○ Ảnh hưởng do thay đổi thu nhập danh nghĩa đến cầu về một thành phầm & hàng hóa không liên quan đến việc thay đổi của giá
● Ảnh hưởng do thay đổi trong thu nhập thực tiễn gây ra riêng với cầu về một thành phầm & hàng hóa
○ Thay đổi trong sở trường của người tiêu dùng do ảnh hưởng của phân phối thu nhập
○ Ảnh hưởng do thay đổi giá thị trường gây ra riêng với cầu về một thành phầm & hàng hóa

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_36: Ở cân đối tỷ suất ích lợi cận biên/giá của thành phầm & hàng hóa thiết yếu so với của thành phầm & hàng hóa xa xỉ có Xu thế:
● Tăng khi giá của thành phầm & hàng hóa thiết yếu tăng
○ Giảm khi giá của thành phầm & hàng hóa xa xỉ giảm
○ Tăng khi thu nhập tăng
○ Giảm khi thu nhập giảm

○ Giữ nguyên tuy nhiên giá và thu nhập thay đổi

MICRO_2_C3_37: Trong hình tăng thu nhập sẽ làm dịch chuyển tiêu dùng từ:
○ E đến F
○ E đến G
○ E đến E’
○ G đến E’

● F đến E’

MICRO_2_C3_38: Các đường bàng quan của người tiêu dùng bị ảnh hưởng của toàn bộ những yếu tố sau trừ:
○ Tuổi tác
○ Thu nhập
● Quy mô mái ấm gia đình
○ Những người tiêu dùng khác

○ Không yếu tố nào

MICRO_2_C3_39: Như biểu thị trong hình , đường ngân sách chuyển từ AC đến BC biểu thị:
○ Thu nhập giảm
● Giá của thành phầm & hàng hóa 2 tăng
○ Giá của thành phầm & hàng hóa 1 tăng
○ Giá của thành phầm & hàng hóa 2 giảm

○ Giá của thành phầm & hàng hóa 1 giảm

MICRO_2_C3_40: Nếu hai thành phầm & hàng hóa, ví dụ điển hình chè và cafe, hoàn toàn có thể là thay thế hoàn hảo nhất lẫn nhau, thì quan hệ giá – lượng của chúng hoàn toàn có thể mô tả như hình :
○ a
● b
○ c
○ d

○ e

MICRO_2_C3_41: Ở hình nếu người tiêu dùng đang ở điểm A, với đường ngân sách và những đường bàng quan đã cho, thì phải:
○ Chuyển tới điểm B
○ Mua ít thành phầm & hàng hóa 1 và nhiều thành phầm & hàng hóa 2 hơn thế nữa
○ Mua ít thành phầm & hàng hóa 1 và ít thành phầm & hàng hóa 2 hơn thế nữa
● Giữ nguyên ở A

○ Mua nhiều thành phầm & hàng hóa 1 và ít thành phầm & hàng hóa 2 hơn thế nữa

MICRO_2_C3_42: Điều kiện cân đối riêng với những người tiêu dùng là:
● Đường ngân sách là tiếp tuyến của đường bàng quang
○ Chi tiêu vào những thành phầm & hàng hóa bằng nhau
○ Ích lợi cận biên của mỗi thành phầm & hàng hóa bằng giá của nó
○ Ích lợi cận biên của những thành phầm & hàng hóa bằng nhau

○ a và c

MICRO_2_C3_43: Mục đích của phân tích bàng quan là:
○ Để tìm ra lý thuyết hành vi người sản xuất
○ Để chứng tỏ quy luật ích lợi cận biên giảm dần
○ Để tìm ra lý thuyết người tiêu dùng mà không yên cầu đo quyền lợi tuyết tuyệt đối
○ Để chứng tỏ rằng đường cầu về toàn bộ những thành phầm & hàng hóa đều dốc xuống

● Để mô tả những hiện tượng kỳ lạ thị trường

MICRO_2_C3_44: Theo phân tích bàng quan về hành vi của người tiêu dùng, câu nào sau này không đúng?
● Mỗi điểm trên đường ngân sách biểu thị một phối hợp thành phầm & hàng hóa rất khác nhau
○ Tất cả những điểm trên đường bàng quan biểu thị cùng một mức thỏa mãn nhu cầu
○ Tất cả những điểm trên đường ngân sách biểu thị cùng một mức thỏa mãn nhu cầu
○ Độ cong của đường bàng quan biểu thị: càng tiêu dùng nhiều thành phầm & hàng hóa X thì một thành viên sẵn sàng thay thế một số trong những lượng càng nhiều thành phầm & hàng hóa X để đạt thêm một lượng Y và vẫn vẫn đang còn mức độ thỏa mãn nhu cầu như cũ

○ c và d

MICRO_2_C3_45: Các đường bàng quan thường lồi so với gốc tọa độ vì:
● Quy luật ích lợi cận biên giảm dần
○ Quy luật hiệu suất giảm dần
○ Những hạn chế của nền kinh tế thị trường tài chính trong việc phục vụ những số lượng ngày càng tăng những thành phầm & hàng hóa đang xem xét
○ Sự tạm bợ của nhu yếu của thành viên một người

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_C3_46: Thay đổi giá những thành phầm & hàng hóa và thu nhập cùng một tỷ suất sẽ:
● Làm cho số lượng cân đối không đổi
○ Làm thay đổi cả giá và lượng cân đối
○ Làm thay đổi toàn bộ những giá cân đối nhưng lượng cân đối không thay đổi
○ Làm thay đổi toàn bộ những lượng cân đối nhưng giá cân đối không thay đổi

○ Không câu nào đúng

MICRO_2_TF3_1: Ràng buộc ngân sách chỉ ra rằng lượng tiêu pha vào thành phầm & hàng hóa dịch vụ không thể vượt thu nhập
● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_2: Độ dốc của ràng buộc ngân sách biểu thị sự đánh đổi giữa hai thành phầm & hàng hóa
● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_3: Thu nhập xác lập độ dốc của ràng buộc ngân sách
○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_4: Lượng tiền mà người tiêu dùng sẵn sàng trả cho cafe gọi là ích lợi cận biên của cafe
○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_5: Lượng tiền mà người tiêu dùng sẵn sàng trả cho một cốc cafe tương hỗ update là ích lợi cận biên của cốc cafe
● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_6: Một người tiêu dùng hợp lý sẽ tăng tiêu dùng một thành phầm & hàng hóa cho tới tận khi ích lợi cận biên của cty ở đầu cuối bằng giá
● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_7: Khi thu nhập tăng, đường ngân sách quay, trở nên tự do hơn
○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_8: Khi thu nhập tăng người tiêu dùng cầu nhiều hàng thứ cấp hơn
○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_9: Nếu một thành viên cầu nhiều thành phầm & hàng hóa hơn khi thu nhập giảm thì thành phầm & hàng hóa đó gọi là thành phầm & hàng hóa tương hỗ update
○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_10: Nếu co dãn của cầu theo thu nhập nhỏ hơn 0 thì thành phầm & hàng hóa đó là hàng thấp cấp.
● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_11: Co dãn của cầu theo thu nhập trong dài hạn to nhiều hơn co dãn của cầu theo thu nhập trong thời hạn ngắn
○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_12: Nếu giá của một thành phầm & hàng hóa giảm cầu về một thành phầm & hàng hóa khác cũng giảm thì những thành phầm & hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thay thế
● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_13: Nếu giá của một thành phầm & hàng hóa giảm cầu về một thành phầm & hàng hóa khác cũng giảm thì những thành phầm & hàng hóa đó là thành phầm & hàng hóa thay tương hỗ update
○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_14: Khi giá của một thành phầm & hàng hóa giảm, ảnh hưởng thay thế khuyến khích tiêu dùng nhiều thành phầm & hàng hóa đó hơn
● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_15: Khi giá của một thành phầm & hàng hóa thông thường giảm, ảnh hưởng thu nhập khuyến khích tiêu dùng thành phầm & hàng hóa đó nhiều hơn nữa
● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_16: Ích lợi cận biên có Xu thế tăng khi mức tiêu dùng tăng
○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_17: Ích lợi cận biên có Xu thế tăng khi tổng ích lợi tăng
○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_18: Đường cầu thị trường được xác lập bằng phương pháp cộng toàn bộ những đường cầu thành viên riêng không liên quan gì đến nhau lại
● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_19: Lý thuyết “thặng dư tiêu dùng” nói rằng khi thành phầm & hàng hóa được trao đổi giữa người bán và người tiêu dùng thì người tiêu dùng được còn người bán mất
○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_20: Chênh lệch giữa tổng ích lợi và tổng mức thị trường làm lợi cho những người dân tiêu dùng vì người tiêu dùng nhận được nhiều ích lợi hơn phần họ trả
● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_21: Thu nhập của người tiêu dùng tăng làm dịch chuyển đường cầu về trứng lên trên nhưng không làm thay đổi lượng cầu
○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_22: Với giá và thu nhập xác lập, người tiêu dùng cân đối khi những số lượng mua thêm sẽ làm giảm tổng mức thỏa mãn nhu cầu
● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_23: Khi một thành phầm & hàng hóa được người ta rất thích nhưng không còn những thành phầm & hàng hóa thay thế ở tại mức độ cao thì đường cầu về nó có Xu thế tương đối không co dãn ở vùng lân cận mức giá hiện hành
● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_24: Khi một thành phầm & hàng hóa phải mua bằng một tỷ suất to nhiều hơn trong ngân sách của người tiêu dùng thì điều này sẽ có được Xu thế làm cho cầu về thành phầm & hàng hóa đó tương đối không co dãn
○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_25: Có hai yếu tố lý giải cho quy luật đường cầu dốc xuống: ảnh hưởng thay thế – thành phầm & hàng hóa rẻ hơn sẽ tiến hành người ta thay thế cho thành phầm & hàng hóa giá bán đắt hơn, và ảnh hưởng thu nhập – cầu của người tiêu dùng tùy từng thu nhập danh nghĩa của tớ
○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_26: Lượng cầuvề thành phầm & hàng hóa thấp cấp tăng khi thu nhập tăng
○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_27: Quy tắc tối đa hóa ích lợi trong việc tiêu pha là: làm cho ích lợi cận bei6n của cty mua ở đầu cuối bằng nhau
○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_28: Độ dốc của đường bàng quan đo ích lợi cận biên tương đối của hai thành phầm & hàng hóa
● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_29: Đường ngân sách dịch chuyển tuy nhiên tuy nhiên vào phía trong lúc thu nhập hạ xuống
● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_30: Thu nhập giảm sút một nửa đường ngân sách sẽ dịch chuyển tuy nhiên tuy nhiên ra ngoài (tính từ gốc tọa độ) xa gấp hai lần so với ban đầu
○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_31: Độ dốc của đường bàng quan biểu thị tỷ suất mà người tiêu dùng sẵn sàng đánh đổi hai thành phầm & hàng hóa lẫn nhau
● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_32: Khi giá của thành phầm & hàng hóa X thay đổi, đường kĩ năng tiêu dùng về thành phầm & hàng hóa X và Y sẽ quay xung quanh điểm nằm trên trục biểu thị thành phầm & hàng hóa Y.
● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_33: Ở cân đối, tỷ suất thay thế hai thành phầm & hàng hóa lẫn nhau của người tiêu dùng bằng tỷ số giá của hai thành phầm & hàng hóa
● Đúng

○ Sai

MICRO_2_TF3_34: Độ co dãn của đường ngân sách bằng tỷ số giá của hai thành phầm & hàng hóa
○ Đúng

● Sai

MICRO_2_TF3_35: Thay đổi toàn bộ những giá của hai thành phầm & hàng hóa và thu nhập theo cùng một tỷ suất sẽ làm cho những lượng cầu cân đối thay đổi đúng tỷ suất như vậy.
○ Đúng

● Sai

    Trắc nghiệm Kinh tế Vi mô Trắc nghiệm Kinh tế Vi mô

4099

Clip Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng thì đường ngân sách của người tiêu dùng ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng thì đường ngân sách của người tiêu dùng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng thì đường ngân sách của người tiêu dùng miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Down Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng thì đường ngân sách của người tiêu dùng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng thì đường ngân sách của người tiêu dùng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng thì đường ngân sách của người tiêu dùng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #thu #nhập #của #người #tiêu #dùng #tăng #thì #đường #ngân #sách #của #người #tiêu #dùng