Kinh Nghiệm Hướng dẫn Khi tạo kiểu tài liệu trừu tượng adt, cần xây dựng phần interface để làm gì? 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Khi tạo kiểu tài liệu trừu tượng adt, cần xây dựng phần interface để làm gì? được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-23 03:59:16 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong tin học, trừu tượng hóa nghĩa là đơn thuần và giản dị hóa, làm cho nó sáng sủa hơn và dễ hiểu hơn. Cụ thể trừu tượng hóa là che đi những rõ ràng, làm nổi trội cái tổng thể. Trừu tượng hóa hoàn toàn có thể thực thi trên hai khía cạnh là trừu tượng hóa tài liệu và trừu tượng hóa chương trình.

Nội dung chính

  II. KIỂU DỮ LIỆU TRỪU TƯỢNG (ABSTRACT DATA TYPE – ADT)1. Khái niệm trừu tượng hóa2. Trừu tượng hóa chương trình3. Trừu tượng hóa dữ liệuVideo liên quan

Trừu tượng hóa chương trình là yếu tố định nghĩa những chương trình con để tạo ra những phép toán trừu tượng (sự tổng quát hóa của những phép toán nguyên thủy). Chẳng hạn ta hoàn toàn có thể tạo ra một chương trình con Matrix_Mult để thực thi phép toán nhân hai ma trận. Sau khi Matrix_mult đã được tạo ra, ta hoàn toàn có thể dùng nó như một phép toán nguyên thủy (ví dụ điển hình phép cộng hai số).

Trừu tượng hóa chương trình được cho phép phân loại chương trình thành những chương trình con. Sự phân loại này sẽ che dấu toàn bộ những lệnh setup rõ ràng trong những chương trình con. Ở Lever chương trình chính, ta chỉ thấy lời gọi những chương trình con và điều này được gọi là yếu tố bao gói.

Ví dụ như một chương trình quản trị và vận hành sinh viên được viết bằng trừu tượng hóa hoàn toàn có thể là:

void Main()

Nhap( Lop);

Xu_ly (Lop);

Xuat (Lop);

Trong chương trình trên, Nhap, Xu_ly, Xuat là những phép toán trừu tượng. Chúng che dấu bên trong thật nhiều lệnh phức tạp mà ở Lever chương trình chính ta không nhìn thấy được. Còn Lop là một biến thuộc kiểu tài liệu trừu tượng mà ta sẽ xét sau.

Trừu tượng hóa tài liệu là định nghĩa những kiểu tài liệu trừu tượng

Một kiểu tài liệu trừu tượng là một quy mô toán học cùng với một tập hợp những phép toán (operator) trừu tượng được định nghĩa trên quy mô đó. Ví dụ tập hợp số nguyên cùng với những phép toán hợp, giao, hiệu là một kiểu tài liệu trừu tượng.

Trong một ADT những phép toán hoàn toàn có thể thực thi trên những đối tượng người dùng (toán hạng) không riêng gì có thuộc ADT đó, cũng như kết quả không nhất thiết phải thuộc ADT. Tuy nhiên phải có tối thiểu một toán hạng hoặc kết quả phải thuộc ADT đang xét.

ADT là yếu tố tổng quát hoá của những kiểu tài liệu nguyên thuỷ.

Để minh hoạ ta hoàn toàn có thể xét bản phác thảo ở đầu cuối của thủ tục GREEDY. Ta đã dùng một list (LIST) những số nguyên và những phép toán trên list newclr là:

  Tạo một list rỗng. Lấy thành phần thứ nhất trong list và trả về giá trị null nếu list rỗng. Lấy thành phần tiếp theo đó trong list và trả về giá trị null nếu không hề thành phần tiếp theo đó. Thêm một số trong những nguyên vào list.

Nếu toàn bộ chúng ta viết những chương trình con thực thi những phép toán này, thì ta thuận tiện và đơn thuần và giản dị thay những mệnh đề hình thức trong giải thuật bằng những câu lệnh đơn thuần và giản dị

Câu lệnh Mệnh đề hình thức MAKENULL(newclr) newclr= ∅ w=FIRST(newclr) w=thành phần thứ nhất trong newclr w=NEXT(w,newclr) w=thành phần tiếp theo đó trong newclr INSERT( v,newclr) Thêm v vào newclr

Điều này đã cho toàn bộ chúng ta biết sự thuận tiện của ADT, đó là ta hoàn toàn có thể định nghĩa một kiểu tài liệu tuỳ ý cùng với những phép toán thiết yếu trên nó rồi toàn bộ chúng ta dùng như thể những đối tượng người dùng nguyên thuỷ. Hơn nữa toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể setup một ADT bằng bất kỳ cách nào, chương trình dùng chúng cũng không thay đổi, chỉ có những chương trình con màn biểu diễn cho những phép toán của ADT là thay đổi.

Cài đặt ADT là yếu tố thể hiện những phép toán mong ước (những phép toán trừu tượng) thành những câu lệnh của ngôn từ lập trình, gồm có những khai báo thích hợp và những thủ tục thực thi những phép toán trừu tượng. Để setup ta chọn một cấu trúc tài liệu thích hợp có trong ngôn từ lập trình hoặc là một cấu trúc tài liệu phức tạp được xây dựng lên từ những kiểu tài liệu cơ bản của ngôn từ lập trình.

Mặc dù những thuật ngữ kiểu tài liệu (hay kiểu – data type), cấu trúc tài liệu (data structure), kiểu tài liệu trừu tượng (abstract data type) nghe như nhau, nhưng chúng có ý nghĩa rất rất khác nhau.

Kiểu tài liệu là một tập hợp những giá trị và một tập hợp những phép toán trên những giá trị đó. Ví dụ kiểu Boolean là một tập hợp có 2 giá trị TRUE, FALSE và những phép toán trên nó như OR, AND, NOT …. Kiểu Integer là tập hợp những số nguyên có mức giá trị từ -32768 đến 32767 cùng những phép toán cộng, trừ, nhân, chia, Div, Mod…

Kiểu tài liệu có hai loại là kiểu tài liệu sơ cấp và kiểu tài liệu có cấu trúc hay còn gọi là cấu trúc tài liệu.

Kiểu tài liệu sơ cấp là kiểu tài liệu mà giá trị tài liệu của nó là đơn nhất. Ví dụ: kiểu Boolean, Integer….

Kiểu tài liệu có cấu trúc hay còn gọi là cấu trúc tài liệu là kiểu tài liệu mà giá trị tài liệu của nó là yếu tố phối hợp của những giá trị khác. Ví dụ: ARRAY là một cấu trúc tài liệu.

Một kiểu tài liệu trừu tượng là một quy mô toán học cùng với một tập hợp những phép toán trên nó. Có thể nói kiểu tài liệu trừu tượng là một kiểu tài liệu do toàn bộ chúng ta định nghĩa ở tại mức khái niệm (conceptual), nó không được setup rõ ràng bằng một ngôn từ lập trình.

Khi setup một kiểu tài liệu trừu tượng trên một ngôn gnữ lập trình rõ ràng, toàn bộ chúng ta phải thực thi hai trách nhiệm:

1. Biểu diễn kiểu tài liệu trừu tượng bằng một cấu trúc tài liệu hoặc một kiểu tài liệu trừu tượng khác đã được setup.

2. Viết những chương trình con thực thi những phép toán trên kiểu tài liệu trừu tượng mà ta thường gọi là setup những phép toán.

Trong chương này, toàn bộ chúng ta nên phải nắm vững những yếu tố sau:

Các bước phân tích và lập trình để quyết một bài toán thực tiễn. Hiểu rõ khái niệm về kiểu tài liệu, kiểu tài liệu trừu tượng và cấu trúc tài liệu.

II. KIỂU DỮ LIỆU TRỪU TƯỢNG (ABSTRACT DATA TYPE – ADT)

1. Khái niệm trừu tượng hóa

Trong tin học, trừu tượng hóa nghĩa là đơn thuần và giản dị hóa, làm cho nó sáng sủa hơn và dễ hiểu hơn. Cụ thể trừu tượng hóa là che đi những rõ ràng, làm nổi trội cái tổng thể. Trừu tượng hóa hoàn toàn có thể thực thi trên hai khía cạnh là trừu tượng hóa tài liệu và trừu tượng hóa chương trình.

2. Trừu tượng hóa chương trình

Trừu tượng hóa chương trình là yếu tố định nghĩa những chương trình con để tạo ra những phép toán trừu tượng (sự tổng quát hóa của những phép toán nguyên thủy). Chẳng hạn ta hoàn toàn có thể tạo ra một chương trình con Matrix_Mult để thực thi phép toán nhân hai ma trận. Sau khi Matrix_mult đã được tạo ra, ta hoàn toàn có thể dùng nó như một phép toán nguyên thủy (ví dụ điển hình phép cộng hai số).

Trừu tượng hóa chương trình được cho phép phân loại chương trình thành những chương trình con. Sự phân loại này sẽ che dấu toàn bộ những lệnh setup rõ ràng trong những chương trình con. Ở Lever chương trình chính, ta chỉ thấy lời gọi những chương trình con và điều này được gọi là yếu tố bao gói.

Ví dụ như một chương trình quản trị và vận hành sinh viên được viết bằng trừu tượng hóa hoàn toàn có thể là:

void main()

Nhap( Lop);

Xu_ly (Lop);

Xuat (Lop);

Trong chương trình trên, Nhap, Xu_ly, Xuat là những phép toán trừu tượng. Chúng che dấu bên trong thật nhiều lệnh phức tạp mà ở Lever chương trình chính ta không nhìn thấy được. Còn Lop là một biến thuộc kiểu tài liệu trừu tượng mà ta sẽ xét sau.

Chương trình được viết Theo phong cách gọi những phép toán trừu tượng có lệ thuộc vào cách setup kiểu tài liệu không?

3. Trừu tượng hóa tài liệu

Trừu tượng hóa tài liệu là định nghĩa những kiểu tài liệu trừu tượng.

Một kiểu tài liệu trừu tượng là một quy mô toán học cùng với một tập hợp những phép toán (operator) trừu tượng được định nghĩa trên quy mô đó. Ví dụ tập hợp số nguyên cùng với những phép toán hợp, giao, hiệu là một kiểu tài liệu trừu tượng.

Trong một ADT những phép toán hoàn toàn có thể thực thi trên những đối tượng người dùng (toán hạng) không riêng gì có thuộc ADT đó, cũng như kết quả không nhất thiết phải thuộc ADT. Tuy nhiên phải có tối thiểu một toán hạng hoặc kết quả phải thuộc ADT đang xét.

ADT là yếu tố tổng quát hoá của những kiểu tài liệu nguyên thuỷ.

Để minh hoạ ta hoàn toàn có thể xét bản phác thảo ở đầu cuối của thủ tục GREEDY. Ta đã dùng một list (LIST) những số nguyên và những phép toán trên list newclr là:

  Tạo một list rỗng.
  Lấy thành phần thứ nhất trong list và trả về giá trị null nếu list rỗng.
  Lấy thành phần tiếp theo đó trong list và trả về giá trị null nếu không hề thành phần tiếp theo đó.
  Thêm một số trong những nguyên vào list.

Nếu toàn bộ chúng ta viết những chương trình con thực thi những phép toán này, thì ta thuận tiện và đơn thuần và giản dị thay những mệnh đề hình thức trong giải thuật bằng những câu lệnh đơn thuần và giản dị:

Câu lệnh
Mệnh đề hình thức
MAKENULL(newclr)
newclr=∅
w=FIRST(newclr)
w=thành phần thứ nhất trong newclr
w=NEXT(w,newclr)
w=thành phần tiếp theo đó trong newclr
INSERT( v,newclr)
Thêm v vào newclr

Điều này đã cho toàn bộ chúng ta biết sự thuận tiện của ADT, đó là ta hoàn toàn có thể định nghĩa một kiểu tài liệu tuỳ ý cùng với những phép toán thiết yếu trên nó rồi toàn bộ chúng ta dùng như thể những đối tượng người dùng nguyên thuỷ. Hơn nữa toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể setup một ADT bằng bất kỳ cách nào, chương trình dùng chúng cũng không thay đổi, chỉ có những chương trình con màn biểu diễn cho những phép toán của ADT là thay đổi.

Cài đặt ADT là yếu tố thể hiện những phép toán mong ước (những phép toán trừu tượng) thành những câu lệnh của ngôn từ lập trình, gồm có những khai báo thích hợp và những thủ tục thực thi những phép toán trừu tượng. Để setup ta chọn một cấu trúc tài liệu thích hợp có trong ngôn từ lập trình hoặc là một cấu trúc tài liệu phức tạp được xây dựng lên từ những kiểu tài liệu cơ bản của ngôn từ lập trình.

Sự rất khác nhau giữa kiểu tài liệu và kiểu tài liệu trừu tượng là gì?

://.youtube/watch?v=xdsonaTV3SY

4225

Review Khi tạo kiểu tài liệu trừu tượng adt, cần xây dựng phần interface để làm gì? ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Khi tạo kiểu tài liệu trừu tượng adt, cần xây dựng phần interface để làm gì? tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Khi tạo kiểu tài liệu trừu tượng adt, cần xây dựng phần interface để làm gì? miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Khi tạo kiểu tài liệu trừu tượng adt, cần xây dựng phần interface để làm gì? miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Khi tạo kiểu tài liệu trừu tượng adt, cần xây dựng phần interface để làm gì?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi tạo kiểu tài liệu trừu tượng adt, cần xây dựng phần interface để làm gì? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #tạo #kiểu #dữ #liệu #trừu #tượng #adt #cần #xây #dựng #phần #interface #để #làm #gì