Mẹo về Khi nói về NST, nhận định nào sau này đúng Chi tiết Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Khi nói về NST, nhận định nào sau này đúng Chi tiết được Update vào lúc : 2022-02-10 14:40:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

Ở một loài chim, gen quy định sắc tố lông nằm trên vùng tương tự của cặp NST giới tính, trong số đó alen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy định lông xám. Người ta đem lai giữa con trống lông đen thuần chủng và con mái lông xám thu được F1, tiếp tục cho những con F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F2. Theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 là

Cho gà trống lông sọc, màu xám giao phối với gà mài có cùng kiểu hình thu được F1 có tỉ lệ: 37,5% gà trống lông sọc. màu xám; 12,5% gà trống lông sọc, màu vàng; 15% gà mái lông sọc màu xám; 3,75% gà mái lông trơn, màu xám; 21,25% gà mái lông trơn, màu vàng; 10 % gà mái lông sọc, màu vàng. Tính tỉ lệ gà trống lông sọc, màu xám thuần chủng trong số gà trống lông sọc, màu xám ở :

Trong quần thểcủa một loài thú hoang dã lưỡng bội. Trên một nhiễm sắc thểthường xét hai locut gen: Gen A có 2 alen, gen B có 3 alen. Trên vùng tương tự của nhiễm sắc thểgiới tính X và Y, xét một locut gen có 5 alen. Biết rằng không xẩy ra đột biến, theo lí thuyết, sốloại kiểu gen dịhợp vềtất cảcác gen trên trong quần thểlà bao nhiêu?

Ở gà, alen A quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định chân thấp. Cho gà trống chân cao có kiểu gen dị hợp tử lai với gà thứ nhất, tỉ lệ phân ly kiểu hình là một trong gà mái chân thấp: 2 gà trống chân cao: 1 gà mái chân cao; cho lai với gà mái thứ hai, tỉ lệ phân ly kiểu hình là một trong gà trống chân cao: 1 gà trống chân thấp:1 gà mái chân cao: 1 gà mái chân thấp. Theo lí thuyết kết luận nào sau này đúng.

Ở một loài côn trùng nhỏ nhỏ, khi cho con cháu lông đen thuần chủng lai với con đực (XY) lông trắng thuần chủng được F1đồng loạt lông đen. Cho con đực F1lai phân tích, đời Fb thu được theo ti lệ: 2 con đực lông trắng: 1 con cháu lông đen: 1 con cháu lông trắng. Nếu cho F1giao phối ngẫu nhiên thu được F2. Lấy ngẫu nhiên 2 thành viên lông đen ở F2, xác suất để thu được một thành viên đực là bao nhiêu?

Trong Đk không xẩy ra đột biến, xét những kết luận sau:

1- cặp NST giới tính luôn tồn tại thành cặp tương tự ở giới cái.

2- cặp NST giới tính, ở vùng tương tự gen tồn tại thành từng cặp alen.

3- cặp NST giới tính chứa gen quy định tính trạng thường ở vùng không tương tự.

4- gen trên Y không hề alen trên X truyền cho giới cái ở thú hoang dã có vú, ruồi giấm.

5- Ở người gen trên X không hề alen trên Y tuân theo quy luật di truyền chéo.

Số kết luận đúng là

Nội dungkhôngđúng thời cơ nói về di truyền giới tính là:

Nhận định nào sau này về NST giới tính là đúng?

Phép lai nào sau này cho tỉ lệ phân li kiểu hình đời con giống nhau ở cả hai giới?

Ở gà, gen quy định sắc tố lông nằm trên vùng không tương tự của NST giới tính X có 2 alen. Alen A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định đen. Cho gà trống lông vằn thuần chủng giao phối với gà mái lông đen thu được F1. Cho F1 giao phối với nhau thu được F2. khi nói về kiểu gen F2 xét những kết luận sau này:

(1) gà trống lông vằn có tỉ lệ gấp hai gà mái lông đen

(2) gà trống lông vằn và gà mái lông vằn có tỉ lệ bằng nhau

(3) toàn bộ gà lông đen đều là gà mái

(4) gà mái lông vằn và gà mái lông đen có tỉ lệ bằng nhau

Có bao nhiêu kết luận đúng:

Ở một loài thú hoang dã, cho con cháu (XX) mắt đỏ thuần chủng lai với con đực (XY) mắt trắng thuần chủng được F1 hàng loạt mắt đỏ. Cho con đực F1 lai phân tích, đời con thu được 50% con đực mắt trắng : 25% con cháu mắt đỏ : 25% con cháu mắt trắng. Nếu cho F1 giao phối tự do thì ở F2. Loại thành viên đực mắt đỏ chiếm tỉ lệ

Trong di truyền tế bào chất, vai trò của bố và mẹ là ra làm thế nào ?

Điều nào sau này là không đúng thời cơ nói về nhiễm sắc thể giới tính ở thú hoang dã?

(1) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục.

(2) Nhiễm sắc thể giới tính chứa gen quy định giới tính và gen khác.

(3) Ở khung hình mang nhiễm sắc thể giới tính XO sau giảm phân tạo một loại giao tử không hề nhiễm sắc thể giới tính.

(4) Nhiễm sắc thể giới tính hoàn toàn hoàn toàn có thể đột biến về cấu trúc và số lượng.

Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST X ở đoạn không tương tự với Y. Alen B quy định màu mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng. Cho giao phối ruồi đực và cái mắt đỏ, F1 có cả ruồi mắt đỏ và mắt trắng. Cho F1 tạp giao được F2, cho những phát biểu sau về ruồi ở F2, số phát biểu đúng là:

(1) Ruồi giấm cái mắt trắng chiểm tỉ lệ 18,75%.

(2) Tỷ số ruồi đực mắt đỏ và ruồi cái mắt đỏ là 6/7.

(3) Ruồi giấm cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ 43,75%.

(4) Ruồi đực mắt trắng chiểm tỉ lệ 12,5%

Ở người, bệnh mù màu và bệnh máu khó đông thường biểu lộ ở phái mạnh là vì:

Ở loài chim Công (Pavo cristatus), chân cao là trội hoàn toàn so với chân thấp, vảy chân đều là trội hoàn toàn so với vảy chân lệch. Tiến hành phép lai công trống chân cao, vảy đều thuần chủng và công mái chân thấp, vảy lệch thuần chủng ở đời con thu được 100% con lai chân cao, vảy đều. Cho những con F1 lai với nhau thu được ở F2 tỷ suất 9 cao, vảy đều: 3 cao, vảy lệch: 3 thấp, vảy đều và 1 thấp, vảy lệch. Trong số đó toàn bộ những thành viên có vảy lệch đều là con cháu. Nhận định đúng chuẩn khi nói về phép lai nói trên:

Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST X ở đoạn không tương tự với Y. Alen B quy định màu mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng. Cho giao phối ruồi đực và cái mắt đỏ, F1 có cả ruồi mắt đỏ và mắt trắng. Cho F1 tạp giao được F2, cho những phát biểu sau về ruồi ở F2, số phát biểu đúng là:

(5) Ruồi giấm cái mắt trắng chiểm tỉ lệ 18,75%.

(6) Tỷ số ruồi đực mắt đỏ và ruồi cái mắt đỏ là 6/7.

(7) Ruồi giấm cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ 43,75%.

(8) Ruồi đực mắt trắng chiểm tỉ lệ 12,5%

Ruồi giấm gen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với a thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn so với b cánh ngắn. Lai ruồi đực thân xám cánh dài với ruồi cái thân đen cánh ngắn thu được F1 có tỷ suất kiểu hình 50% xám,dài: 50% đen ngắn. Ruồi đực thân xám cánh dài ở P có kiểu gen

Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm ở vị trí vị trí vùng không tương tự trên nhiễm sắc thể giới tính X; alen B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau này cho đời con có toàn bộ những ruồi đực đều mắt trắng?

Năm 1957, Franken và Conrat đã tiến hành thí nghiệm tách lõi ARN thoát khỏi vỏ prôtein của hai chủng virut A và B. Cả 2 chủng đều hoàn toàn hoàn toàn có thể gây bệnh cho cây thuốc lá nhưng rất rất khác nhau ở những vết tổn thương trên lá. Lấy axit nucleic của chủng A trộn với vỏ prôtein của chủng B.

(1) Chúng sẽ tự lắp ráp để tạo thành virut lai.

(2) Cho virus lai nhiễm vào cây thuốc lá thì thấy cây bị bệnh.

(3) Phân lập từ cây bệnh sẽ thu được virut thuộc chủng B.

(4) Kết quả của thí nghiệm chứng tỏ vật chất di truyền là axit nuclêic.

Có mấy nhận định đúng?

Cho ruồi giấm cái mắt đỏ giao phối với ruồi giấm đực mắt trắng (P), thu được F1toàn ruồi mắt đỏ . Cho ruồi F1giao phối với nhau, thu được F2có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng, trong số đó toàn bộ những ruồi mắt trắng đều là ruồi đực.Cho biết tính trạng màu mắt ở ruồi giấm do một gen có 2 alen quy định. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau này đúng?

Ở ruồi giấm, hai gen B và V cùng nằm trên một cặp NST tương tự, trong số đó B quy định thân xám trội hoàn toàn so với b quy định thân đen, V quy định cánh dài trội hoàn toàn so với v quy định cánh cụt, gen D nằm trên NST giới tính x ở đoạn không tương tự quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d quy định mắt trắng. Cho ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng được F1 có 100% thành viên mang kiểu hình giống ruồi mẹ. Các thành viên F1 giao phối tự do thu được F2. Ở F2, loại ruồi đực có thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 1,25%. Cho những phát biểu sau:

(1) Kiểu gen của ruồi cái F1 là

(2) Tần số hoán vị gen của con ruồi đực F1 là 20%.

(3) Nếu cho ruồi cái F1 lai phân tích thì ở đời con, loại ruồi đực có thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 2,5%.

(4) Cho những con ruồi cái có kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F2 giao phối với con ruồi đực F1, ở thế hệ con, trong những con ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ thì con ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ dị hợp chiếm tỉ lệ 72,3%.

Số phát biểu đúng là:

Ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng mắt trắng. Các gen này nằm trên NST X, không hề alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới đây cho đời con (F1) phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1?

Tại sao gen đột biến lặn trên nhiễm sắc thể X của người lại dễ được phát hiện hơn so với gen đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường?

Ở một loài côn trùng nhỏ nhỏ, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh ngắn; 2 cặp gen này nằm trên cặp NST tương tự số 1. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng, cặp gen này nằm ở vị trí vị trí vùng không tương tự của NST giới tính X. Người ta thực thi phép lai giữa con cháu (XX) có thân xám, cánh dài, mắt đỏ với con đực (XY) có thân xám, cánh cài, mắt đỏ thu được F1 gồm 8 loại kiểu hình. Trong tổng số những thành viên F1, á thể đực thân xám, cánh ngắn, mắt trắng chiếm tỉ lệ 4%. Theo lí thuyết, loại thành viên cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F1 chiếm tỉ lệ:

Một số vướng mắc khác hoàn toàn hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

Điểm chung về tình hình kinh tế tài chính tài chính Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản từ sau Chiến Tranh toàn toàn thế giới thứ hai đến năm 2000 là gì?

Mục tiêu bao trùm trong chủ trương đối ngoại của Mĩ từ thời gian năm 1991 2000 là

Điểm khác lạ cơ bản về nguyên nhân tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính của Nhật Bản so với những nước Tây Âu sau Chiến tranh toàn toàn thế giới thứ hai là

Yếu tố quan trọng nhất dẫn đến việc tăng trưởng “thần kì” của nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính Nhật Bản là

Giữa trong năm 70 của thế kỉ XX, kinh tế tài chính tài chính những nước tư bản chủ nghĩa lâm vào cảnh cảnh tình trạng suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ, khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ là vì

Trong những nguyên nhân tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính Nhật, nguyên nhân nào giống với nguyên nhân tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính của những nước tư bản khác?

Yếu tố nào dưới đây tác động tới sự thành bại của Mỹ trong nỗ lực vươn lên xác lập trật tự toàn toàn thế giới đơn cực quy trình sau trận trận chiến tranh lạnh ? A. Sự mở rộng không khí địa lí của khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa. B. Sự hình thành của những TT kinh tế tài chính tài chính Tây Âu và Nhật Bản. C. Tương quan lực lượng của những cường quốc trên toàn toàn thế giới. D. Sự xuất hiện và ngày càng tăng trưởng của những công ty độc quyền.

Trong quy trình thực thi kế hoạch toàn toàn thế giới từ sau trận trận chiến tranh toàn toàn thế giới thứ hai đến năm 2000, Mĩ đạt được kết quả nào dưới đây ? A. Chi phối được nhiều nước tư bản liên minh tùy từng Mĩ. B. Duy trì sự tồn tại và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của toàn bộ những tổ chức triển khai triển khai quân sự chiến lược kế hoạch. C. Trực tiếp xó bỏ hoàn toàn chủ trương phân biệt chủng tộc. D. Duy trì vị trí cường quốc số một toàn toàn thế giới trên mọi nghành.

hàm số $y = x^4 – 2x^2 + 1$ đồng biến trên khoảng chừng chừng:

Tập nghiệm của phương trình $log _2left( x^2-x+2 right)=1$ là

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Khi nói về NST, nhận định nào sau này đúng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Khi nói về NST, nhận định nào sau này đúng Free.

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Khi nói về NST, nhận định nào sau này đúng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

4528

Clip Khi nói về NST, nhận định nào sau này đúng Chi tiết ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Khi nói về NST, nhận định nào sau này đúng Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Khi nói về NST, nhận định nào sau này đúng Chi tiết miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Khi nói về NST, nhận định nào sau này đúng Chi tiết miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Khi nói về NST, nhận định nào sau này đúng Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi nói về NST, nhận định nào sau này đúng Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #nói #về #NST #nhận #định #nào #sau #đây #đúng #Chi #tiết