Kinh Nghiệm Hướng dẫn Kế hoạch nhìn nhận cho chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề (theo yêu cầu cần đạt) môn lịch sử thpt 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Kế hoạch nhìn nhận cho chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề (theo yêu cầu cần đạt) môn lịch sử thpt được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-19 08:51:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Kế hoạch nhìn nhận cho chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề (theo yêu cầu cần đạt) môn lịch sử thpt Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Kế hoạch nhìn nhận cho chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề (theo yêu cầu cần đạt) môn lịch sử thpt được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-19 08:51:03 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án câu tự luận và kế hoạch bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề môđun 3 môn lịch sử địa lý 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá khá đầy đủ của tài liệu tại đây (137.69 KB, 15 trang )

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN VÀ KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔ ĐUN 3
MÔN Lịch sử và Địa lý (phần tự luận và kế hoạch bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề)
Câu 1:Thầy/cơ hãy trình diễn ý niệm về thuật ngữ kiểm tra và
nhìn nhận.
c) Kiểm tra
Kiểm tra là một cách tổ chức triển khai triển khai nhìn nhận (hoặc định giá), do đó nó có ý
nghĩa và tiềm năng như nhìn nhận (hoặc định giá). Việc kiểm tra để ý quan tâm
nhiều đến việc xây dựng cơng cụ nhìn nhận, ví như vướng mắc, bài
tập, đề kiểm tra. Các công cụ này được xây dựng trên một vị trí vị trí căn cứ
xác lập, ví như đường tăng trưởng kĩ năng hoặc những rubric
trình diễn những tiêu chuẩn nhìn nhận.
b) Đánh giá
Đánh giá trong giáo dục là một quy trình tích lũy, tổng hợp, và
diễn giải thông tin về đối tượng người dùng người tiêu dùng cần nhìn nhận (ví như kiến
thức, kĩ năng, kĩ năng của HS; kế hoạch dạy học; chủ trương
giáo dục), thông thông qua đó hiểu biết và đưa ra được những quyết định hành động hành vi cần
thiết về đối tượng người dùng người tiêu dùng.
Đánh giá trong lớp học là quy trình tích lũy, tổng hợp, diễn giải
thơng tin liên quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học tập và trải nghiệm của
HS nhằm mục đích mục tiêu xác lập những gì HS biết, hiểu và làm được. Từ đó
quyết định hành động hành vi thích hợp tiếp theo trong quy trình giáo dục
HS.
Đánh giá kết quả học tập là q trình tích lũy thơng tin về kết
quả học tập của HS và được diễn giải bằng điểm số/chữ hoặc
nhận xét của GV, từ đó biết được mức độ đạt được của HS trong
biểu điểm đang rất được sử dụng hoặc trong tiêu chuẩn nhìn nhận
trong nhận xét của GV.

Câu 2: Thầy cô hãy nêu nhận xét về sơ đồ sau này:
Sơ đồ 1: Trong suốt thế kỉ XX, nhìn nhận sẽ là nguồn phục vụ
cấp những chỉ số về việc học tập. Nó tn theo trình tự: GV thực

hiện giảng dạy, kiểm tra kiến thức và kỹ năng và kỹ năng của HS, tiến hành nhìn nhận
về HS, nhờ vào những kết quả kiểm tra đó làm cơ sở cho những hoạt
động dạy học tiếp theo.

Sơ đồ 2: Thời gian mới mới gần đây trước những yêu cầu của xã hội,
trong toàn cảnh sự tăng trưởng của khoa học đã phục vụ những
yếu tố bản chất của hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học thì nhìn nhận khơng chỉ dừng
ở việc tích lũy và phân tích tài liệu về kết quả học tập mà còn
thực thi những hiệu suất cao trách nhiệm cao hơn với tiềm năng cuối
cùng là yếu tố tiến bộ không ngừng nghỉ nghỉ của đối tượng người dùng người tiêu dùng được nhìn nhận.
Quan điểm tân tiến về KTĐG theo khuynh hướng tăng trưởng phẩm
chất, kĩ năng HS chú trọng đến nhìn nhận quy trình để phát
hiện kịp thời sự tiến bộ của HS và vì sự tiến bộ của HS, từ đó
trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh và tự trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh kịp thời hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi
học trong quy trình dạy học. Quan điểm này thể hiện rõ coi mỗi
hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nhìn nhận như thể quy trình học tập (Assessment as
learning) và nhìn nhận là vì học tập của HS (Assessment for
learning). Ngoài ra, nhìn nhận kết quả học tập (Assessment of
learning) cũng rất được thực thi tại thuở nào điểm cuối quy trình
giáo dục để xác nhận những gì HS đạt được so với chuẩn đầu
ra.

Câu 3: Theo thầy/cô, kĩ năng của học viên được thể hiện như vậy
nào, biểu lộ ra sao?
Đánh giá kĩ năng là nhìn nhận kĩ năng vận dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kĩ năng
đã được học vào xử lý và xử lý yếu tố trong học tập hoặc trong thực tiễn
môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường của HS, kết quả nhìn nhận HS tùy từng độ khó của
trách nhiệm và bài tập đã hoàn thành xong xong theo những mức độ rất rất khác nhau.
Thơng qua việc hồn thành một trách nhiệm trong toàn cảnh thực, GV có

thể đồng thời nhìn nhận được cả kĩ năng nhận thức, kĩ năng thực thi
và những giá trị, tình cảm của HS.
Đánh giá kĩ năng được nhờ vào kết quả thực thi chương trình của
toàn bộ những môn học, những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt giáo dục, là tổng hịa, kết tinh
kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kĩ năng, thái độ, tình cảm, giá trị, chuẩn mực đạo đức,
được hình thành từ nhiều nghành học tập và từ sự tăng trưởng tự
nhiên về mặt xã hội của một con người.

Câu 4 Nguyên tắc kiểm tra nhìn nhận có ý nghĩa ra làm thế nào
trong kiểm tra nhìn nhận kĩ năng học viên?
Đảm bảo tính tồn diện và linh hoạt: Việc nhìn nhận kĩ năng
hiệu suất cao nhất lúc phản ánh được sự hiểu biết đa chiều, tích
hợp, về bản chất của những hành vi được thể hiện theo thời hạn.
Năng lực là một tổng hợp, địi hỏi khơng chỉ sự hiểu biết mà là
những gì hoàn toàn hoàn toàn có thể làm với những gì họ biết; nó gồm có khơng chỉ
có kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kĩ năng mà còn là một một giá trị, thái độ và thói quen
hành vi ảnh hưởng đến mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi. Do vậy, nhìn nhận cần
phản ánh những hiểu biết bằng phương pháp sử dụng phong phú những
phương pháp nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng mơ tả một bức tranh hồn chỉnh
hơn và đúng chuẩn kĩ năng của người được nhìn nhận.
Đảm bảo tính tăng trưởng HS: Ngun tắc này địi hỏi trong q
trình KTĐG, hoàn toàn hoàn toàn có thể phát hiện sự tiến bộ của HS, chỉ ra những
Đk để thành viên đạt kết quả tốt hơn về phẩm chất và năng
lực; phát huy kĩ năng tự cải tổ của HS trong hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy
học và giáo dục.
Đảm bảo nhìn nhận trong toàn cảnh thực tiễn: Để chứng tỏ HS
có phẩm chất và kĩ năng ở tại mức độ nào đó, phải tạo thời cơ để
họ được xử lý và xử lý yếu tố trong trường hợp, toàn cảnh mang tính chất chất chất chất
thực tiễn. Vì vậy, KTĐG theo khuynh hướng tăng trưởng phẩm chất,

kĩ năng HS chú trọng việc xây dựng những trường hợp, bối
cảnh thực tiễn để HS được trải nghiệm và thể hiện mình.
Đảm bảo phù phù thích phù thích hợp với đặc trưng mơn học: Mỗi mơn học có những
u cầu riêng về kĩ năng đặc trưng cần hình thành cho HS, vì
vậy, việc KTĐG cũng phải đảm bảo tính đặc trưng của môn học
nhằm mục đích mục tiêu khuynh hướng cho GV lựa chọn và sử dụng những phương
pháp, công cụ nhìn nhận phù phù thích phù thích hợp với tiềm năng và yêu cầu cần
đạt của môn học.

Câu 5 Tại sao hoàn toàn hoàn toàn có thể nói rằng rằng quy trình 7 bước kiểm tra, nhìn nhận kĩ năng
học viên tạo ra vịng trịn khép kín

Có thể nói quy trình 7 bước kiểm tra, nhìn nhận kĩ năng học
sinh tạo ra một vịng trịn khép kín vì kết quả kiểm tra đánh
giá lại quay trở lại phục vụ cho việc nâng cao phẩm chất, năng
lực cho học viên trong quy trình học tập.

Câu 6 Theo thầy/cơ, nhìn nhận thường xun nghĩa là gì?
Đánh giá thường xuyên là hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nhìn nhận được thực thi linh hoạt
trong quy trình dạy học và giáo dục, không trở thành số lượng số lượng giới hạn bởi số lần nhìn nhận;
tiềm năng đó đó là khuyến khích học viên nỗ lực học tập, vì sự tiến bộ của
học viên. Có thể là kiểm tra viết, quan sát, thực hành thực tiễn thực tiễn, nhìn nhận qua hồ sơ,
thành phầm học tập; hoàn toàn hoàn toàn có thể thơng qua những công cụ rất rất khác nhau như phiếu
quan sát, những thang đo, bảng kiểm, bảng kiểm tra, hồ sơ học tậpphù hợp
với từng trường hợp.
Ý nghĩa: Nhằm đưa ra những khuyến nghị để HS tích cực học tập hơn trong
thời hạn tiếp theo

Vì vậy, khi vận dụng những nguyên tắc kiếm tra nhìn nhận có ý nghĩa vơ cùng
quan trong trong kiểm tra nhìn nhận kĩ năng học viên; đảm bảo cho việc
tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể, đồng đều cho học viên.
Câu 7: Theo thầy/cơ, nhìn nhận định kì nghĩa là gì?

*. Khái niệm nhìn nhận định kì
Đánh giá định kì là nhìn nhận kết quả giáo dục của HS sau một giai
đoạn học tập, rèn luyện, nhằm mục đích mục tiêu xác lập mức độ hoàn thành xong xong nhiệm
vụ học tập của HS so với yêu cầu cần đạt so với qui định trong
chương trình giáo dục phổ thơng và sự hình thành, tăng trưởng năng
lực, phẩm chất HS.

*Ý nghĩa nhìn nhận định kì
Đánh giá định kì là tích lũy thơng tin từ HS để xem nhận tiền quả
học tập và giáo dục sau một quy trình học tập nhất định. Dựa vào
kết quả này để xác lập thành tích của HS, xếp loại HS và đưa ra kết
luận giáo dục ở đầu cuối.

Câu 8.Thầy cô hãy cho biết thêm thêm thêm thêm vướng mắc tự luận có những dạng nào?
Đặc điểm của mỗi dạng đó?

Các hình thức bài tự luận: được phân theo 2 hướng: a) Dựa vào độ dài và
số lượng số lượng giới hạn của câu vấn đáp: – Dạng vấn đáp hạn chế: Về nội dung: phạm vi đề tài
cần xử lý và xử lý hạn chế. Về hình thức: độ dài hay số lượng dịng, từ của câu
vấn đáp được hạn chế. Dạng này còn tồn tại ích cho việc đo lường kết quả học tập,
địi hỏi sự lí giải và ứng dụng dữ kiện vào một trong những trong những nghành chuyên biệt. – Dạng
vấn đáp mở rộng: được được cho phép HS lựa chọn những dữ kiện thích hợp để tổ chức triển khai triển khai
câu vấn đáp phù phù thích phù thích hợp với phán đoán tốt nhất của tớ. Dạng này làm cho HS
thể hiện kĩ năng lựa chọn, tổ chức triển khai triển khai, phối hợp, tuy nhiên làm phát sinh khó

khăn trong q trình chấm điểm. Có nhiều ý kiến nhận định rằng chỉ sử dụng
dạng này trong lúc giảng dạy để xem nhận sự tăng trưởng kĩ năng của HS
mà thơi b) Dựa vào những mức độ nhận thức: Có 4 loại: – Bài tự luận đo lường
kĩ năng ứng dụng; – Bài tự luận đo lường kĩ năng phân tích; – Bài tự
luận đo lường kĩ năng tổng hợp; – Bài tự luận đo lường kĩ năng đánh
giá.

Câu 9 Thầy, cô thường sử dụng phương pháp nhìn nhận bằng quan
sát trong dạy học ra làm thế nào?
Trong quy trình dạy học, tôi thường xuyên sử dụng phương pháp nhìn nhận bằng quan
sát. Thơng thông thông qua đó thấy được thái độ học tập, kĩ năng xử lí trường hợp, phẩm chất của
học viên trong q trình học tập.

Câu 10 Thầy, cơ thường sử dụng Phương pháp hỏi – đáp trong dạy
học ra làm thế nào?
Phương pháp này nhằm mục đích mục tiêu giúp HS hình thành tri thức mới hoặc
giúp HS cần nắm vững, hoặc nhằm mục đích mục tiêu tổng kết, củng cố, kiểm tra mở
rộng, đào sâu những tri thức mà HS đã học. Do vậy tôi thường xuyên
sử dụng Phương pháp đặt vướng mắc vấn đáp phục vụ thật nhiều thơng
tin chính thức và khơng chính thức về HS. Phương pháp này còn
được sử dụng phổ cập ở mọi lớp học và sau mỗi chủ đề dạy học.
Đây là phương pháp dạy học thường được sử dụng nhiều nhất
– Tuỳ theo vị trí của phương pháp vấn đáp trong q trình dạy học,
cũng như tuỳ theo tiềm năng, nội dung của bài, phân biệt những dạng
vấn đáp cơ bản sau:
Hỏi – đáp gợi mở: là hình thức GV khôn khéo đặt những vướng mắc
gợi mở dẫn dắt HS rút ra những nhận xét, những kết luận cần
thiết từ những sự kiện đã quan sát được hoặc những tài liệu đã
học được, được sử dụng khi phục vụ tri thức mới. Hình thức
này còn tồn tại tác dụng khêu gợi tính tích cực của HS rất mạnh, nhưng

cũng yên cầu GV phải khôn khéo, tránh đi đường vòng, lan man,
xa yếu tố.
Hỏi – đáp củng cố: Được sử dụng sau khi giảng tri thức mới,
giúp HS củng cố được những tri thức cơ bản nhất và khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống
hoá chúng: mở rộng và đào sâu những tri thức đã thu lượm
được, khắc phục tính thiếu đúng chuẩn của việc nắm tri thức.
Hỏi – đáp tổng kết: được sử dụng khi cần dẫn dắt HS khái quát
hoá, khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống hoá những tri thức đã học sau một yếu tố, một
phần, một chương hay một môn học nhất định. Phương pháp
này giúp HS tăng trưởng kĩ năng khái quát hoá, khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống hoá,
tránh tóm gọn những cty tri thức rời rạc – tương hỗ cho những em
phát huy tính mềm dẻo của tư duy.
Hỏi – đáp kiểm tra: được sử dụng trước, trong và sau giờ giảng
hoặc sau một vài bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề giúp GV kiểm tra tri thức HS một cách
nhanh gọn kịp thời để hoàn toàn hoàn toàn có thể tương hỗ update củng cố tri thức ngay nếu
thiết yếu. Nó cũng giúp HS tự kiểm tra tri thức của tớ.
Như vậy là tuỳ vào tiềm năng và nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề, GV hoàn toàn hoàn toàn có thể sử
dụng 1 trong 4 hoặc cả 4 dạng phương pháp vấn đáp nêu trên.
Ví dụ: khi dạy bài mới GV dùng dạng vấn đáp gợi mở, sau khi
đã phục vụ tri thức mới dùng vấn đáp củng cố để đảm bảo
HS nắm chắc và khá khá đầy đủ tri thức. Cuối giờ dùng vấn đáp kiểm
tra để sở hữu thơng tin kịp thời từ phía HS. Thơng qua loại vướng mắc
vấn đáp, GV có Đk tiếp xúc trực tiếp với những người dân học, nhờ
đó hoàn toàn hoàn toàn có thể nhìn nhận được thái độ của người học.

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ
7
CHỦ ĐỀ:ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỶ TIẾP GIÁP CÔNG

NGUYÊN ĐẾN THẾ KỶ X
BƯỚC 1: YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ
– Trình bày sơ lược vùng địa lý khu vực Đơng Nam Á.
– Trình bày được q trình xuất hiện những vương quốc cổ ở Khu vực Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu
Công nguyên đến thế kỷ VII.
– Nêu được sự hình thành và tăng trưởng phòng ban đầu của những vương quốc phong kiến từ
thế kỷ VII đến thế kỷ X ở Khu vực Khu vực Đông Nam Á.

– Phân tích được những tác động chính của quy trình giao lưu thương mại và văn
hóa ở Đơng Nam Á từ trên đầu Công nguyên đến thế kỷ X.
BƯỚC 2: PHÂN TÍCH VÀ MƠ TẢ CÁC MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA YÊU
CẦU CẦN ĐẠT
Yêu cầu cần đạt

Mức độ biểu lộ

– Học sinh trình diễn được sơ lược về vị
trí địa lý của khu vực Khu vực Khu vực Đông Nam Á.

– Mức độ 1: Xác định được vùng địa lý
của khu vực Đơng Nam Á.
– Mức độ 2: Thực hiện được kỹ năng
đúng chỉ map.

– Trình bày được sự xuất hiện của những
Vương quốc cổ ở Khu vực Khu vực Đông Nam Á.

– Mức độ 1: Kể được tên những Vương
quốc cổ ở Khu vực Khu vực Đông Nam Á.

– Trình bày được sự hình thành và phát
triển ban đầu của những Vương quốc
phong kiến Khu vực Khu vực Đông Nam Á từ thế kỷ VII
X.

– Mức độ 2: Trình bày được sự hình
thành và tăng trưởng phòng ban đầu của những
Vương quốc phong kiến Khu vực Khu vực Đông Nam Á
từ thế kỷ VII X.

– Phân tích được những tác động chính
của q trình giao lưu thương mại và
văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn ở Đơng Nam Á.

– Mức độ 1: Nêu được quy trình giao lưu
thương mại và văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn ở Đơng Nam Á.

– Vận dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng liên hệ thực tiễn về
giao lưu thương mại và văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn ở khu
vực Khu vực Khu vực Đông Nam Á lúc bấy giờ.

– Mức độ 2: Phân tích được những tác
động chính của q trình giao lưu
thương mại và văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn ở Đơng Nam Á.
– Mức độ 3: Vận dụng được kiến thức và kỹ năng và kỹ năng
liên hệ thực tiễn về giao lưu thương mại
và văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn ở khu vực Khu vực Khu vực Đông Nam Á hiện
nay.

BƯỚC 3: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ PHÙ
HỢP VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA
CHỦ ĐỀ
Hoạt động
học

Yêu cầu cần Mức độ
đạt
biểu lộ

PP,KTDH

Kiểm tra nhìn nhận
Phương pháp

Công cụ

Xác định yếu tố
KHỞI ĐỘNG – Tổ chức

– Thực hiện

Phương pháp – Quan sát

– Câu hỏi

trò chơi, tạo tốt trò chơi
hứng thú
khởi động

link vào
bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề.

trị chơi

– Hỏi đáp

Hình thành kiến thức và kỹ năng và kỹ năng
Hoạt động 1 – Học sinh
trình diễn
Du lịch
được sơ
Đơng Nam
lược về vị
Á
trí địa lý
của khu vực
Đông Nam
Á.
– Tự đọc tài
liệu tận nhà,
thực hành thực tiễn thực tiễn
những nhiệm
vụ giáo viên
yêu cầu.
Hoạt động 2 – Trình bày
Tìm hiểu những được q
vương quốc trình xuất
hiện của những
cổ Đơng

Vương quốc
Nam Á
cổ ở Đơng
Nam Á.

– Mức độ 1:
Xác định
được vị trí
địa lý của
khu vực
Đông Nam
Á.

PP
quan

trực – Quan sát

– Câu hỏi

– Hỏi đáp

– Bảng kiểm

– Hỏi đáp

– Câu hỏi

– Sản phẩm
học tập

– Bài tập 1
phút

– KWL

– Mức độ 2:
Thực hiện
được kỹ
năng đúng
chỉ map.

– Mức độ 1: – Kỹ thuật
Kể được tên động não
những Vương
quốc cổ ở
Đơng Nam
Á.
– Mức độ 2:
Trình bày
được sự
– PP nêu và
hình thành
xử lý và xử lý
và phát
yếu tố
triển ban
đầu của những
Vương quốc
phong kiến

Đông Nam

Á.
Hoạt động 3 – Biết được
sự hình
Tìm hiểu
thành và
Đơng Nam
tăng trưởng
Á từ thế kỷ
ban đầu của
VII đến thế
những vương
kỷ X.
quốc phong
kiến.

– Mức độ 1: – Kỹ thuật – Quan sát
Kể được tên khăn
trải – Sản phẩm
những Vương bản
học tập
quốc cổ ở
Đơng Nam
Á.

Hoạt động 4 – Phân tích
được
tác

Giao lưu
thương mại động chính
của
hoạt
và văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn
động giao
lưu thương
mại và văn
hóa.

– Mức độ 1:
Nêu được
q trình
giao lưu
thương mại
và văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn
ở Đơng
Nam Á.

– Vận dụng
kiến thức và kỹ năng và kỹ năng để
liên hệ thực
tiễn

– Mức độ 2:
Phân tích
được những
tác động
chính của
q trình

giao lưu
thương mại
và văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn

– Bài tập
– thang đo.
– Bảng kiểm

– Mức độ 2:
– Kỹ thuật
Trình bày
trạm.
được sự
hình thành
và phát
triển ban
đầu của những
Vương quốc
phong kiến
Đông Nam
Á từ thế kỷ
VII X.
– Trình bày
thành phầm
PPT (lớp
học quần hòn đảo
ngược)

– Sản phẩm
học tập

– Bài tập
– Thang đo
– Bảng kiểm

ở Đông
Nam Á.
– Mức độ 3:
Vận dụng
được kiến
thức liên hệ
thực tiễn về
giao lưu
thương mại
và văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn
ở khu vực
Đơng Nam
Á lúc bấy giờ.
Luyện tập

+ Củng cố – Mức độ 1:
kiến
thức + Trình bày
bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề
được nội
+ Hệ thống dung cơ bản
hóa
kiến của bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề
thức

đã – Mức độ 2:
được
tìm
+ Vẽ được
hiểu.
sơ đồ tư duy
bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề

– Kỹ thuật
viết tích cực – Hỏi đáp

– Phương – Kiểm tra
pháp
trò viết (trắc
chơi
nghiệm)
– Kỹ thuật – Sản phẩm
vẽ sơ đồ tư học tập
duy

+ Nhận xét,
nhìn nhận
được

– Rèn luyện

– Mức độ 1:

– Phương
+ Biết vận pháp dạy

dụng kiến học hợp tác
thức
vào
thực tiễn

– Bài tập

– Kỹ thuật sơ
đồ tư duy
– Thang đo
– Phiếu đánh
giá theo tiêu
chí.

– Mức độ 3:

Vận dụng và – HS vận
mở rộng
dụng kiến
thức
kỹ
năng đã học
để
giải
quyết vấn
đề thực tiễn.

– Bài tập 1
phút

– Sản phẩm
học tập

– Bài tập
– Bảng kiểm
– Thang đo

năng
lực
xử lý và xử lý
yếu tố sáng
tạo

BƯỚC 4: THIẾT KẾ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ
* Thiết kế công cụ nhìn nhận cho hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi khởi động:
Giáo viên tổ chức triển khai triển khai cho HS tham gia trò chơi: Dựa vào hình ảnh về vạn vật vạn vật thiên nhiên, đất
nước, con người ở Khu vực Khu vực Đông Nam Á, chỉ cho tên thủ đô trong vòng 2 phút những em hãy
ghi tên những nước mà em biết?
Nhóm nào ghi tên đúng nhiều nước hơn thì nhóm này được nhiều điểm hơn.
* Thiết kế cơng cụ nhìn nhận cho hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi hình thành kiến thức và kỹ năng và kỹ năng mới:
Hoạt động 1: Du lịch Khu vực Khu vực Đông Nam Á.
+ Mục tiêu: trình diễn được sơ lược về vùng địa lý của khu vực Khu vực Khu vực Đông Nam Á.
+ Gợi ý công cụ nhìn nhận:
– Bảng thực thi kỹ thuật KWL:
Bảng KWL
K

W

L

Liệt kê những điều em đã
biết về vị trí khu vực
Đơng Nam Á

Liệt kê những điều em
muốn biết về vị trí khu
vực Khu vực Khu vực Đông Nam Á

Liệt kê những điều em đã
học được về vị trí khu vực
Đơng Nam Á

– Câu hỏi: ? Em hãy xác lập vị trí của khu vực Đơng Nam Á trên map Châu Á?
? Vị trí của khu vực Đông Nam đưa tới điểm lưu ý chung về Đk tự nhiên của
khu vực này là gì?
? Khí hậu tạo ra sự thận lợi và trở ngại vất vả gì cho việc tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính của những nước
trong khu vực?
? Liên hệ lúc bấy giờ, có những nước nào trong khu vực Khu vực Khu vực Đông Nam Á xuất khẩu lúa
gạo nhiều nhất trên toàn toàn thế giới?
Hoạt động 2:Tìm hiểu những vương quốc cổ Đơng Nam Á.

+ Mục tiêu: Trình bày được quy trình xuất hiện của những Vương quốc cổ ở Đông
Nam Á.
+ Gợi ý công cụ nhìn nhận:
– Câu hỏi:
? Các Vương quốc cổ ở Đơng Nam Á được hình thành ra làm thế nào?
? Câu hỏi 1 phút: Dựa vào kênh chữ Sách giáo khoa và lược đồ trên bảng trong một

phút em hãy liệt kê ra những vương quốc cổ được hình thành ở Đông Nam Átừ đầu Công
nguyên đến thế kỷ VII?
Trong 1 phút em ghi được nhiều nước hơn, đúng thời hạn hình thành hơn thì
được nhìn nhận tốt hơn.
Hoạt động 3:Tìm hiểu Đơng Nam Á từ thế kỷ VII đến thế kỷ X.
+ Mục tiêu: Biết được sự hình thành và tăng trưởng phòng ban đầu của những vương quốc
phong kiến.
+ Gợi ý công cụ nhìn nhận: Sản phẩm là nội dung hồn thành của nhóm trên sách vở A0
Bảng kiểm và thang đo.
– Bảng kiểm hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nhóm:
Nhóm

Số thành viên
thao tác với
phiếu thành viên

Số thành viên làm Số thành viên
hoàn thành xong xong phiếu làm hoạt thành
thành viên
phiếu thành viên
đúng chuẩn

Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
Nhóm 4
Nhóm 5
Nhóm 6
Nhóm 7
Nhóm 8

– Bảng nhìn nhận tiền viên trong nhóm:

Số thành viên có
ý kiến thảo luận
trong nhóm

Nhận xét, nhìn nhận
Họ và tên

Nhiệm vụ
được phân
cơng

Lê Văn Sức

Nhóm trưởng

Nguyễn Thị
Hồng Huệ

Thư ký

Trần Quang
Thành

Thành viên

Nguyễn Hoài
Sâm

Thành viên

Hoàn thành
hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi
sẵn sàng sẵn sàng cá
nhân

Thực hiện
trách nhiệm theo
phân cơng
trong nhóm

Tham gia
thảo luận
nhóm, đóng
góp ý kiến

3

4

– Thang đo Một trong những nhóm với nhau:
Tiêu chí

Mức độ
1

1. Nội dung
trình diễn

2. Cách trình
bày
2a. Sử dụng
ngơn ngữ nói
thích hợp
2a. Sử dụng
ngôn từ cơ
thể thích hợp
(tư thế, cử chỉ,
điệu bộ)
3. Tương tác
với những người dân

2

nghe (nhìn,
lắng nghe, đặt
vướng mắc, gây
để ý quan tâm, khuyến
khích người
nghe)
4. Quản lí thời
gian
5. Điều chỉnh
hợp lý, kịp thời
(Nội dung,
cách trình diễn,
tương tác, thời
gian)

Thang nhìn nhận
Mức 1: Đạt được 6 tiêu chuẩn
Mức 2: Đạt được 5 tiêu chuẩn (Đạt đủ những ý trong tiêu chuẩn 2 và 3)
Mức 3: Đạt được 4 tiêu chuẩn (trong số đó phải đạt tối thiểu 1 tiêu chuẩn 2 hoặc 3)
Mức 4: Đạt được 3 tiêu chuẩn trở xuống.
Hoạt động 4: Giao lưu thương mại và văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn
+ Mục tiêu: Phân tích được tác động chính của hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giao lưu thương mại và
văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn. Vận dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng để liên hệ thực tiễn hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giao lưu thương mại,
văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn lúc bấy giờ.
+ Gợi ý cơng cụ nhìn nhận: Sản phẩm là bài PPT và phần thuyết trình của những nhóm
Bảng kiểm và thang đo như hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi 3.
* Thiết kế công cụ nhìn nhận cho hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi rèn luyện:
+ Mục tiêu:
+ Gợi ý công cụ nhìn nhận:
– Gói vướng mắc trắc nghiệm: (5 đến 10 câu)
– Thang nhìn nhận sơ đồ tư duy:
Tiêu chí nhìn nhận

Điểm

Nội dung

– Đầy đủ, đúng chuẩn, từ
khóa

7

Hình thức

– Thẩm mĩ, khoa học, sáng 3
tạo

* Thiết kế công cụ nhìn nhận cho hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi vận dụng, mở rộng:
+ Mục tiêu: vận dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng kỹ năng đã học để xử lý và xử lý yếu tố thực tiễn. Rèn
luyện kĩ năng xử lý và xử lý yếu tố sáng tạo.
+ Gợi ý công cụ nhìn nhận:
– Nội dung báo cáo.
– Bảng kiểm, thang đo như ở hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi 3.

Reply

7

0

Chia sẻ

Share Link Download Kế hoạch nhìn nhận cho chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề (theo yêu cầu cần đạt) môn lịch sử thpt miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Kế hoạch nhìn nhận cho chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề (theo yêu cầu cần đạt) môn lịch sử thpt tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Kế hoạch nhìn nhận cho chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề (theo yêu cầu cần đạt) môn lịch sử thpt miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Kế hoạch nhìn nhận cho chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề (theo yêu cầu cần đạt) môn lịch sử thpt

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Kế hoạch nhìn nhận cho chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề (theo yêu cầu cần đạt) môn lịch sử thpt vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Kế #hoạch #đánh #giá #cho #chủ #đềbài #học #theo #yêu #cầu #cần #đạt #môn #lịch #sử #thpt

4308

Review Kế hoạch nhìn nhận cho chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề (theo yêu cầu cần đạt) môn lịch sử thpt ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Kế hoạch nhìn nhận cho chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề (theo yêu cầu cần đạt) môn lịch sử thpt tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Kế hoạch nhìn nhận cho chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề (theo yêu cầu cần đạt) môn lịch sử thpt miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Kế hoạch nhìn nhận cho chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề (theo yêu cầu cần đạt) môn lịch sử thpt miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Kế hoạch nhìn nhận cho chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề (theo yêu cầu cần đạt) môn lịch sử thpt

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Kế hoạch nhìn nhận cho chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề (theo yêu cầu cần đạt) môn lịch sử thpt vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Kế #hoạch #đánh #giá #cho #chủ #đềbài #học #theo #yêu #cầu #cần #đạt #môn #lịch #sử #thpt