Kinh Nghiệm Hướng dẫn Int4 là gì Đầy đủ Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Int4 là gì Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-06 13:10:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Int4 là gì 2022
Pro đang tìm kiếm từ khóa Int4 là gì được Update vào lúc : 2022-10-06 13:05:21 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Dưới dây là những kiểu tài liệu được sử dụng phổ cập trong PostgreSQL Database:

Nội dung chính

    Dữ liệu kiểu chuỗi (Character Data Types)Dữ liệu kiểu số (Numberic Data Types)Dữ liệu kiểu thời hạn (Date/Time Data Types)Dữ liệu kiểu tiền tệ (Monetary Data Type)Dữ liệu kiểu Boolean (Boolean Data Type)

Dữ liệu kiểu chuỗi (Character Data Types)
Kiểu tài liệu

Miêu tả

character varying(n), varchar(n)

Dộ dài (variable-length) thay đổi có số lượng số lượng giới hạn

character(n), char(n)

Độ dài (fixed-length) cố định và thắt chặt và thắt chặt, thiếu ký tự thì sẽ đệm bằng ký tự trống (blank)

text

Độ dài (variable-lenth) thay đổi không hề số lượng số lượng giới hạn

Dữ liệu kiểu số (Numberic Data Types)

Có 10 loại tài liệu kiểu số đó là:

Kiểu tài liệu

Kích thước tàng trữ

Miễu tả

Khoảng giá trị

smallint

2 bytes

small-range integer

Giá trị từ: -32768 => +32767

integer

4 bytes

typical choice for integer

Giá trị từ: -2147483648 => +2147483647

bigint

8 bytes

large-range integer

Giá trị từ: -9223372036854775808 tới +9223372036854775807

decimal

variable

user-specified precision, exact

Độ dài tới 131072 chữ số trước dấu phẩy; và 16383 chữ số sau dấu phẩy

numeric

variable

user-specified precision, exact

Độ dài tới 131072 chữ số trước dấu phẩy; và 16383 Chữ số sau dấu phẩy

real

4 bytes

variable-precision, inexact

Kiểu tài liệu số thực, độ đúng chuẩn tới 6 chữ số sau dấu thập phân

double precision

8 bytes

variable-precision, inexact

Độ đúng chuẩn tới 15 số sau dấu thập phân

smallserial

2 bytes

small autoincrementing integer

Giá trị từ: 1 => 32767

serial

4 bytes

autoincrementing integer

Giá trị từ: 1 => 2147483647

bigserial

8 bytes

large autoincrementing integer

Giá trị từ: 1 => 9223372036854775807

Dữ liệu kiểu thời hạn (Date/Time Data Types)

Có 6 kiểu tài liệu kiểu date/time là:

Kiểu tài liệu

Kích thước tàng trữ

Miêu tả

Giá trị thấp nhất

Giá trị cao nhất

Resolution

timestamp [ (p) ] [ without time zone ]

8 bytes

Gồm ngày/tháng/năm với thời hạn (không theo time zone)

4713 BC

294276 AD

1 microsecond / 14 digits

timestamp [ (p) ] with time zone

8 bytes

Gồm

ngày/tháng/năm với thời hạn (theo

time zone)

4713 BC

294276 AD

1 microsecond / 14 digits

date

4 bytes

Chỉ ngày/tháng/năm

4713 BC

5874897 AD

1 day

time [ (p) ] [ without time zone ]

8 bytes

Chỉ thời hạn (giờ/phút/giây) (không theo time zone)

00:00:00

24:00:00

1 microsecond / 14 digits

time [ (p) ] with time zone

12 bytes

Chỉ thời hạn (giờ/phút/giây) (theo time zone)

00:00:00+1459

24:00:00-1459

1 microsecond / 14 digits

interval [ fields ] [ (p) ]

16 bytes

time interval

-178000000 years

178000000 years

1 microsecond / 14 digits

Dữ liệu kiểu tiền tệ (Monetary Data Type)

Kiểu tài liệu

Kích thước tàng trữ

Miêu tả

Khoảng tài liệu

money

8 bytes

Kiểu tiền tệ

-92233720368547758.08 => +92233720368547758.07

Dữ liệu kiểu Boolean (Boolean Data Type)

Kiểu tài liệu này thường được đặt cho những column kiểu flag (cờ)

Kiểu tài liệu

Kích thước tàng trữ

Miêu tả

boolean

1 byte

Có 2 giá trị là true hoặc false

Ngoài ra PostgreSQL còn tồn tại thật nhiều kiểu tài liệu khác, những bạn vui lòng tìm hiểu thêm link phía dưới:

://.postgresql.org/docs/11/datatype.html

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Int4 là gì

Hỏi Đáp
Là gì
In4 của tới
Info là gì
Cách cho in4

Reply
6
0
Chia sẻ

Share Link Download Int4 là gì miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Int4 là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Int4 là gì miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Int4 là gì
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Int4 là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Int4 #là #gì

4520

Clip Int4 là gì Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Int4 là gì Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Int4 là gì Đầy đủ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Int4 là gì Đầy đủ Free.

Giải đáp vướng mắc về Int4 là gì Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Int4 là gì Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Int4 #là #gì #Đầy #đủ