Thủ Thuật Hướng dẫn How to add an app icon to desktop 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa How to add an app icon to desktop được Update vào lúc : 2022-11-04 10:02:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

To quickly get to your favorite content, you can customize your trang chủ screens. You can add and organize:

  Apps
  Shortcuts to content inside apps
  Widgets that show information without opening apps

Important: Some of these steps work only on Android 9 and up. Learn how to check your Android version.

Add to trang chủ screens
Add an app
From the bottom of your trang chủ screen, swipe up. Learn how to open apps
Touch and drag the app. Youll find images of each trang chủ screen.
Slide the app to where you want it. Lift your finger.
Add a shortcut
Touch andhold the app, then lift your finger. If the app has shortcuts, you’ll get a list.
Touch andhold the shortcut.
Slide the shortcut to where you want it. Lift your finger.

Tip: To use a shortcut without adding it to a trang chủ screen, tap it.

Add or resize a widget
Add a widget
On a trang chủ screen, touch andhold anempty space.
TapWidgets .
Touch andhold a widget. Youll get images of your trang chủ screens.
Slide the widget to where you want it. Lift your finger.

Tip: Some apps come with widgets. Touch and hold the app. Then tap Widgets .

Resize a widget
Touch andhold the widget on your trang chủ screen.
Lift your finger. If the widget can be resized, you’ll find an outline with dots on the sides.
To resize the widget, drag thedots.
When you’re done, tap outside the widget.
Organize on trang chủ screens
Make a thư mục (group)
Touch andhold anapp or shortcut.
Drag thatapp or shortcut on top of another. Lift your finger.

  To add more, drageach one on top ofthe group.
  To name the group, tap the group. Then, tap the suggested thư mục name. You can also tap one of the suggested names the top of the keyboard or type the name you want to use.

Move an app, shortcut, widget, or group
Touch and drag the item.Youll get images of your trang chủ screens.
Slide the item to where you want it.
Lift your finger.
Remove an app, shortcut, widget, or group
Touch andhold the item.
Drag the item up to Remove.
Lift your finger.

You can find “Remove,””Uninstall,” or both.”Remove” takes an app off your trang chủ screen only. “Uninstall” takes it offyour phone.

Organize trang chủ screens
Add a trang chủ screen
Touch andhold an app,shortcut, or group.
Slide it to the right until you get a blank trang chủ screen.
Lift your finger.
Remove a trang chủ screen
Move your apps, shortcuts, widgets, and groups offthe trang chủ screen.
After the last one is removed, the trang chủ screen will be removed.
Related resources

  Find, open, and close apps
  Control notification dots

4135

Clip How to add an app icon to desktop ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video How to add an app icon to desktop tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down How to add an app icon to desktop miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download How to add an app icon to desktop Free.

Giải đáp vướng mắc về How to add an app icon to desktop

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết How to add an app icon to desktop vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#add #app #icon #desktop