Mẹo về Hướng dẫn how do i show all columns in pandas python? Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn how do i show all columns in pandas python? được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-18 07:00:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Hướng dẫn how do i show all columns in pandas python? – làm cách nào để hiển thị toàn bộ những cột trong pandas python? Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn how do i show all columns in pandas python? – làm cách nào để hiển thị toàn bộ những cột trong pandas python? được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-18 07:00:16 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  Thêm vào đó: Thay đổi độ đúng chuẩn của những số trong DataFrame.
  Vấn đề: Pandas cắt ngắn thông tin
  Tùy chọn
  Chiều rộng cột
  Trình tự những món đồ
  Tiền thưởng: Độ đúng chuẩn của những số
  Làm cách nào để hiển thị nhiều cột trong Python?
  Làm cách nào để thấy những cột trong một bảng trong Python?
  Làm cách nào để hiển thị toàn bộ những giá trị trong một cột trong Python?

Thêm vào đó: Thay đổi độ đúng chuẩn của những số trong DataFrame.

Ảnh của Hans Reniers trên unplash

(Tất cả những mã của bài đăng này bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm thấy trong GitHub của tôi)

Chào mọi người! Sau loạt bài Mẹo Pandas của tôi (bài đăng ở đầu cuối là về những mẹo của Groupby), tôi sẽ lý giải cách hiển thị toàn bộ những cột và hàng của một khung tài liệu gấu trúc. Bên cạnh đó, tôi sẽ lý giải cách hiển thị toàn bộ những giá trị trong list bên trong DataFrame và chọn độ đúng chuẩn của những số trong DataFrame. Mọi thứ với cùng một công cụ.all columns and rows of a Pandas Dataframe. Besides that, I will explain how to show all values in a list

inside a Dataframe and choose the precision of the numbers in a Dataframe. Everything with the same tool.

Trong hướng dẫn này, tôi đang sử dụng bộ tài liệu phim IMDB số 1 250 IMDB, được tải xuống từ Data World. Cơ sở tài liệu có 250 hàng và 37 cột

Vấn đề: Pandas cắt ngắn thông tin

Đôi khi tôi đọc một khung tài liệu với nhiều hàng hoặc cột và khi tôi hiển thị nó trong Jupyter, những hàng và cột được ẩn (được tô sáng trong những hộp red color):

movies = pd.read_csv(“data/IMDB_Top250movies2_OMDB_Detailed.csv”)
moviess một hàng và cột được ẩn (hộp red color)

Tôi hiểu rằng họ được ẩn để tránh hiển thị thật nhiều thông tin. Nhưng đôi lúc tôi muốn xem toàn bộ những cột và hàng! Vì vậy, làm thế nào để in toàn bộ?

Chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể chơi với những tham số tùy chọn trong gấu trúc. Hãy xem nào.ptions parameters in Pandas. Let’s see.

Tùy chọn

Pandas có thông số kỹ thuật tùy chọn, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi setup hiển thị của DataFrame của tớ (và hơn thế nữa).

Tất cả những gì bạn cần làm là chọn tùy chọn của bạn (với một tên chuỗi) và nhận/đặt/đặt lại những giá trị của nó. Và những hiệu suất cao đó đồng ý mẫu regex, vì vậy nếu bạn vượt qua một chuỗi con, nó sẽ hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi (trừ khi có nhiều tùy chọn được khớp).

Cột

Tùy chọn Display.Max_Columns trấn áp số lượng cột được in. Nó nhận được một int hoặc không hề (để in toàn bộ những cột):display.max_columns option controls the number of

columns to be printed. It receives an int or None (to print all the columns):

pd.set_option(‘display.max_columns’, None)
movies.head() Các cột không được ẩn nữa. Jupyter tạo ra một thanh cuộn

Bạn cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng chuỗi max_columns thay vì display.max_columns (hãy nhớ rằng nó đồng ý một regex):

pd.set_option(‘max_columns’, None)

Vượt qua một số trong những trong những thay vì không hề:

pd.set_option(‘max_columns’, 2)
movies.head() Chỉ có 2 cột

Để quay trở lại giá trị mặc định, bạn cần đặt lại tùy chọn:

Các cột pd.reset_option(“max_columns”)
movies.head()Some được ẩn trở lại

Chiều rộng cột

Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi chiều rộng của cột với tùy chọn MAX_COLWIDTH. Ví dụ: cột diễn biến có nhiều ký tự và ban đầu được hiển thị cắt ngắn:max_colwidth. For example, the plot column has many characters and originally is displayed truncated:

Một số văn bản của cột lô được ẩn

Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể tăng chiều rộng vượt qua INT (hoặc đặt tại mức tối đa không hề):

pd.set_option(“max_colwidth”, None)
movies[[“Title”, “Plot”]].head() toàn bộ văn bản của cột diễn biến đang rất được hiển thị

Hàng

Để thay đổi số lượng hàng, bạn cần thay đổi tùy chọn MAX_ROWS.max_rows option.

pd.set_option(“max_columns”, 2) #Showing only two columnspd.set_option(“max_rows”, None)
movies Tất cả những hàng đang rất được hiển thị. Jupyter sụp đổ tế bào và tạo một thanh cuộn

Liên quan đến những hàng, có hai setup: MAX_ROWS và MIN_ROWS. Khi số lượng hàng to nhiều hơn nữa MAX_ROWS, DataFrame bị cắt ngắn và nó được hiển thị những hàng Min_Rows.max_rows and
min_rows. When the number of rows is greater than max_rows, the Dataframe is truncated and it is shown min_rows rows.

Ví dụ. Hãy để in lại những bộ phim truyền hình truyền hình DataFrame cùng với những giá trị mặc định của MAX_ROWS và MIN_ROWS:

print(“Default max_rows: and min_rows: “.format(
pd.get_option(“max_rows”), pd.get_option(“min_rows”)))movies

Vì số lượng hàng trong khung tài liệu là 250 (nhiều hơn nữa thế nữa giá trị MAX_ROWS 60), nó được hiển thị 10 hàng (giá trị MIN_ROWS), 5 số 1 tiên và ở đầu cuối.

Nếu toàn bộ toàn bộ chúng ta thay đổi MIN_ROWS thành 2, nó sẽ chỉ hiển thị những số 1 tiên và ở đầu cuối:

pd.set_option(“min_rows”, 2)
movies chỉ có 2 hàng, cái thứ nhất và ở đầu cuối

Nếu toàn bộ toàn bộ chúng ta sử dụng lệnh Head có mức giá trị phía dưới giá trị MAX_ROWS (60), toàn bộ những hàng được hiển thị. Ví dụ: sử dụng đầu có mức giá trị 20:

movies.head(20)Showing toàn bộ 20 hàng vì giá trị này nhỏ hơn MAX_ROWS (60)

Trình tự những món đồ

Trình tự những mục (list) cũng trở nên cắt ngắn nếu chúng có nhiều ký tự:

pd.set_option(‘display.max_columns’, None)
movies.head()0

Tùy chọn thay đổi hành vi này là MAX_SEQ_ITEMS. Nhưng chúng tôi cũng phải thay đổi max_colwidth. Đầu tiên, thay đổi max_colwidth (list sẽ bị cắt cụt):max_seq_items. But we have also to change the max_colwidth. First, changing the max_colwidth (the lists will be truncated):

________ 11 cột my_list ”được mở rộng nhưng những list bị cắt ngắn

Sau đó, bạn thay đổi MAX_SEQ_ITEM.

pd.set_option(‘display.max_columns’, None)
movies.head()2 Giới thiệu toàn bộ những giá trị của list

Tiền thưởng: Độ đúng chuẩn của những số

Một tùy chọn hữu ích khác là đặt độ đúng chuẩn nổi – số lượng vị trí sau thập phân, sử dụng tùy chọn đúng chuẩn.precision option.

pd.set_option(‘display.max_columns’, None)
movies.head()3Numbers với 5 số thập phân ____14Numbers với 2 chữ số thập phân

Sources:

  Tùy chọn và Cài đặt – Tài liệu Pandas 1.0.1
  ://stackoverflow/questions/19124601/pretty-print-an-entire-pandas-series-dataframe
  ://stackoverflow/questions/52580111/how-do-i-set-the-column-width-when-using-pandas-dataframe-to-html/52580495

Cảm ơn bạn và cảm thấy tự do khi thêm phản hồi của bạn

Tái bút: Có một bộ phim truyền hình truyền hình Brazil trong Top 250: Thành phố của Chúa IMDB.Nó là một bộ phim truyền hình truyền hình rất hay =)

Làm cách nào để hiển thị nhiều cột trong Python?

Có ba phương pháp cơ bản bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng để chọn nhiều cột của Pandas DataFrame:.. Phương pháp 1: Chọn cột theo chỉ mục df_new = df.ILOC [:, [0,1,3]]. Phương pháp 2: Chọn những cột trong phạm vi chỉ mục df_new = df.ILOC [:, 0: 3]. Phương pháp 3: Chọn những cột theo tên df_new = df [[‘col1’, ‘col2’]].

Làm cách nào để thấy những cột trong một bảng trong Python?

Phương thức python sort () để lấy tên cột.Phương thức python sort () hoàn toàn hoàn toàn có thể được sử dụng để lấy list tên cột của một khung tài liệu theo thứ tự tăng dần của những cột.

Làm cách nào để hiển thị toàn bộ những giá trị trong một cột trong Python?

Ví dụ 1: Chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể có toàn bộ những giá trị của một cột trong một list, bằng phương pháp sử dụng phương thức tolist ().Cú pháp: Sê -ri.liệt kê().Loại trả về: Sê -ri quy đổi thành list.by using the tolist() method. Syntax: Series. tolist(). Return type: Converted series into List.Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn how do i show all columns in pandas python? – làm cách nào để hiển thị toàn bộ những cột trong pandas python?

programming

python

Get column pandas

Print DataFrame Python

Drop column pandas

Reply
8
0
Chia sẻ

Share Link Download Hướng dẫn how do i show all columns in pandas python? – làm cách nào để hiển thị toàn bộ những cột trong pandas python? miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn how do i show all columns in pandas python? – làm cách nào để hiển thị toàn bộ những cột trong pandas python? tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Hướng dẫn how do i show all columns in pandas python? – làm cách nào để hiển thị toàn bộ những cột trong pandas python? Free.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn how do i show all columns in pandas python? – làm cách nào để hiển thị toàn bộ những cột trong pandas python?

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn how do i show all columns in pandas python? – làm cách nào để hiển thị toàn bộ những cột trong pandas python? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #show #columns #pandas #python #làm #cách #nào #để #hiển #thị #tất #cả #những #cột #trong #pandas #python

Related posts:

4357

Video Hướng dẫn how do i show all columns in pandas python? ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn how do i show all columns in pandas python? tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Hướng dẫn how do i show all columns in pandas python? miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Hướng dẫn how do i show all columns in pandas python? miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Hướng dẫn how do i show all columns in pandas python?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn how do i show all columns in pandas python? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #show #columns #pandas #python