Mẹo về Hướng dẫn how do i fix php errors not showing in browser? Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn how do i fix php errors not showing in browser? được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-17 06:21:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Hướng dẫn how do i fix php errors not showing in browser? – làm cách nào để sửa lỗi php không hiển thị trong trình duyệt? Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn how do i fix php errors not showing in browser? – làm cách nào để sửa lỗi php không hiển thị trong trình duyệt? được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-17 06:20:29 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

9

Nội dung chính

    Tại sao PHP không hiển thị lỗi?
    Làm cách nào để tìm thấy lỗi PHP?
    Điều gì gây ra lỗi PHP?
    Làm cách nào để tắt báo cáo lỗi PHP?

Mới! Lưu vướng mắc hoặc câu vấn đáp và sắp xếp nội dung yêu thích của bạn. Tìm hiểu thêm.
Learn more.

Tôi đang phải đương đầu với một yếu tố kỳ lạ. Tôi đã thiết lập mọi thứ trong tệp php.ini. Nhưng tôi không thể nhận được bất kỳ lỗi nào hiển thị trong trình duyệt. Tôi đã googled để thiết lập tệp .ini và làm toàn bộ những điều thiết yếu. Nhưng tôi vẫn không thể nhận được tin báo lỗi hiển thị trong trình duyệt. Cài đặt PHP INI của tôi,

display_errors = On

display_startup_errors = On

error_reporting = E_ALL | E_STRICT

log_errors = On

track_errors = On

Tôi đã thử với mã sau để xem thông báo lỗi,

<?php

require_once(“sample.php”);

?>

Trên thực tiễn, mẫu tập tin không hề sẵn. Vì vậy, nó phải hiển thị lỗi nghiêm trọng. Nhưng nó đang hiển thị một trang trống.

Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể chỉ cho tôi để sửa chữa thay thế thay thế cái này? Tôi không biết tôi đang thiếu gì ở đây.

hỏi ngày 18 tháng 1 năm trước đó đó đó lúc 12:32Jan 18, 2013 12:32

3

Bạn cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể thêm báo cáo lỗi tùy chỉnh vào PHP của tớ và kiểm tra với điều này:

<?php

error_reporting( E_ALL );

ini_set( “display_errors”, 1 );

require_once( “sample.php” );

?>

Nếu bạn nhận được chất béo, thì có điều gì đó không ổn với thông số kỹ thuật php.ini (hoàn toàn hoàn toàn có thể bạn có nhiều tệp php.ini?). Nếu bạn vẫn không sở hữu và nhận được gì, thì PHP hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm thấy tệp (hoàn toàn hoàn toàn có thể bạn có một số trong những trong những chuyển hướng được thiết lập? Có thể một số trong những trong những tiện ích mở rộng lạ?)

Đã vấn đáp ngày 18 tháng 1 năm trước đó đó đó lúc 12:37Jan 18, 2013 12:37

PeonpeonPeon

7.6927 Huy hiệu vàng56 Huy hiệu bạc94 Huy hiệu Đồng7 gold

badges56 silver badges94 bronze badges

1

Tôi tìm thấy yếu tố. Trên thực tiễn, PHP được setup với tiện ích mở rộng XDebug. Vì vậy, yếu tố là trong phần mở rộng đó. Ngay cả tôi cũng không sở hữu và nhận thức được điều này. Bởi vì khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống này đã được sử dụng bởi một người nào đó trước kia. Tôi đã gỡ setup và setup lại với phiên bản được tương hỗ mới. Nó hoạt dộng giờ đây. Cảm ơn và xin lỗi vì những người dân dân bạn phiền phức.

Đã vấn đáp ngày 18 tháng 1 năm trước đó đó đó lúc 12:52Jan 18, 2013 12:52

Edwin Alexedwin AlexEdwin Alex

5.0684 Huy hiệu vàng27 Huy hiệu bạc49 Huy hiệu đồng4 gold badges27 silver badges49 bronze

badges

Hãy thử tìm những từ này trong tệp php.ini của bạn

display_errorserror_reporting
error_reporting

Thay đổi giá trị mặc định của display_errors từ Off thành

<?php

require_once(“sample.php”);

?>

0 Thay đổi giá trị mặc định là error_reporting từ XXXX thành <?php

require_once(“sample.php”);

?>

2Off to
<?php

require_once(“sample.php”);

?>

0
change default value of error_reporting from XXXX to <?php

require_once(“sample.php”);

?>

2

Khởi động lại sever Apache. Tâm trí, nó sẽ luôn hiển thị lỗi.
Mind, It’ll always show errors.

Đã vấn đáp ngày 18 tháng 1 năm trước đó đó đó lúc 13:37Jan 18, 2013 13:37

PriyapriyaPriya

1.4561 Huy hiệu vàng14 Huy hiệu bạc 30 Huy hiệu Đồng1 gold badge14 silver badges30 bronze badges

Tôi biết đó là một chủ đề cũ, nhưng nếu ai đó phải đương đầu với cùng một yếu tố với setup PHP8, hãy sử dụng những phương thức sau.

<?php

phpinfo()

?>`

Và bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm thấy vị trí của php.ini trong trang phpinfo (), PHP8 Khi tôi setup tôi có ba thư mục bên trong/etc/php/vị trí 7.2, 8.0, 8.1. Tôi đang sử dụng Ubuntu 18.04. Chạy lệnh này để tìm vị trí php.ini PHP -I | grep “php.ini” .stre sửa đổi php.ini ở vị trí được hiển thị và nếu nó không hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi, hãy theo trang phpinfo () và tìm vị trí php.ini trong trang.phpinfo() page , php8 when i installed i had three directories inside /etc/php/ location 7.2 , 8.0 , 8.1 .I was using ubuntu

18.04. Run this command to find php.ini location php -i | grep “php.ini” .Try editing the php.ini in the shown location and if it does not work , follow phpinfo() page and find the php.ini location in the page.

Nếu bạn đã thêm tập lệnh sau

<?php

error_reporting( E_ALL );

ini_set( “display_errors”, 1 );

require_once(“sample.php”);

?>

Và bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể thấy lỗi nghĩa là một chiếc gì đó đang ghi đè php.ini. Nhiều kĩ năng trong trường hợp đó, vị trí tệp Php.ini hoàn toàn hoàn toàn có thể rất rất khác nhau. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể đã sửa đổi tệp php.ini sai. Tôi phải sửa đổi tệp php.ini trong vị trí này /etc/php/8.0/apache2. Thay đổi thông tư Display_errors thành ON trong tệp php.ini./etc/php/8.0/apache2. Change display_errors directive to on in the php.ini file.

Đã vấn đáp ngày 6 tháng 3 lúc 23:27Mar 6 23:27

builder_dudebuilder_dudebuilder_dude

5921 Huy hiệu vàng4 Huy hiệu bạc12 Huy hiệu đồng1 gold badge4 silver badges12 bronze badges

Tại sao PHP không hiển thị lỗi?

Điều này là vì, trên nhiều setup sever web nhờ vào PHP, những lỗi PHP hoàn toàn hoàn toàn có thể bị triệt tiêu theo mặc định.Điều này nghĩa là không hề ai nhìn thấy hoặc thậm chí còn còn nhận thức được những lỗi này.Vì nguyên do này, bạn nên biết nơi nào và làm thế nào để kích hoạt chúng, nhất là cho môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên tăng trưởng địa phương của bạn.on many PHP based web server installations, PHP errors may be suppressed by default. This means that no one sees or is even aware of these errors. For this reason, it’s a good idea to know where and how to enable them, especially for your local development environment.

Làm cách nào để tìm thấy lỗi PHP?

Tìm tệp thông số kỹ thuật nhập (PHP. Tìm phần xử lý lỗi và ghi nhật ký của tệp PHP.Cho bạn biết vị trí của những lỗi tệp được đăng nhập.

Điều gì gây ra lỗi PHP?

Lỗi PHP xẩy ra khi có điều gì đó không ổn trong mã PHP.Lỗi hoàn toàn hoàn toàn có thể đơn thuần và giản dị như một dấu chấm phẩy bị thiếu hoặc phức tạp như gọi một biến không đúng chuẩn.something is wrong in the PHP code. The error can be as simple as a missing semicolon, or as complex as calling an incorrect variable.

Làm cách nào để tắt báo cáo lỗi PHP?

Để tắt hoặc vô hiệu hóa báo cáo lỗi trong PHP, hãy đặt giá trị thành 0.Ví dụ: sử dụng đoạn mã:set the value to zero. For example, use the code snippet: Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn how do i fix php errors not showing in browser? – làm cách nào để sửa lỗi php không hiển thị trong trình duyệt?

programming

php

Reply
7
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Hướng dẫn how do i fix php errors not showing in browser? – làm cách nào để sửa lỗi php không hiển thị trong trình duyệt? miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hướng dẫn how do i fix php errors not showing in browser? – làm cách nào để sửa lỗi php không hiển thị trong trình duyệt? tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Hướng dẫn how do i fix php errors not showing in browser? – làm cách nào để sửa lỗi php không hiển thị trong trình duyệt? Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn how do i fix php errors not showing in browser? – làm cách nào để sửa lỗi php không hiển thị trong trình duyệt?

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn how do i fix php errors not showing in browser? – làm cách nào để sửa lỗi php không hiển thị trong trình duyệt? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #fix #php #errors #showing #browser #làm #cách #nào #để #sửa #lỗi #php #không #hiển #thị #trong #trình #duyệt

Related posts:

4433

Clip Hướng dẫn how do i fix php errors not showing in browser? ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hướng dẫn how do i fix php errors not showing in browser? tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Hướng dẫn how do i fix php errors not showing in browser? miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Hướng dẫn how do i fix php errors not showing in browser? miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Hướng dẫn how do i fix php errors not showing in browser?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn how do i fix php errors not showing in browser? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #fix #php #errors #showing #browser