Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hướng dẫn học Toán lớp 5 tập 2 bài 93 Hướng dẫn FULL Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn học Toán lớp 5 tập 2 bài 93 Hướng dẫn FULL được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-11 22:20:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hướng dẫn học Toán lớp 5 tập 2 bài 93 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn học Toán lớp 5 tập 2 bài 93 được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-11 22:20:05 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Soạn Vnen tiếng Việt 5 tập 1

Soạn Vnen tiếng việt 5 tập 2

Soạn lịch sử và địa lí 5 VNEN

Page 2

Giải VNEN toán 5 bài 120: Em đã học được những gì?

Soạn toán VNEN 5 bài 119: Em ôn lại những gì đã học

Giải VNEN toán 5 bài 118: Em ôn lại những gì đã học

Giải VNEN toán 5 bài 117: Em ôn lại những gì đã học

Giải VNEN toán 5 bài 116: Em ôn lại những gì đã học

Giải VNEN toán 5 bài 115: Ôn tập về biểu đồ

Giải VNEN toán 5 bài 114: Em ôn lại những gì đã học

Giải VNEN toán 5 bài 113: Em ôn lại những gì đã học

Giải VNEN toán 5 bài 112: Em ôn lại những gì đã học

Giải VNEN toán 5 bài 111: Ôn tập về giải toán

Giải VNEN toán 5 bài 110: Em ôn lại những gì đã học

Giải VNEN toán 5 bài 109: Ôn tập về tính chất chất diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh, thể tích một số trong những trong những hình

Giải VNEN toán 5 bài 108: Ôn tập về tính chất chất chu vi, diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh một số trong những trong những hình

Giải VNEN toán 5 bài 107: Ôn tập về những phép tính với số đo thời hạn

Giải VNEN toán 5 bài 106: Em ôn lại những gì đã học

Giải VNEN toán 5 bài 105: Ôn tập về phép nhân, phép chia

Giải VNEN toán 5 bài 104: Ôn tập về phép cộng, phép trừ

Giải VNEN toán 5 bài 103: Ôn tập về đo thời hạn

Giải VNEN toán 5 bài 102: Ôn tập về đo thể tích

Giải VNEN toán 5 bài 101: Ôn tập về đo diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh

Giải VNEN toán 5 bài 100: Ôn tập về độ dài và đo khối lượng

Giải VNEN toán 5 bài 99: Ôn tập về số thập phân

Giải VNEN toán 5 bài 98: Ôn tập về phân số

Giải VNEN toán 5 bài 97: Ôn tập về số tự nhiên

Giải VNEN toán 5 bài 96: Bài toán về hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi cùng chiều

Giải VNEN toán 5 bài 95: Bài toán về hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi ngược chiều

Giải VNEN toán 5 bài 94: Em ôn lại những gì đã học

Giải VNEN toán 5 bài 93: Thời gian

Giải VNEN toán 5 bài 92: Quãng đường

Giải VNEN toán 5 bài 91: Vận tốc

Bài 93. LUYỆN TẬP CHUNG

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy 10cm, độ cao 8cm là:

Diện tích hình tam giác là: 10 X 8 : 2 = 40cm2

b) Độ dài đáy 2,2dm, độ cao 9,3cm là:

2,2dm = 22cm

Diện tích hình tam giác là: 22 X 9,3 : 2 = 102,3cm2

2.

Diện tích hình thang ABCD to nhiều hơn nữa diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình tam giác MDC bao nhiêu xăng-ti-mét vuông (xem hình vẽ bên) ? ‘■

Bài giải ‘r

Diện tích tam giác MDC:

6,8 X 2,5 : 2 – 8,5 (cm2)

(cm2)

Diện tích hình thang ABCD: (3,2 + 6,81×2,5 _12 5

Diện tích hình thang to nhiều hơn nữa diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác là: 12,5 – 8,5 = 4cm2

Đáp số: 4cm2.

3. Khoanh vào chữ đặt dưới hình có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh khác với diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của ba hình còn sót lại:

4,5cm 9cm

6,;

Ổ)

Diện tích những hình:

Hình cẤ: 4,5 X 4,5 = 20,25cm2 Hình 9 X 12,6 : 2 = 56,7cm2 Vậy khoanh vào hình cẤ.

4. Một hình chữ nhật có chiều ( dài tăng thêm 4m thì diện tíc nhiêu Phần Trăm ?

Hình ẵ: 9 X 6,3 = 56,7cm2 Hình 2): 13,5 X 8,4 : 2 = 56,7cm2

ài 16m, chiều rộng 10m. Nếu chiều . 1 của hình chữ nhật sẽ tăng thêm bao

Bài giải

Diện tích hình chữ nhật cho ban đầu là:

16 X 10 = 160 (mét vuông)

Sau khi tăng thêm 4m thì chiều dài mới là:

16 + 4 = 20 (mét vuông)

Diện tích của hình chữ nhật mới là:

20 X 10 = 200 (mét vuông)

Tỉ số Phần Trăm giữa diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật mới và hình chữ nhật cũ là:

200 : 160 = 1,25 = 125%

Diện tích hình chữ nhật mởi tăng thêm: 125% – 100% = 25%

Đáp số: 25%.

Giải Bài 93 : Thời gian phần hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thực hành thực tiễn thực tiễn trang 88, 89 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Quảng cáo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5

Chia sẻ Bình luận

Bài tiếp theo

Quảng cáo

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 – Xem ngay

Báo lỗi – Góp ý

Câu 1.(Trang 87 Toán 5 VNEN Tập 2): Chơi trò chơi “đố tìm vận tốc hoặc quãng đường”.

Câu 2.(Trang 87 Toán 5 VNEN Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm trong bài giải của bài toán:

Bài toán: Một xe hơi đi được quãng đường 160km với vận tốc là 40km/giờ. Tính thời hạn xe hơi đi quãng đường đó.

Trả lời:

Thời gian xe hơi đi là:

    160 : 40 = 4 (giờ)

Đáp số: 4 giờ

Câu 3.(Trang 87 Toán 5 VNEN Tập 2): Đọc kĩ nhận xét và nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn:

– Muốn tìm thời hạn ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

– Ta có: t = s : v

Câu 4.(Trang 88 Toán 5 VNEN Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm trong bài giải của bài toán:

Bài toán: Bác An đi dạo với vận tốc 6km/ giờ trên quãng đường dài 3km. Hỏi bác An đi quãng đường đó hết bao nhiêu phút?

Trả lời:

Thời gian đi của bác An là:

    6 : 3 = 2 (giờ)

    2 giờ = 120 phút

Đáp số: 120 phút

Câu 5.(Trang 88 Toán 5 VNEN Tập 2): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. Một máy bay bay với vận tốc 800km/giờ được quãng đường 2000km. Như vậy, thời hạn máy bay bay được quãng đường đó là: 2000 : 800 = 2,5 giờ

b. Một xe máy đi được quãng đường 80km với vận tốc 40km/giờ. Như vậy thời hạn xe máy đi được quãng đường đó là: 80 : 40 = 2 giờ

c. Một con ong bay được 2000m với vận tốc 2,5m/giây. Như vậy thời hạn con ong bay được quãng đường đó là: 2000 : 2,5 = 800 giây

Câu 1.(Trang 88 Toán 5 VNEN Tập 2): Viết vào ô trống (theo mẫu):

s 300km 45m 108,5km 162m v 60km/giờ 15m/giây 62km/giờ 36m/phút t 5 giờ

Trả lời:

– Ta có: Muốn tính thời hạn bằng quãng đường chia cho vận tốc: t = s : v

Ví dụ: s = 300km; v = 60km/giờ

– Vậy thời hạn quãng đường là: 300 : 60 = 5 (giờ)

→ Tương tự như trên, ta có bảng kết quả như sau:

s 300km 45m 108,5km 162m v 60km/giờ 15m/giây 62km/giờ 36m/phút t 5 giờ 3 giây 1,57 giờ 4,5 phút

Câu 2.(Trang 88 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Vận tốc bay của một con chim ưng là 90km/giờ. Tính thời hạn để chim ưng bay được quãng đường 45km?

Trả lời:

Tóm tắt bài toán:

– Chim ưng bay:

   v = 90km/giờ

   s = 45km

   t = ? giờ

Bài giải:

Thời gian bay của con chim ưng là:

    45 : 90 = 0,5 (giờ)

Đáp số: 0,5 giờ

Câu 3.(Trang 88 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Một con ốc sên bò với vận tốc 15cm/phút. Hỏi con ốc sên bò được quãng đường 1,2m trong thời hạn bao lâu?

Trả lời:

– Đổi: 1,2m = 120 cm

Tóm tắt bài toán:

– Con ốc sên có:

   v = 15 cm/phút

   s = 120 cm

   t = ? phút

Bài giải:

Thời gian con ốc sên bò được một,2 m là:

    120 : 15 = 8 (phút)

Đáp số: 8 phút

Câu 4.(Trang 89 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Một máy bay với vận tốc 860 km/giờ được quãng đường 2150 km. Hỏi máy bay đến nơi lúc mấy giờ nếu nó khởi hành lúc 8 giờ?

Trả lời:

– Thời gian máy bay bay được quãng đường 2150 km là:

    2150 : 860 = 2,5 (giờ)

– Nếu máy bay khởi hành lúc 8 giờ thì máy bay đến nơi lúc:

    8 + 2,5 = 10,5 (giờ) = 10 giờ 30 phút

Đáp số: 10 giờ 30 phút

Câu 5.(Trang 89 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Một con cá heo bơi với vận tốc 900 m/phút. Hỏi với vận tốc đó, cá heo bưới 81 km hết bao nhiêu giờ?

Trả lời:

– Đổi 81 km = 81000 m

Tóm tắt bài toán:

– Cá heo bơi:

   v = 900 m/phút

   s = 81000 m

   t = ? giờ

Bài giải:

Thời gian con cá heo bơi được 81000m là:

    81000 : 900 = 90 phút =1 giờ 30 phút

Đáp số: 1 giờ 30 phút

Câu 1.(Trang 89 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Em hỏi những bạn trong tổ quãng đường từ nhà đến trường, vận tốc đi rồi tính thời hạn đi từ nhà đến trường của mỗi bạn và điền vào bảng.

Tên Quãng đường Vận tốc Thời gian        

Trả lời:

Ví dụ mẫu:

– Bạn Hoa có quãng lối đi học dài 3 km; bạn đi với vận tốc 30km/giờ

– Vậy thời hạn bạn đi đến trường là: 3 : 30 = 0,1 (giờ) = 6 phút

→ Tương tự như phương pháp tính trên, ta hoàn thành xong xong bảng sau:

Tên Quãng đường Vận tốc Thời gian Hoa 3 km 30 km/giờ 0,1 giờ = 6 phút Thành 400 m 25 m/phút 16 phút Mai 900 m 100 m/phút 9 phút Tuấn 8 km 40 km/giờ 0,2 giờ = 12 phút

Xem thêm những bài Giải bài tập Toán lớp 5 chương trình VNEN hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!
  Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 VNEN hay, rõ ràng của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Hướng dẫn học Toán lớp 5 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Reply
0
0
Chia sẻ

Share Link Download Hướng dẫn học Toán lớp 5 tập 2 bài 93 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn học Toán lớp 5 tập 2 bài 93 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Hướng dẫn học Toán lớp 5 tập 2 bài 93 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn học Toán lớp 5 tập 2 bài 93

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn học Toán lớp 5 tập 2 bài 93 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #học #Toán #lớp #tập #bài

Related posts:

4285

Video Hướng dẫn học Toán lớp 5 tập 2 bài 93 Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hướng dẫn học Toán lớp 5 tập 2 bài 93 Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Hướng dẫn học Toán lớp 5 tập 2 bài 93 Hướng dẫn FULL miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Hướng dẫn học Toán lớp 5 tập 2 bài 93 Hướng dẫn FULL Free.

Giải đáp vướng mắc về Hướng dẫn học Toán lớp 5 tập 2 bài 93 Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn học Toán lớp 5 tập 2 bài 93 Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #học #Toán #lớp #tập #bài #Hướng #dẫn #FULL