Thủ Thuật về Học để trang sức đẹp chứ không phải để vận dụng vào việc làm cách mạng Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Học để trang sức đẹp chứ không phải để vận dụng vào việc làm cách mạng được Update vào lúc : 2022-12-29 14:03:33 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Ngày đăng: 08/07/2022 02:21Mặc định Cỡ chữ Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan trọng quan tâm đến công tác thao tác xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh trên cả hai phương diện: xác lập những nguyên tắc, quy định, chuẩn mực về tư tưởng, chính trị, tổ chức triển khai, đạo đức để thực thi thống nhất ý chí và hành vi trong toàn Đảng; đồng thời chỉ ra những căn bệnh, thói hư, tật xấu mà mỗi cán bộ, đảng viên nên phải phòng chống, nhất là từ khi Đảng trở thành Đảng cầm quyền. Bài viết này đề cập đến những quan điểm của Người về phòng, chống những căn bệnh, thói hư, tật xấu trong cán bộ, đảng viên, với ý nghĩa là phòng, chống những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.Ảnh minh họa: Internet

1. Hồ Chí Minh chỉ ra những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

Trong quy trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhằm mục đích ngăn ngừa, phòng chống sự suy thoái và khủng hoảng trong Đảng, Hồ Chí Minh thật nhiều lần chỉ ra những sai lầm không mong muốn, khuyết điểm biểu lộ sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống mà những cán bộ, đảng viên thường phạm phải và dễ có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn phạm phải. Ngay từ khi trực tiếp sẵn sàng sẵn sàng về tư tưởng, chính trị, tổ chức triển khai và đạo đức cho việc Ra đời của Đảng, trong tác phẩm Đường Cách mệnh (1927), Hồ Chí Minh đã đặt lên trước hết bài học kinh nghiệm tay nghề về tư cách của một người cách mạng, xác lập những tiêu chuẩn mà người cách mạng nên phải có, trong số đó bao hàm cả những yêu cầu phải phòng chống những biểu lộ xấu đi, như: không tư (tư lợi, tư tâm, tư ý, tư thù, tư oán ….), không nhút nhát, không hiếu danh, không kiêu ngạo, ít lòng tham muốn về vật chất(1).

Sau ngày Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công xuất sắc, cơ quan ban ngành thường trực cách mạng được xây dựng, Hồ Chí Minh rất trăn trở trước hiện tượng kỳ lạ tha hóa của một số trong những cán bộ, đảng viên khi được Đảng và Chính phủ giao sở hữu những cương vị quyền lực tối cao trong cỗ máy cơ quan ban ngành thường trực. Chỉ hai tuần sau ngày đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong Thư gửi những đồng chí tỉnh nhà (17/9/1945), Hồ Chí Minh đã nhắc nhở những cán bộ, đảng viên phải đề phòng hủ hóa. Người nêu rõ: Cán bộ ta nhiều người cúc cung tận tụy, rất là trung thành với chủ với trách nhiệm, với Chính phủ, với quốc dân. Nhưng cũng luôn có thể có người hủ hóa, lên mặt làm quan cách mạng, hoặc là độc hành độc đoán, hoặc là dĩ công dinh tư). Thậm chí dùng pháp công để báo thù tư), làm cho dân oán đến Chính phủ và Đoàn thể(2).

Trong Thư gửi Ủy ban Nhân dân những kỳ, tỉnh, huyện và làng (17/10/1945), cùng với việc xác lập phương châm của chính sách mới là phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân và làm cho nhân dân được hưởng niềm sung sướng, tự do thực sự, Hồ Chí Minh tiếp tục phê bình nghiêm khắc những lầm lỗi rất nặng nề, mà có nơi, có người phạm phải. Đó là sáu sai lầm không mong muốn, khuyết điểm cơ bản: Một là, trái phép, tư thù tư oán; Hai là, cậy thế, ngang tàng phóng túng, muốn sao được vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân; Ba là, hủ hóa, ăn chơi xa xỉ, lấy của công dùng vào việc tư; Bốn là, tư túng, kéo bè, kéo cánh; Năm là, chia rẽ, không biết làm cho những tầng lớp nhân nhượng lẫn nhau, hòa thuận với nhau; Sáu là, kiêu ngạo, coi khinh nhân dân, huênh hoang, cử chỉ lúc nào thì cũng vác mặt quan cách mạng lên(3).

Tinh thần phê bình nghiêm khắc, thẳng thắn trên tiếp tục được Hồ Chí Minh nêu trong Thư gửi những đồng chí Bắc Bộ (1/3/1947), Thư gửi những đồng chí Trung Bộ (1947), khi Người chỉ ra những khuyết điểm: Địa phương chủ nghĩa; Óc bè phái; Óc quân phiệt quan liêu; Óc hẹp hòi; Ham chuộng hình thức; Làm việc lối bàn giấy; Vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm; Ích kỷ, hủ hóa.

Trong tác phẩm Sửa đổi lối thao tác (tháng 10/1947), Hồ Chí Minh đã thẳng thắn chỉ ra ba chứng bệnh rất nguy hiểm là bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi và thói chém gió. Bằng những phân tích thâm thúy từ thực tiễn, Người nêu rõ ba chứng bệnh nó lại là kết quả từ nhiều khuyết điểm, hoặc dẫn đến những khuyết điểm khác. Liên quan đến nghành tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, Người phân tích rõ những căn bệnh, khuyết điểm như: kém lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận suông, chủ nghĩa trang phương, chủ nghĩa bản vị, chủ nghĩa thành viên, khuynh hướng tham danh vọng, tham vị thế, dìm người giỏi, bệnh hủ hóa,…

Đặc biệt, Hồ Chí Minh chỉ ra căn bệnh chủ nghĩa thành viên: Chủ nghĩa thành viên là như một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra những thứ bệnh rất nguy hiểm(4). Những biến chứng điển hình của chủ nghĩa thành viên là những bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo, bệnh hiếu danh, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, óc lãnh tụ… Người cũng phân tích, nhắc nhở phải phòng chống những bệnh hữu danh vô thực, kéo bè kéo cánh, bệnh cận thị, bệnh thành viên, bệnh lười biếng, bệnh tị nạnh, bệnh xu nịnh, a dua, ngoài ra là những bệnh quan liêu, xa dân, bệnh bàn giấy, bệnh nóng tính, bệnh lụp chụp, công thần cách mạng, nói suông.

Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng (tháng 12/1958), cùng với việc xác lập sự thiết yếu phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, nội dung những chuẩn mực đạo đức cách mạng, nguyên tắc rèn luyện đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh cũng đồng thời yêu cầu phải đấu tranh chống căn bệnh chủ nghĩa thành viên. Người nêu rõ, chủ nghĩa thành viên trái ngược với đạo đức cách mạng, là vết tích xấu nhất và nguy hiểm nhất của xã hội cũ, là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc. Mà ai cũng biết rằng xuống dốc thì dễ hơn lên dốc. Vì thế mà càng nguy hiểm.

Hồ Chí Minh chỉ ra những biểu lộ của chủ nghĩa thành viên, trước hết là hiện tượng kỳ lạ: yêu cầu thưởng thức, yêu cầu nghỉ ngơi, họ muốn lựa chọn công tác thao tác theo ý thích của thành viên mình, không thích làm công tác thao tác mà đoàn thể phó thác cho họ. Họ muốn vị thế cao, nhưng lại sợ trách nhiệm nặng. Dần dần tinh thần đấu tranh và tính tích cực của tớ bị kém sút, chí khí can đảm và mạnh mẽ và tự tin và phẩm chất tốt đẹp của người cách mạng cũng kém sút; họ quên rằng tiêu chuẩn số một của người cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng(5).

Đó còn là một việc tư tưởng và hành vi, lời nói và việc làm của đảng viên không thống nhất với nhau, tự do hành vi, làm trái với tổ chức triển khai và kỷ luật của Đảng.

Đó cũng là hiện tượng kỳ lạ có đảng viên còn kể công với Đảng. Có không ít thành tích, thì họ muốn Đảng cảm ơn họ. Họ đòi ưu đãi, họ đòi danh dự và vị thế. Họ đòi thưởng thức. Nếu không thỏa mãn nhu cầu yêu cầu của tớ thì họ oán trách Đảng, nhận định rằng họ không còn tiền đồ, họ bị quyết tử. Rồi từ từ họ xa rời Đảng, thậm chí còn phá hoại chủ trương và kỷ luật của Đảng(6). Cũng có những người dân trở nên kiêu ngạo, công thần, tự cao tự đại. Họ phê bình người khác mà không thích người khác phê bình họ; không tự phê bình hoặc tự phê bình một cách không thật thà, nghiêm chỉnh. Họ sợ tự phê bình thì sẽ mất thể diện, mất uy tín. Họ không lắng nghe ý kiến của quần chúng. Họ xem khinh những cán bộ ngoài Đảng(7).

Một biểu lộ khác của chủ nghĩa thành viên được Hồ Chí Minh chỉ ra là đánh mất mối liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, tự cho mình cái gì rồi cũng giỏi, họ xa rời quần chúng, không thích học hỏi quần chúng mà chỉ muốn làm thầy quần chúng. Họ ngại thao tác tổ chức triển khai, tuyên truyền và giáo dục quần chúng. Họ mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh(8).

Đó cũng còn là một hiện tượng kỳ lạ: có đồng chí học thuộc lòng một số trong những sách vở về chủ nghĩa Mác – Lênin. Họ tự cho mình là hiểu biết chủ nghĩa Mác – Lênin hơn ai hết. Song khi gặp việc thực tiễn, thì họ hoặc là máy móc, hoặc là lúng túng. Lời nói và việc làm của tớ không nhất trí. Họ học sách vở Mác – Lênin, nhưng không học tinh thần Mác – Lênin. Học để trang sức đẹp, chứ không phải để vận dụng vào việc làm cách mạng(9).

Hồ Chí Minh xác lập rõ: Chủ nghĩa thành viên đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, tiêu tốn lãng phí… Nó trói buộc, nó bịt mắt những nạn nhân của nó, những người dân này bất kỳ việc gì rồi cũng xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, vị thế cho thành viên mình, chứ không nghĩ đến quyền lợi của giai cấp, của nhân dân.

Chủ nghĩa thành viên là một kẻ địch hung tàn của chủ nghĩa xã hội. Người cách mạng phải tiêu diệt nó(10).

Trong nội dung bài viết Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa thành viên, nhân kỷ niệm 39 năm Ngày xây dựng Đảng (3-2-1969), dù chỉ gần đầy 700 từ, nhưng hàm chứa những nội dung rất là thâm thúy, Hồ Chí Minh chỉ ra những biểu lộ của một số trong những cán bộ, đảng viên về đạo đức, phẩm chất còn thấp kém. Đó là mang nặng chủ nghĩa thành viên, việc gì rồi cũng nghĩ đến quyền lợi riêng của tớ trước hết. Họ không lo sợ ngại mình vì mọi người mà chỉ muốn mọi người vì mình. Tác hại của những sai lầm không mong muốn, khuyết điểm, thói hư, tật xấu này sẽ làm giảm sút uy tín, làm mất đi đi sự tin tưởng, tin yêu, cảm phục của quần chúng nhân dân riêng với cán bộ, đảng viên. Những sai lầm không mong muốn, khuyết điểm đó là những kẻ địch ẩn nấp trong mọi con người – giặc nội xâm, phá hoại sự nghiệp cách mạng, nếu không được sửa chữa thay thế kịp thời, sẽ dần dần dẫn đến tình trạng bất mãn, oán trách, xa rời Đảng, thậm chí còn phá hoại chủ trương và kỷ luật của Đảng(11), phản bội Đảng, phản bội cách mạng. Đó đó đó là biểu lộ tự diễn biến, tự chuyển hóa.

2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về giải pháp phòng chống những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

Trong suốt quy trình lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh luôn xuất phát từ thực tiễn giang sơn để tóm gọn, phát hiện yếu tố và tìm phương pháp, rồi hành vi để cải biến hiện thực, thúc đẩy sự nghiệp cách mạng ngày càng tăng trưởng. Do đó, khi phân tích, chỉ ra những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, Người không tạm ngưng ở việc mô tả và lý giải hiện tượng kỳ lạ, mà quan trọng hơn là đưa ra những giải pháp, phương pháp để khắc phục những sai lầm không mong muốn, khuyết điểm đó. Những giải pháp, phương pháp này được Hồ Chí Minh đề cập trong nhiều trường hợp, tình hình rõ ràng, nhưng bao quát lại thì được thể hiện rõ ràng trên hai phương diện: vai trò của tổ chức triển khai Đảng và vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên.

Về phương diện tổ chức triển khai Đảng, Hồ Chí Minh yêu cầu trước hết phải ra sức tăng cường giáo dục trong toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chủ trương của Đảng, về trách nhiệm và đạo đức của người đảng viên. Việc giáo dục lý tưởng này phải xuất phát từ những đối tượng người dùng rõ ràng, nhất là trình độ nhận thức, chức trách đảm nhiệm, độ tuổi, ngành nghề, vùng miền, mà có những nội dung, giải pháp rõ ràng thích hợp. Trong giáo dục lý tưởng cách mạng phải gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn, lý thuyết và thực hành thực tiễn. Đặc biệt, Hồ Chí Minh luôn rất là coi trọng giải pháp giáo dục nêu gương, theo tinh thần: Một tấm gương sống còn tồn tại giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền(12).

Đồng thời, Hồ Chí Minh yêu cầu tổ chức triển khai Đảng những cấp phải tổ chức triển khai thực thi nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình trong Đảng. Người coi tự phê bình và phê bình là thang thuốc hay nhất, cách sửa chữa thay thế tốt nhất và quý nhất những sai lầm không mong muốn, khuyết điểm, là phương pháp thần diệu, là vũ khí sắc bén nhất của người cách mạng trong cuộc đấu tranh với những thói hư, tật xấu, với kẻ địch trong con người mình. Tự phê bình và phê bình được Hồ Chí Minh xác lập là một nguyên tắc tổ chức triển khai sinh hoạt Đảng và là một tiêu chuẩn bản chất của một đảng chân chính cách mạng. Người cũng chỉ ra rằng, việc thực thi tự phê bình và phê bình phải làm thường xuyên hằng ngày, in như việc rửa mặt của mọi người; phải được thực thi thật thà, nghiêm chỉnh và dân chủ; phải có lý, có tình, nhờ vào tình đồng chí thương yêu lẫn nhau; phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Kết quả của tự phê bình và phê bình phải là cty, tổ chức triển khai đoàn kết hơn, việc làm hiệu suất cao hơn.

Để phát huy vai trò của tổ chức triển khai Đảng trong việc phòng chống những thói hư, tật xấu, những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, Hồ Chí Minh còn yêu cầu chính sách sinh hoạt của chi bộ phải trang trọng; kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh; công tác thao tác kiểm tra của Đảng phải ngặt nghèo. Người nhấn mạnh yếu tố kỷ luật Đảng là kỷ luật sắt và thẳng thắn nêu rõ: Không có kỷ luật sắt không còn Đảng. Đã vào Đảng thì phải theo tư tưởng của Đảng. Đảng đã thông tư nghị quyết là phải làm. Không làm thì đuổi ra ngoài Đảng(13).

Hồ Chí Minh cũng nhiều lần nhắc nhở phải rất là chú trọng công tác thao tác kiểm tra, coi đấy là một trong những nội dung của phương thức lãnh đạo của Đảng. Người nhận định rằng lãnh đạo mà không kiểm tra, thì cũng như thể không lãnh đạo. Có kiểm tra mới biết được chất lượng của đường lối, chủ trương, chủ trương để sở hữu sự tương hỗ update, sửa đổi kịp thời, phù phù thích hợp với thực tiễn; có kiểm tra mới biết chất lượng cán bộ để đôn đốc, góp ý và thiết yếu thì thay thế cán bộ mới để phục vụ yêu cầu, trách nhiệm.

Về phương diện thành viên mỗi cán bộ, đảng viên, để phòng chống những những sai lầm không mong muốn, khuyết điểm, biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, Hồ Chí Minh trước hết yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải để quyền lợi của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải nhất quyết quét sạch chủ nghĩa thành viên, nâng cao đạo đức cách mạng, tu dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức triển khai và tính kỷ luật. Người chỉ ra rằng phương pháp tốt nhất để từng người tự mình rèn luyện, trưởng thành là phải tích cực tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt thực tiễn, trường học lớn số 1 của mỗi cán bộ, đảng viên là thực tiễn. Mỗi người phải tự ý thức, tự giáo dục mình trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường hằng ngày theo tinh thần ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.

Đồng thời, Hồ Chí Minh cũng nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên, muốn phòng chống những tật bệnh, những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thì phải đi sâu, đi sát thực tiễn, thân thiện quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Bởi lẽ, trong khung trời không gì quý bằng nhân dân, trong toàn thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân; dựa chắc vào dân, có dân là có toàn bộ; phải tôn trọng nhân dân, yêu quý nhân dân, phấn đấu vì quyền lợi của nhân dân, thì mới được nhân dân yêu mến, tin tưởng.

Hồ Chí Minh cũng chỉ ra rằng để sửa chữa thay thế, khắc phục những hạn chế, sai lầm không mong muốn, mỗi cán bộ, đảng viên còn phải không ngừng nghỉ nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi trách nhiệm. Cách mạng không ngừng nghỉ tăng trưởng lên, do đó trách nhiệm cách mạng cũng yên cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng nghỉ nâng cao trình độ mọi mặt. Không chỉ là học tập trình độ, mà còn học tập lý luận chính trị, tu dưỡng toàn thế giới quan và nhân sinh quan đúng đắn để giữ vững lập trường, lý tưởng cách mạng dù trong những lúc cách mạng tăng trưởng thuận tiện, hay khi cách mạng gặp trở ngại vất vả.

Sự nghiệp cách mạng là của toàn dân tộc bản địa, trong số đó, những cán bộ, đảng viên phải xứng danh là những người dân gương mẫu, đi tiên phong, dẫn dắt trào lưu cách mạng. Nhưng thực tiễn cách mạng đã và đang cho toàn bộ chúng ta biết vẫn còn đấy những con sâu làm rầu nồi canh, vẫn còn đấy những người dân rơi vào suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nhận thức được và có giải pháp, phương pháp đúng đắn khắc phục sẽ hỗ trợ từng người tiến bộ, để xứng danh với thương hiệu đảng viên; ngược lại, không sở hữu và nhận thức được và không còn giải pháp, phương pháp sửa chữa thay thế thì sẽ đánh mất thương hiệu đảng viên, thậm chí còn bị truy tố trước pháp lý. Những hướng dẫn của Hồ Chí Minh là tiềm năng giúp toàn bộ chúng ta làm rõ thêm những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đk lúc bấy giờ và xây dựng những giải pháp, phương pháp hữu hiệu để ngăn cản, tiến tới khắc phục những biểu lộ đó. Đó cũng là một cách thiết thực để học tập và thực thi Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, những nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

———————————

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.2, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2011, tr.280.

(2), (3) Sđd, t.4, tr.20, 65- 66.

(4) Sđd, t.5, tr.295.

(5), (6), (7), (8), (9), (10) Sđd, t.11, tr.605, 607, 608, 609, 611, 611.

(11) Xem: Sđd, t.11, tr.607.

(12) Sđd, t.1, tr.284.

(13) Sđd, t.6, tr.367.

PGS.TS Lý Việt Quang – Viện Hồ Chí Minh và những lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị vương quốc Hồ Chí Minh

Theo: lyluanchinhtri

Về trang trướcGửi email In trang

://.youtube/watch?v=vMI2PbUqAE0

Reply
9
0
Chia sẻ

4350

Review Học để trang sức đẹp chứ không phải để vận dụng vào việc làm cách mạng ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Học để trang sức đẹp chứ không phải để vận dụng vào việc làm cách mạng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Học để trang sức đẹp chứ không phải để vận dụng vào việc làm cách mạng miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Học để trang sức đẹp chứ không phải để vận dụng vào việc làm cách mạng Free.

Thảo Luận vướng mắc về Học để trang sức đẹp chứ không phải để vận dụng vào việc làm cách mạng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Học để trang sức đẹp chứ không phải để vận dụng vào việc làm cách mạng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Học #để #trang #sức #chứ #không #phải #để #vận #dụng #vào #công #việc #cách #mạng