Thủ Thuật Hướng dẫn Hoạt động quần trọng nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hoạt động quần trọng nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-01 05:12:22 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

1. Bối cảnh xây dựng

a. Bối cảnh

Nội dung chính

  1. Bối cảnh thành lậpMục lụcRa đờiSửa đổiTôn chỉSửa đổiHoạt động chínhSửa đổiMột trong những vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên làHội Việt Nam cách mạng thanh niênVideo liên quan

– Tháng 12 – 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) đã lựa chọn một số trong những thanh niên ưu tú trong tổ chức triển khai Tâm Tâm xã, giác ngộ họ và lập ra nhóm Cộng sản đoàn vào tháng 2 – 1925, gồm Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lưu Quốc Long, Trương Văn Lĩnh, Lê Quảng Đạt, Lâm Đức Thụ, trong số đó có 5 người là đảng viên dự bị của Đảng Cộng sản.

– Tháng 6 – 1925, trên cơ sở nhóm Cộng sản đoàn, Nguyễn Ái Quốc đã xây dựng một tổ chức triển khai cách mạng có tinh chất quần chúng rộng tự do mang tên là Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên.

b. Ngày xây dựng

– Tháng 7 – 1925, cùng một số trong những nhà cách mạng Trung Quốc, Triều Tiên, Inđônêxia…, Người sáng lập tổ chức triển khai Hội Liên hiệp những dân tộc bản địa bị áp bức ở Á Đông, có quan hệ mật thiết với Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên.

– Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên đã công bố chương trình và điều lệ gồm có đường lối chính trị và nguyên tắc tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội.

Mục lục

  1 Ra đời
  2 Tôn chỉ
  3 Hoạt động chính
  4 Lịch sử
  5 Xem thêm
  6 Chú thích
  7 Tham khảo

Ra đờiSửa đổi

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được Nguyễn Ái Quốc xây dựng vào tháng 6 năm 1925 từ 9 thành viên của Tâm Tâm xã đã được ông giác ngộ. Nguyễn Ái Quốc là người lãnh đạo Hội. Trong số những thành viên lớp đầu có Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Vương Thúc Oánh, Trương Vân Lĩnh, Lưu Quốc Long, Lâm Đức Thụ. Trụ sở của Hội đặt tại Quảng Châu Trung Quốc.[2]

Theo Chánh mật thám Pháp là Louis Marty, Nguyễn Ái Quốc ngay sau khi tới Quảng Châu Trung Quốc đã nghiên cứu và phân tích tính cách của từng thành viên của toàn bộ những người dân Việt Nam ở Quảng Châu Trung Quốc từng theo Phan Bội Châu (Tâm Tâm xã,…) và lựa chọn ra những người dân nói trên để xây dựng Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên [3].

Tôn chỉSửa đổi

Điều lệ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nêu: “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phấn đấu để thu phục lấy đại bộ phận thợ thuyền, dân cày và binh lính, dẫn đạo cho quần chúng bị lao khổ ấy liên hiệp với vô sản giai cấp toàn thế giới để một mặt đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, chính sách phong kiến; một mặt tham gia vào cuộc toàn thế giới cách mạng sản trừ tư bản chủ nghĩa cả toàn thế giới đặng thực thi chủ nghĩa cộng sản”.[4]

Trong cuốn Đường kách mệnh, Nguyễn Ái Quốc viết rằng: “Nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lênin”.[5]

Hoạt động chínhSửa đổi

Tuần báo Thanh niên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với hiệu suất cao tuyên truyền và vận động.
Bìa tập Đường Kách mệnh, là tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại những lớp tu dưỡng chính trị do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ chức triển khai.

Sau khi xây dựng, Hội đã phái người về nước để tuyển người sang Trung Quốc dự những lớp huấn luyện ở Quảng Châu Trung Quốc hay để gửi sang Liên Xô học tại Trường Đại học Phương Đông. Đồng thời, Hội tiến hành lập những chi bộ những cấp ở trong nước. Từ thời điểm đầu xuân mới 1925 đến tháng 9 năm 1927, Hội đã tổ chức triển khai được 10 khóa đào tạo và giảng dạy và huấn luyện cho những học viên được tuyển mộ. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc cho những học viên tiếp theo này được tập hợp lại thành tập sách Đường kách mệnh.

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc, Hội xuất bản tuần báo tiếng Việt Thanh niên từ thời điểm tháng 6 năm 1925 phát hành trong số những người dân Việt Nam sống ở miền Nam Trung Quốc cũng như đưa về nước và đưa sang Xiêm. Báo này vừa tuyên truyền đường lối cách mạng của Hội vừa phê phán những tồn tại ở những tổ chức triển khai cách mạng khác ví như Việt Nam Quang Phục Hội và Việt Nam Quốc dân Đảng.[6]

Hội cũng tuyển người đi học quân sự chiến lược để sau này xây dựng một lực lượng vũ trang cách mạng ở Việt Nam. Lê Hồng Phong được gửi tới Leningrad học về không quân. Một số khác được gửi tới Trường Quân sự Hoàng Phố. Tháng 2 năm 1927, Hội lại ra tờ Lính Cách mệnh để tuyên truyền giác ngộ binh lính Việt Nam.

Năm 1927, những kì bộ lần lượt Ra đời, tiếp theo đó là tỉnh bộ, thành bộ và ở đầu cuối là huyện bộ. Năm 1929, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Hội gồm 5 cấp được thiết lập và tăng trưởng khắp giang sơn. Số lượng hội viên lên tới 1.700 người và có cơ sở trong Việt kiều ở Xiêm (Thái Lan). Hội đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin trong nhân dân và trở thành hạt nhân lãnh đạo trào lưu đấu tranh của nhân dân chống Pháp.

Năm 1928, Hội chủ trương “vô sản hóa”, tuyên truyền vận động cách mạng, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân. Phong trào công nhân càng tăng trưởng mạnh, trở thành nòng cốt của trào lưu dân tộc bản địa trong toàn nước, nổ ra tại những TT kinh tế tài chính, chính trị.

Năm 1927, Tưởng Giới Thạch tổ chức triển khai bắt bớ những người dân Cộng sản Trung Quốc. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cũng trở nên đàn áp. Nguyễn Ái Quốc phải lánh sang Liên Xô. Nhiều đảng viên ưu tú của Hội như Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Duy Điếm, Trần Văn Cung, Trương Vân Lĩnh, Lê Thiết Hùng, v.v… bị bắt. Tổng bộ Hội phải di tản sang Ung Châu, (Quảng Tây) rồi lại sang Hồng Kông.

Ở trong nước, những chi bộ Hội tăng trưởng mạnh. Theo tổng kết của mật thám Pháp, ở trong nước Hội có tầm khoảng chừng 1000 đảng viên và tình cảm, có kỳ hội ở cả ba miền.[7] Tuy nhiên những chi bộ này cũng trở nên cơ quan ban ngành thường trực thực dân lùng bắt ráo riết. Ở Nam Kỳ, tháng 12 năm 1928, Ngô Thiêm bị bắt và bị tử hình.[cần dẫn nguồn] Tôn Đức Thắng bị phán quyết chung thân. Phạm Văn Đồng bị đày đi Côn Đảo. Ở Bắc Kỳ, Nguyễn Văn Lân bị bắt và bị tử hình.[8]

Một trong những vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là

Câu 69291 Thông hiểu

Một trong những vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại những hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội VNCMTN, suy luận

Sự Ra đời và hoạt động và sinh hoạt giải trí của ba tổ chức triển khai cách mạng — Xem rõ ràng…

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Sự xây dựng Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên gắn sát với những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt và công lao vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Tháng 11 -1924, Nguyễn Ái Quốc đã từ Liên Xô trở về Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) để xúc tiến việc làm sẵn sàng sẵn sàng cho việc Ra đời của chính đảng mácxít ở Việt Nam.

Tháng 2-1925 sau khi gặp nhóm thanh niên yêu nước trong tổ chức triển khai Tâm tâm xã, Người đã chọn một số trong những thanh niên tích cực, xây dựng ra nhóm Cộng sản đoàn. Trong số những thành viên lớp đầu có Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Vương Thúc Oánh, Trương Vân Lĩnh, Lưu Quốc Long, Lâm Đức Thụ. Trụ sở của Hội đặt tại Quảng Châu Trung Quốc.

Dựa trên nhóm Cộng sản đoàn, tháng 6-1925 Nguyễn Ái Quốc xây dựng một tổ chức triển khai cách mạng có tính chất quần chúng rộng tự do hơn, lấy tên là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, cơ quan tuyên truyền của Hội là tờ báo Thanh niên. Báo ra số đầu ngày 21-6-1925.

Tháng 7 – 1925, cùng một số trong những nhà cách mạng Trung Quốc, Triều Tiên, Inđônêxia…, Người sáng lập tổ chức triển khai Hội Liên hiệp những dân tộc bản địa bị áp bức ở Á Đông, có quan hệ mật thiết với Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. – Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên đã công bố chương trình và điều lệ gồm có đường lối chính trị và nguyên tắc tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội.

://.youtube/watch?v=h3C96wk7hBQ

Reply
8
0
Chia sẻ

4488

Video Hoạt động quần trọng nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hoạt động quần trọng nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Hoạt động quần trọng nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Hoạt động quần trọng nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hoạt động quần trọng nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hoạt động quần trọng nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hoạt #động #quần #trọng #nhất #của #Hội #Việt #Nam #Cách #mạng #Thanh #niên #là