Thủ Thuật về Hoán vị gen có hiệu suất cao riêng với kiểu gen có những gen link ở trạng thái Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hoán vị gen có hiệu suất cao riêng với kiểu gen có những gen link ở trạng thái được Update vào lúc : 2022-09-28 08:36:02 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

 I. Liên kết gen

1. Thí nghiệm của Moocgan

a. Đối
tượng: Đối
tượng thí nghiệm là ruồi giấm [dễ nuôi, đẻ nhiều, vòng đời ngắn,…].

b. Thí
nghiệm:

PTC:         [thân xám, cánh dài]                   x                       [thân đen, cánh cụt]

GP:         BV                                                                              
bv

F1:                                   [100% thân xám, cánh dài]

Lai phân tích con ♂ F1:

♂  [thân xám, cánh dài]               x                      ♀
 [thân đen, cánh cụt]

GF1:           BV, bv                                                                          bv

Fb:          Tỉ lệ kiểu
gen: 1 : 1 

Tỉ lệ kiểu hình:
1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt

Kết quả thí
nghiệm đã cho toàn bộ chúng ta biết:

Thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt luôn di
truyền cùng nhau → sắc tố thân và chiều dài cánh di truyền link với nhau.

2. Giải thích

         Các gen nằm trên 1 NST
phân li và tổ phù thích hợp với nhau trong quy trình giảm phân và thụ tinh đưa tới sự di
truyền đồng thời của nhóm tính trạng do chúng quy định.

3. Kết luận

– Các gen trên cùng nằm một NST luôn di truyền
cùng nhau được gọi là một trong nhóm gen link.

– Số nhóm gen link bằng số NST đơn bội [n].

– Số nhóm tính trạng link bằng số nhóm gen
link.

II. Hoán vị gen

1. Thí nghiệm

Lai phân
tích con ♀ F1:

        ♀  [thân xám, cánh dài]                        x                 ♂  [thân đen, cánh cụt]

GF1:        BV = bv = 41,5%                                                                    bv

               Bv = bV = 8,5%

Fb:
       41,5% [thân xám, cánh dài]          

            41,5%  [thân đen, cánh cụt]

            8,5%  [thân xám, cánh cụt]

            8,5%  [thân đen, cánh dài]

Kết quả thí nghiệm đã cho toàn bộ chúng ta biết: Trong quy trình phát sinh giao tử cái đã xẩy ra hoán
vị Một trong những alen V và v, dẫn đến việc xuất hiện thêm 2 loại giao tử Bv và bV.
Do đó có sự tổng hợp lại những tính trạng của bố mẹ là thân đen, cánh dài và thân
xám, cánh cụt [biến dị tổ hợp].

2.
Nội dung của quy luật hoán vị gen

Trong
quy trình giảm phân, những NST tương đương hoàn toàn có thể trao đổi những đoạn tương đương cho
nhau dẫn đến hoán vị gen, làm xuất hiện tổng hợp gen mới.

3. Cơ sở tế bào học


Sự hoán vị gen trình làng do sự trao đổi chéo ở từng đoạn tương ứng giữa 2 nhiễm
sắc tử [crômatit] không chị em trong cặp NST kép tương đương ở kì đầu I của giảm
phân.


Tần số hoán vị gen bằng tỉ lệ % nhiều chủng loại giao tử mang gen hoán vị.            

– Để xác lập tần số
hoán vị gen, người ta thường dùng phép lai phân tích.


Tần số hoán vị gen thể hiện khoảng chừng cách tương đối giữa 2 gen trên cùng NST, tần
số càng lớn thì khoảng chừng cách giữa 2 gen càng xa, lực link càng yếu, nếu tần
số càng nhỏ thì ngược lại.


Dựa vào tần số hoán vị gen người ta xác lập được map di truyền. Tần số hoán
vị gen không vượt quá 50% vì một phần là những gen trên NST có Xu thế link
là hầu hết.


Tùy loài, tùy tính trạng mà sự hoán vị gen hoàn toàn có thể xẩy ra ở cả hai khung hình bố mẹ
hay chỉ ở một khung hình bố hoặc mẹ.

III. Ý nghĩa của
hiện tượng kỳ lạ link gen và hoán vị gen

1. Liên kết gen  


Hạn chế biến dị tổng hợp.


Đảm bảo sự di truyền bền vững từng nhóm tính trạng quy định bởi những gen trên
cùng một NST.


Trong chọn giống, nhờ link gen mà những nhà chọn giống hoàn toàn có thể chọn được
những nhóm tính trạng tốt luôn luôn đi kèm theo với nhau.

2.
Hoán vị gen


Làm tăng biến dị tổng hợp.


Tạo Đk cho những gen quý tổng hợp lại với nhau trong một nhóm gen link.

=>
Cung cấp nguồn nguyên vật tư cho tinh lọc tự tạo và tinh lọc tự nhiên, có ý
nghĩa trong chọn giống và tiến hóa. Đồng thời là cơ sở để lập map di truyền.

IV. Bản đồ di
truyền


Bản đồ di truyền [bản đồ gen] là sơ
đồ phân loại những gen trên những NST của một loài.


Đơn vị khoảng chừng cách trên map là centiMorgan [cM] ứng với tần số hoán vị gen
là một trong%. Vị trí tương đối của những gen trên một NST thường được xem từ trên đầu mút
của NST.


Để lập map di truyền phải tiến hành theo quy trình với thứ tự là xác lập
nhóm link rồi đến xác lập vị trí của những gen trên NST.

* Ý nghĩa:
Giúp Dự kiến được tần số những tổng hợp gen mới trong những phép lai. Trong công tác thao tác
chọn giống, nhờ map gen sẽ giảm sút thời hạn chọn đôi giao phối vì không
phải chọn đôi giao phối một cách mò mẫm, do đó nhà tạo giống tinh giảm được thời
gian tạo giống.

VIDEO BÀI GIẢNG

 TRẢ
LỜI CÂU HỎI SAU SGK

Bài 1, 2 trang 49 SGK Sinh 12

Bài 1. Làm thế nào hoàn toàn có thể phát hiện được 2 gen nào đó link hay phân li độc lập?

Trả lời:

Sừ dụng phép lai phân tích ta hoàn toàn có thể xác lập 2 gen nào đó là phân li độc lập nhau hay link với nhau.

Nếu kết quả lai phân tích cho tỉ lệ phân li kiểu hình 1: 1: 1: 1 thì hai gen quy định 2 tính trạng nằm trên 2 NST rất khác nhau còn nếu tỉ lệ phân li kiểu hình là một trong: 1 thì 2 gen link hoàn toàn với nhau.

Nếu kết quả lai phân tích cho ra 4 kiểu hình với tỉ lệ không bằng nhau trong số đó

loại kiểu hình chiếm hầu hết [trên 50%] thì 2 gen cùng nằm trên 1 NST và đã có hoán vị gen xẩy ra.

Bài 2. Có thể dùng những phép lai nào để xác lập khoảng chừng cách giữa 2 gen trên NST? Phép lai nào hay được sử dụng hơn? Vì sao?

Trả lời:

Phép lai phân tích. Để xác lập tần sổ hoán vị gen, người ta lại hay dùng phép lai phân tích mà không dùng phép lai F, X F. Vì trao đổi chéo hoàn toàn có thể chỉ xẩy ra ở một giới và như vậy dùng phép lai F X F hoàn toàn có thể sẽ không còn phát hiện ra. Ngoài ra, nếu trao đổi chéo xẩy ra ở cả hai giới và với tần số thấp thì toàn bộ chúng ta nên phải có một số trong những lượng thành viên F-> phải rất rộng thì mới hoàn toàn có thể phát hiện ra được những tổng hợp gen mới xuất hiện do hoán vị gen. Trong khi đó, nếu dùng phép lai phân tích thì ta hoàn toàn có thể thuận tiện và đơn thuần và giản dị phát hiện ra những tổng hợp gen mới.

Bài 3, 4 trang 49 SGK Sinh 12

Bài 3. Ruồi giấm có 4 cặp NST. Vậy ta hoàn toàn có thể phát hiện được tối đa là bao nhiêu nhóm gen link?

Trả lời:

Các gen quy định tính trạng này nằm trên cùng một nhiễm sắc thể được di truyền cùng nhau và tạo thành nhóm gen link.

Ruồi giấm có 4 cặp NST. Vậy ta hoàn toàn có thể phát hiện được tối đa là 4 nhóm gen link.

Bài 4*. Làm thế nào hoàn toàn có thể chứng tỏ được 2 gen có tầm khoảng chừng cách bằng 50 cM lại cùng nằm trên một NST?

Trả lời:

Chỉ hoàn toàn có thể biết được hai gen nào đó có tần số hoán vị gen bằng 50% thực sự nằm trên cùng một nhiễm sắc thể khi xét thêm một gen thứ 3 nằm trong tâm hai gen mà ta quan tâm.

Khi hai gen nằm khá gần nhau trên một nhiễm sắc thể thì chỉ có một số trong những ít tế bào bước vào giảm phân có xẩy ra trao đổi chéo dẫn đến hoán vị gen. Vì vậy, tỉ lệ % 18 giao tử có hoán vị gen trên tổng số giao tử luôn nhỏ hơn 50%. Thực tế đã cho toàn bộ chúng ta biết những gen nằm càng xa nhau trên nhiễm sắc thể thì xác suất để xẩy ra trao đổi chéo giữa chúng càng lớn và ngược lại. Đối với những nhiễm sắc thể lớn, những gen nằm ở vị trí hai đầu của nhiễm sắc thể thì hoán vị gen xẩy ra ở hầu hết những tế bào khi bước vào giảm phân và khi đó tần số hoán vị gen hoàn toàn có thể bằng 50%.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Hoán vị gen có hiệu suất cao riêng với kiểu gen có những gen link ở trạng thái

Reply
8
0
Chia sẻ

4431

Video Hoán vị gen có hiệu suất cao riêng với kiểu gen có những gen link ở trạng thái ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hoán vị gen có hiệu suất cao riêng với kiểu gen có những gen link ở trạng thái tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Hoán vị gen có hiệu suất cao riêng với kiểu gen có những gen link ở trạng thái miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Hoán vị gen có hiệu suất cao riêng với kiểu gen có những gen link ở trạng thái Free.

Giải đáp vướng mắc về Hoán vị gen có hiệu suất cao riêng với kiểu gen có những gen link ở trạng thái

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hoán vị gen có hiệu suất cao riêng với kiểu gen có những gen link ở trạng thái vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hoán #vị #gen #có #hiệu #quả #đối #với #kiểu #gen #có #những #gen #liên #kết #ở #trạng #thái