Kinh Nghiệm về Hòa tan hoàn toàn 28 gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Hòa tan hoàn toàn 28 gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-11 14:18:25 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hòa tan hoàn toàn 28 gam Fe vào dung dịch AgNO

Câu hỏi: Hòa tan hoàn toàn 28 gam Fe vào dung dịch AgNO3 dư, thì khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là:

A 162 gam

B 154 gam

C 216 gam

D 108 gam

Đáp án

A

– Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Giải rõ ràng:

nFe = 0,5mol

Do AgNO3 dư => Fe tạo thành muối Fe(III)

Fe → Fe3+ + 3e

0,5 1,5

Ag+ + 1e → Ag

1,5 1,5

=> mAg = 1,5 . 108 = 162g

Đáp án A

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa học trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh – Phú Yên – năm 2022

Lớp 12 Hoá học Lớp 12 – Hoá học

Hoà tan hoàn toàn 2,8 gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là 

A. 21,6 gam.    

B. 16,2 gam. 

C. 15,4 gam.    

D. 10,8 gam. 

Câu hỏi hot cùng chủ đề

  Nhóm chất đều tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 là 

  A. C3H5(OH)3, glucozơ, CH3CHO, C2H2 

  B. C2H2, C2H4, C2H6, HCHO 

  C. Glucozơ, C2H2, CH3CHO, HCOOH 

  D. C2H2, C2H5OH, glucozơ, HCOOH 

  Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu và FeS vào dung dịch chứa 0,32 mol H2SO4 (đặc), đun nóng, thu được dung dịch Y (chất tan chỉ gồm những muối trung hòa) và 0,24 mol SO2 (là chất khí duy nhất). Cho 0,25 mol NaOH phản ứng hết với dung dịch Y, thu được 7,63 gam kết tủa. Giá trị của m là 

  A. 5,61.    

  B. 4,66. 

  C. 5,44.    

  D. 5,34. 

đã hỏi trong Lớp 12 Hóa học

· 14:38 05/05/2022

Hoà tan hoàn toàn 28 gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là 

A. 108 gam.                      

B. 162 gam.                      

C. 216 gam.                                      

D. 154 gam.

Câu hỏi hot cùng chủ đề

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

://.youtube/watch?v=nAYcBPvI33A

BÀI TOÁN PHẢN ỨNG CỘNG CỦA ANKEN – 2k5 – Livestream HÓA cô THU

Hóa học

://.youtube/watch?v=TBL5ikX5tLk

“ÔN THI GIỮA KÌ TRỌNG TÂM (Buổi 2 – Unit 8- Language)” – 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

Tiếng Anh (mới)

://.youtube/watch?v=TJAl-WUIO2o

CHỮA ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI – 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

Vật lý

://.youtube/watch?v=jOtI1WJhT88

“ÔN THI GIỮA KÌ TRỌNG TÂM (Buổi 1 – Unit 6 – Language)” – 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

Tiếng Anh (mới)

://.youtube/watch?v=WzJjYsRj5Fg

BÀI TẬP ANKEN – ANKIN TRỌNG TÂM – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

://.youtube/watch?v=n2R-VUpBQP4

BÀI TẬP HÀM SỐ LIÊN TỤC DỄ HIỂU NHẤT – 2k5 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

://.youtube/watch?v=T6rQs7tpABc

ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ 2 HAY NHẤT – 2k5 Livestream VẬT LÝ thầy TÂN KỲ

Vật lý

Xem thêm …

Giải rõ ràng:

(n_Frme = frac2856 = 0,5(mol))

(Fe + 2 AgNO_3 to Fe(NO_3)_2 +2 Ag)             (1)

0,5  →                      0,5                       1

( Fe(NO_3)_2 + AgNO_3 to Fe(NO_3)_3 + Ag) (2)

0,5 →                                                                        0,5

→ ∑nAg = 1 + 0,5 = 1,5 mol

→ mAg = 1,5.108 = 162 gam

Đáp án B

://.youtube/watch?v=DwBcosGAAME

4421

Review Hòa tan hoàn toàn 28 gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hòa tan hoàn toàn 28 gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Hòa tan hoàn toàn 28 gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Hòa tan hoàn toàn 28 gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hòa tan hoàn toàn 28 gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hòa tan hoàn toàn 28 gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hòa #tan #hoàn #toàn #gam #bột #vào #dung #dịch #AgNO3 #dư #thì #khối #lượng #chất #rắn #thu #được #là