Thủ Thuật Hướng dẫn Hình tròn tâm i(-1 2) bán kính r=5 -Thủ Thuật Mới Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hình tròn tâm i(-1 2) bán kính r=5 -Thủ Thuật Mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-22 12:40:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Hình tròn tâm i(-1 2) bán kính r=5 Chi Tiết
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hình tròn tâm i(-1 2) bán kính r=5 được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-22 12:35:05 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu hỏi:

Nội dung chính

    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀCÂU HỎI KHÁC

Hình tròn tâm I(- 1;2), bán kính r = 5 là tập hợp điểm màn màn biểu diễn hình học của những số phức z thỏa mãn nhu cầu nhu yếu

A.

(left{ beginarrayl z = left( x + 1 right) – left( y – 2 right)i left| z right| ge sqrt 5 

endarray right.)

B.

(left{ beginarrayl z = left( x + 1 right) + left( y – 2 right)i left| z right| = 5

endarray right.)

C.

(left{ beginarrayl z = left( x – 1 right) + left( y + 2 right)i left| z right| le sqrt 5 

endarray right.)

D.

(left{ beginarrayl z = left( x + 1 right) – left( y – 2 right)i left| z right| le 5

endarray right.)

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Hình tròn tâm I(- 1;2), bán kính r = 5 là tập hợp điểm màn màn biểu diễn hình học của những số phức z thỏa mãn nhu cầu nhu yếu

Đường tròn tâm $Ileft( a;b right)$ và bán kính $R$ có dạng:

Phương trình nào sau này là phương trình đường tròn?

Phương trình đường tròn tâm I(-1;2), bán kính R = 5 là:

A. (x – 1
)
2
+ (y + 2
)
2
= 5

B. (x + 1
)
2
+ (y – 2
)
2
= 5

C. (x + 1
)
2
+ (y – 2
)
2
= 25

D. (x – 1
)
2
+ (y + 2
)
2
= 25

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 30

Đáp án: C

Phương trình đường tròn tâm I(-1;2), bán kính R = 5 là: (x + 1)2 + (y – 2)2 = 25

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phương trình đường tròn tâm I(-1;2), bán kính R = 5 là:

A. (x – 1)2+ (y + 2)2= 5

B. (x + 1)2+ (y – 2)2= 5

C. (x + 1)2+ (y – 2)2= 25

D. (x – 1)2+ (y + 2)2= 25

Mã vướng mắc: 75773

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, nhấn vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

    Số phức (z = 5 + 6i) có phần thực bằng Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? Số 0 không phải là số ảo. Có bao nhiêu số phức z thoả mãn (left| z right|left( z – 4 – i right) + 2i = left( 5 – i right)z). Xét số phức z thỏa mãn nhu cầu nhu yếu (left| z – 2 – 4i right| = left| z – 2i right|. Tìm phần ảo của số phức (z = 3left( 2 + 3i right) – 4left( 2i – 1 right).) Số phức (z = left( 1 + 2i right)left( 2 – 3i right)) bằng Hình tròn tâm I(- 1;2), bán kính r = 5 là tập hợp điểm màn màn biểu diễn hình học của những số phức z thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Cho số phức (z = 3 + 2i). Tìm số phức (w = iz – overline z ) Cho số thực (a, b, c) sao cho phương trình (z^3 + az^2 + bz + c = 0) nhận (z = 1 + i) và z = 2 làm nghiệm của phư� Tìm nghịch quần hòn đảo (frac1z) của số phức (z = 5 + isqrt 3 ). Xét những điểm số phức z thỏa mãn nhu cầu nhu yếu (left( overline z  + i right)left( z + 2 right)) là số thuần ảo. Cho hai số phức (z_1, z_2) thỏa (left| z_1 right| = left| z_2 right| = 1, left| z_1 + z_2 right| = sqrt 3 ). Tìm hai số thực x và y thỏa mãn nhu cầu nhu yếu (left( 2x – 3yi right) + left( 1 – 3i right) = x + 6i), với i là cty ảo. Cho hai số phức (z =  – 2 + 3i. Điểm A trong hình vẽ bên màn màn biểu diễn cho số phức z. Tìm phần thực và phần ảo của số phức (overline z ). Kí hiệu (z_0) là nghiệm phức có phần thực và phần ảo đều âm của phương trình (z^2 + 2z + 5 = 0). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi M là yếu tố màn màn biểu diễn cho số phức (z=3-4i); M là yếu tố màn màn biểu diễn cho số ph� Giải phương trình trong tập số phức (z^2–left( 5 + 2i right)z + 10i = 0) Kí hiệu (z_1, z_2) là hai nghiệm phức của phương trình (z^2 – 3rmz + 5 = 0).Giá trị của (left| z_1 right| + left| z_2 right|) bằng Gọi (z_1, z_2) là những nghiệm của phương trình (z^2 + 4z + 5 = 0).Đặt (w = left( 1 + z_1 right)^100 + left( 1 + z_2 right)^100). Khi đó Cho số phức (z = 1 + sqrt 3 i). Khi đó Cho số phức z thỏa mãn nhu cầu nhu yếu (left( 2 – i right)z + frac1 + 5i1 + i = 7 + 10i). Cho hai số thực b và c (c > 0).Kí hiệu A, B là hai điểm màn màn biểu diễn hai nghiệm phức của phương trình (z^2 + 2bz + c = 0) trong mặt phẳng phức. Tìm Đk của b và c để tam giác OAB là tam giác vuông (O là gốc tọa độ). Cho số phức z thỏa (left| z – 1 + i right| = 2). Chọn phát biểu đúng Cho hai số phức (z_1 = 1 + 3irm ;z_2 = 2 – i.) Tìm số phức (w = 2z_1 – 3z_2.)  Cho hai số phức (z_1 = 1 + i) và (z_2=1-i). Kết luận nào sau này là sai? Biết rằng nghịch quần hòn đảo của số phức z bằng số phức phối hợp của nó, trong những kết luận sau, kết luận nào đúng Tìm số phức phối hợp của số phức (z = left( 2 + i right)left( – 3i right)) Cho số phức z thỏa mãn nhu cầu nhu yếu (z.bar z = 1). Nếu số phức (z ne 1) thỏa (left| z right| = 1) thì phần thực của (frac11 – z) bằng

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hình tròn tâm i(-1 2) bán kính r=5

Reply
4
0
Chia sẻ

Share Link Down Hình tròn tâm i(-1 2) bán kính r=5 miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hình tròn tâm i(-1 2) bán kính r=5 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Hình tròn tâm i(-1 2) bán kính r=5 Free.

Giải đáp vướng mắc về Hình tròn tâm i(-1 2) bán kính r=5
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hình tròn tâm i(-1 2) bán kính r=5 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hình #tròn #tâm #bán #kính

4193

Review Hình tròn tâm i(-1 2) bán kính r=5 -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hình tròn tâm i(-1 2) bán kính r=5 -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Hình tròn tâm i(-1 2) bán kính r=5 -Thủ Thuật Mới miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Hình tròn tâm i(-1 2) bán kính r=5 -Thủ Thuật Mới miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Hình tròn tâm i(-1 2) bán kính r=5 -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hình tròn tâm i(-1 2) bán kính r=5 -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hình #tròn #tâm #bán #kính #Thủ #Thuật #Mới