Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hình học -Thủ Thuật Mới 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Hình học -Thủ Thuật Mới được Update vào lúc : 2022-07-29 15:20:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Toán 8 Bài 3 Chương 2: Hình học 2022
Pro đang tìm kiếm từ khóa Toán 8 Bài 3 Chương 2: Hình học được Update vào lúc : 2022-07-29 15:15:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 3: Hình thang cân được VnDoc chia sẻ. Với lời giải rõ ràng, rõ ràng tương ứng với bài tập theo từng bài trong SGK lớp 8 bài 3. Hy vọng với tài liệu này sẽ tương hỗ ích cho những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh đáp án từ đó học tốt môn Toán lớp 8. Dưới đấy là nội dung rõ ràng

Nội dung chính

    Giải bài tập Toán 8 bài 3: Hình thang cânBài 3 trang 72 sgk Toán 8 tập 1Bài 3 trang 74 sgk Toán 8 tập 1Bài 11 trang 74 sgk Toán 8 tập 1Bài 12 trang 74 sgk Toán 8 tập 1Bài 13 trang 74 sgk Toán 8 tập 1Bài 14 trang 75 sgk Toán 8 tập 1Bài 15 trang 75 sgk Toán 8 tập 1Bài 16 trang 75 sgk Toán 8 tập 1Bài 17 trang 75 sgk Toán 8 tập 1Bài 18 trang 75 sgk Toán 8 tập 1Bài 19 trang 75 sgk Toán 8 tập 1

Giải bài tập Toán 8 bài 3: Hình thang cân

    Bài 3 trang 72 sgk Toán 8 tập 1Bài 3 trang 74 sgk Toán 8 tập 1Bài 11 trang 74 sgk Toán 8 tập 1Bài 12 trang 74 sgk Toán 8 tập 1Bài 13 trang 74 sgk Toán 8 tập 1Bài 14 trang 75 sgk Toán 8 tập 1Bài 15 trang 75 sgk Toán 8 tập 1Bài 16 trang 75 sgk Toán 8 tập 1Bài 17 trang 75 sgk Toán 8 tập 1Bài 18 trang 75 sgk Toán 8 tập 1Bài 19 trang 75 sgk Toán 8 tập 1

Bài 3 trang 72 sgk Toán 8 tập 1

Trả lời vướng mắc Toán 8 Tập 1 Bài 3 trang 72: Hình thang ABCD (AB // CD) trên hình 23 có gì đặc biệt quan trọng quan trọng?

Lời giải

Hình thang ABCD trên hình 23 có hai góc kề cạnh đáy lớn bằng nhau

Trả lời vướng mắc Toán 8 Tập 1 Bài 3 trang 72: Cho hình 24.

a) Tìm những hình thang cân.

b) Tính những góc còn sót lại của mỗi hình thang cân đó.

c) Có nhận xét gì về hai góc đối của hình thang cân?

Lời giải

a) Các hình thang cân là: ABDC, IKMN, PQST

b) Áp dụng định lí tổng những góc của một tứ giác bằng 3600

⇒ góc

Góc N = 70o(so le trong với góc 70o)

Góc

c) Hai góc đối của hình thang cân bù nhau

Bài 3 trang 74 sgk Toán 8 tập 1

Trả lời vướng mắc Toán 8 Tập 1 Bài 3 trang 74: Cho đoạn thẳng CD và đường thẳng m tuy nhiên tuy nhiên với CD (h.29). Hãy vẽ những điểm A, B thuộc m sao cho ABCD là hình thang có hai tuyến phố chéo CA, DB bằng nhau. Sau đó hãy đo những góc C và D của hình thang ABCD đó để Dự kiến về dạng của những hình thang có đường chéo bằng nhau.

Lời giải

Hai góc C và D bằng nhau

⇒ Hình thang có hai tuyến phố chéo bằng nhau là hình thang cân

Mẹo: Công thức tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang, chu vi hình thang

Bài 11 trang 74 sgk Toán 8 tập 1

Bài 11 (trang 74 SGK Toán 8 Tập 1): Tính độ dài những cạnh của hình thang cân ABCD trên sách vở kẻ ô vuông (h.30, độ dài của cạnh ô vuông là 1cm).

Lời giải:

Theo hình vẽ, ta có: AB = 2cm, CD = 4cm.

Áp dụng định lí Pitago trong tam giác vuông AED ta được:

AD2 = AE2 + ED2 = 32 + 12 = 10.

Suy ra

Vậy AB = 2cm, CD = 4cm,

Bài 12 trang 74 sgk Toán 8 tập 1

Bài 12 (trang 74 SGK Toán 8 Tập 1): Cho hình thang cân ABCD (AB // CD, AB

Lời giải:

Vì hình thang ABCD cân

=> AD = BC;

Xét hai tam giác vuông AED và BFC có:

AD = BC

Nên ΔAED = ΔBFC (cạnh huyền – góc nhọn)

Suy ra: DE = CF

Bài 13 trang 74 sgk Toán 8 tập 1

Bài 13 (trang 74 SGK Toán 8 Tập 1): Cho hình thang cân ABCD (AB//CD), E là giao điểm của hai tuyến phố chéo. Chứng minh rằng EA = EB, EC = ED.

Lời giải:

Do ABCD là hình thang cân nên:

AD = BC;

AC = BC;

Xét hai tam giác ADC và BCD, ta có:

AD = BC (gt)

AC = BD (gt)

DC cạnh chung

Nên ΔADC = ΔBCD (c.c.c)

Do đó tam giác ECD cân tại E, nên EC = ED

Ta lại sở hữu: AC = BD suy ra EA = EB

(Chú ý: Ngoài cách chứng tỏ ΔADC = ΔBCD (c.c.c) ta còn tồn tại thể chứng tỏ ΔADC = ΔBCD (c.g.c) như sau:

Bài 14 trang 75 sgk Toán 8 tập 1

Bài 14 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Trong những tứ giác ABCD, EFGH trên sách vở kẻ ô vuông (h.31), tứ giác nào là hình thang cân? Vì sao?

Lời giải:

Để xét xem tứ giác nào là hình thang cân ta dùng tính chất “Trong hình thang cân hai cạnh bên bằng nhau”.

Tứ giác ABCD là hình thang cân vì AD = BC.

Tứ giác EFGH không là hình thang cân vì EF > GH.

Bài 15 trang 75 sgk Toán 8 tập 1

Bài 15 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC cân tại A. Trên những cạnh bên AB, AC lấy theo thứ tự những điểm D, E sao cho AD = AE

a) Chứng minh rằng BDEC là hình thang cân.

b) Tính những góc của hình thang cân đó, biết rằng góc A = 50o.

Lời giải:

a) Ta có AD = AE => ΔADE cân nên:

Bài 16 trang 75 sgk Toán 8 tập 1

Bài 16 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC cân tại A, những đường phân giác BD, CE (D ∈ AC, E ∈ AB). Chứng minh rằng BEDC là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên.

Lời giải:

a) ΔABD và ΔACE có:

AB = AC (gt)

Nên ΔABD = ΔACE (g.c.g)

Suy ra AD = AE.

Chứng minh BEDC là hình thang cân như câu a của bài 15.

b) Vì BEDC là hình thang cân nên DE // BC.

Do đó ΔEBD cân. Suy ra EB = ED.

Vậy BEDC là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên.

Bài 17 trang 75 sgk Toán 8 tập 1

Bài 17 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 1): Hình thang ABCD (AB // CD) có

Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân.

Lời giải:

Gọi E là giao điểm của AC và BD.

Suy ra EC = ED (1)

Tương tự EA = EB (2)

Từ (1) và (2) suy ra AC = BD

Hình thang ABCD có hai tuyến phố chéo bằng nhau nên là hình thang cân.

Bài 18 trang 75 sgk Toán 8 tập 1

Bài 18 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 1): Chứng minh định lý: “Hình thang có hai tuyến phố chéo bằng nhau là hình thang cân” qua bài toán sau: Cho hình thang ABCD (AB // CD) có AC = BD. Qua B kẻ đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với AC, cắt đường thẳng DC tại tại E. Chứng minh rằng:

a) ΔBDE là tam giác cân.

b) ΔACD = ΔBDC

c) Hình thang ABCD là hình thang cân.

Lời giải:

a) Hình thang ABEC (AB//CE) có hai cạnh bên AC, BE tuy nhiên tuy nhiên nên chúng bằng nhau: AC = BE (1)

Theo giả thiết AC = BD (2)

Từ (1) và (2) suy ra BE = BD do đó ΔBDE cân

Hình thang ABCD có hai góc kề một đáy bằng nhau nên là hình thang cân.

Bài 19 trang 75 sgk Toán 8 tập 1

Bài 19 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Cho ba điểm A, D, K trên sách vở kẻ ô vuông (h.32) Hãy tìm điểm thứ tư M giao điểm của những dòng kẻ sao cho nó cùng với ba diểm đã cho là bốn đỉnh của một hình thang cân.

Lời giải:

Có thể tìm tìm kiếm được hai điểm M là giao điểm của những dòng kẻ sao cho nó cùng với ba điểm đã cho A, D, K là bốn đỉnh của một hình thang cân. Đó là hình thang AKDM1 (với AK là đáy) và hình ADKM2(với DK là đáy).

Như vậy là VnDoc đã hướng dẫ tới những em học viên bài Giải Toán 8 bài 3: Hình thang cân. Nội dung gồm 11 vướng mắc tương ứng những bài tập nằm trong SGK lớp 8 bài 3. Hy vọng với lời giải rõ ràng sẽ tương hỗ những em nắm chắc kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, vận dụng tốt vào giải bài tập Toán 8. Chúc những em học tốt, nếu thấy hay hãy chia sẻ cho những bạn cùng biết nhé

Bài tiếp theo: Giải Toán 8 bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Ngoài ra, VnDoc đã xây dựng group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Meta: Tài liệu học tập lớp 8. Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất.

    Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 5: Dựng hình bằng thước và com-pa. Dựng hình thangGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Đối xứng trụcGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Hình bình hànhGiải bài tập SGK Toán lớp 8: Ôn tập chương 2Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 1: Tứ giácGiải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 2: Hình thang

…………………………………..

Ngoài Giải Toán 8 bài 3: Hình thang cân. Mời những bạn học viên còn tồn tại thể tìm hiểu thêm thêm Giải bài tập Toán lớp 8, Giải vở bài tập Toán 8, soạn bài 8 hoặc đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 những môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và tinh lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp những bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc những bạn học tốt

Reply
0
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Toán 8 Bài 3 Chương 2: Hình học miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Toán 8 Bài 3 Chương 2: Hình học tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Toán 8 Bài 3 Chương 2: Hình học Free.

Thảo Luận vướng mắc về Toán 8 Bài 3 Chương 2: Hình học
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Toán 8 Bài 3 Chương 2: Hình học vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Toán #Bài #Chương #Hình #học

4554

Video Hình học -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hình học -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Hình học -Thủ Thuật Mới miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Hình học -Thủ Thuật Mới miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Hình học -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hình học -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hình #học #Thủ #Thuật #Mới