Thủ Thuật về Hình chóp có bao nhiêu mặt bên Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hình chóp có bao nhiêu mặt bên được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-07 20:38:19 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hình chóp tứ giác đều phải có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng

Nội dung chính

    Hình chóp tứ giác đều phải có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng1. Hình chóp tứ giác đều:2. Mặt phẳng đối xứng của những khối hình thường gặp3. Trắc nghiệm (có đáp án )1. Hình chóp tứ giác đều là gì?2. Tính chất của hình chóp tứ giác đều3. Công thức tính thể tích hình chóp đềuVideo liên quan

Câu hỏi: Hình chóp tứ giác đều phải có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng:

A. 3

B. 2

C. 5

D. 4

Lời giải: 

Đáp án D. 4

Hình chóp tứ giác đều phải có 4 mặt phẳng đối xứng.

Cùng Top lời giải ôn lại lý thuyết về Hình chóp tứ giác đều và Mặt phẳng đối xứng của những khối hình thường gặp nhé!

1. Hình chóp tứ giác đều:

Hình chóp tứ giác đều là hình chóp có đáy hình vuông vắn và đường cao của chóp trải qua tâm đáy (giao của 2 đường chéo hình vuông vắn)

* Hình chóp tứ giác đều phải có những tính chất sau:

– Đáy là hình vuông vắn

– Các cạnh bên bằng nhau

– Tất cả những mặt bên là những tam giác cân đối nhau

– Chân đường cao trùng với tâm mặt đáy (tâm đáy là giao điểm 2 đường chéo

– Tất cả những góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy bằng nhau

– Tất cả những góc tạo bởi những mặt bên và mặt đáy đều bằng nhau

Ví dụ: ta có hình chóp tứ giác đều SABCD thì: 

– Tứ giác ABCD là hình vuông vắn có tâm O.

– SO vuông góc mặt phẳng ABCD

– SA=SB=SC=SD

(SA; (ABCD))=(SB;(ABCD))=(SC;(ABCD))=(SD;(ABCD))

**Công thức tính thể tích của hình chóp tứ giác đều

Để tính được thể tích của hình chóp tứ giác đều thì ta nên phải ghi nhận được những công thức sau:

– Thể tích hình chóp tức giác SABCD: 

Trong số đó: SABCD là diện tích s quy hoạnh hình vuông vắn ABCD

                SO là đường cao kẻ từ O xuống tâm đáy ABCD

2. Mặt phẳng đối xứng của những khối hình thường gặp

Định nghĩa: Nếu phép đối xứng qua mặt phẳng (P) biến hình (H) thành chính nó thì (P) gọi là mặt phẳng đối xứng của hình (H)

Mặt phẳng đối xứng của tứ diện đều

Các mặt phẳng chứa 1 cạnh của tứ diện và trải qua trung điểm của những cạnh trái chiều.

Mặt phẳng đối xứng của lăng trụ tam giác đều

+ 3 mặt phẳng: chứa 1 cạnh bên và trung điểm của 2 cạnh của mặt đáy.

+ 1 mặt phẳng: Đi qua trung điểm của 3 cạnh bên

Mặt phẳng đối xứng hình chóp tứ giác đều

+ 2 mặt phẳng: chứa đỉnh và 1 đường chéo của đáy.

+ 2 mặt phẳng: trải qua trung điểm của 2 cạnh đáy dối diện và đỉnh.

Mặt phẳng đối xứng của hình lập phương

+ 3 mặt phẳng: mỗi mặt phẳng chia khối lập phương thành 2 hình hộp chữ nhật.

+ 6 mặt phẳng: mỗi mặt phẳng chia khối lập phương thành 2 lăng trụ.

Mặt phẳng đối xứng của hình hộp chữ nhật bất kì

3 mặt phẳng: trải qua trung điểm của 4 cạnh đôi một tuy nhiên tuy nhiên.

3. Trắc nghiệm (có đáp án )

Câu 1: Cho hình chóp. S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA vuông góc với (ABCD). 

Hình chóp. này có mặt phẳng đối xứng nào?

A. (SAC) 

B. (SAB) 

C. Không có 

D. (SAD) 

Câu 2: Cho đa giác đều n cạnh (n³4) . Tìm n để đa giác có số đường chéo bằng số cạnh?

A. n = 5. 

B. n = 16. 

C. n = 6. 

D. n = 8. 

Câu 3: Hình hộp. đứng đáy là hình thoi có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 1 

B. 3 

C. 4 

D. 2 

Câu 4: Cho hình chóp. S.ABCD có đáy là hình bình hành. Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt phẳng cách đều 5 điểm S, A, B, C, D? 

A. 2 mặt phẳng. 

B. 5 mặt phẳng. 

C. 1 mặt phẳng. 

D. 4 mặt phẳng.

Câu 5: Hình tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 1 

B. 4 

C. 3 

D. 6 

Câu 6: Số các đỉnh hoặc số các mặt của hình đa diện bất kỳ đều thỏa mãn: 

A. Lớn hơn hoặc bằng 4 

B. Lớn hơn 4

C. Lớn hơn hoặc bằng 5 

D. Lớn hơn 6 

Câu 7: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Số các đỉnh hoặc các mặt của bất kì hình đa diện nào cũng 

A. lớn hơn hoặc bằng 4 

B. lớn hơn 4 

C. lớn hơn hoặc bằng 5 

D. lớn hơn 5 

Câu 8: Cho khối đa diện có mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng ba cạnh. Khi đó số đỉnh của khối đa diện là :

A. Số tự nhiên lớn hơn 3. 

B. Số lẻ.

C. Số tự nhiên chia hết cho 3. 

D. Số chẵn. 

Câu 9: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai: 

A. Khối tứ diện là khối đa diện lồi

B. Lắp. ghép. hai khối hộp. sẽ được một khối đa diện lồi.

C. Khối lập. phương là khối đa diện lồi

D. Khối lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi 

Câu 10: Trung điểm của tất cả các cạnh của hình tứ diện đều là các đỉnh của khối đa diện nào? 

A. Hình hộp. chữ nhật. 

B. Hình bát diện đều. 

C. Hình lập. phương. 

D. Hình tứ diện đều. 

Câu 11: Cho hình chóp. có 20 cạnh. Tính số mặt của hình chóp. đó. 

A. 20 

B. 11 

C. 12 

D. 10

Câu 12: Tâm các mặt hình lập. phương tạo thành các đỉnh của khối đa diện nào sau đây? 

A. Khối chóp. lục giác đều 

B. Khối bát diện đều 

C. Khối lăng trụ tam giác đều 

D. Khối tứ diện đều.

Câu 13: Hình bát diện đều có tất cả bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

A. 5 

B. 6 

C. 9 

D. 8 

Câu 14: Cho lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình thoi (không phải hình vuông). Phát biểu nào sau đây sai ? 

A. Bốn mặt bên của hình lăng trụ đã cho là các hình chữ nhật bằng nhau. 

B. Trung điểm của đường chéo AC’ là tâm đối xứng của hình lăng trụ. 

C. Hình lăng trụ đã cho có 5 mặt phẳng đối xứng. 

D. Thể tích khối lăng trụ đã cho là VABCD.A’B’C’D’ =BB’.SA’B’C’D’. 

Câu 15: Trong tất cả các loại hình đa diện sau, hình nào có số mặt nhiều nhất ? 

A. Loại 3;5. 

B. Loại 5;3. 

C. Loại 4;3. 

D. Loại 3;4.

Câu hỏi: Hình chóp tứ giác đều phải có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng

Trả lời

Hình chóp tứ giác đều có4mặt đối xứng

Cùng Top lời giải tìm hiểu về Hình chóp tứ giác đều nhé

1. Hình chóp tứ giác đều là gì?

Hình chóp tứ giác đều là hình chóp có đáy hình vuông vắn và đường cao của chóp trải qua tâm đáy (giao của 2 đường chéo hình vuông vắn)

2. Tính chất của hình chóp tứ giác đều

Ngoài những tính chất của hình chóp, ta có tính chất của hình chóp tứ giác đều là:

– Hình chóp có đáy là hình vuông vắn.

-Các cạnh bên của hình chóp tứ giác đều bằng nhau.

-Tất cả những mặt bên của hình chóp tứ giác đều là những tam giác cân đối nhau.

-Chân đường cao của hình chóp tứ giác đều trùng với tâm của mặt đáy (tâm đáy là giao điểm của 2 đường chéo).

-Tất cả những góc tạo bởicạnh bênvàmặt đáycủa hình chóp tứ giác túc tắc bằng nhau.

Ví dụ: Hình chóp tứ giác đều S.ABCD thì:

ABCD là hình vuông vắn có tâm O.

SO⊥ (ABCD).

SA = SB = SC = SD.

(SA; (ABCD)) = (SB; (ABCD)) = (SC; (ABCD)) = (SD; (ABCD)).

3. Công thức tính thể tích hình chóp đều

Thể tích hình chóp đều: V = 1/ 3 S.h

Trong số đó: S là diện tích s quy hoạnh đáy, h là độ cao

Thể tích hình chóp cụt đều:

Trong số đó:

B và B’ lần lượt là diện tích s quy hoạnh của đáy lớn và đáy nhỏ của hình chóp cụt đều.

h là độ cao (khoảng chừng cách giữa 2 mặt đáy).

Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Công thức tính diện tích s quy hoạnh xung quanh hình chóp đều

Với:

Sxq là diện tích s quy hoạnh xung quanh

p. là nửa chu vi đáy

d là trung đoạn của hình chóp đều

Phát biểu bằng lời: Diện tích xung quanh của hình chóp đều bằng chu vi đáy nhân với trung đoạn của hình chóp đều.

Công thức tính diện tích s quy hoạnh toàn phần của hình chóp đều

://.youtube/watch?v=mKBVbiXwaMA

4149

Review Hình chóp có bao nhiêu mặt bên ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hình chóp có bao nhiêu mặt bên tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Hình chóp có bao nhiêu mặt bên miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Hình chóp có bao nhiêu mặt bên Free.

Giải đáp vướng mắc về Hình chóp có bao nhiêu mặt bên

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hình chóp có bao nhiêu mặt bên vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hình #chóp #có #bao #nhiêu #mặt #bên