Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hiệu suất truyền tải điện năng công thức Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hiệu suất truyền tải điện năng công thức được Update vào lúc : 2022-08-18 13:14:29 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Học sinh cần nhớ và nắm được những công thức tính hao phí khi truyền tải điện năng, hiệu suất truyền tải điện năng .

1. Hao phí truyền tải

– Công suất hao phí

Quảng cáo

2. Hiệu suất truyền tải điện năng

Hiệu suất truyền tải điện năng:

Ví dụ 1 : Điện năng ở trạm phát điện được truyền tới khu tiêu thụ. Công suất của dòng điện tại trạm phát điện là 150kW. Hiệu số chỉ của công to điện nơi phát và nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch 360 kWh. Hiệu suất của quá trinh tải điện là:

A. 80 % B. 85 % C. 87 % D. 90 %

Hướng dẫn giải:

Công suất hao phí Php = 360 / 24 = 15 ( kW )

Hiệu suất của quy trình tải điện

Quảng cáo

Ví dụ 2 : Một trạm điện truyền đi dòng điện có hiệu suất 120kW bằng hiệu điện thế là 5kV đến một khu dân cư cách đó 10km. Biết dây dẫn được sử dụng có điện trở mỗi km là một trong,4Ω. Tính hiệu suất của quy trình truyền tải điện năng.

Hướng dẫn giải:

Điện trở toàn dây dẫn là : 10.1,4 = 14 ( Ω )

Công suất hao phí trên đường dây là:

Hiệu suất truyền tải điện năng:

Ví dụ 3 : Người ta truyền tải dòng điện xoay chiều từ tram phát điện cách nơi tiêu thu 10km bằng dây dẫn sắt kẽm kim loại có điên trở suất p. = 2,5.10-8 Ωm, tiết diện 0,4cm2 Điện áp và hiệu suất ở trạm là 10kV và 500kW. Hiệu suất của của quy trình truyền tải điện là bao nhiêu?

Quảng cáo

Hướng dẫn giải:

Điện trở dây dẫn:

Gọi Php là hiệu suất hao phí trên đường dây .

Công suất hao phí trên đường dây là:

Hiệu suất truyền tải điện năng

Đs : 96,875 %

Câu 1: Một nhà máy sản xuất điện sinh ra một hiệu suất 1MW và cần truyền tải đến nơi tiêu thụ. Biết hiệu suất truyền tải là 90%. Công suất hao phí trên đường truyền là:

A. 100 kW B. 300 kW C. 600 kW D. 900 kW
Hiển thị đáp án
Đáp án A

Hiệu suất truyền tải điện năng:

Công suất hao phí
Php = 1000000 – 0,9. 1000000 = 100000 ( W ) = 100 ( kW )

Câu 2: Điện năng ở một trạm phát điện có hiệu suất truyền đi 400kW được truyền đi đến khu dân cư. Hiệu số chỉ của những công tơ điện ở trạm phát và nơi tiêu thụ sau mỗi ngày đêm lệch nhau 360kWh. Hiệu suất của quy trình truyền tải điện năng là:

A. 96 % B. 96,25 % C. 96,5 % D. 96,75 %
Hiển thị đáp án
Đáp án B
Công tơ điện ở trạm phát và nơi tiêu thụ chênh lệch nhau là vì hao phí trong quy trình truyền tải .
Công suất hao phí : 360 : 24 = 15 ( kW )

Hiệu suất truyền tải điện năng là :

Hiệu suất truyền tải điện năng

Câu 3: Người ta truyền tải dòng điện có hiệu suất 1,5MW từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ cách đó 100km bằng dây dẫn sắt kẽm kim loại có điện trở suất p. = 1,7.10-8 Ωm, tiết diện 0,6cm2. Biết điện thế ở trạm là 50kV. Hiệu suất của của quy trình truyền tải điện là:

A. 87,6 % B. 88,7 % C. 89,4 % D. 90,5 %
Hiển thị đáp án
Đáp án C

Điện trở dây dẫn:

Gọi Php là hiệu suất hao phí trên đường dây .
Công suất hao phí trên đường dây là :

Hiệu suất truyền tải điện năng

Câu 4: Người ta truyền tải điện năng từ máy phát điện đến một động cơ điện bằng đường dây có điện trở 0,5Ω. Điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây là U = 220V, hiệu suất điện tại máy phát là 5kW. Công suất điện đến động cơ điện và hiệu suất truyền tải là bao nhiêu?

A. 4657W, 93,14 %
B. 4865W ; 97,3 %
C. 4532W ; 90,64 %
D. 4742W ; 94,84 %

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Công suất hao phí trên đường dây là:

Xem thêm: Vay tiền mặt tại Ninh Thuận

Công suất điện truyền đến động cơ là :

Ptt = P – Php = 5000 – 258 = 4742 ( W )

Hiệu suất truyền tải điện năng

Câu 5: Một máy phát điện gồm n tổ máy có cùng hiệu suất P. Điện năng sản xuất ra được truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất H. Hỏi nếu lúc chỉ từ một tổ máy thì hiệu suất H’ bằng bao nhiêu, (tính theo n và H)

Hiển thị đáp án
Đáp án C

Hiệu suất : ( 1 )

– Công suất hao phí

Công suất hao phí

Từ (1); (2); (3) và (4) ta có:

Câu 6 : Từ nhà máy sản xuất phát điện người ta truyền hiệu suất điện đến nơi tiêu thụ thì hiệu suất truyền tải điện năng là 50%. Nếu sử dụng máy biến thế có tỷ số k =5 để tăng điện thế truyền tải đồng thời tăng tiết diện dây dẫn lên thêm 2 lần thì hiệu suất điện truyền truyền tải là bao nhiêu?

Hiển thị đáp án
Hao phí do tỏa nhiệt chiếm : 100 % – 50 % = 50 % hiệu suất nguồn điện

Công suất hao phí

Khi sử dụng máy biến thế thì điện áp truyền tải tăng thêm 5 lần => hao phí do tỏa nhiệt giảm sút 25 lần
Tiết diện dây dẫn tăng thêm 2 lần thì điện trở giảm sút 2 lần => hao phí do tỏa nhiệt cũng giảm sút thêm 2 lần
→ Khi dùng máy biến thế đồng thời tăng tiết diện dây dẫn thì hiệu suất hao phí giảm sút 10 lần
Công suất hao phí khi sử dụng máy biến thế và dây dẫn mới là : 50 % : 10 = 5 %

Hiệu suất truyền tải điện năng là : 100 % – 5 % = 95 %

Câu 7 : Một máy phát điện xoay chiều truyền đi một hiệu suất điện không đổi. Khi hiệu điện thế hai đầu đường dây là U thì hiệu suất truyền tải là 76%. Để hiệu suất truyền tải tăng thêm 20% thì hiệu điện thế hai đầu đường dây phải là bao nhiêu?

Hiển thị đáp án
Gọi U ’ là hiệu điện thế cần dùng để hiệu suất truyền tải tăng thêm 21 %
Công suất hao phí khi sử dụng điện áp U là : 100 % – 76 % = 24 %
Công suất hao phí khi sử dụng điện áp U ’ là : 100 % – 76 % – 20 % = 4 %

Công suất hao phí khi sử dụng điện thế U ’ giảm so với hiệu điện thế U là : 24 % : 4 % = 6 ( lần )

Áp dụng công thức

→ Để hiệu suất hao phí giảm 6 lần thì hiệu điện thế phải tăng thêm √ 6 ≈ 2,4 lần
→ U ’ = 2,4 U

Vậy hiệu điện thế hai đầu dây là 2,4 U

Câu 8 : Điện năng ở một trạm phát điện có hiệu suất truyền đi 800kW được truyền đi đến khu dân cư. Ban đầu người ta sử dụng hiệu điện thế 10kV để truyền tải điện năng thì hiệu suất của quy trình truyền tải điện năng là 92%. Để hiệu số chỉ của những công tơ điện ở trạm phát và nơi thu sau mỗi ngày đêm lệch nhau không thật 400kWh thì điện thế truyền tải phải là bao nhiêu?

Hiển thị đáp án
Công suất hao phí lúc khởi đầu là :
( 100 % – 92 % ). 800 = 64 ( kW )
Để hiệu số chỉ của những công tơ điện ở trạm phát và nơi thu sau mỗi ngày đêm lệch nhau không thật 400 kWh thì hiệu suất hao phí phải nhỏ hơn :
400 : 24 = 16,7 ( kW )
So với lúc khởi đầu thì hiệu suất hao phí đã giảm sút : 64 : 16,7 = 3,8 ( lần )
Để hiệu suất hao phí tăn 3,8 lần thì điện thế truyền tải là :
10000. √ 3,8 = 19493,6 ( V )

Đs : 19493,6 V

Câu 9 : Một nhà máy sản xuất phát điện gồm 2 tổ máy có cùng hiệu suất P hoạt động và sinh hoạt giải trí đồng thời. Điện sản xuất được đưa lên đường dây và truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải là 70%. Hỏi khi một tổ máy ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí, tổ máy còn sót lại hoạt động và sinh hoạt giải trí thông thường thì hiệu suất truyền tải giờ đấy là bao nhiêu?

Hiển thị đáp án
Gọi H, H ’ là hiệu suất truyền tải khi 2 tổ máy hoạt động và sinh hoạt giải trí vui chơi và khi một tổ máy hoạt động và sinh hoạt giải trí vui chơi

Hiệu suất:

– Công suất hao phí

Công suất hao phí

Từ (1); (2); (3) và (4) ta có:

Hiệu suất sau khi một tổ máy ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí vui chơi là :

Đs : 85 %

Câu 10 : Một nhà máy sản xuất phát điện gồm 2 tổ máy có cùng hiệu suất P hoạt động và sinh hoạt giải trí đồng thời. Điện sản xuất được đưa lên đường dây và truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải là 70%. Do nhu yếu ở nơi tiêu thụ tăng nên người ta phải lắp thêm 4 tổ máy có cùng hiệu suất với 2 tổ máy trước vào trong nhà máy sản xuất điện. Toàn bộ điện năng từ nhà máy sản xuất được truyền tới nơi tiêu thụ bằng hiệu điện thế có mức giá trị gấp 4 lần lúc ban đầu. Hỏi hiệu suất truyền tải giờ đấy là bao nhiêu?

Hiển thị đáp án
Gọi H, H ’ là hiệu suất truyền tải khi 2 tổ máy hoạt động và sinh hoạt giải trí vui chơi và khi 6 tổ máy cùng hoạt động và sinh hoạt giải trí vui chơi

Hiệu suất:

– Công suất hao phí

Công suất hao phí

Từ (1); (2); (3) và (4) ta có:

Hiệu suất sau khi một tổ máy ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí vui chơi là :

Đs : 94,375 %
Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 9 có đáp án và giải thuật rõ ràng rõ ràng khác :

Xem thêm những loạt bài Để học tốt Vật Lí lớp 9 hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Xem thêm: FMCG là gì? Tiềm năng tăng trưởng của ngành hàng tiêu dùng nhanh

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên social facebook và youtube :

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 9 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Hiệu suất truyền tải điện năng công thức

4436

Clip Hiệu suất truyền tải điện năng công thức ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hiệu suất truyền tải điện năng công thức tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Hiệu suất truyền tải điện năng công thức miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Hiệu suất truyền tải điện năng công thức miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Hiệu suất truyền tải điện năng công thức

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hiệu suất truyền tải điện năng công thức vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hiệu #suất #truyền #tải #điện #năng #công #thức