Mẹo Hướng dẫn Hiện tượng quan sát được trong quy trình tổng hợp xà phòng 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hiện tượng quan sát được trong quy trình tổng hợp xà phòng được Update vào lúc : 2022-09-29 11:45:51 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu 1: Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo tiến trình sau này:

Bước 1: Cho 1 ml C2H5OH, 1 ml CH3COOH và vài giọt dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm.

Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng chừng 5 – 6 phút ở 65 – 70oC.

Bước 3: Làm lạnh, tiếp theo đó rót 2 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm.

Phát biểu nào sau này sai?

A. H2SO4 đặc có vai trò vừa làm chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất tạo thành phầm.

B. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tránh phân hủy thành phầm.

C. Sau bước 2, trong ống nghiệm vẫn còn đấy C2H5OH và CH3COOH.

D. Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Gia Định – Hồ Chí Minh – Năm 2021 ]

Câu 2: Tiến hành thí nghiệm theo tiến trình sau:

Bước 1: Cho 1 ml ancol etylic, 1 ml axit axetic và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm, lắc đều.

Bước 2: Đem ống nghiệm đun cách thủy khoảng chừng 5 – 6 phút trong nồi nước nóng 65 – 70°C.

Bước 3: Làm lạnh ống nghiệm rồi tiếp tục thêm vào 2 ml dung dịch NaCl bão hòa.

Phát biểu nào sau này về thí nghiệm trên sai?

A. Sau bước 1, những chất trong ống nghiệm tan vào nhau tạo thành dung dịch giống hệt.

B. Ở bước 2, hoàn toàn có thể sử dụng nhiệt kế để trấn áp nhiệt độ trong quy trình đun nóng.

C. Ở bước 3, dung dịch NaCl bão hòa có vai trò làm tăng hiệu suất phản ứng este hóa.

D. Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp, etyl axetat nổi lên trên.

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Cần Thơ – Đề 4 – Năm 2021 ]

Câu 3: Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo tiến trình sau này:
– Bước 1: Cho 1 ml C2H5OH, 1 ml CH3COOH và vài giọt dung dịch H2SO4

đặc vào ống nghiệm.
– Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng chừng 5 – 6 phút ở 65 – 70°C.
– Bước 3: Làm lạnh, tiếp theo đó rót 2 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm.

Phát biểu nào sau này sai?

A. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để lớp este tạo thành nổi lên trên.

B. Sau bước 2, trong ống nghiệm không hề C2H5OH và CH3COOH.

C. H2SO4 đặc có vai trò vừa làm chất xúc tác, vừa làm tăng hiệu suất tạo thành phầm.

D. Ở bước 2, thấy có hơi mùi thơm bay ra.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Nguyễn Văn Cừ – Bắc Ninh – Năm 2021 ]

Câu 4. Thực hiện phản ứng phản ứng điều chế isoamyl axetat (dầu chuối) theo trình tự sau:

– Bước 1: Cho 2 ml ancol isoamylic, 2 ml axit axetic kết tinh và 2 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm.

– Bước 2: Lắc đều, đun nóng hỗn hợp 8-10 phút trong nồi nước sôi.

– Bước 3: Làm lạnh, rót hỗn hợp thành phầm vào ống nghiệm chứa 3-4 ml nước lạnh.

Phát biểu nào sau này đúng?

A. Tách isoamyl axetat từ hỗn hợp sau bước 3 bằng phương pháp chiết.

B. Phản ứng este hóa giữa ancol isomylic với axit axetic là phản ứng một chiều.

C. Việc cho hỗn hợp thành phầm vào nước lạnh nhằm mục đích tránh sự thủy phân.

D. Sau bước 3, hỗn hợp thu được tách thành 3 lớp.

Câu 5: Tiến hành thí nghiệm điều chế isoamyl axetat theo tiến trình sau này:
Bước 1: Cho 1 ml CH3CH(CH3)CH2CH2OH, 1 ml CH3COOH và vài giọt dung dịch H2SO4

đặc vào ống nghiệm.
Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng chừng 5 – 6 phút ở 65 – 70°C.
Bước 3: Làm lạnh, tiếp theo đó rót 2 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm.

Phát biểu nào sau này đúng?

A. Sau bước 2, trong ống nghiệm vẫn còn đấy CH3CH(CH3)CH2CH2OH và CH3COOH.

B. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tránh phân hủy thành phầm.

C. H2SO4 đặc chỉ có vai trò làm chất xúc tác cho phản ứng.

D. Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm trở thành giống hệt.

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Thái Nguyên – Lần 2 – Năm 2021 ]

Câu 6. Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo tiến trình sau này:

– Bước 1: Cho 1 ml C2H5OH, 1 ml CH3COOH và vài giọt dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm.

– Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng chừng 5 – 6 phút ở 65 – 70oC.

– Bước 3: Làm lạnh, tiếp theo đó rót 2 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm.

Phát biểu nào sau này sai?

A. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để lớp este tạo thành nổi lên trên.

B. Sau bước 2, trong ống nghiệm không hề C2H5OH và CH3COOH.

C. H2SO4 đặc có vai trò vừa làm chất xúc tác, vừa làm tăng hiệu suất tạo thành phầm.

D. Ở bước 2, thấy có hơi mùi thơm bay ra.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương – Lần 1 – Năm 2021 ]

Câu 7. Trong phòng thí nghiệm, hoàn toàn có thể thực thi điều chế etyl axetat theo tiến trình như sau:

Bước 1: Cho vào ống nghiệm (A) khoảng chừng 1 ml ancol etylic nguyên chất, 1 ml axit axetic nguyên chất, vài giọt H2SO4 đặc và một ít cát sạch.

Bước 2: Kẹp ống nghiệm (A) trên giá thí nghiệm, đậy ống nghiệm (A) bằng nút cao su có ống dẫn thủy tinh sang ống nghiệm (B) được ngâm trong cốc thủy tinh đựng nước lạnh.

Bước 3:Dùng đèn cồn đun nóng nhẹ ống nghiệm (A) chỗ phần chất lỏng khoảng chừng 5 phút.

Bước 4: Lấy ống nghiệm (ống B) ngâm trong cốc nước lạnh ra, cho vào ống nghiệm này khoảng chừng 2 ml dung dịch NaCl bão hòa.

Nhận định nào sau này đúng.

A. Vai trò của dung dịch NaCl bão hòa ở bước 4 là để tránh bị thủy phân thành phầm.

B. Sau bước 4, trong ống nghiệm (B) thu được dung dịch giống hệt.

C. Cho cát sạch vào ống nghiệm chứa hóa chất lỏng để khi đun, hóa chất không biến thành sôi bùng lên.

D. Ở bước 1, nên dùng dung dịch axit axetic 5% và ancol etylic 46° để thực thi phản ứng.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Nguyễn Khuyến (Lê Thánh Tông) – Hồ Chí Minh – Năm 2021 ]

Câu 8: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế etyl axetat từ axit axetic, etanol và H2SO4 đặc (xúc tác) theo sơ đồ hình vẽ sau:

Sau khi kết thúc phản ứng este hóa, người ta tiến hành tiến trình sau:
Bước 1: Cho chất lỏng Y vào phễu chiết, lắc với dung dịch NaHCO3

cho tới lúc không hề khí thoát ra.
Bước 2: Mở khóa phễu chiết để vô hiệu phần chất lỏng phía dưới.

Bước 3: Thêm tiếp CaCl

2 khan vào phễu chiết, lắc đều, tiếp theo đó bỏ đi phần chất rắn phía dưới thì thu được etyl axetat.
Phát biểu nào sau này về thí nghiệm trên sai?

A. Nước trong ống sinh hàn nhằm mục đích tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có nhiệt độ thấp để hóa lỏng những chất hơi.

B. CaCl2 được thêm vào để tách nước còn lẫn trong etyl axetat.

C. Dung dịch NaHCO3 được thêm vào để phản ứng với axit axetic trong chất lỏng Y.

D. Có thể thay thế CaCl2 khan bằng dung dịch H2SO4 đặc.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Gia Định – Hồ Chí Minh – Lần 2 – Năm 2021 ]

Câu 9. Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo tiến trình sau này:

Bước 1: Cho 1 ml C2H5OH, 1 ml CH3COOH và vài giọt dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm.

Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng chừng 5 – 6 phút ở 65 – 70°C.

Bước 3: Làm lạnh, tiếp theo đó rót 2 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm.

Phát biểu nào sau này sai?

A. H2SO4 đặc có vai trò vừa làm chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất tạo thành phầm.

B. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tránh phân hủy thành phầm.

C. Sau bước 2, trong ống nghiệm vẫn còn đấy C2H5OH và CH3COOH.

D. Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Nam Trực – Nam Định – Năm 2021 ]

Câu 10: Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo tiến trình sau này:
Bước 1: Cho 1 ml C2H5OH, 1 ml CH3COOH và vài giọt dung dịch H2SO4

đặc vào ống nghiệm.
Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng chừng 5 – 6 phút ở 65 – 70°C.
Bước 3: Làm lạnh, tiếp theo đó rót 2 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm.
Cho những phát biểu sau:

(1) H2SO4 đặc có vai trò vừa làm chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất tạo thành phầm.
(2) Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tránh phân hủy thành phầm.
(3) Sau bước 2, trong ống nghiệm vẫn còn đấy C2H5OH và CH3

COOH.
(4) Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp.

(5) Thí nghiệm trên hoàn toàn có thể dùng để đều chế phenyl axetat từ phenol và axit axetic.
(6) Có thể thay H2SO4 đặc bằng HNO3 đặc.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 4.       C. 5.       D. 3.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Thanh Miện – Hải Dương – Lần 3 – Năm 2021 ]

Câu 11: Thực hiện thí nghiệm theo tiến trình như sau:
Bước 1: Thêm 4 ml ancol isoamylic và 4 ml axit axetic kết tinh và khoảng chừng 2 ml H2SO4

đặc vào ống nghiệm khô. Lắc đều.
Bước 2: Đưa ống nghiệm vào nồi nước sôi từ 10-15 phút. Sau đó lấy ra và làm lạnh.
Bước 3: Cho vào hỗn hợp trong ống nghiệm vào một trong những ống nghiệm to nhiều hơn chứa 10 ml nước lạnh.
Cho những phát biểu sau:

(a) Tại bước 2 xẩy ra phản ứng este hóa.
(b) Sau bước 3, hỗn hợp chất lỏng tách thành hai lớp.
(c) Có thể thay nước lạnh trong cốc 3 bằng dung dịch NaCl bão hòa.
(d) Sau bước 3, hỗn hợp chất lỏng thu được có mùi chuối chín.

(e) H

2SO4 đặc đóng vai trò chất xúc tác và hút nước để chuyển dời cân đối.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 5.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Thăng Long – Hải Phòng – Năm 2021 ]

Câu 12. Trong phòng thí nghiệm, etyl axetat được điều chế theo tiến trình:

– Bước 1: Cho 1 ml ancol etylic, 1 ml axit axetic nguyên chất và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm.

– Bước 2: Lắc đều, đồng thời đun cách thủy 5 – 6 phút trong nồi nước nóng 65 – 70(oC).

– Bước 3: Làm lạnh rồi rót thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hòa. Cho những phát biểu sau:

(a) Có thể thay dung dịch axit sunfuric đặc bằng dung dịch axit sunfuric loãng.

(b) Có thể tiến hành thí nghiệm bằng phương pháp đun sôi hỗn hợp.

(c) Để trấn áp nhiệt độ trong quy trình đun nóng hoàn toàn có thể dùng nhiệt kế.

(d) Dung dịch NaCl bão hòa được thêm vào ống nghiệm để phản ứng đạt kết quả cao hơn.

(e) Có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch HCl bão hòa.

(g) Để hiệu suất phản ứng cao hơn nên dùng dung dịch axit axetic 15%.

Số phát biểu sai là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 13: Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo tiến trình sau này:

Bước 1: Cho 1,5 ml ancol etylic, 1,5 ml axit axetic và vài giọt dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm.

Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng chừng 5 – 6 phút ở 65 – 70°C.

Bước 3: Làm lạnh, tiếp theo đó rót 2,0 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm.

Cho những phát biểu sau:

(a) H2SO4 đặc có vai trò vừa làm chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất tạo thành phầm.

(b) Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tránh phân hủy thành phầm.

(c) Sau bước 2, trong ống nghiệm vẫn còn đấy ancol etylic và axit axetic.

(d) Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Hậu Giang – Năm 2021 ]

Câu 14: 

Trong phòng thí nghiệm, etyl axetat được điều chế theo tiến trình:
– Bước 1: Cho 1 ml ancol etylic,1 ml axit axetic nguyên chất và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm.
– Bước 2: Lắc đều, đồng thời đun cách thủy trong nồi nước nóng 65°C – 70°C.
– Làm lạnh rồi rót thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hòa.
(a) Có thể thay dung dịch axit sunfuric đặc bằng dung dịch axit sunfuric loãng.
(b) Có thể thực thi thí nghiệm bằng phương pháp đun sôi hỗn hợp.

(c) Để trấn áp nhiệt độ trong quy trình đun nóng hoàn toàn có thể dùng nhiệt kế.
(d) Có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch KCl bão hòa.

(e) Có thể dung dung dịch axit axetic 5% và ancol etylic 10° để thực thi phản ứng este hóa.
(f) Để tăng hiệu suất phản ứng hoàn toàn có thể thêm dung dịch NaOH loãng vào ống nghiệm.

Số phát biểu đúng là:

A. 5.         B. 2.         C. 3.         D. 4.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Ngô Gia Tự – Bắc Ninh – Lần 3 – Năm 2021 ]

Câu 15: Thực hiện phản ứng phản ứng điều chế etyl axetat theo trình tự sau:

Bước 1: Cho 2 ml ancol etylic, 2 ml axit axetic nguyên chất và 2 giọt dung dịch axit sunfuric đặc vào ống nghiệm.

Bước 2: Lắc đều, đun nóng hỗn hợp 8-10 phút trong nồi nước sôi (65°C-70°C).

Bước 3: Làm lạnh, rót hỗn hợp thành phầm vào ống nghiệm chứa 3-4 ml nước lạnh.

Cho những phát biểu sau:

(1) Phản ứng este hóa giữa ancol etylic với axit axetic là phản ứng một chiều.

(2) Thay dung dịch H2SO4 đặc bằng dung dịch HCl đặc vẫn cho hiệu suất điều chế este như nhau.

(3) Sau bước 3, hỗn hợp thu được tách thành 3 lớp.

(4) Có thể tách etyl axetat từ hỗn hợp sau bước 3 bằng phương pháp chiết.

(5) Sản phẩm este thu được sau phản ứng có mùi thơm.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

[ Đề thi KSCL – THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ – Lần 2 – Năm 2021 ]

Câu 16: Tiến hành thí nghiệm điều chế metyl axetat theo tiến trình sau này
Bước 1: Cho 1 ml CH3COOH, 1 ml CH3OH và vài giọt dung dịch H2SO4

đặc vào ống nghiệm.
Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng chừng 5-6 phút ở 65 -70°C.
Bước 3: Làm lạnh, tiếp theo đó rót 2 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm.
Cho những phát biểu sau:

(a) Axit H2SO4 đặc chỉ có vai trò làm xúc tác.
(b) Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tránh phân hủy thành phầm.

(c) Sau bước 2, trong ống nghiệm vẫn còn đấy axit axetic và ancol metylic.
(d) Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp.

(e) Ở thí nghiệm trên, hoàn toàn có thể thay dung dịch axit sunfuric đặc bằng dung dịch axit clohiđric đặc.
Số phát biểu không đúng là

A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Thủy Sơn – Hải Phòng – Năm 2021 ]

Câu 17. Thực hiện phản ứng phản ứng điều chế isoamyl axetat (dầu chuối) theo trình tự sau:

Bước 1: Cho 2 ml ancol isoamylic, 2 ml axit axetic và 2 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm.

Bước 2: Lắc đều, đun nóng hỗn hợp 8-10 phút trong nồi nước sôi.

Bước 3: Làm lạnh, rót hỗn hợp thành phầm vào ống nghiệm chứa 3-4 ml nước lạnh.

Cho những phát biểu sau:

(a) Phản ứng este hóa giữa ancol isomylic với axit axetic là phản ứng một chiều.

(b) Việc cho hỗn hợp thành phầm vào nước lạnh nhằm mục đích tránh sự thủy phân.

(c) Sau bước 3, hỗn hợp thu được tách thành 3 lớp.

(d) Tách isoamyl axetat từ hỗn hợp sau bước 3 bằng phương pháp chiết.

(e) Ở bước 2 xẩy ra phản ứng este hóa, giải phóng hơi có mùi thơm của chuối chín.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 18: Điều chế este CH3COOC2H5 trong phòng thí nghiệm được mô tả theo như hình vẽ sau

Cho những phát biểu sau:
(a) Etyl axetat có nhiệt độ sôi thấp (77°C) nên dễ bị bay hơi khi đun nóng.
(b) H2SO4 đặc vừa làm chất xúc tác, vừa có tác dụng hút nước.
(c) Etyl axetat qua ống dẫn dưới dạng hơi nên cần làm lạnh bằng nước đá để ngưng tụ.
(d) Khi kết thúc thí nghiệm, cần tắt đèn cồn trước lúc tháo ống dẫn hơi etyl axetat.
(e) Vai trò của đá bọt là để bảo vệ ống nghiệm không biến thành vỡ.
(g) Có thể thêm ít bột CaCO3 vào ống nghiệm thay cho đá bọt để tăng hiện tượng kỳ lạ đối lưu.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Hậu Lộc 1 – Thanh Hóa – Lần 3 – Năm 2021 ]

Câu 19: Trong phòng thí nghiệm, etyl axetat được điều chế theo tiến trình:

– Bước 1: Cho 1 ml ancol etylic,1 ml axit axetic nguyên chất và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm.

– Bước 2: Lắc đều, đồng thời đun cách thủy trong nồi nước nóng 65°C – 70°C.

– Bước 3: Làm lạnh rồi rót thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hòa.

(a) Có thể thay dung dịch axit sunfuric đặc bằng dung dịch axit sunfuric loãng.

(b) Có thể thực thi thí nghiệm bằng phương pháp đun sôi hỗn hợp.

(c) Để trấn áp nhiệt độ trong quy trình đun nóng hoàn toàn có thể dùng nhiệt kế.

(d) Có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch KCl bão hòa.

(e) Có thể dung dung dịch axit axetic 5% và ancol etylic 10° để thực thi phản ứng este hóa.

(f) Để tăng hiệu suất phản ứng hoàn toàn có thể thêm dung dịch NaOH loãng vào ống nghiệm.

Số phát biểu đúng là:

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 20: Điều chế este CH3COOC2H5 trong phòng thí nghiệm được mô tả theo như hình vẽ sau :

Cho những phát biểu sau:

(a) Etyl axetat có nhiệt độ sôi thấp (77°C) nên dễ bị bay hơi khi đun nóng.

(b) H2SO4 đặc vừa làm chất xúc tác, vừa có tác dụng hút nước .

(c) Etyl axetat qua ống dẫn dưới dạng hơi nên cần làm lạnh bằng nước đá để ngưng tụ.

(d) Khi kết thúc thí nghiệm, cần tắt đèn cồn trước lúc tháo ống dẫn hơi etyl axetat.

(e) Vai trò của đá bọt là để bảo vệ ống nghiệm không biến thành vỡ.

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần 1 – Năm 2021 ]

Câu 21: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế isoamyl axetat (Y) theo sơ đồ hình vẽ dưới:

Cho những phát biểu sau:

(1) Các chất điều chế trực tiếp Y gồm CH3-COOH, (CH3)2CH-CH2-CH2-OH

(2) Nước trong ống trên hình vẽ có tác dụng làm lạnh để ngưng tụ chất Y

(3) Phản ứng trong bình cầu là phản ứng thuận nghịch

(4) Trong bình cầu cần thêm axit sunfuric đặc nhằm mục đích hấp thụ nước và xúc tác cho phản ứng

(5) Chất lỏng Y được sử dụng làm hương liệu trong sản xuất bánh kẹo

(6) Có thể sử dụng giấm ăn (dung dịch CH3-COOH 2%) cho quy trình điều chế trên

Số phát biểu đúng là

A. 5 B. 4 C. 6 D. 3

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Bắc Đông Quan – Thái Bình – Lần 2 – Năm 2021 ]

Câu 22: Hình vẽ minh họa điều chế isoamyl axetat trong phòng thí nghiệm

Cho những phát biểu:

(a) Hỗn hợp chất lỏng trong bình 1 gồm ancol isoamylic, axit axetic và axit sunfuric đặc.

(b) Trong phễu chiết lớp chất lỏng nặng hơn có thành phần đó đó là isoamyl axetat.

(c) Nhiệt kế dùng để trấn áp nhiệt độ trong bình 1.

(d) Phễu chiết dùng tách những chất lỏng không tan vào nhau thoát khỏi nhau.

(e) Isoamyl axetat tinh khiết hoàn toàn có thể được sử dụng làm hương liệu phụ gia cho thực phẩm.

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 1.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Tĩnh Gia 4 – Thanh Hóa – Năm 2021 ]

Câu 23. Hình vẽ sau minh họa phương pháp điều chế isoamyl axetat trong phòng thí nghiệm

Cho những phát biểu:
(a) Lúc đầu lấy vào trong bình cầu hỗn hợp gồm ancol isoamylic, axit axetic và axit sunfuric đặc.
(b) Trong phễu chiết lớp chất lỏng nặng hơn có thành phần đó đó là isoamyl axetat.
(c) Nhiệt kế dùng để trấn áp nhiệt độ trong bình cầu.
(d) Phễu chiết dùng tách những chất lỏng không tan vào nhau thoát khỏi nhau.

(e) Isoamyl axetat tinh khiết hoàn toàn có thể được sử dụng làm hương liệu phụ gia cho thực phẩm.
(f) Để hiệu suất phản ứng cao hơn nên dùng dung dịch axit axetic 15%.

(g) Nước trong ống sinh hàn được lắp cho chảy vào (1) và ra (2).
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 6.       C. 4.       D. 3.

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Bắc Ninh – Lần 2 – Năm 2021 ]

Câu 24: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế etyl axetat từ axit axetic, etanol và H2SO4 (xúc tác) theo sơ đồ hình vẽ dưới đây.

Sau khi kết thúc phản ứng este hóa, người ta tiến hành tiến trình sau:
– Bước 1: Cho chất lỏng Y vào phễu chiết, lắc với dung dịch Na2CO3

và quỳ tím đến khi quỳ tím khởi đầu chuyển màu xanh.
– Bước 2: Mở khóa phễu chiết để vô hiệu phần chất lỏng phía dưới.

– Bước 3: Thêm CaCl

2

khan vào, tiếp theo đó tiếp tục bỏ đi phần rắn phía dưới thì thu được etyl axetat.
Cho những phát biểu sau:

(1) Dung dịch X được tạo từ axit axetic nguyên chất, etanol nguyên chất và H2SO4 98%.
(2) Nước trong ống sinh hàn nhằm mục đích tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có nhiệt độ thấp để hóa lỏng những chất hơi.
(3) Dung dịch Na2CO3 được thêm vào để trung hòa axit sunfuric và axit axetic trong chất lỏng Y.
(4) CaCl2 được thêm vào để tách nước và ancol còn lẫn trong etyl axetat.
(5) Có thể thay thế CaCl2 khan bằng dung dịch H2SO4 đặc.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 1.       C. 2.       D. 4.

Câu 25. Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ khoảng chừng 2 ml dầu dừa và 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi xong để nguội hỗn hợp.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 7 – 10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để yên hỗn hợp.

Phát biểu nào sau này đúng? 

A. Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn white color nổi lên là glixerol.

B. Thêm dung dịch NaCl bão hòa nóng để làm tăng hiệu suất phản ứng.

C. Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xẩy ra. 

D. Trong thí nghiệm này, hoàn toàn có thể thay dầu dừa bằng dầu nhờn bôi trơn máy.

[ Đề minh họa thi THPTQG – Bộ GD&ĐT – Lần 1 – Năm 2020 ]

Câu 26. Tiến hành thí nghiệm theo tiến trình sau:

Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng chừng 5 gam dầu dừa và 10 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp.

Bước 3: Rót vào hỗn hợp 15 – 20 ml dung dịch NaCl bão hòa, nóng, khuấy nhẹ xong để yên.

Phát biểu nào sau này về thí nghiệm trên sai?

A. Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn white color nổi lên là glixerol.

B. Ở bước 3, thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tách muối của axit béo thoát khỏi hỗn hợp.

C. Ở bước 2, việc thêm nước cất để đảm bảo phản ứng thủy phân xẩy ra.

D. Trong thí nghiệm trên, có xẩy ra phản ứng xà phòng hóa chất béo.

[ Đề minh họa thi THPTQG – Bộ GD&ĐT – Năm 2021 ]

Câu 27: Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa tristearin theo tiến trình sau:

Bước 1: Cho vào bát sứ khoảng chừng 1 gam tristearin và 2-2,5 ml dung dịch NaOH nồng độ 40%

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp khoảng chừng 30 phút và khuấy liên tục bằng đũa thủy tinh, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 4-5ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để nguội

Phát biểu nào sau này sai?

A. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl là làm tăng vận tốc cho phản ứng xà phòng hóa.

B. Phần chất lỏng sau khi tách hết xà phòng hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh lam

C. Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn white color nhẹ nổi lên

D. Sau bước 2, thu được chất lỏng giống hệt

[ Đề thi thử THPTQG – Liên trường Nghệ An – Đề 1 – Năm 2021 ]

Câu 28. Tiến hành thí nghiệm theo tiến trình sau:

Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng chừng 5 gam dầu dừa và 10 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp.

Bước 3: Rót vào hỗn hợp 15 – 20 ml dung dịch NaCl bão hòa, nóng, khuấy nhẹ xong để yên.

Phát biểu nào sau này về thí nghiệm trên đúng?

A. Sau bước 1, thấy xuất hiện bọt xà phòng.

B. Ở bước 2, việc thêm nước cất có tác dụng làm hạ nhiệt độ, tránh bị vỡ ống nghiệm.

C. Trong thí nghiệm trên, có xẩy ra phản ứng este hóa.

D. Ở bước 3, thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tách muối của axit béo thoát khỏi hỗn hợp.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT An Lão – Hải Phòng – Lần 2 – Năm 2021 ]

Câu 29: Khi nghiên cứu và phân tích tính chất hoá học của este người ta tiến hành làm thí nghiệm như sau: Cho vào 2 ống nghiệm mỗi ống 2 ml etyl axetat, tiếp theo đó thêm vào ống thứ nhất 1 ml dung dịch H2SO4 20%, vào ống thứ hai 1 ml dung dịch NaOH 30%. Sau đó lắc đều cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn đồng thời đun cách thuỷ trong mức chừng 5 phút. Hiện tượng trong 2 bình hứng là

A. Ở cả hai ống nghiệm chất lỏng vẫn tách thành 2 lớp.

B. Ở cả hai ống nghiệm chất lỏng trở nên giống hệt.

C. Ống nghiệm thứ nhất chất lỏng trở nên giống hệt, ống thứ hai chất lỏng tách thành 2 lớp.

D. Ống nghiệm thứ nhất vẫn phân thành 2 lớp, ống thứ hai chất lỏng trở thành giống hệt.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc – Lần 3 – Năm 2021 ]

Câu 30: Tiến hành tiến trình thí nghiệm sau:

Bước 1: Cho vào ống nghiệm đựng dung dịch NaOH (dư) một lượng metyl axetat rồi đun nóng

Bước 2: Cô cạn dung dịch thu được đến lúc còn sót lại hỗn hợp rắn khan X

Bước 3: Nghiền nhỏ hỗn hợp X rồi trộn đều với bột CaO, lấy hỗn hợp thu được cho vào ống nghiệm tiếp theo đó đun nóng đến khi có khí thoát ra

Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Nhận định nào sau này đúng:

A. Sau bước 3 thu được một hiđrocacbon đơn thuần và giản dị nhất

B. Khí thoát ra ở bước 3 hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch Br2

C. Trong X chứa natri axetat và ancol metylic

D. Có thể bỏ qua bước 2, chỉ việc lấy dung dịch sau phản ứng ở bước 1 cho bột CaO vào và đun nóng vẫn vẫn đang còn khí thoát ra

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Thuận Thành – Bắc Ninh – Lần 2 – Năm 2021 ]

Câu 31. Cho vào hai ống nghiệm mỗi ống 2 ml etyl axetat, tiếp theo đó thêm vào ống thứ nhất 1 ml dung dịch H2SO4 20%, vào ống thứ hai 1 ml dung dịch NaOH 30%. Chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều tách thành hai lớp. Sau đó, lắc đều cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn đồng thời đun cách thuỷ trong mức chừng 5 phút. Hiện tượng trong hai ống nghiệm là

A. Trong cả hai ống nghiệm, chất lỏng vẫn phân tách thành hai lớp.

B. Trong cả hai ống nghiệm, chất lỏng trở thành giống hệt.

C. Ống nghiệm thứ nhất, chất lỏng trở thành giống hệt; trong ống nghiệm thứ hai, chất lỏng vẫn phân tách thành hai lớp.

D. Ống nghiệm thứ nhất, chất lỏng vẫn phân tách thành hai lớp; trong ống nghiệm thứ hai, chất lỏng trở thành giống hệt.

Câu 32. Thực hiện những thí nghiệm (TN) sau:

TN1: Cho vào ống nghiệm 2 ml etyl axetat, thêm vào 1 ml dung dịch H2SO4 20%, lắc đều tiếp theo đó lắp ống sinh hàn rồi đun nóng nhẹ ống nghiệm khoảng chừng 5 phút.

TN2: Cho một lượng tristearin vào bát sứ đựng dung dịch NaOH, đun sôi nhẹ hỗn hợp trong mức chừng 30 phút đồng thời khuấy đều. Để nguội hỗn hợp, tiếp theo đó rót thêm 10 – 15 ml dung dịch NaCl bão hòa vào hỗn hợp, khuấy nhẹ tiếp theo đó giữ yên.

TN3: Đun nóng triolein ((C17H33COO)3C3H5) rồi sục luồng khí hiđro (xúc tác Ni) trong nồi kín tiếp theo đó để nguội.

Hiện tượng nào sau này không đúng?

A. Ở TN2, sau những quy trình thấy có lớp chất rắn white color nổi lên trên.

B. Ở TN3, sau phản ứng thu được một khối chất rắn ở nhiệt độ thường.

C. Ở TN1, sau khi thêm H2SO4, dung dịch phân thành 2 lớp.

D. Ở TN1 và TN2, sau khi đun đều thu được dung dịch giống hệt.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Trần Phú – Hải Phòng – Lần 2 – Năm 2021 ]

Câu 33: 

Tiến hành thí nghiệm điều chế xà phòng theo tiến trình dưới đây:
Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ 1 ml dầu ăn và 3 ml dung dịch NaOH 40%.
Bước 2: Đun hỗn hợp sôi nhẹ và liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng chừng 8-10 phút. Thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi.
Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khấy nhẹ. Sau đó để nguội.

Phát biểu nào sau này không đúng?

A. Ở bước 1 hoàn toàn có thể thay thế dầu ăn bằng mỡ động vật hoang dã.

B. Ở bước 2, nếu không liên tục khuấy đều phản ứng sẽ xẩy ra chậm vì dầu ăn không tan trong dung dịch NaOH.

C. Việc thêm dung dịch NaCl bão hòa vào hỗn hợp thành phầm để độ tan của xà phòng giảm sút, đồng thời làm tăng tỉ trọng của hỗn hợp thành phầm giúp xà phòng nổi lên trên mặt, thuận tiện và đơn thuần và giản dị tách thoát khỏi hỗn hợp.

D. Sau bước 3, khi để nguội ta thấy phần dung dịch phía trên có một lớp chất lỏng white color đục.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Phụ Dực – Thá Bình – Lần 4 – Năm 2021 ]

Câu 34:

 Tiến hành thí nghiệm phản ứng xà phòng hóa theo tiến trình sau này:
Bước 1: Cho vào bát sứ khoảng chừng 1 gam mỡ (hoặc dầu thực vật) và 2 – 2,5 ml dung dịch NaOH 40%.
Bước 2: Đun hỗn hợp sôi nhẹ và liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh. Thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi.
Bước 3: Sau 8 – 10 phút, rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ.

Phát biểu nào sau này sai?

A. Mục đích của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là làm kết tinh muối của axit béo, đó là vì muối của axit béo khó tan trong NaCl bão hòa.

B. Sau bước 3, glixerol sẽ tách lớp nổi lên trên.

C. Ở bước 2, xẩy ra phản ứng thủy phân chất béo, tạo thành glixerol và muối natri của axit béo

D. Sau bước 3, thấy có một lớp dày đóng bánh white color nổi lên trên, lớp này là muối của axit béo hay còn gọi là xà phòng.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Lương Thế Vinh – Gia Lai – Lần 4 – Năm 2021 ]

Câu 35: Tiến hành thí nghiệm theo tiến trình sau:

Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm, mỗi ống 2 ml vinyl axetat.

Bước 2: Thêm 2 ml dung dịch H2SO4 20% vào ống nghiệm thứ nhất, 4 ml dung dịch NaOH 30% vào ống nghiệm thứ hai.

Bước 3: Lắc đều cả hai ống nghiệm, đồng thời đun nóng nhẹ trong mức chừng 5 phút, tiếp theo đó để nguội.

Phát biểu nào sau này về thí nghiệm trên sai?

A. Sau bước 3, dung dịch trong nghiệm ống thứ hai có phản ứng tráng bạc.

B. Sau bước 3, hai ống nghiệm có chứa một thành phầm giống nhau.

C. Ở bước 3, hoàn toàn có thể thay việc đun nóng nhẹ bằng phương pháp đun cách thủy.

D. Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm thứ hai tách thành hai lớp.

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Cần Thơ – Đề 2 – Năm 2021 ]

Câu 36: Tiến hành thí nghiệm phản ứng xà phòng hóa theo tiến trình sau này:

Bước 1: Cho vào bát sứ khoảng chừng 1 gam chất béo và 2 – 2,5 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun hỗn hợp sôi nhẹ và liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh. Thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi.

Bước 3: Sau 8 – 10 phút, rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ.

Cho những phát biểu sau:

(a) Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn white color nổi lên trên.

(b) Mục đích của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa để tách muối của axit béo.

(c) Nếu thay chất béo bằng etyl axetat, hiện tượng kỳ lạ quan sát được giống nhau.

(d) Sản phẩm rắn của thí nghiệm thường dùng để sản xuất xà phòng.

(e) Phần dung dịch còn sót lại sau bước 3 hoàn toàn có thể hòa tan Cu(OH)2.

Số phát biểu đúng là

A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.

[ Đề thi thử THPTQG – Liên trường (Quỳnh Lưu – Hoàng Mai) – Nghệ An – Năm 2021 ]

Câu 37. Tiến hành thí nghiệm xà phòng hoá theo tiến trình sau:

Bước 1: Cho vào bát sứ khoảng chừng 1 gam mỡ động vật hoang dã và 2 – 2,5 ml dung dịch NaOH nồng độ 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp khoảng chừng 30 phút và khuấy liên tục bằng đũa thuỷ tinh, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hoà nóng, khuấy nhẹ xong để nguội.

Có những phát biểu sau:

(a) Sau bước 1, thu được chất lỏng giống hệt.

(b) Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn white color nổi lên.

(c) Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl ở bước 3 là làm tăng vận tốc của phản ứng xà phòng hoá.

(d) Sản phẩm thu được sau bước 3 đem tách hết chất rắn không tan, chất lỏng còn sót lại hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam.

(e) Có thể thay thế mỡ động vật hoang dã bằng dầu thực vật.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.

Câu 38. Tiến hành thí nghiệm xà phòng hoá theo tiến trình sau:

Bước 1: Cho vào bát sứ khoảng chừng 1 gam dầu thực vật và 2 – 2,5 ml dung dịch NaOH nồng độ 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp khoảng chừng 30 phút và khuấy liên tục bằng đũa thuỷ tinh, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hoà nóng, khuấy nhẹ xong để nguội.

Có những phát biểu sau:

(a) Sau bước 1, thu được chất lỏng giống hệt.

(b) Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn white color nổi lên.

(c) Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl ở bước 3 là làm tăng vận tốc của phản ứng xà phòng hoá.

(d) Sản phẩm thu được sau bước 3 đem tách hết chất rắn không tan, chất lỏng còn sót lại hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam.

(e) Có thể thay thế dầu thực vật bằng dầu mỡ bôi trơn máy.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.

 Câu 39:

 Tiến hành thí nghiệm theo tiến trình sau:
Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng chừng 5 gam dầu dừa và 10 ml dung dịch NaOH 4%
Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp
Bước 3: Rót vào hỗn hợp 15 – 20 ml dung dịch NaCl bão hòa, nóng, khuấy nhẹ xong để yên
Cho những phát biểu sau:
(a) Sau bước 3 thấy có lớp chất rắn white color nổi lên là glixerol.

(b) Vai trò của dung dịch NaCl bão hòa ở bước 3 là để tách muối natri của axit béo thoát khỏi hỗn hợp.
(c) Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xẩy ra.
(d) Ở bước 1, nếu thay mỡ lợn bằng dầu dừa thì hiện tượng kỳ lạ thí nghiệm sau bước 3 vẫn xẩy ra tương tự.
(e) Trong công nghiệp, phản ứng ở thí nghiệm trên được ứng dụng để sản xuất xà phòng và glixerol.

Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 1.       C. 3.       D. 2.

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Lạng Sơn – Lần 2 – Năm 2021 ]

Câu 40. Tiến hành thí nghiệm theo tiến trình sau:

Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng chừng 5 gam mỡ lợn và 10 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi, để nguội hỗn hợp.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 15 – 20 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ, để yên hỗn hợp.

Cho những phát biểu sau:

(1) Sau bước 3 thấy có lớp chất rắn white color chứa muối natri của axit béo nổi lên.

(2) Vai trò của dung dịch NaCl bão hòa ở bước 3 là để tách muối natri của axit béo thoát khỏi hỗn hợp.

(3) Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xẩy ra.

(4) Ở bước 1, nếu thay mỡ lợn bằng dầu nhớt thì hiện tượng kỳ lạ thí nghiệm sau bước 3 vẫn xẩy ra tương tự.

(5) Trong công nghiệp, phản ứng ở thí nghiệm trên được ứng dụng để sản xuất xà phòng và glixerol.

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

[ Đề thi chính thức THPTQG – Bộ GD&ĐT – Mã đề 204 – Năm 2019 ]

Câu 41: Tiến hành những thí nghiệm theo tiến trình sau:

Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng chừng 5 gam dầu dừa và 10ml dung dịch NaOH 40%

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp

Bước 3: Rót vào hỗn hợp 15-20 ml dung dịch NaCl bão hòa, nóng, khuấy nhẹ xong để yên

Có những phát biểu sau:

(1) Ở bước 1, nếu thay dầu dừa bằng dầu nhớt thì hiện tượng kỳ lạ thí nghiệm sau bước 3 vẫn xẩy ra tương tự

(2) Ở bước 2, việc thêm nước cất để đảm bảo phản ứng thủy phân xẩy ra

(3) Ở bước 2, hoàn toàn có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng phương pháp đun cách thủy (ngâm trong nước nóng)

(4) Ở bước 3, thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tách muối của axit béo thoát khỏi hỗn hợp

(5) Ở bước 3, hoàn toàn có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch CaCl2 bão hòa

(6) Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn white color nổi lên là glixerol

Số phát biểu đúng là

A. 4 B. 3 C. 5 D. 6

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Chuyên Đại học Vinh – Lần 2 – Năm 2021 ]

Câu 42: 

Tiến hành thí nghiệm theo tiến trình sau:
Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng chừng 5 gam mỡ lợn và 10ml dung dịch NaOH 40%.
Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp.
Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 15 – 20 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ. Để yên hỗn hợp.
Cho những phát biểu sau:

(a) Sau bước 3 thấy có lớp chất rắn white color chứa muối natri của axit béo nổi lên.
(b) Vai trò của dung dịch NaCl bão hòa ở bước 3 là để tách muối natri của axit béo thoát khỏi hỗn hợp.
(c) Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xẩy ra.
(d) Ở bước 1, nếu thay mỡ lợn bằng dầu nhớt thì hiện tượng kỳ lạ thí nghiệm sau bước 3 vẫn xẩy ra tương tự.
(e) Trong công nghiệp, phản ứng ở thí nghiệm trên được ứng dụng để sản xuất xà phòng và glixerol.

(f) Sau bước 2, dung dịch trong cốc thủy tinh là giống hệt.
(g) Có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch CaCl2 bão hòa.
Số phát biểu đúng là

A. 3.         B. 4.         C. 5.         D. 2.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Thượng Cát – Hà Nội – Năm 2021 ]

Câu 43.

 Tiến hành phản ứng xà phòng hóa theo tiến trình sau:
Bước 1: Cho vào bát sứ: 1 gam mỡ lợn và 2,5 ml dung dịch NaOH 40%.
Bước 2: Đun hỗn hợp sôi nhẹ và liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh (quy trình đun sẽ thêm nước vào để thể tích hỗn hợp không đổi) trong thời hạn 8 – 10 phút.
Bước 3: Rót vào hỗn hợp 5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ, tiếp theo đó để nguội hỗn hợp.
Cho những phát biểu sau:

(a) Ở bước 2, nếu không thêm nước thì hỗn hợp cạn khô và không xẩy ra phản ứng thủy phân nữa.
(b) Mục đích của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là tách muối natri của axit béo thoát khỏi dung dịch.
(c) Nếu thay mỡ lợn bằng etyl axetat thì hiện tượng kỳ lạ ở bước 3 vẫn không thay đổi.
(d) Sau bước 3, thấy có một lớp dày đóng bánh white color nổi lên trên, lớp này là muối của axit béo hay còn gọi là xà phòng.
Số lượng phát biểu đúng là

A. 3.       B. 1.       C. 2.          D. 4.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Nguyễn Khuyến (Lê Thánh Tông) – Hồ Chí Minh – Năm 2021 ]

Câu 44: Tiến hành thí nghiệm theo tiến trình sau :

Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng chừng 5 gam mỡ lợn và 10 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp.

Bước 3: Rót vào hỗn hợp 15 – 20 ml dung dịch NaCl bão hòa, nóng, khuấy nhẹ, xong để yên.

Cho những phát biểu sau :

(a) Ở bước 1, nếu thay mỡ lợn bằng dầu dừa thì hiện tượng kỳ lạ sau bước 3 vẫn xẩy ra tương tự.

(b) Ở bước 2, việc thêm nước cất để đảm bảo phản ứng thủy phân xẩy ra.

(c) Ở bước 2, hoàn toàn có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy (ngâm trong nước nóng).

(d) Ở bước 3, thêm dung dịch NaCl bão hòa để tách muối của axit béo thoát khỏi hỗn hợp.

(e) Ở bước 3, hoàn toàn có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch CaCl2 bão hòa.

(f) Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn white color nổi lên là glixerol.

Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Nam Định – Lần 2 – Năm 2021 ]

Câu 45. Tiến hành thí nghiệm theo tiến trình sau:

Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm mỗi ống 2 ml etyl axetat.

Bước 2: Thêm 2 ml dung dịch H2SO4 20% vào ống thứ nhất; 4 ml dung dịch NaOH 30% vào ống thứ hai.

Bước 3: Lắc đều cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn, đun sôi nhẹ trong mức chừng 5 phút, để nguội.

Cho những phát biểu sau:

(1) Sau bước 2, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều phân thành hai lớp.

(2) Sau bước 3, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều giống hệt.

(3) Sau bước 3, ở hai ống nghiệm đều thu được thành phầm giống nhau.

(4) Ở bước 3, hoàn toàn có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy (ngâm trong nước nóng).

(5) Ống sinh hàn có tác dụng hạn chế sự thất thoát của những chất lỏng trong ống nghiệm.

Số phát biểu đúng là

A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

[ Đề thi chính thức THPTQG – Bộ GD&ĐT – Mã đề 201 – Năm 2019 ]

Câu 46: Tiến hành thí nghiệm theo tiến trình sau:

Bước 1: Cho vào hai 2 bình cầu mỗi bình 10 ml etyl axetat.

Bước 2: Thêm 15 ml dung dịch H2SO4 20% vào trong bình thứ nhất; 20 ml dung dịch NaOH 30% vào trong bình thứ hai.

Bước 3: Lắc đều cả hai bình rồi lắp ống sinh hàn, đun nhẹ qua lưới a-mi-ăng khoảng chừng 5 phút, để nguội.

Cho những phát biểu sau:

(1) Sau bước 2, chất lỏng trong cả hai bình cầu đều phân thành hai lớp.

(2) Ở bước 3, vai trò của lưới a-mi-ăng để tránh sự tụ nhiệt, tránh nứt vỡ bình cầu.

(3) Ở bước 3, trong cả hai bình cầu đều xẩy ra phản ứng thủy phân este.

(4) Sau bước 3, chất lỏng trong cả hai bình cầu đều giống hệt.

(5) Ống sinh hàn có tác dụng hạn chế sự thất thoát của những chất lỏng trong bình.

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Hà Nội – Năm 2021 ]

Câu 47:

 Tiến hành những thí nghiệm theo tiến trình sau:
Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm mỗi ống 2ml etyl axetat

Bước 2: Thêm 2 ml dung dịch H

2SO4

20% vào ống thứ nhất; 4 ml dung dịch NaOH 30% vào ống thứ hai
Bước 3: Lắc đều cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn, đun sôi nhẹ trong mức chừng 5 phút, để nguội
Cho những phát biểu sau:
(1) Sau bước 2, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều chuyển sang màu vàng
(2) Sau bước 2, ống nghiệm thứ hai xuất hiện kết tủa trắng đó đó là xà phòng
(3) Sau bước 3, ở hai ống nghiệm đều thu được thành phầm giống nhau

(4) Sau bước 3, trong ống nghiệm thứ nhất vẫn còn đấy etyl axetat
(5) Ở bước 3, hoàn toàn có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy (ngâm trong nước nóng)
(6) Ống sinh hàn có tác dụng hút nước tương hỗ cho phản ứng xẩy ra theo chiều thuận
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 2.       C. 4.       D. 1.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Hai Bà Trưng – Thừa Thiên – Huế – Năm 2021 ]

Câu 48: Tiến hành thí nghiệm theo tiến trình sau:

• Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm mỗi ống 2 ml etyl axetat

• Bước 2: Thêm 2 ml dung dịch H2SO4 20% vào ống nghiệm thứ nhất, 4 ml dung dịch NaOH 30% vào ống thứ hai

• Bước 3: Lắc đều cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn, đun sôi nhẹ trong mức chừng 5 phút, để nguội

Cho những phát biểu sau:

(a) Sau bước 2, chất lỏng trong ống thứ nhất phân thành hai lớp, ống thứ hai giống hệt

(b) Sau bước 3, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều phân lớp

(c) Sau bước 3, ở ống thứ hai có lớp chất rắn white color nổi lên

(d) Ở bước 3, hoàn toàn có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy (ngâm trong nước nóng)

(e) Ống sinh hàn có tác dụng hạn chế sự thất thoát của những chất lỏng trong ống nghiệm

Số phát biểu đúng là

A. 5 B. 3 C. 2 D. 4

[ Đề thi thử THPTQG – Liên trường Nghệ An – Đề 2 – Năm 2021 ]

Câu 49: Tiến hành thí nghiệm theo tiến trình sau:

Bước 1: Cho vào hai bình cầu mỗi bình 10 ml etyl axetat.

Bước 2: Thêm 10 ml dung dịch H2SO4 20% vào trong bình thứ nhất, 20 ml dung dịch NaOH 30% vào trong bình thứ hai.

Bước 3: Lắc đều cả hai bình, lắp ống sinh hàn rồi đun nhẹ trong 5 phút, tiếp theo đó để nguội.

Các phát biểu liên quan đến thí nghiệm trên được đưa ra như sau:

(a) Kết thúc bước 2, chất lỏng trong hai bình đều phân thành 2 lớp.

(b) Ở bước 3, hoàn toàn có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng phương pháp đun cách thủy (ngâm trong nước nóng).

(c) Ở bước 3, trong hai bình đều chứa chất hoàn toàn có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

(d) Ở bước 3, trong bình thứ hai có xẩy ra phản ứng xà phòng hóa.

Số phát biểu đúng là

A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Gia Lai – Năm 2021 ]

Câu 50: 

Tiến hành những thí nghiệm theo tiến trình sau:
– Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm mỗi ống 2 ml etyl axetat.

– Bước 2: Thêm 2 ml dung dịch H

2SO4

20% vào ống thứ nhất; 4 ml dung dịch NaOH 30% vào ống thứ hai.
– Bước 3: Lắc đều cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn, đun sôi nhẹ trong mức chừng 5 phút, để nguội.
Cho những phát biểu sau:
(a) Sau bước 2, chất lỏng trong ống thứ nhất phân lớp, chất lỏng trong ống thứ hai giống hệt.
(b) Sau bước 3, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều giống hệt.

(c) Sau bước 3, thành phầm phản ứng thủy phân trong cả hai ống nghiệm đều tan tốt trong nước.
(d) Ở bước 3, hoàn toàn có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy (ngâm trong nước nóng).
(e) Ống sinh hàn có tác dụng hạn chế sự thất thoát của những chất lỏng trong ống nghiệm.
(g) Sau bước 3, ở ống thứ hai có lớp chất rắn white color nổi lên
Số phát biểu đúng là:

A. 4.       B. 5.       C. 2.       D. 3.

[ Đề thi thử THPTQG – THPT Lê Hồng Phong – Hải Phòng – Năm 2021 ]

Câu 51: Tiến hành thí nghiệm theo tiến trình sau:

– Bước 1: Cho vào hai bình cầu mỗi bình 10 ml etyl fomat.

– Bước 2: Thêm 10 ml dung dịch H2SO4 20% vào trong bình thứ nhất, 20 ml dung dịch NaOH 30% vào trong bình thứ hai.

– Bước 3: Lắc đều cả hai bình, lắp ống sinh hàn, đun sôi nhẹ trong 5 phút, tiếp theo đó để nguội.

Cho những phát biểu sau:

(a) Kết thúc bước 2, chất lỏng trong hai bình đều phân thành hai lớp.

(b) Ở bước 3, hoàn toàn có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy (ngâm trong nước nóng).

(c) Ở bước 3, trong bình thứ hai xẩy ra phản ứng xà phòng hóa.

(d) Sau bước 3, trong hai bình đều chứa chất hoàn toàn có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 1. C. 4. D. 3

[ Đề thi thử THPTQG – Sở GD&ĐT Ninh Bình – Lần 2 – Năm 2021 ]

Câu 52. Tiến hành thí nghiệm theo tiến trình sau:

 Bước 1: Cho vào hai bình cầu mỗi bình 10 ml isoamyl fomat.

 Bước 2: Thêm 10 ml dung dịch H2SO4 20% vào trong bình thứ nhất, 20 ml dung dịch NaOH 30% vào trong bình thứ hai.

 Bước 3: Lắc đều cả hai bình, lắp ống sinh hàn rồi đun nhẹ trong 5 phút, tiếp theo đó để nguội.

Cho những phát biểu sau:

(a) Kết thúc bước (2), chất lỏng trong bình thứ nhất phân thành hai lớp, chất lỏng trong bình thứ hai giống hệt.

(b) Ở bước (3), hoàn toàn có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng phương pháp đun cách thủy (ngâm trong nước nóng).

(c) Ở bước (3), trong bình thứ hai có xẩy ra phản ứng xà phòng hóa.

(d) sau bước (3), trong hai bình đều chứa chất hoàn toàn có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Theo: thầy Viết Long – Cậu Vàng

Các thầy cô và những em cần file tài liệu “Tổng hợp thí nghiệm este chất béo hay và rất khó có đáp án rõ ràng” xin vui lòng comment ở phần phản hồi admin sẽ gửi những thầy cô và những em qua email!

Xem thêm

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Hiện tượng quan sát được trong quy trình tổng hợp xà phòng

4574

Clip Hiện tượng quan sát được trong quy trình tổng hợp xà phòng ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hiện tượng quan sát được trong quy trình tổng hợp xà phòng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Hiện tượng quan sát được trong quy trình tổng hợp xà phòng miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Hiện tượng quan sát được trong quy trình tổng hợp xà phòng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hiện tượng quan sát được trong quy trình tổng hợp xà phòng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hiện tượng quan sát được trong quy trình tổng hợp xà phòng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hiện #tượng #quan #sát #được #trong #quá #trình #tổng #hợp #xà #phòng