Kinh Nghiệm về Hệ thống nào sau này không thuộc 4 khối mạng lưới hệ thống con của khối mạng lưới hệ thống thông tin Marketing 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hệ thống nào sau này không thuộc 4 khối mạng lưới hệ thống con của khối mạng lưới hệ thống thông tin Marketing được Update vào lúc : 2022-01-15 09:09:19 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ngân hàng vướng mắc trắc nghiệm khối mạng lưới hệ thống thông tin quản trị và vận hành (NEU)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây (455.76 KB, 25 trang )

Trắc nghiệm Hệ thống thông tin quản trị và vận hành NEU
Câu 1. Tất cả những liệt kê sau này đều là thành phần của một HTTT, trừ:
a) Phần mềm
b) Văn hóa
c) Phần cứng
d) Thủ tục
Câu 2. Hệ điều hành quản lý Windows 7 là một ví dụ về thành phần ________ của một HTTT.
a) Phần mềm
b) Phần cứng
c) Dữ liệu
d) Thủ tục
Câu 3. Một mạng xương sống để link những mạng cục bộ của một tổ chức triển khai với nhau, kết
nối với mạng diện rộng và mạng Internet là một ví dụ về thành phần _______ của một HTTT.
a) Phần cứng
b) Phần mềm
c) Dữ liệu
d) Thủ tục
Câu 4. Một giao thức bảo vệ an toàn và uy tín khối mạng lưới hệ thống máy tính (computer security protocol) dùng để đăng
nhập là một ví dụ về thành phần ________ của HTTT.
a) Phần cứng
b) Phần mềm
c) Dữ liệu
d) Thủ tục
Câu 5. Mã người tiêu dùng và họ tên người tiêu dùng là ví dụ về thành phần _______ của một HTTT
quản trị và vận hành đơn hàng.
a) Phần cứng

1

b) Phần mềm

c) Dữ liệu
d) Thủ tục
Câu 6. Những bản nhạc được tải về từ một trang chia sẻ âm nhạc là ví dụ minh họa về thành
phần ________ của một HTTT.
a) Phần cứng
b) Phần mềm
c) Dữ liệu
d) Thủ tục
Câu 7. Khẳng định nào sau này là đúng riêng với tăng trưởng và sử dụng HTTT.
a) Cán bộ trách nhiệm (khơng chun về cơng nghệ) khơng nên phải có hiểu biết về tăng trưởng
HTTT
b) Chỉ những Chuyên Viên về CNTT tham gia vào q trình tăng trưởng HTTT
c) Trách nhiệm chính trong quy trình tăng trưởng một HTTT thuộc về những lập trình viên
d) Cán bộ trách nhiệm nên phải có hiểu biết về những yêu cầu về mặt tài liệu và những tiến trình
trách nhiệm liên quan
Câu 8. Quá trình ________ chuyển dời việc làm từ con người sang máy tính.
a) tự động hóa hóa
b) tích hợp
c) quản trị và vận hành
d) tác nghiệp
Câu 9. Hoạt động nào sau này là thử thách nhất riêng với một tổ chức triển khai doanh nghiệp:
a) Mua sắm, tăng trưởng những chương trình mới
b) Tạo những CSDL mới hoặc update những CSDL hiện có
c) Thay đổi những quy trình thủ tục, thay đổi phương thức thao tác của người tiêu dùng
d) Đặt mua và setup những thiết bị phần cứng mới

2

Câu 10. Tìm giá trị trung bình của một bộ những giá trị đơn lẻ là một ví dụ về kết xuất _______

từ ________.
a) tập con; tập lớn
b) thông tin; tài liệu
c) tri thức; thông tin
d) tài liệu; thông tin
Câu 11. Điểm nào sau này khơng phải là đặc tính của thơng tin có chất lượng?
a) Trao đổi được
b) Có liên quan
c) Đúng thời gian
d) Chính xác
Câu 12. Khẳng định nào sau này phản ánh nguyên tắc quản trị thông tin.
a) tin tức cần và chỉ việc vừa đủ (không thừa, không thiếu)
b) tin tức cần phải màn biểu diễn ở dạng đồ họa
c) tin tức và tài liệu cần tàng trữ tách rời nhau
d) Càng nhận nhiều thông tin, càng nên phải bỏ qua thông tin nhiều hơn nữa
Câu 13. Thành phần nào sau này của HTTT là yếu tố phi công nghệ tiên tiến và phát triển?
a) Phần cứng
b) Dữ liệu
c) Thủ tục
d) Phần mềm
Câu 14. Lựa chọn nào sau này là ví dụ về phương tiện đi lại tàng trữ hoàn toàn có thể ghi và xóa nhiều lần?
a) CD-ROM
b) DVD-R
c) CD-RW
d) DVD+R

3

Câu 15. Phần cứng gồm có toàn bộ, trừ ________.

a) Hệ điều hành quản lý
b) Máy in
c) Màn hình
d) Bộ xử lý TT
Câu 16. Một ________ tương tự 1024 GB.
a) gigabyte
b) terabyte
c) kilobyte
d) megabyte
Câu 17. Ứng dụng nào sau này thường sử dụng những tệp tuần tự?
a) Ứng dụng xử lý lương theo lơ
b) Hệ thống đặt vé máy bay
c) Trình duyệt Web
d) Hệ thống xử lý thanh toán giao dịch thanh toán trực tuyến
Câu 18. Hoạt động nào sau này không liên quan đến sever?
a) xử lý email
b) xử lý những website
c) xử lý văn bản
d) xử lý những CSDL lớn, chia sẻ cho nhiều người tiêu dùng
Câu 19. Lý do chính của việc nối mạng những máy tính và những thiết bị liên quan?
a) Chia sẻ những nguồn lực công nghệ tiên tiến và phát triển
b) Chia sẻ tài liệu
c) Tăng cường kĩ năng Marketing
d) Tất cả những lựa chọn trên

4

Câu 20. Một ví dụ về ngơn ngữ truy vấn tin dùng để truy vấn thông tin trong một CSDL là:
a) SQL

b) ASP
c) XML
d) PHP
Câu 21. B2C ________.
a) xử lý những thanh toán giao dịch thanh toán mua và bán thành phầm & hàng hóa giữa cơng ty và khách lẻ
b) xử lý những thanh toán giao dịch thanh toán mua và bán thành phầm & hàng hóa Một trong những cơng ty
c) xử lý những thanh toán giao dịch thanh toán mua và bán thành phầm & hàng hóa giữa cơng ty và chính phủ nước nhà
d) xử lý những thanh toán giao dịch thanh toán mua và bán thành phầm & hàng hóa Một trong những chính phủ nước nhà
Câu 22. Trong mơ hình TMĐT B2G, cơng ty bán thành phầm & hàng hóa cho ________.
a) một nhóm những cơng ty
b) một nhóm khách lẻ
c) chính phủ nước nhà
d) những cơng ty khác
Câu 23. Quyết định được xác lập theo một trình tự thủ tục xác lập được gọi là quyết định hành động:
a) có cấu trúc
b) khơng có cấu trúc
c) khơng có tài năng liệu
d) bán cấu trúc
Câu 24. Tính lương cho cơng nhân được xếp vào phạm trù ra quyết định hành động:
a) có cấu trúc
b) khơng có cấu trúc
c) khơng có tài năng liệu
d) bán cấu trúc

5

Câu 25. Khẳng định nào sau này là đúng?
a) Phát triển HTTT chỉ đề cập đến ba thành phần: phần cứng, ứng dụng và tài liệu
b) Phát triển HTTT có phạm vi hẹp hơn thật nhiều so với tăng trưởng những chương trình

c) Phát triển HTTT là một hoạt động và sinh hoạt giải trí thuần túy mang tính chất chất kỹ thuật
d) Phát triển HTTT địi hỏi có sự phối hợp thao tác nhóm giữa Chuyên Viên HTTT và người sử
dụng, những người dân dân có tri thức và hiểu biết về trách nhiệm
Câu 26. Một trong những trách nhiệm của Chuyên Viên phân tích HTTT là ________.
a) Làm việc với những người tiêu dùng để xác lập những yêu cầu khối mạng lưới hệ thống
b) Sửa chữa những thiết bị máy tính
c) Thiết kế và viết những chương trình máy tính
d) Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình
Câu 27. ________ giúp người tiêu dùng xử lý và xử lý những yếu tố và thực thi việc làm đào tạo và giảng dạy
người tiêu dùng.
a) Phân tích viên khối mạng lưới hệ thống
b) Quản trị mạng
c) Bộ phận tương hỗ người tiêu dùng
d) Kỹ sư thử nghiệm chương trình ứng dụng
Câu 28. Tất cả đều là hoạt động và sinh hoạt giải trí cơ bản trong chuỗi phục vụ (chuỗi giá trị), trừ:
a) phục vụ hầu cần nguồn vào
b) quản trị nguồn nhân lực
c) sản xuất tác nghiệp
d) dịch vụ sau bán hàng
Câu 29. Đâu là một ví dụ về hoạt động và sinh hoạt giải trí chính trong chuỗi phục vụ?
a) Xử lý đơn hàng tự động hóa
b) Thiết kế có trợ giúp của máy tính
c) Lập kế hoạch nhân sự tự động hóa

6

d) Mua sắm phụ tùng trực tuyến
Câu 30. Quản trị quan hệ người tiêu dùng được cho phép doanh nghiệp:
a) xác lập và nhắm tới những người dân tiêu dùng tiềm năng nhất

b) tùy chỉnh và thành viên hóa thành phầm theo nhu yếu của người tiêu dùng
c) vận dụng kinh nghiệm tay nghề chăm sóc và dịch vụ người tiêu dùng có rất chất lượng cho mọi điểm
thanh toán giao dịch thanh toán
d) cả a, b và c đều đúng.
Câu 31. Tất cả những thuật ngữ sau này đều tương tự với thuật ngữ Thương mại điện tử
(TMĐT), trừ:
a) thương mại trực tuyến
b) thương mại điều khiển và tinh chỉnh học
c) marketing thương mại những món đồ điện tử gia dụng
d) thương mại không sách vở
Câu 32. Trình tự những cơng đoạn chính của TMĐT là:
a) đặt hàng, thanh tốn, thơng tin, Giao hàng, tương hỗ sau bán hàng
b) thơng tin, đặt hàng, thanh tốn, Giao hàng, tương hỗ sau bán hàng
c) thông tin, đặt hàng, thanh toán, Giao hàng, kiểm tra mức tồn kho
d) đặt hàng, Giao hàng, thanh tốn, thơng tin, tương hỗ sau bán hàng
Câu 33. Tất cả đều là ứng dụng thành phần trong khối mạng lưới hệ thống quản trị quan hệ người tiêu dùng,
trừ:
a) duy trì và tơn vinh người tiêu dùng trung thành với chủ
b) marketing và phục vụ đơn hàng
c) lựa chọn nhà phục vụ NVL và thương thảo giá cả
d) quản trị thông tin liên hệ và thanh toán giao dịch thanh toán người tiêu dùng
Câu 34. Hệ thống dự trữ đúng thời gian – JIT (Just – In – Time) là một ví dụ về _______.
a) khối mạng lưới hệ thống thơng tin sản xuất mức tác nghiệp
b) khối mạng lưới hệ thống thông tin sản xuất mức giải pháp
7

c) khối mạng lưới hệ thống thông tin sản xuất mức kế hoạch
d) khối mạng lưới hệ thống thông tin quản trị và vận hành tiến độ sản xuất
Câu 35. Trong quản trị và vận hành sản xuất, MRP là viết tắt của:

a) Material Request Plan
b) Material Requirement Production
c) Material Requirement Planning
d) Material Request Production
Câu 36. Tất cả đều là ứng dụng tương hỗ hoạt động và sinh hoạt giải trí Marketing, trừ:
a) ứng dụng trợ giúp nhân viên cấp dưới bán hàng
b) ứng dụng trợ giúp quản trị và vận hành những nhân viên cấp dưới bán hàng
c) ứng dụng trợ giúp quản trị và vận hành chương trình bán hàng qua điện thoại
d) ứng dụng MRP (ứng dụng hoạch định nhu yếu nguyên vật tư)
Câu 37. Chi phí tăng trưởng HTTT gồm có:
a) ngân sách bảo dưỡng phần cứng
b) ngân sách bảo dưỡng ứng dụng
c) ngân sách quy đổi tài liệu
d) ngân sách nhân cơng sử dụng khối mạng lưới hệ thống
Câu 38. Thử nghiệm khối mạng lưới hệ thống là trách nhiệm:
a) của khắp cơ thể sử dụng và Chuyên Viên phân tích khối mạng lưới hệ thống
b) của riêng người tiêu dùng
c) của riêng Chuyên Viên phân tích khối mạng lưới hệ thống
d) của bên thứ ba
Câu 39. Hạn chế của việc mua ứng dụng có sẵn so với việc tự tăng trưởng ứng dụng là:
a) Đắt hơn
b) Phần mềm mua sẵn hiếm khi phục vụ nhu yếu đặc trưng của tổ chức triển khai
c) Cần nhiều thời hạn hơn cho việc triển khai vì tính phức tạp của ứng dụng
8

d) Khơng có tài năng liệu kèm theo
Câu 40. Lợi ích của HTTT gồm có:
a) Lợi ích vơ hình
b) Lợi ích hữu hình

c) Cả a và b
d) Cả a và b đều không đúng
Câu 41. Phát triển HTTT gồm có những quy trình theo trình tự sau:
a) Phân tích, thiết kế, thử nghiệm, lập trình, quy đổi khối mạng lưới hệ thống, khai thác & bảo dưỡng hệ
thống
b) Phân tích, thiết kế, thử nghiệm, lập trình, khai thác & bảo dưỡng khối mạng lưới hệ thống, quy đổi hệ
thống
c) Phân tích, thiết kế, lập trình, thử nghiệm, khai thác & bảo dưỡng khối mạng lưới hệ thống, quy đổi hệ
thống
d) Phân tích, thiết kế, lập trình, thử nghiệm, quy đổi khối mạng lưới hệ thống, khai thác & bảo dưỡng hệ
thống
Câu 42. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí chính của quy trình thiết kế HTTT gồm có:
a) Thiết kế giao diện vào/ ra, thiết kế CSDL và thiết kế tài liệu hướng dẫn sử dụng
b) Thiết kế giao diện vào/ ra, thiết kế CSDL và thiết kế logic xử lí
c) Thiết kế CSDL, thiết kế logic xử lí và thiết kế biểu mẫu nhập liệu
d) Thiết kế logic xử lí, thiết kế báo cáo đầu ra và thiết kế CSDL
Câu 43. Các kế hoạch quy đổi HTTT gồm có:
a) Chuyển đổi trực tiếp, quy đổi tuy nhiên tuy nhiên, quy đổi một lần và quy đổi theo pha
b) Chuyển đổi trực tiếp, quy đổi tuy nhiên tuy nhiên, quy đổi theo pha và quy đổi thí điểm
c) Chuyển đổi theo pha, quy đổi thí điểm, quy đổi trực tiếp và quy đổi nhiều lần
d) Chuyển đổi tuy nhiên tuy nhiên, quy đổi trực tiếp, quy đổi thí điểm và quy đổi trong thời điểm tạm thời

9

Câu 44. Để giảm thiểu sự phản ứng của người tiêu dùng khi triển khai HTTT, những tổ chức triển khai cóthể
vận dụng những kế hoạch sau:
a) Lập kế hoạch và triển khai tốt hoạt động và sinh hoạt giải trí đào tạo và giảng dạy người tiêu dùng
b) Xây dựng giao diện mang tính chất chất thân thiện, dễ dùng riêng với những người tiêu dùng
c) Phát huy tối đa vai trò của người tiêu dùng trong quy trình tăng trưởng HTTT

d) Cả a, b và c
Câu 45. ________ là những Chuyên Viên HTTT có kiến thức và kỹ năng cả về cơng nghệ và trách nhiệm.
a) kỹ sư ứng dụng
b) cán bộ quản trị cơ sở tài liệu
c) cán bộ quản trị và vận hành dự án công trình bất Động sản
d) cán bộ phân tích khối mạng lưới hệ thống
Câu 46. Khi một doanh nghiệp chỉ setup và thử nghiệm một phần của khối mạng lưới hệ thống mới, sau
đó lặp lại việc setup và thử nghiệm từng phần của khối mạng lưới hệ thống mới cho tới khi hoàn tất toàn
bộ khối mạng lưới hệ thống, được gọi là quy đổi ________.
a) thử nghiệm
b) theo pha
c) tuy nhiên tuy nhiên
d) trực tiếp
Câu 47. Theo dõi những yếu tố trục trặc cũng như những yêu cầu nêu lên riêng với khối mạng lưới hệ thống mới,
được thực thi ở quy trình _________ của vòng đời tăng trưởng HTTT.
a) triển khai
b) bảo dưỡng
c) phân tích u cầu
d) thiết kế
Câu 48. Tội phạm điện tử:
a) là dạng tội phạm nhắm tới những máy tính điện tử
b) là dạng tội phạm nhắm tới những khối mạng lưới hệ thống mạng điện tử
10

c) là dạng tội phạm có sử dụng máy tính hoặc một phương tiện đi lại điện tử trong quy trình thực
hiện tội phạm
d) cả a và b
Câu 49. Các công nghệ tiên tiến và phát triển an tồn thơng tin gồm có:
a) tường lửa và sever proxy, mã hóa và mạng riêng ảo

b) xác thực định danh và khối mạng lưới hệ thống quản trị truy cấp
c) công cụ lọc nội dung, công cụ kiểm tra xâm nhập
d) cả a, b, và c đều đúng
Câu 50. Mục tiêu của phó tổng giám đốc an tồn thơng tin (CISO) là:
a) xác lập và xếp hạng khẩn cấp toàn bộ những rủi ro không mong muốn liên quan
b) loại trừ toàn bộ những rủi ro không mong muốn hoàn toàn có thể loại trừ được với ngân sách góp vốn đầu tư hợp lý
c) loại trừ toàn bộ những rủi ro không mong muốn thông tin
d) cả a và b đều đúng
Câu 51. Khả năng trấn áp, chú ý lỗi, tránh rủi ro không mong muốn thuộc về yếu tố nhìn nhận phần cứng
nào sau này lúc shopping?
a) Năng lực thao tác
b) Tính tin cậy
c) Chi phí
d) Tính tương thích
Câu 52. Các khối mạng lưới hệ thống thơng tin xử lý đơn đặt hàng hay khối mạng lưới hệ thống thông tin xử lý đặt chỗ
trong khách sạn là những HTTT quản trị và vận hành. Đúng hay sai?
a) Đúng

b) Sai

Giải thích: phải là HTTT xử lý thanh toán giao dịch thanh toán (TPS)
Câu 53. Mạng có thông số kỹ thuật đơn thuần và giản dị nhất với một đường trục và toàn bộ những thiết bị mạng
chia sẻ đường trục này thuộc loại thông số kỹ thuật nào?
a) Bus Topolpgy (mạng đường trục)
b) Star Topology (mạng hình sao)
11

c) Ring Topology (mạng vòng)
d) Mesh Topology (mạng hỗn hợp)

Câu 54. Dữ liệu được tập hợp lại và xử lý định kỳ được gọi là phương pháp Xử lý theo lơ.
Đúng hay sai?
a) Đúng

b) Sai

Câu 55. Mạng hỗn hợp cịn được gọi là mạng phân cấp, với thiết bị cao nhất là một máy
tính lớn, được link đến những thiết bị ở tại mức tiếp theo là những bộ trấn áp. Các thiết bị kiểm
soát lại được link với những thiết bị đầu cuối hoặc với những máy vi tính hoặc với máy in. Đúng
hay sai?
a) Sai

b) Đúng

Giải thích: phải là mạng hình cây (Tree Topolopy)
Câu 56. Thiết bị quy đổi tín hiệu số từ máy tính thành tín hiệu tương tự cho kênh tương
tự và ngược lại được gọi là MODEM. Đúng hay sai?
a) Đúng

b) Sai

Câu 57. HTTT trợ giúp ra quyết định hành động (DSS) phục vụ thông tin tương hỗ quy trình ra quyết định hành động:
a) Ở mức kế hoạch và giải pháp, nhưng hầu hết là mức kế hoạch
b) Ở mức kế hoạch và giải pháp, nhưng hầu hết là mức giải pháp
c) Ở mức giải pháp và tác nghiệp, nhưng hầu hết là mức tác nghiệp
d) Ở mức giải pháp và tác nghiệp, nhưng hầu hết là mức giải pháp
Câu 58. DSS là khối mạng lưới hệ thống thông tin nhờ vào máy tính trợ giúp việc ra những quyết định hành động phi cấu
trúc hoặc bán cấu trúc trong quản trị và vận hành của một tổ chức triển khai bằng những phối hợp tài liệu với những cơng
cụ, những mơ hình phân tích. Đúng hay sai?
a) Sai

b) Đúng

Câu 59. Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: _____ là khối mạng lưới hệ thống thông tin nhờ vào
máy tính trợ giúp việc ra những quyết định hành động phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc trong quản trị và vận hành của một
tổ chức triển khai bằng những phối hợp tài liệu với những cơng cụ, những mơ hình phân tích và phục vụ sự trợ
giúp qua lại giữa người quản trị và vận hành và khối mạng lưới hệ thống trong quy trình ra quyết định hành động.
a) MIS
b) DSS
12

c) TPS
d) ESS
Câu 60. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: _______ được lập theo chu kỳ luân hồi đều đặn hàng
ngày, hàng tuần, hàng tháng, v.v…) là một trong nhiều chủng loại báo cáo đầu ra của HTTT quản trị và vận hành.
a) Báo cáo chỉ số thống kê
b) Báo cáo theo yêu cầu
c) Báo cáo định kỳ
d) Báo cáo ngoại lệ
Câu 61. Mục tiêu của những HTTT xử lý thanh toán giao dịch thanh toán là:
a) Xử lý những tài liệu liên quan đến thanh toán giao dịch thanh toán
b) Duy trì sự đúng chuẩn cao của những tài liệu được tích lũy và xử lý bởi HT
c) Cung cấp thông tin cho lãnh đạo những cấp
d) Cả a và b
Câu 62. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Dữ liệu thanh toán giao dịch thanh toán phát sinh nội bộ (đơn đặt
hàng, hóa đơn xuất/bán, ) là những ________ của TPS.
a) nguồn vào
b) báo cáo
c) đầu ra

d) hiệu suất cao
Câu 63. MIS hoàn toàn có thể trợ giúp trực tiếp những dạng quyết định hành động đặc trưng, những kiểu quyết
định, những nhu yếu riêng không liên quan gì đến nhau của mỗi nhà quản trị và vận hành. Đúng hay sai?
a) đúng

b) sai

Câu 64. Hệ thống thơng tin lập kế hoạch hóa nguồn nhân lực thuộc loại khối mạng lưới hệ thống thông tin
quản trị nhân lực cấp _______.
a) Chiến thuật
b) Tác nghiệp
c) Giao dịch
13

d) Chiến lược
Câu 65. Quản lý việc dự trữ và giao/nhận hàng dự trữ cũng như hoạch định và theo dõi
khả năng sản xuất là một trong những mục tiêu của:
a) Hệ thống thông tin quản trị nhân lực
b) Hệ thống thông tin Marketing
c) Hệ thống thông tin sản xuất
d) Hệ thống thơng tin tài chính
Câu 66. Chức năng tàng trữ và theo dõi tài liệu về ngân sách và lợi nhuận của tổ chức triển khai là của
phân hệ nào trong HTTT tài chính?
a) Phân hệ dự báo tài chính
b) Phân hệ sử dụng và quản trị và vận hành quỹ
c) Phân hệ kiểm tốn
d) Phân hệ quyết tốn thu nhập và ngân sách
Câu 67. HTTT quản trị nguồn nhân lực mức giải pháp thực thi:
a) Lập kế hoạch nhu yếu nguồn nhân lực dài hạn cho tổ chức triển khai

b) Kiểm soát việc phân loại lương, thu nhập nhân viên cấp dưới
c) Theo dõi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đào tạo và giảng dạy và thẩm định khả năng nhân viên cấp dưới
d) Cả b và c
Câu 68. Ở mức giải pháp, những khối mạng lưới hệ thống bán hàng và Marketing của tổ chức triển khai doanh nghiệp:
a) Lập dự báo bán hàng dài hạn

(kế hoạch)

b) Giúp doanh nghiệp xác lập và liên hệ với những người dân tiêu dùng tương lai, theo dõi bán hàng,
xử lý những đơn hàng và phục vụ dịch vụ tương hỗ người tiêu dùng

(tác nghiệp)

c) Xác định giá cho những thành phầm và dịch vụ
d) Cả a và c

14

Câu 69. Một khối mạng lưới hệ thống marketing thương mại giúp tổ chức triển khai phục vụ thành phầm đúng loại, đến đúng nơi
vào đúng thời gian được cần đến với số lượng thích hợp và giá cả hoàn toàn có thể đồng ý được được gọi
là gì?
a) SCM (chuỗi phục vụ)
b) CRM
c) TPS
d) ERP
Câu 70. Hệ thống phục vụ thơng tin tài chính cho những người dân làm cơng tác quản trị và vận hành tài
chính và giám đốc tài chính trong doanh nghiệp, tương hỗ quy trình ra quyết định hành động liên quan
đến sử dụng tài chính, phân loại và kiểm sốt những nguồn lực tài chính trong doanh nghiệp
được gọi là:

a) Hệ thống thơng tin tài chính
b) Hệ thống thơng tin Marketing
c) Hệ thống thông tin sản xuất
d) Hệ thống thông tin quản trị nhân lực
Câu 71. Hỗ trợ phân loại nguồn lực và kiểm tra kế hoạch sản xuất là một trong những mục tiêu
của:
a) Hệ thống thơng tin tài chính
b) Hệ thống thơng tin sản xuất
c) Hệ thống thơng tin quản trị nhân lực
d) Hệ thống thông tin Marketing
Câu 72. Một khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành quan hệ người tiêu dùng lý tưởng:
a) Kiểm soát toàn bộ phương pháp tổ chức triển khai doanh nghiệp thanh toán giao dịch thanh toán với những người dân tiêu dùng của tớ
và tiến hành phân tích những mối tiếp xúc này để tối đa hóa giá trị của người tiêu dùng riêng với
thơng tin trong lúc đồng thời tối đa hóa sự bằng lịng của người tiêu dùng
b) Cho phép chăm sóc người tiêu dùng một cách có khối mạng lưới hệ thống từ lúc nhận đơn hàng cho tới lúc
phục vụ hàng cho khách
c) Tập trung vào những phương pháp thức để giữ những người dân tiêu dùng tiềm năng và tối đa hóa lệch giá
từ những người dân tiêu dùng này
15

d) Cả a, b và c
Câu 73. Chức năng dự báo tăng trưởng của những thành phầm và của doanh nghiệp, dự báo nhu
cầu dòng tiền, v.v là của:
a) Phân hệ dự báo tài chính
b) Phân hệ quyết tốn thu nhập và ngân sách
c) Phân hệ kiểm tốn
d) Phân hệ sử dụng và quản trị và vận hành quỹ
Câu 74. Mục tiêu cơ bản của tổ chức triển khai phi lợi nhuận là tăng lệch giá, giảm ngân sách. Đúng
hay sai?

a) Đúng

b) Sai

Câu 75. Việc phân loại HTTT thành hai nhóm: nhóm những HTTT tương hỗ hoạt động và sinh hoạt giải trí nội bộ tổ
chức và nhóm những HTTT phối hợp hoạt động và sinh hoạt giải trí Một trong những tổ chức triển khai được dựa theo:
a) Các mức quản trị và vận hành
b) Phạm vi hoạt động và sinh hoạt giải trí
c) Lĩnh vực hoạt động và sinh hoạt giải trí
d) Mục đích và đối tượng người dùng phục vụ
Câu 76. Nội dung của những quy tắc, những hướng dẫn và những thủ tục được sử dụng để chọn, tổ
chức và xử lý tài liệu sao cho phù phù thích hợp với một việc làm rõ ràng được gọi là:
a) Dữ liệu
b) Tri thức marketing thương mại
c) Tri thức
d) tin tức
Câu 77. Về mặt tài liệu, những HTTT quản trị và vận hành đều:
a) Phụ thuộc vào những HTTT xử lý thanh toán giao dịch thanh toán
b) Phụ thuộc vào những HTTT trợ giúp lãnh đạo
c) Phụ thuộc vào những HTTT trợ giúp ra quyết định hành động
d) Phụ thuộc vào những HTTT trợ giúp ra quyết định hành động và những HTTT trợ giúp lãnh đạo
16

Câu 78. Hệ thống tích hợp những yếu tố con người, những thủ tục, những CSDL và những thiết bị để ghi
nhận thanh toán giao dịch thanh toán đã hoàn thành xong được gọi là:
a) DSS
b) TPS
c) ESS
d) MIS

Câu 79. Việc tích lũy và nhập tài liệu thô chưa qua xử lý vào khối mạng lưới hệ thống bằng một trong những
cách thủ công, bán thủ công hoặc tự động hóa hóa là hiệu suất cao của:
a) Bộ phận xử lý của khối mạng lưới hệ thống thông tin
b) Đầu ra của khối mạng lưới hệ thống thông tin
c) Bộ phận tàng trữ của khối mạng lưới hệ thống thông tin
d) Đầu vào khối mạng lưới hệ thống thông tin
Câu 80. Hệ thống thơng tin xử lý thanh toán giao dịch thanh toán (TPS) có hiệu suất cao thực thi và ghi lại những giao
dịch hằng ngày nhằm mục đích phục vụ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sản xuất, marketing thương mại của doanh nghiệp?
a) Đúng

b) Sai

Câu 81. Chức năng dự báo nhu yếu dòng tiền là của:
a) Phân hệ dự báo tài chính
b) Phân hệ quyết tốn thu nhập và ngân sách
c) Phân hệ kiểm tốn
d) Phân hệ sử dụng và quản trị và vận hành quỹ
Câu 82. Bạn sẽ sử dụng khối mạng lưới hệ thống thông tin nào để tham dự báo Xu thế kinh tế tài chính hoàn toàn có thể ảnh
hưởng đến cơng ty của bạn trong 5 năm tới?
a) TPS
b) MIS
c) DSS
d) ESS

17

Câu 83. ESS được thiết kế để phân tích tài liệu tích lũy từ những nguồn bên phía ngoài, nhưng
cũng cần phải những thông tin được tổng hợp từ những khối mạng lưới hệ thống khác ví như TPS, MIS và DSS?
a) Đúng

b) Sai

Câu 84. Hệ thống thông tin tương hỗ ra quyết định hành động (DSS) sử dụng thông tin nội bộ cũng như
thông tin từ những nguồn bên phía ngoài?
a) Đúng

b) Sai

Câu 85. Hầu hết những khối mạng lưới hệ thống thơng tin quản trị và vận hành (MIS) sử dụng mơ hình toán học hoặc kỹ
thuật thống kê?
a) Đúng

b) Sai

Câu 86. Bước trở ngại vất vả nhất của một q trình ra quyết định hành động là:
a) Tìm kiếm thơng tin
b) Tiềm hiểu những mơ hình tương hỗ ra quyết định hành động
c) Xây dựng những tiêu chuẩn nhìn nhận
d) Tìm hiểu yếu tố cần xử lý và xử lý
Câu 87. Khẳng định nào sau này đúng với hệ tương hỗ ra quyết định hành động?
a) Có tính cấu trúc và kĩ năng tái sử dụng rất cao
b) Nguồn tài liệu nguồn vào do khối mạng lưới hệ thống thông tin tương hỗ lãnh đạo phục vụ
c) Thường sử dụng tài liệu nguồn vào do những khối mạng lưới hệ thống TPS và MIS phục vụ
d) Chỉ sử dụng công cụ xử lý tài liệu, không dùng đến những cơng cụ xử lý mơ hình
Câu 88. Các quyết định hành động phi cấu trúc là không bình thường, không theo quy tắc và khơng có quy
trình rõ ràng hoặc thích hợp để thực thi?
a) Đúng

b) Sai

Câu 89. Để ra quyết định hành động tốt, nhà quản trị và vận hành nên:
a) Sử dụng mơ hình ra quyết định hành động tập thể vì đấy là mơ hình tốt nhất
b) Chọn mơ hình ra quyết định hành động đã thành cơng truớc đó
c) Sử dụng mơ hình tham vấn để ra quyết định hành động
d) Xem xét nhiều yếu tố để lựa chọn quy mô ra quyết định hành động thích hợp
18

Câu 90. Hệ thống thông tin xử lý thanh toán giao dịch thanh toán (TPS) thường chứa _________ tài liệu, ___________
và vậy nên _____ tự động hóa hóa.
a) Nhiều, rất khác nhau, khó
b) Ít, có tính thủ tục, khó
c) Nhiều, có tính thủ tục, dễ
d) Nhiều, rất khác nhau, dễ
Câu 91. Đặc điểm nào sau này không phải là điểm lưu ý của quyết định hành động có cấu trúc:
a) Có tính thủ tục
b) Có tính lặp lại
c) Có quy trình rõ ràng
d) Cần đến việc nhìn nhận cũng như kinh nghiệm tay nghề của thành viên người ra quyết định hành động
Câu 92. Phần mềm bảng tính Excel được cho phép những nhà quản trị và vận hành xây dựng một mơ hình định
giá cả thành phầm sao cho đạt được điểm hịa vốn. Cơng cụ được sử dụng trong trường
hợp này là:
a) Data Analysis
b) Break Even Point
c) Goal Seek
d) Data Table
Câu 93. Quản lý vận hành phụ trách chỉ huy những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt hằng ngày của doanh
nghiệp và do đó cần thơng tin ở Lever thanh toán giao dịch thanh toán:
a) Đúng

b) Sai

Câu 94. Các khối mạng lưới hệ thống sản xuất ở Lever tác nghiệp thường liên quan trực tiếp đến những mục
tiêu sản xuất dài hạn của công ty, ví như đặt nhà máy sản xuất mới ở đâu?
a) Đúng

b) Sai

Câu 95. Hệ thống xử lý thanh toán giao dịch thanh toán thường được sử dụng phổ cập nhất bởi cấp quản trị và vận hành cao
cấp của một tổ chức triển khai?
a) Đúng

b) Sai

19

Câu 96. Hệ thống xử lý thanh toán giao dịch thanh toán là khối mạng lưới hệ thống cơ bản phục vụ cấp tác nghiệp của tổ chức triển khai?
a) Đúng

b) Sai

Câu 97. Các nhà quản trị và vận hành cần khối mạng lưới hệ thống TPS để theo dõi tình trạng hoạt động và sinh hoạt giải trí nội bộ và mối
quan hệ của công ty với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bên phía ngoài?
a) Đúng

b) Sai

Câu 98. Hệ thống tương hỗ quyết định hành động giúp người quản trị và vận hành quyết định hành động không thuận tiện và đơn thuần và giản dị

xác lập được từ trước?
a) Đúng

b) Sai

Câu 99. ESS được thiết kế để phục vụ cấp quản trị và vận hành trung gian của tổ chức triển khai?
a) Đúng

b) Sai

Câu 100. Mục đích chính của HTTT tác nghiệp trong một DN:
a) Hỗ trợ quy trình ra quyết định hành động ở tại mức tác nghiệp
b) Xây dựng tiềm năng về kế hoạch cho DN
c) Hỗ trợ những nhà quản trị và vận hành mức tác nghiệp bằng phương pháp ghi chép và theo dõi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt và
những thanh toán giao dịch thanh toán cơ sở của tổ chức triển khai như bán hàng, mua NVL hay thanh tốn cơng nợ
d) Cả a & c
Câu 101. HTTT sản xuất JIT với kế hoạch Đúng thành phầm – với đúng số lượng – tại đúng nơi
– vào đúng thời gian thiết yếu:
a) Hỗ trợ những nhà quản trị và vận hành sản xuất ở tại mức giải pháp
b) Hỗ trợ những nhà quản trị và vận hành sản xuất ở tại mức kế hoạch
c) Giúp đảm bảo NVL và những yếu tố nguồn vào khác được phục vụ vào đúng thời gian mà
chúng được cần đến cho sản xuất và thành phẩm được vận chuyển đi tiêu thụ vào thời gian
chúng rời dây chuyền sản xuất sản xuất
d) Cả a và c
Câu 102. Đầu tư cho CNTT:
a) Chỉ đảm bảo mag lại quyền lợi kinh tế tài chính cho những tổ chức triển khai DN, khi DN quan tâm và góp vốn đầu tư xứng
đáng cho những yếu tố tương hỗ khác ví như tăng trưởng những mơ hình marketing thương mại mới, tái thiết kế lại
những quy trình đã lỗi thời, thay đổi cơ bản trong hành vi quản trị và vận hành và lao động của NNL trong
tổ chức triển khai DN
20

b) Ln đảm bảo mang lại quyền lợi kinh tế tài chính cho những tổ chức triển khai DN, không tùy từng những yếu
tố tương hỗ khác vì CNTT đã tiếp tục tăng trưởng ở tại mức rất cao
c) Cần được xét về tính chất khả thi về mọi khía cạnh như bất kỳ 1 dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư nào khác
nếu DN không thích gặp phải rủi ro không mong muốn trong nghành nghề góp vốn đầu tư đầy tiềm năng nhưng cũng rất
tốn kém này
d) a & c
Câu 103. Việc tăng cường sử dụng internet giúp DN:
a) Đơn giản và tối ưu hóa những tiến trình trách nhiệm
b) Tăng nhu yếu nguồn nhân lực công nghệ tiên tiến và phát triển cao
c) Trở nên phẳng hơn so vs trước
d) a và c
Câu 104. Trong ngữ cảnh ra quyết định hành động, yếu tố nào sau này quan trọng nhất ảnh hưởng đến
chất lượng những quyết định hành động:
a) Khả năng phần cứng HTTT để xử lý lượng tài liệu khổng lồ với vận tốc mong ước
b) Các chương trình ứng dụng và những thuật tốn hoàn toàn có thể tạo ra những kết quả đúng chuẩn
c) Q. trình tư duy và diễn giải thông tin của người ra quyết định hành động
d) Các thủ tục có ảnh hưởng đến việc thực thi những quyết định hành động
Câu 105. Thơng tin có tính kinh tế tài chính nghĩa là:
a) Thơng tin đã có được với ngân sách thấp nhất
b) Giữa ngân sách bỏ ra để đã có được thông tin và giá trị mà thông tin mang lại sở hữu quan hệ
hợp lý
c) Thơng tin mang lại giá trị lớn số 1
d) Thơng tin đem lại quyền lợi cho nhiều người nhất với ngân sách thấp nhất
Câu 106. HTTT dưới góc nhìn kỹ thuật hoàn toàn có thể được hiểu là một trong khối mạng lưới hệ thống những thành phần có quan
hệ tương tác nhằm mục đích thực thi những hiệu suất cao tích lũy, xử lý, tàng trữ và truyền đạt thông tin
tương hỗ:
a) Hoạt động ra quyết định hành động và trấn áp trong một tổ chức triển khai
b) Truyền thông và luồng tài liệu

21

c) Các cán bộ quản trị và vận hành phân tích những tài liệu thơ của tổ chức triển khai
d) Q. trình tạo ra thành phầm và dịch vụ mới
Câu 107. Bài tốn tìm kiếm giải pháp tối ưu cho những bài toán phân loại những nguồn lực vốn dĩ
hạn hẹp trong những tổ chức triển khai DN hoàn toàn có thể được giải bằng:
a) DSS
b) ESS
c) MIS
d) TPS

Câu 108. Một trong số những tiềm năng của HTTT xử lý thanh toán giao dịch thanh toán TPS là:
a) Cung cấp những công cụ phân tích tài liệu marketing thương mại tương hỗ ra quyết định hành động kế hoạch
b) Thu thập, xử lý, tàng trữ và tạo ra những tài liệu trách nhiệm
c) Cung cấp những cơng cụ trực quan hóa thơng tin cho những nhà quản trị và vận hành cấp cao
d) Cung cấp những công cụ lên báo cáo định kỳ phục vụ những nhà quản trị và vận hành mức giải pháp
Câu 109. Khi lập KH những HTTT trong tổ chức triển khai DN, để xác lập những tiến trình trách nhiệm đặc trưng
người ta sử dụng:
a) Mơ hình 5 lực lượng đối đầu đối đầu
b) Chuỗi giá trị
c) Phân tích ngân sách và quyền lợi
d) a và c (để lập KH tổng thể)
Câu 110. HTTT ngày càng tăng giá trị cho hoạt động và sinh hoạt giải trí chính sản xuất trong chuỗi giá trị là:
a) HTTT thiết kế thành phầm có trợ giúp của máy tính CAD
b) HTTT sản xuất có trợ giúp của máy tính CAM
Câu 111. Tái thiết kế quy trình trách nhiệm trong những tổ chức triển khai DN là thiết yếu vì:
a) Nhu cầu nâng cao hiệu suất cao chuỗi phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ KH và quản trị
quan hệ KH
b) Nhu cầu tham gia marketing thương mại thương mại điện tử và marketing trực tuyến

c) Nhu cầu quản trị và vận hành chuyên nghiệp những quy trình trách nhiệm trong tổ chức triển khai DN
22

d) a & b
Câu 112. Để đảm bảo ứng dụng thành cơng CNTT trong tổ chức triển khai DN nên phải có:
a) Sự đồng thuận và tương hỗ của cấp lãnh đạo, sự tham gia hiệu suất cao của người tiêu dùng
b) Sự tham gia hiệu suất cao của người tiêu dùng và sự tương hỗ mang tính chất chất chuyên nghiệp của những
nhà phục vụ giải pháp CNTT
c) Có mơ tả u cầu khối mạng lưới hệ thống rõ ràng, có kế hoạch triển khai mang tính chất chất khả thi
d) a và c
Câu 113. Chu trình xử lý tài liệu văn phòng gồm có những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt:
a) Nhập và xử lý tài liệu
b) Lưu trữ và đưa tài liệu ra
c) Nhân bản, phân phối tài liệu
d) All
Câu 114. Chọn từ đúng điền vào chỗ trống: _______ là một máy tính chun dùng, thực thi
hiệu suất cao theo dõi dịng truyền thơng giữa CPU và thiết bị ngoại vi trong một khối mạng lưới hệ thống viễn
thơng.
a) Bộ phận kiểm sốt
b) Bộ triệu tập
c) Bộ phân kênh
d) Bộ tiền xử lý
Câu 115. Chiến lược mua ứng dụng thương phẩm (Off the shelf) là một trong những giải
pháp triển khai ứng dụng CNTT. Đúng hay sai?
a) Đúng

b) Sai

Câu 116. Chức năng tương hỗ và quản trị những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt bán hàng, tối ưu hóa Cross selling và

Up selling thuộc thành phần ứng dụng nào trong khối mạng lưới hệ thống quản trị quan hệ người tiêu dùng?
a) Dịch Vụ TM & tương hỗ người tiêu dùng
b) Bán hàng
c) Quản trị thông tin liên hệ và thanh toán giao dịch thanh toán người tiêu dùng

23

d) Marketing và phục vụ đơn hàng
Câu 117. Quá trình xử lý tài liệu hoàn toàn có thể thực thi được bằng phương pháp:
a) Thủ cơng
b) Bán tự động hóa
c) Tự động hóa
d) Cả 3 phương án trên
Câu 118. Dữ liệu được tập hợp lại và xử lý định kì gọi là cách xử lý theo thời hạn thực. Đúng
hay sai?
a) Đúng

b) Sai

Câu 119. Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống: Mạng ______ là một trong phần của mạng Intranet
được tổ chức triển khai được cho phép những thành viên và tổ chức triển khai khác truy vấn.
a) Internet
b) Extranet
c) Intranet
d) Cả b và c
Câu 120. Chọn phương án ghép tên đúng với những yếu tố cấu thành khối mạng lưới hệ thống viễn thông với
những hiệu suất cao của chúng.
1. Các máy tính

x. Gửi hoặc nhận tài liệu

2. Các thiết bị đầu cuối

y. Truyền tài liệu và âm thanh

3. Các kênh truyền thốnuwg

z. Xử lý thông tin

a) 1 x, 2 y, 3 z
b) 1 y, 2 x, 3 z
c) 1 z, 2 x, 3 y
d) 1 y, 2 z, 3 x
Câu 121. Đáp án nào sau này không phải là mục tiêu của việc sử dụng thơng tin trong tổ
chức?
a) Lập kế hoạch và trấn áp
b) Xử lý tài liệu
24

c) Ghi nhận những thanh toán giao dịch thanh toán
d) Đo lường khả năng và tương hỗ ra quyết định hành động
Câu 122. Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống: ______ là những tài liệu được tổ chức triển khai, sắp xếp

hoặc được xử lý sao cho có ý nghĩa riêng với đối tượng người dùng nhận tin.
a) Dữ liệu thô
b) tin tức
c) Tri thức
d) tin tức quản trị và vận hành

Câu 123. Tập hợp những yếu tố phần cứng, ứng dụng tương thích, phối phù thích hợp với truyền thơng
tin từ điểm này tới điểm khác gọi là:
a) Viễn thông
b) Hệ thống thông tin
c) Hệ thống viễn thông
d) Hệ thống thông tin quản trị và vận hành
Câu 124. Thúc đẩy việc tiếp thị những thành phầm và dịch vụ của doanh nghiệp là trách nhiệm
của:
a) Bộ phận sản xuất
b) Bộ phận bán hàng và marketing
c) Bộ phận tài chính kế tốn
d) Bộ phận quản trị nhân sự
Câu 125. Quyết định nào sau này thuộc dạng quyết định hành động có cấu trúc?
a) Phát triển thành phầm mới
b) Dự báo Xu thế thị trường
c) Ước tính ảnh hưởng của việc thay đổi ngân sách vật tư
d) Cấp tín dụng thanh toán cho người tiêu dùng

25

4426

Video Hệ thống nào sau này không thuộc 4 khối mạng lưới hệ thống con của khối mạng lưới hệ thống thông tin Marketing ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hệ thống nào sau này không thuộc 4 khối mạng lưới hệ thống con của khối mạng lưới hệ thống thông tin Marketing tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Hệ thống nào sau này không thuộc 4 khối mạng lưới hệ thống con của khối mạng lưới hệ thống thông tin Marketing miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Hệ thống nào sau này không thuộc 4 khối mạng lưới hệ thống con của khối mạng lưới hệ thống thông tin Marketing Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hệ thống nào sau này không thuộc 4 khối mạng lưới hệ thống con của khối mạng lưới hệ thống thông tin Marketing

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hệ thống nào sau này không thuộc 4 khối mạng lưới hệ thống con của khối mạng lưới hệ thống thông tin Marketing vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hệ #thống #nào #sau #đây #không #thuộc #hệ #thống #con #của #hệ #thống #thông #tin #Marketing