Mẹo Hướng dẫn Hai xe cùng khởi hành một lúc từ hai khu vực A và B trên một đường thẳng cách nhau 120km Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hai xe cùng khởi hành một lúc từ hai khu vực A và B trên một đường thẳng cách nhau 120km được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-14 00:01:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Giải:

Chọn trục Ox đường thẳng AB ; chiều dương hướng từ A đến B

Gốc thời gian ((t_0 = 0))lúc hai xe cùng khởi hành

a)Dạng phương trình chuyển động : (x = x_0 + vt)

– Với xe đi từ A : (x_10 = 0,;v_1 = 40,left( km/h right),,(overrightarrow v_1 ) cùng chiều dương )

Phương trình chuyển động : (x_1 = 40t,(h;km))

-Với xe đi từ B : (x_20 = 120km,(x_20 > 0) vì vec tơ (overrightarrow OB ) cùng chiều dương )

(v_2 = – 20,(km/h),(v_2 < 0) vì vectơ (overrightarrow v_2 ) ngược chiều dương )

Phương trình chuyển động : (x_2 = 120 – 20t,(h;km))

– Khi hai xe gặp. nhau tại C thì

(eqalign & x_C = x_1 = x_2 cr& 40t = 120 – 20t cr )

Thời điểm gặp. nhau : t = 2 (h)

Vị trí gặp. nhau : (x_C = 40.2 = 80(km))

b)Sau 2h chuyển động thì hai xe gặp. nhau tại C cách A = 80 km

Hai đường thẳng (x_1(t)) và (x_2(t)) cắt nhau tại điểm (2;80)

-Thời điểm gặp. nhau lúc 2 h

– Vị trí gặp. nhau (x_C = 40.2 = 80,(km))

://.youtube/watch?v=RFM23EPWJvQ

4497

Review Hai xe cùng khởi hành một lúc từ hai khu vực A và B trên một đường thẳng cách nhau 120km ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hai xe cùng khởi hành một lúc từ hai khu vực A và B trên một đường thẳng cách nhau 120km tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Hai xe cùng khởi hành một lúc từ hai khu vực A và B trên một đường thẳng cách nhau 120km miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Hai xe cùng khởi hành một lúc từ hai khu vực A và B trên một đường thẳng cách nhau 120km miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Hai xe cùng khởi hành một lúc từ hai khu vực A và B trên một đường thẳng cách nhau 120km

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hai xe cùng khởi hành một lúc từ hai khu vực A và B trên một đường thẳng cách nhau 120km vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hai #cùng #khởi #hành #một #lúc #từ #hai #địa #điểm #và #trên #một #đường #thẳng #cách #nhau #120km