Thủ Thuật Hướng dẫn Hai xe hơi xuất phát cùng một lúc từ hai khu vực A và B cách nhau 20km trên một đường thẳng trải qua B ~ Hướng dẫn FULL Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hai xe hơi xuất phát cùng một lúc từ hai khu vực A và B cách nhau 20km trên một đường thẳng trải qua B ~ Hướng dẫn FULL được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-28 13:22:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Hai xe hơi xuất phát cùng một lúc từ hai khu vực A và B cách nhau 20km trên một đường thẳng trải qua B Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hai xe hơi xuất phát cùng một lúc từ hai khu vực A và B cách nhau 20km trên một đường thẳng trải qua B được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-28 13:22:11 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài I.9 trang 22 SBT Vật lí 10

Quảng cáo

Đề bài

Một xe hơi và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ hai khu vực A và B cách nhau 20 km và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng đều theo chiều từ A đến B. Ô tô đi từ A có vận tốc là 80 km/h và xe máy đi từ B có vận tốc là 40 km/h. Chọn A làm gốc toạ độ, chiều từ A đến B là chiều dương và chọn thời hạn xuất phát của hai xe làm mốc thời hạn.

a) Viết phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của mỗi xe.

b) Tính thời hạn và vị trí hai xe đuổi kịp nhau.

c) Vẽ đồ thị toạ độ – thời hạn của hai xe. Căn cứ vào đồ thị này, hãy xác lập vị trí và thời hạn hai xe đuổi kịp nhau.So sánh kết quả tìm tìm kiếm được trên đồ thị với kết quả tính trong câu b).

Áp dụng công thức phương trình của hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng đều (x = x_0 + vt)

Lời giải rõ ràng

a) Phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của xe hơi : xA= 80t

Phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của xe máy : xB= 20 + 40t

b) Hai xe gặp nhau khi xA= xB. Từ đó suy ra :

– Thời điểm hai xe gặp nhau Tính từ lúc lúc xuất phát : 80t = 20 + 40t
Hay (t = displaystyle20 over 40 = 0,5(h))

– Vị trí hai xe gặp nhau cách A một đoạn : xA= 80.0,5 = 40 km.

c) Đồ thị toạ độ của hai xe có dạng như trên hình I.1G, trong số đó đường I màn màn biểu diễn hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của xe hơi và đường II màn màn biểu diễn hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của xe máy.

Căn cứ vào đồ thị trên hình I.l G, ta thấy hai tuyến phố màn màn biểu diễn I và II giao nhau tại điểm M ứng với thời hạn hai xe gặp nhau t = 0,5 giờ = 30 phút ở vị trí có toạ độ x = 40 km.

Như vậy kết quả tìm tìm kiếm được trên đồ thị trùng với kết quả tính toán trong câu b).

Loigiaihay

Bài tiếp theo

Bài liên quan

  Bài I.10 trang 22 SBT Vật lí 10

  Giải bài I.10 trang 22 sách bài tập vật lý 10. Một xe hơi hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng nhanh dần đều trải qua điểm A rồi qua điểm B cách A 20 m trong thời hạn t = 2 s. Vận tốc của xe hơi khi trải qua điểm B là vB= 12 m/s.

  Bài I.11 trang 22 SBT Vật lí 10

  Giải bài I.11 trang 22 sách bài tập vật lý 10. Một xe đạp điện điện đang đi với vận tốc 12 km/h thì hãm phanh. Xe hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi chậm dần đều và đi được thêm 10 m thì tạm ngưng.

  Bài I.12 trang 22 SBT Vật lí 10

  Giải bài I.12 trang 22 sách bài tập vật lý 10. Một hòn bi lăn xuống một máng nghiêng theo đường thẳng. Khoảng cách giữa 5 vị trí liên tục A, B, C, D, E của hòn bi là AB = 3 cm, BC = 4 cm, CD = 5cm và DE = 6 cm. Khoảng thời hạn để hòn bi lăn trên những đoạn AB, BC, CD và DE đều là 0,5 s.

  Bài I.13 trang 22 SBT Vật lí 10

  Giải bài I.13 trang 22 sách bài tập vật lý 10. Nếu có một giọt nước mưa rơi được 100 m trong giây ở đầu cuối trước lúc chạm đất, thì giọt nước mưa đó phải khởi đầu rơi từ độ cao bao nhiêu mét ? Cho rằng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của giọt nước mưa là rơi tự do với g = 9,8 m/s2 và trong suốt quy trình rơi, khối lượng của nó không trở thành thay đổi.

  Bài I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8 trang 21 SBT Vật lí 10

  Giải bài I.3, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8 trang 21 sách bài tập vật lý 10. Một xe hơi hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thẳng nhanh dần đều. Sau 10 s, vận tốc của xe hơi tăng từ 4 m/s đến 6 m/s. Quãng đường s mà xe hơi đã đi được trong mức chừng thời hạn này là bao nhiêu ?

Quảng cáo

Báo lỗi – Góp ý

Share Link Download Hai xe hơi xuất phát cùng một lúc từ hai khu vực A và B cách nhau 20km trên một đường thẳng trải qua B miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hai xe hơi xuất phát cùng một lúc từ hai khu vực A và B cách nhau 20km trên một đường thẳng trải qua B tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Hai xe hơi xuất phát cùng một lúc từ hai khu vực A và B cách nhau 20km trên một đường thẳng trải qua B miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Hai xe hơi xuất phát cùng một lúc từ hai khu vực A và B cách nhau 20km trên một đường thẳng trải qua B

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hai xe hơi xuất phát cùng một lúc từ hai khu vực A và B cách nhau 20km trên một đường thẳng trải qua B vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hai #tô #xuất #phát #cùng #một #lúc #từ #hai #địa #điểm #và #cách #nhau #20km #trên #một #đường #thẳng #đi #qua

4132

Clip Hai xe hơi xuất phát cùng một lúc từ hai khu vực A và B cách nhau 20km trên một đường thẳng trải qua B ~ Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hai xe hơi xuất phát cùng một lúc từ hai khu vực A và B cách nhau 20km trên một đường thẳng trải qua B ~ Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Hai xe hơi xuất phát cùng một lúc từ hai khu vực A và B cách nhau 20km trên một đường thẳng trải qua B ~ Hướng dẫn FULL miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Hai xe hơi xuất phát cùng một lúc từ hai khu vực A và B cách nhau 20km trên một đường thẳng trải qua B ~ Hướng dẫn FULL miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hai xe hơi xuất phát cùng một lúc từ hai khu vực A và B cách nhau 20km trên một đường thẳng trải qua B ~ Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hai xe hơi xuất phát cùng một lúc từ hai khu vực A và B cách nhau 20km trên một đường thẳng trải qua B ~ Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hai #tô #xuất #phát #cùng #một #lúc #từ #hai #địa #điểm #và #cách #nhau #20km #trên #một #đường #thẳng #đi #qua #Hướng #dẫn #FULL