Mẹo về Giấy khen nào được nâng lương trước thời hạn Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Giấy khen nào được nâng lương trước thời hạn được Update vào lúc : 2022-05-10 03:06:42 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng – Đoàn luật sư Tp Hà Nội Thủ Đô vấn đáp bà Nguyễn Loan như sau:

Theo Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, chính sách nâng bậc lương trước thời hạn riêng với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực thi trách nhiệm như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước, cty sự nghiệp nếu chưa xếp bậc lương ở đầu cuối trong ngạch hoặc trong chức vụ và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn không đủ từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời hạn quy định nâng bậc lương thường xuyên, nếu có đủ những Đk sau:

– Phải đạt đủ 2 tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên: Đối với cán bộ, công chức phải được cấp có thẩm quyền nhìn nhận từ mức hoàn thành xong trách nhiệm nhưng còn hạn chế về khả năng trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong những hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, không bổ nhiệm; riêng với viên chức và người lao động phải được cấp có thẩm quyền nhìn nhận từ mức hoàn thành xong trách nhiệm trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong những hình thức khiển trách, cảnh cáo, không bổ nhiệm.

– Đã lập thành tích xuất sắc trong thực thi trách nhiệm, được cấp có thẩm quyền quyết định hành động công nhận bằng văn bản.

Không thực thi hai lần liên tục nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực thi trách nhiệm trong cùng ngạch hoặc cùng chức vụ.

Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác lập theo thời gian phát hành quyết định hành động công nhận thành tích đạt được trong mức chừng thời hạn 6 năm sớm nhất riêng với những ngạch và những chức vụ có yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy từ cao đẳng trở lên và 4 năm sớm nhất riêng với những ngạch và những chức vụ có yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Riêng riêng với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì toàn bộ những thành tích đạt được trước thời điểm ngày có quyết định hành động nâng bậc lương trước thời hạn trong mức chừng thời hạn (6 năm và 4 năm) quy định tại Điểm này sẽ không còn được xem để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

Tiêu chuẩn thành tích, nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn

Tiêu chuẩn, Lever về lập thành tích xuất sắc trong thực thi trách nhiệm và thời hạn được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng Lever thành tích rất khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, cty quản trị và vận hành cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định rõ ràng trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, cty.

Ví dụ Quy chế của cơ quan quy định: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thì thời hạn nâng bậc lương trước thời hạn là 12 tháng; được công nhận thương hiệu chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh thì thời hạn nâng bậc lương trước thời hạn là 9 tháng; được công nhận thương hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở thì thời hạn nâng bậc lương trước thời hạn là 6 tháng…

Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bầu chọn, nhưng mỗi năm không thật 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong list trả lương của cơ quan, cty.

Việc xem xét, quyết định hành động nâng bậc lương trước thời hạn phải bảo vệ tính công minh, dân chủ, công khai minh bạch nhằm mục đích động viên, khuyến khích tinh thần để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực thi đua đạt nhiều thành tích góp thêm phần hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm chính trị của cơ quan, cty.

Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn thực thi theo thứ tự ưu tiên thành tích khen thưởng từ cao trở xuống cho tới hết chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định.

Trường hợp nhiều người dân có cùng một Lever thành tích khen thưởng như nhau, việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được thực thi như sau: Ưu tiên xét trước riêng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thành tích trong thực thi trách nhiệm trình độ thường niên. Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thành tích trong thực thi trách nhiệm đột xuất, trách nhiệm khác xét sau. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nhiều thành tích thì xét theo thành tích cao nhất và xếp lên trước cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thành tích thấp hơn. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác thao tác nhiều năm, trước đó trước đó chưa từng được nâng bậc lương trước thời hạn.

Trường hợp bà Nguyễn Loan là công chức Văn phòng HĐND – UBND 1 huyện tại tỉnh Đắk Nông. Ngày 1/9/2022, bà được xếp bậc lương 2/9 ngạch nhân viên cấp dưới. Đến ngày một/9/2022, bà sẽ có được đủ 36 tháng giữ bậc 2/9, đủ Đk được nâng bậc lương thường xuyên lên bậc 3/9. Năm 2022, bà được tặng thương hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Tính đến ngày 31/12/2022, bà Loan không đủ 8 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên. Bà Loan muốn biết bà có thuộc diện nâng lương trước thời hạn năm 2022 không?

Theo quy định, việc xét nâng bậc lương trước thời hạn thường niên phải thực thi theo Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, cty; do tập thể bầu chọn, nhưng mỗi năm không thật 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong list trả lương của cơ quan, cty.

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2022 là thành tích bà Loan đạt được lần thứ nhất. So với thứ tự ưu tiên, Lever thành tích, số lượng thành tích của những công chức khác trong cơ quan đạt được vào trong năm mới tết đến gần đây, với cùng 1 thành tích đạt được năm 2022 hoàn toàn có thể bà Loan không được đưa vào list đề xuất kiến nghị nâng lương trước thời hạn năm 2022.

Theo quy định, thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác lập theo thời gian phát hành quyết định hành động công nhận thành tích đạt được trong mức chừng thời hạn 6 năm sớm nhất riêng với những ngạch và những chức vụ có yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy từ cao đẳng trở lên tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn. Do vậy thành tích của bà Loan đạt được năm 2022 sẽ tiến hành dùng để xét nâng bậc lương trước thời hạn trong mức chừng thời hạn 6 năm tiếp theo, tính từ thời điểm ngày bà có quyết định hành động công nhận thương hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Tp Hà Nội Thủ Đô

* tin tức phân mục có mức giá trị tìm hiểu thêm với những người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp lý.

Luật sư tư vấn về Đk hưởng nâng bậc lương trước thời hạn, Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện không được xem tương tự với Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế không theo quy định của pháp lý hiện hành

Nội dung tư vấn: Bộ phận tham mưu đề xuất kiến nghị nâng lương trước hạn 06 tháng cho viên chức. Theo khoản 2, Điều 74. “1. Giấy khen gồm: a) Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, cty thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; b) Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc những doanh nghiệp nhà nước; c) Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan trình độ và tương tự thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;” Theo Điều 4, khoản 3 Quyết định số 500/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh về quy định nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc: “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng khi đạt một trong những thành tích sau: – Được thủ trưởng những sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc cấp tương tự tặng giấy khen; Được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Tuy nhiên, có một số trong những ý kiến nhận định rằng Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện không được xem tương tự với Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế. Kính nhờ Công ty tư vấn tương hỗ cho tôi: 02 giấy khen trên đã có được xem tương tự nhau không ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn. 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi vướng mắc cho Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Do thông tin của bạn không khá đầy đủ nên chúng tôi không thể tư vấn cho bạn về yếu tố của bạn.  Tuy nhiên, vị trí căn cứ theo thông tin bạn đã đưa ra hoàn toàn có thể bạn đang vướng mắc về Đk để nâng lương trước hạn. Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 thông tư 08/2013/TT-BNV về Đk hưởng và chính sách hưởng chính sách nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực thi trách nhiệm như sau:

“1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực thi trách nhiệm

a) Điều kiện và chính sách được hưởng:

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực thi trách nhiệm đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương ở đầu cuối trong ngạch hoặc trong chức vụ và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn không đủ từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời hạn quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

…”

Và vị trí căn cứ theo quy định tại Điều 3 quyết định hành động 3159/QĐ- BTC về những trường hợp không thuộc đối tượng người dùng để được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc như sau:

“Điều 3. Các trường hợp không thuộc đối tượng người dùng để được xem xét nâng bậc lương trước hạn do có thành tích xuất sắc

1. Trong thời hạn giữ bậc lương hiện hưởng có thông báo hoặc quyết định hành động bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành xong trách nhiệm được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật bằng những hình thức kỷ luật quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và những quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.

2. Đã đủ thời hạn nâng bậc lương thường xuyên theo quy định trong năm để xem xét nâng bậc lương thường xuyên (tính đến 31/12 của năm xét).

3. Sau lần nâng bậc lương trước thời hạn sớm nhất công chức, viên chức, hợp đồng lao động 68 chưa thực thi 01 lần nâng bậc lương thường xuyên theo quy định (kể cả riêng với trường hợp được nâng ngạch, chuyển ngạch công chức, viên chức sau khi nâng bậc lương trước thời hạn)”

Về 2 giấy khen: Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện và Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế không liên quan đến nhau. Do đó, Căn cứ vào những quy định trên thì những đối tượng người dùng phục vụ đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 2 thông tư 08/2013/TT-BNV và lập thành tích xuất sắc trong thực thi trách nhiệm đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động công nhận bằng văn bản và không thuộc đối tượng người dùng quy định tại Điều 3 quyết định hành động 3159/QĐ-BTC thì hoàn toàn có thể được hưởng nâng lương trước thời hạn.

Trên đấy là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về yếu tố bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp lý trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được tương hỗ kịp thời.

Trân trọng.
 

CV tư vấn: Dương Thị Thảo  – Luật Minh Gia

Reply
1
0
Chia sẻ

4228

Video Giấy khen nào được nâng lương trước thời hạn ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Giấy khen nào được nâng lương trước thời hạn tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Giấy khen nào được nâng lương trước thời hạn miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Giấy khen nào được nâng lương trước thời hạn Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Giấy khen nào được nâng lương trước thời hạn

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giấy khen nào được nâng lương trước thời hạn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giấy #khen #nào #được #nâng #lương #trước #thời #hạn