Kinh Nghiệm về Giáo trình windows server 2008 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Giáo trình windows server 2008 được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-08 17:55:59 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Xem mẫu

BM31/QT02/NCKH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Trang bìa GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS SERVER BẬC CAO ĐẲNG LƯU HÀNH NỘI BỘ Tp. Hồ Chí Minh – 2022 BM31/QT02/NCKH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Trang phụ bìa GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS
SERVER THÔNG TIN NGƯỜI BIÊN SOẠN Chủ biên: Lý Quốc Hùng Học vị: Thạc sỹ Thành viên tham gia Học vị: TRƯỞNG KHOA TỔ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐỀ TÀI HIỆU TRƯỞNG DUYỆT LỜI NÓI ĐẦU Như toàn bộ chúng ta đã biết khoa học máy tính ngày này vô cùng tăng trưởng, do yêu cầu việc làm muốn trao đổi thông tin với nhau thì người ta cần đến mạng máy tính. Mạng máy tính giúp tinh giảm khoảng chừng cách về địa lí dù bạn ở nơi đâu. Điều này đã nâng theo sự tăng trưởng không ngừng nghỉ của những mạng máy tính như: mạng lan, mạng
wan, mạng internet. Để phục vụ yêu cầu trên trong giáo trình quản trị mạng Window server 2008 này sẽ hỗ trợ những bạn làm rõ hơn về cơ chế vận hành, quản trị mạng máy tính cũng như những phương thức thiết lập chủ trương với nhu yếu trao đổi thông tin nhằm mục đích bảo mật thông tin thông tin đó ngày càng tốt hơn. Window server 2008 là một sự lựa chọn đúng đắn nhất. Windows Server 2008 (tên mã là “Longhorn”) được xây dựng trên những thành công xuất sắc và sức mạnh mẽ và tự tin của Windows Server 2003 – là hệ điều hành quản lý vốn được trao tặng
nhiều phần thưởng và những cải cách có trong bản Service Pack 1 và Windows Server 2003 R2. Bổ sung thêm hiệu suất cao mới, Windows Server 2008 mang lại những tăng cấp cải tiến mạnh mẽ và tự tin cho hệ điều hành quản lý cơ sở này. Với những tăng cấp cải tiến phong phú đã hỗ trợ người quản trị tiết kiệm chi phí thời hạn, ngân sách và tận dụng triệt để cấu trúc hạ tầng. Với những tính năng tiên tiến và phát triển như Network Access Protectionvà Read-Only Domain Controller đã tiếp tục tăng cường tính bảo mật thông tin và bảo vệ an toàn và uy tín tài liệu. Ngoài ra, Windows Server 2008 cũng phục vụ
những công cụ mới mạnh mẽ và tự tin như IIS7, Windows Server Manager và Windows PowerShell giúp đơn thuần và giản dị hóa công tác thao tác quản trị và thông số kỹ thuật khối mạng lưới hệ thống. Ngoài ra, Windows Server 2008 còn tích hợp thêm công cụ Web gắn trong và công nghệ tiên tiến và phát triển ảo hóa nâng cao tính tin cậy và linh động cho khối mạng lưới hệ thống. Nói tóm lại, Windows Server 2008 là một cuộc những mạng mới về loại thành phầm Server của Microsoft, tương hỗ cho những người dân quản trị thuận tiện và đơn thuần và giản dị và dữ thế chủ động hơn trong việc quản trị và vận hành, thông số kỹ thuật những dịch vụ cũng như thể quản trị môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên
mạng. 1 MỤC LỤC Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER 2008 1.1 Giới thiệu và setup windows server 2008 ………………………………… 11 1.1.1 Tổng quan về hệ điều hành quản lý Windows Server 2008 …………… 11 1.1.2 Các công cụ quản trị trên Windows server 2008 ………………. 11 1.1.3 Chuẩn bị setup Windows server 2008 …………………………… 15 1.1.4 Nâng cấp lên Windows server 2008 ……………………………….. 16 1.1.5 Câu hỏi và bài
tập…………………………………………………………. 17 1.2 Cài đặt windows server 2008 …………………………………………………… 17 1.2.1 Cài đặt thủ công …………………………………………………………… 17 1.2.2 Khởi tạo thông số kỹ thuật …………………………………………………………. 21 1.2.3 Cài đặt thêm tính năng. …………………………………………………. 23 1.2.4 Cài đặt Server Manager
………………………………………………… 24 1.2.5 Cài đặt tự động hóa …………………………………………………………….. 24 1.2.6 Câu hỏi và bài tập…………………………………………………………. 26 Chương 2. THIẾT LẬP VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG 2.1 Các quy mô mạng trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên microsoft ………………………….. 28 2.1.1 Mô hình mạng Workgroup…………………………………………….. 28 2.1.2 Giới thiệu Active
Directory …………………………………………… 31 2.1.3 Các thành phần cơ bản và hiệu suất cao của Active Directory .. 32 2.1.4 Cài đặt và thông số kỹ thuật Active Directory………………………………. 36 2.1.5 Gia nhập máy trạm vào Domain …………………………………….. 41 2.1.6 Xây dựng Organizational Unit ……………………………………….. 42 2.1.7 Tài khoản người tiêu dùng User acount …………………………………. 43 2.1.8 Tài khoản người tiêu dùng nhóm
(Groups) ……………………………. 44 2.1.9 Câu hỏi và bài tập…………………………………………………………. 46 2.2 Quản lý thông tin tài khoản người tiêu dùng và nhóm …………………………………….. 46 2.2.1 Tài khoản người tiêu dùng cục bộ…………………………………………. 46 2 2.2.2 Tài khoản người tiêu dùng miền …………………………………………… 47 2.2.3 Chứng thực và trấn áp truy vấn ………………………………….. 48
2.2.4 Các thông tin tài khoản tạo sẵn ……………………………………………………. 50 2.2.5 Tài khoản nhóm Domain Local tạo sẵn …………………………… 51 2.2.6 Tài khoản nhóm Global tạo sẵn ……………………………………… 54 2.2.7 Các nhóm tạo sẵn đặc biệt quan trọng …………………………………………….. 54 2.2.8 Chính sách thông tin tài khoản người tiêu dùng …………………………………… 55 2.2.9 Chính sách khóa thông tin tài khoản (Account Lockout Policy) ………. 57
2.2.10 Chính sách cục bộ (Local Policies)…………………………………. 58 2.2.11 Chính sách truy thuế kiểm toán ……………………………………………………. 58 2.2.12 Quyền khối mạng lưới hệ thống của người tiêu dùng …………………………………….. 60 2.2.13 Các lựa chọn bảo mật thông tin ……………………………………………………. 66 2.2.14 Chính sách thông tin tài khoản người tiêu dùng nhóm (Group Policy) ……. 67 2.2.15 Triển khai một chủ trương nhóm trên miền
……………………… 69 2.2.16 Xem chủ trương cục bộ của một máy tính ở xa ………………… 70 2.2.17 Tạo những chủ trương miền ……………………………………………….. 70 2.2.18 Khai báo một logon script dùng chủ trương nhóm ……………. 71 2.2.19 Hạn chế hiệu suất cao của Internet Explorer ………………………… 73 2.2.20 Chỉ được cho phép một số trong những ứng dụng được thi hành ………………….. 73 2.2.21 Cài đặt ứng dụng ứng dụng (Deploy software)
……………….. 74 2.2.22 Câu hỏi và bài tập…………………………………………………………. 77 2.3 Quản lý những thư mục dung chung ……………………………………………… 78 2.3.1 Chia sẻ tài liệu (Share Permision) ………………………………….. 78 2.3.2 Cấu hình Share Permissions ………………………………………….. 79 2.3.3 Chia sẻ thư mục dùng lệnh net share ………………………………. 80 2.3.4 Quyền truy vấn NTFS
…………………………………………………… 81 2.3.5 Các quyền truy vấn của NTFS ……………………………………….. 81 2.3.6 Các mức quyền truy vấn được sử dụng trong NTFS ……………… 82 2.3.7 Gán quyền truy vấn NTFS trên thư mục dùng chung ………… 83 3 2.3.8 Kế thừa và thay thế quyền của đối tượng người dùng con…………………… 85 2.3.9 Thay đổi quyền khi di tán thư mục và tập tin …………….. 86 2.3.10 Giám sát người tiêu dùng truy vấn thư
mục……………………………. 86 2.3.11 Thay đổi người sở hữu thư mục ……………………………………… 87 2.3.12 Câu hỏi và bài tập…………………………………………………………. 88 2.4 trang chủ directory, roaming profile & quota ………………………………….. 89 2.4.1 Khái niệm Profile …………………………………………………………. 89 2.4.2 Giới thiệu về trang chủ Directory ……………………………………….. 91
2.4.3 Mục đích sử dụng trang chủ Directory ………………………………… 91 2.4.4 Giới thiệu Roaming profile ……………………………………………. 91 2.4.5 Mục đích sử dụng của Roaming Profile ………………………….. 91 2.4.6 Dịch Vụ TM tập tin (File Services) ……………………………………….. 91 2.4.7 Quản lý Quota ……………………………………………………………… 93 2.4.8 Quản lý những báo cáo
……………………………………………………… 95 2.4.9 Câu hỏi và bài tập…………………………………………………………. 95 2.5 Quản lý in ấn …………………………………………………………………………. 96 2.5.1 Cài đặt máy in ……………………………………………………………… 96 2.5.2 Quản lý thuộc tính máy in ……………………………………………… 97 2.5.3 Giấy và chất lượng in
……………………………………………………. 98 2.5.4 Các thông số mở rộng …………………………………………………… 99 2.5.5 Cấu hình chia sẻ máy in ………………………………………………… 99 2.5.6 Cấu hình thông số port cho máy in ……………………………….. 100 2.5.7 Cấu hình những thông số trong Tab Port……………………………. 100 2.5.8 Khả năng sẵn sàng phục vụ của máy in …………………………. 102 2.5.9 Độ
ưu tiên (Printer Priority) …………………………………………. 102 2.5.10 Câu hỏi và bài tập……………………………………………………….. 103 4 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1-1. Thiết lập ngôn từ………………………………………………………….. 18 Hình 1-2. Nhập khóa kích hoạt thành phầm hợp lệ……………………………….. 18 Hình 1-3. Lựa chọn bản Windows Server 2008 để setup ………………….. 19 Hình 1-4. Tùy chọn Upgrade
đã biết thành vô hiệu khi khởi động máy từ đĩa setup Hệ điều hành quản lý …………………………………………………………………………… 19 Hình 1-5. Chọn thiết bị tàng trữ và phân loại ổ đĩa Logic……………………. 20 Hình 1-6. Initial Configuration Tasks Wizard …………………………………… 21 Hình 1-7. Lựa chọn tính năng bạn muốn setup ……………………………….. 23 Hình 1-8. Cài đặt Server Manager
…………………………………………………… 24 Hình 1-9. Một đoạn trong file unattend.xml ……………………………………… 26 Hình 2-1. Mô hình mạng Workgroup ………………………………………………. 28 Hình 2-2. Mô hình mạng Client/Server ……………………………………………. 30 Hình 2-3. Active Directory trên Windows Server 2008 ……………………… 32 Hình 2-4. Mô tả Organization Unit – cty tổ chức triển khai tài liệu
……………….. 32 Hình 2-5. Mô tả việc quản trị và vận hành những đối tượng người dùng trong Domain …………………. 33 Hình 2-6. Cấu trúc cơ sở tài liệu của Domain …………………………………… 34 Hình 2-7. Thành phần cốt lỗi kiến trúc Active Directory ……………………. 34 Hình 2-8. Sysvol trong kiến trúc Active Directory…………………………….. 35 Hình 2-9. Add Roles khi tăng cấp Domain ………………………………………. 36 Hình 2-10. Trang hộp thoại Before You
Begin …………………………………. 36 Hình 2-11. Hộp thoại setup Server Roles ……………………………………….. 37 Hình 2-12. Create a new domain in a new forest ………………………………. 37 Hình 2-13. Hộp thoại điền tên miền khi tăng cấp Domain …………………. 38 Hình 2-14. Hộp thoại chọn Forest Function Level …………………………….. 38 Hình 2-15. Hộp thoại Add thêm dịch vụ DNS ………………………………….. 39 Hình 2-16. Hộp
thoại xác thực Add thêm dịch vụ DNS……………………… 39 Hình 2-17. Hộp thoại đường dẫn tàng trữ Database Active Directory …… 40 5 Hình 2-18. Hộp thoại thiết lập mật khẩu phục hồi sơ sở tài liệu của Active Diretory ……………………………………………………………………………………….. 40 Hình 2-19. Hộp thoại trình làng quy trình tăng cấp Domain ………………….. 41 Hình 2-20. Đặt IP cho máy trạm
……………………………………………………… 41 Hình 2-21. Hộp thoại gia nhập máy trạm vào Domain ………………………. 42 Hình 2-22. Hộp thông báo gia nhập máy trạm vào Domain thành công xuất sắc .. 42 Hình 2-23. Cấu trúc cây OU …………………………………………………………… 43 Hình 2-24. Hộp thoại tao User Acount …………………………………………….. 44 Hình 2-25. Hộp thoại tạo nhóm
………………………………………………………. 45 Hình 2-26. Hộp thoại thêm tài khoàn người tiêu dùng vào trong nhóm ……… 45 Hình 2-27. Tổ chức thông tin tài khoản người tiêu dùng cục bộ ……………………………… 47 Hình 2-28. Tổ chức thông tin tài khoản người tiêu dùng miền ………………………………… 48 Hình 2-29. Giao diện chủ trương thông tin tài khoản người tiêu dùng ……………………… 56 Hình 2-30. Giao diện chủ trương mật khẩu……………………………………….. 56 Hình
2-31. Giao diện chủ trương truy thuế kiểm toán ……………………………………… 59 Hình 2-32. Giao diện truy vấn quyền khối mạng lưới hệ thống của người tiêu dùng…………… 61 Hình 2-33. Cấp quyền cho User thay đổi giờ khối mạng lưới hệ thống ………………………. 61 Hình 2-34. Giao diện chủ trương bảo mật thông tin…………………………………………. 66 Hình 2-35. Giao diện tạo chủ trương miền ……………………………………….. 70 Hình 2-36. Giao diện khai báo logon script dùng chủ trương nhóm
…….. 72 Hình 2-37. Hộp thoại tạo ngữ cảnh logon script…………………………………. 72 Hình 2-38. Hộp thoại hạn chế hiệu suất cao Explorer ……………………………. 73 Hình 2-39. Giao diện được cho phép một số trong những ứng dụng được thi hành………….. 74 Hình 2-40. Hộp thoại Share Permissions ………………………………………….. 78 Hình 2-41. Các quyền Share Permissions…………………………………………. 80 Hình 2-42. Tab Security để add người tiêu dùng và
nhóm……………………….. 84 Hình 2-43. Tab Security để cấp quyền cho những người dân tiêu dùng ………………. 84 Hình 2-44. Hộp thoại kiểm tra và phân quyền rõ ràng ……………………….. 85 6 Hình 2-45. Hộp thoại phân quyền rõ ràng cho những người dân tiêu dùng …………………. 86 Hình 2-46. Hộp thoại chọn người tiêu dùng làm giám sát ………………………… 87 Hình 2-47. Hộp thoại thay đổi quyền sở hữu người tiêu dùng …………………… 87 Hình 2-48. Hộp thoại thông số kỹ thuật Profile
path và xây dựng ngữ cảnh ………. 90 Hình 2-49. Hộp thoại setup dịch vụ thư mục ………………………………….. 92 Hình 2-50. Cài đặt Quota ……………………………………………………………….. 92 Hình 2-51. Tạo một Quota Template ……………………………………………….. 93 Hình 2-52. Hộp thoại lựa chọn update Quota …………………………………. 94 Hình 2-53. Điều chỉnh trang in
……………………………………………………….. 98 Hình 2-54. Chọn độ sắc nét và màu (nếu có) của máy in ……………………. 98 Hình 2-55. Hộp thoại kiểm soát và điều chỉnh thông số mở rộng của máy in ………….. 99 Hình 2-56. Hộp thoại chia sẻ máy in ……………………………………………… 100 Hình 2-57. Hộp thoại thông số kỹ thuật Port của máy in ………………………………. 101 Hình 2-58. Hộp thoại bật hiệu suất cao Printer pool …………………………….. 101
Hình 2-59. Set độ ưu tiên của máy in …………………………………………….. 102 7 DANH MỤC BẢNG Bảng 1-1.Yêu cầu phần cứng ………………………………………………………….. 15 Bảng 1-2. Loại hệ điều hành quản lý tăng cấp lên Windows server 2008. ………. 16 Bảng 2-1. Bảng mô tả những thông tin tài khoản người tiêu dùng được tạo sẵn ………….. 50 Bảng 2-2. Bảng mô tả thông tin tài khoản nhóm Domain Local tạo sẵn …………….. 51 Bảng 2-3. Bảng lựa chọn trong chủ trương mật khẩu
…………………………. 57 Bảng 2-4. Bảng lựa chọn trong chủ trương khoá mật khẩu …………………. 58 Bảng 2-5. Bảng lựa chọn trong chủ trương truy thuế kiểm toán ……………………….. 59 Bảng 2-6. Danh sách những quyền khối mạng lưới hệ thống cấp cho những người dân tiêu dùng và nhóm . 62 Bảng 2-7. Bảng lựa chọn bảo mật thông tin thông dụng ………………………………….. 67 Bảng 2-8. Ý nghĩa của những mục trong Tab Sharing ……………………………. 79 Bảng 2-9. Quyền truy vấn của
NTFS……………………………………………….. 81 Bảng 2-10. Bảng phân quyền truy vấn được sử dụng trong NTFS …………… 82 8 Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành quản lý Windows Server 2008 Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER 2008  Giới thiệu chương: – Trong chương này nhằm mục đích tương hỗ cho sinh viên làm rõ hơn về Microsoft Windows Server 2008 là thế hệ tiếp theo đó của hệ điều hành quản lý Windows Server, hoàn toàn có thể giúp những Chuyên Viên công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin hoàn toàn có thể trấn áp tối đa cơ sở
hạ tầng của tớ và phục vụ kĩ năng quản trị và vận hành và hiệu lực hiện hành trước đó chưa từng có, là thành phầm hơn nhiều trong việc đảm bảo độ bảo vệ an toàn và uy tín, kĩ năng tin cậy và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sever vững chãi hơn những phiên bản trước kia. – Windows Server 2008 phục vụ những giá trị mới cho những tổ chức triển khai bằng việc bảo vệ tất khắp cơ thể dùng đều hoàn toàn có thể đã có được những thành phần tương hỗ update từ những dịch vụ từ mạng. Windows Server 2008 cũng phục vụ nhiều tính năng vượt trội bên trong hệ điều hành quản lý và kĩ năng chuẩn đoán, được cho phép những quản trị
viên tăng được thời hạn tương hỗ cho những doanh nghiệp. Windows Server 2008 được thiết kế để phục vụ cho những tổ chức triển khai đã có được nền tảng sản xuất tốt nhất cho ứng dụng, mạng và những dịch vụ web từ nhóm thao tác đến những TT tài liệu với tính năng động, tính năng mới có mức giá trị và những cải tổ mạnh mẽ và tự tin cho hệ điều hành quản lý cơ bản. – Cải thiện hệ điều hành quản lý cho sever Windows. Thêm vào tính năng mới, Windows Server 2008 phục vụ nhiều cải thiệm tốt hơn cho hệ điều hành quản lý cơ bản so với hệ điều hành quản lý
Windows Server 2003. – Những cải tổ hoàn toàn có thể thấy được gồm có những yếu tố về mạng, những tính năng bảo mật thông tin nâng cao, truy vấn ứng dụng từ xa, quản trị và vận hành role sever triệu tập, những công cụ kiểm tra độ tin cậy và hiệu suất, nhóm quy đổi dự trữ, sự triển khai và khối mạng lưới hệ thống file.  Mục tiêu chương: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trang 9 Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành quản lý Windows Server 2008 – Trình bày đúng chuẩn những tính năng của hệ điều hành quản lý Windows Server 2008 – Phát biểu đúng chuẩn phương pháp
tự động hóa hóa quy trình setup – Cài đặt được điều hành quản lý Windows Server 2008 R2 – Thiết lập setup tự động hóa hệ điều hành quản lý Windows XP/Server 2003 và Windows 7/Server 2008 R2. – Tự tin thiết kế, sửa chữa thay thế, khắc phục lỗi trong khối mạng lưới hệ thống mạng. – Có tính thận trọng khi triển khai khối mạng lưới hệ thống mạng và bảo vệ an toàn và uy tín điện. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 10 Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành quản lý Windows Server 2008 1.1 Giới thiệu và setup windows server 2008 1.1.1 Tổng quan về hệ điều hành quản lý Windows Server 2008 –
Microsoft Windows Server 2008 là thế hệ tiếp theo đó của hệ điều hành quản lý Windows Server, hoàn toàn có thể giúp những Chuyên Viên công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin hoàn toàn có thể trấn áp tối đa hạ tầng của tớ và phục vụ kĩ năng quản trị và vận hành và hiệu lực hiện hành trước đó chưa từng có, là thành phầm hơn nhiều trong việc đảm bảo độ bảo vệ an toàn và uy tín, kĩ năng tin cậy và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sever vững chãi hơn những phiên bản trước kia. Windows Server 2008 phục vụ những giá trị mới cho những tổ chức triển khai bằng việc bảo vệ tất khắp cơ thể dùng đều hoàn toàn có thể đã có được những thành phần tương hỗ update
từ những dịch vụ từ mạng. Windows Server 2008 cũng phục vụ nhiều tính năng vượt trội bên trong hệ điều hành quản lý và kĩ năng chuẩn đoán, được cho phép những quản trị viên tăng được thời hạn tương hỗ cho việc làm của doanh nghiệp. – Windows Server 2008 xây dựng trên sự thành công xuất sắc và sức mạnh mẽ và tự tin của hệ điều hành quản lý đã có trước đó là Windows Server 2003 và những cải cách có trong bản Service Pack 1 và Windows Server 2003 R2. Mặc dù vậy Windows Server 2008 hoàn toàn hơn nhiều những hệ điều hành quản lý tiền nhiệm. Windows Server
2008 được thiết kế để phục vụ cho những tổ chức triển khai đã có được nền tảng sản xuất tốt nhất cho ứng dụng, mạng và những dịch vụ web từ nhóm thao tác đến những TT tài liệu với tính năng động, tính năng mới có mức giá trị và những cải tổ mạnh mẽ và tự tin cho hệ điều hành quản lý cơ bản. 1.1.2 Các công cụ quản trị trên Windows server 2008 Server Manager là một giao diện điều khiển và tinh chỉnh được thiết kế để tổ chức triển khai và quản trị và vận hành một server chạy hệ điều hành quản lý Windows Server 2008. Người quản trị hoàn toàn có thể sử dụng Server Manager với những
nhiều mục tiêu rất khác nhau. – Quản lý giống hệt trên một server – Hiển thị trạng thái hiện tại của server – Nhận ra những yếu tố gặp phải riêng với những role đã đợc setup một cách thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn – Quản lý những role trên server, gồm có việc thêm và xóa role – Thêm và xóa khỏi những tính năng KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 11 Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành quản lý Windows Server 2008 – Chẩn đoán những tín hiệu không bình thường – Cấu hình server: có 4 công cụ (Task Scheduler, Windows Firewall, Services và WMI
Control). – Cấu hình sao lưu và tàng trữ: những công cụ giúp bạn sao lưu và quản trị và vận hành ổ đĩa là Windows Server Backup và Disk Management đều nằm trên Server Manager. 1.1.2.1 Windows Server Core – Server Core là một tính năng mới trong Windows Server 2008. Nó được cho phép hoàn toàn có thể setup với mục tiêu tương hỗ đặc biệt quan trọng và rõ ràng riêng với một số trong những role. – Tất cả những tương tác với Server Core được thông qua những dòng lệnh. Server Core mang lại những quyền lợi sau: + Giảm thiểu được ứng dụng, vì thế việc sử dụng dung
lượng ổ đĩa cũng khá được giảm. Chỉ tốn khoảng chừng 1GB khi setup. + Bởi vì giảm thiểu được ứng dụng nên việc update cũng không nhiều nếu không muốn nói là rất ít. + Giảm thiểu tối đa những hành vi xâm nhập vào khối mạng lưới hệ thống thông qua những port được mở mặc định. + Dễ dàng quản trị và vận hành. – Server Core không gồm có toàn bộ những tính năng có sẵn trong những phiên bản setup Server khác. Ví dụ như .NET Framework hoặc Internet Explorer. 1.1.2.2 PowerShell – PowerShell là một tập hợp lệnh. Nó link những dòng lệnh shell với một ngôn từ script
và thêm vào đó hơn 130 công cụ dòng lệnh(được gọi là cmdlets).Hiện tại, hoàn toàn có thể sử dụng PowerShell trong: + Exchange Server + SQL Server + Terminal Services KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 12 Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành quản lý Windows Server 2008 + Active Directory Domain Services. + Quản trị những dịch vụ, xử lý và registry. – Mặc định, Windows PowerShell không được setup. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể setup nó một cách thuận tiện và đơn thuần và giản dị bằng phương pháp sử dụng công cụ quản trị Server Manager và chọn Features >
Add Features 1.1.2.3 Windows Deloyment Services. – Windows Deployment Services được tích hợp trong Windows Server 2008 được cho phép bạn setup hệ điều hành quản lý từ xa cho những máy client mà tránh việc phải setup trực tiếp. WDS được cho phép bạn setup từ xa thông qua Image lấy từ DVD setup. Ngoài ra, WDS còn tương hỗ tạo Image từ là 1 máy tính đã setup sẵn Windows và khá đầy đủ những ứng dụng khác. – Windows Deployment Serviece sử dụng định dạng Windows Image (WIM). Một tăng cấp cải tiến đặc biệt quan trọng với WIM so với RIS là WIM
hoàn toàn có thể thao tác tốt với nhiều nền tảng phần cứng rất khác nhau. 1.1.2.4 Terminal Services. – Terminal Services là một thành phần chính trên Windows Server 2009 được cho phép user hoàn toàn có thể truy vấn vào server để sử dụng những ứng dụng. – Terminal Services giúp người quản trị triển khai và bảo dưỡng khối mạng lưới hệ thống ứng dụng trong doanh nghiệp một cách hiệu suất cao. Người quản trị hoàn toàn có thể setup những chương trình ứng dụng lên Terminal Server mà không cần setup trên khối mạng lưới hệ thống máy client, vì thế việc update và bảo dưỡng
ứng dụng trở nên thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn. – Terminal Services phục vụ 2 sự khác lạ cho những người dân quản trị và người tiêu dùng cuối: – Dành cho những người dân quản trị: được cho phép quản trị hoàn toàn có thể link từ xa khối mạng lưới hệ thống quản trị bằng việc sử dụng Remote Desktop Connection hoặc Remote Desktop. – Dành cho ngời dùng cuối: được cho phép người tiêu dùng cuối hoàn toàn có thể chạy những chương trình từ Terminal Services server. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 13 Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành quản lý Windows Server 2008 1.1.2.5 Network Access Protection
– Network Access Protection (NAP) là một khối mạng lưới hệ thống chủ trương thi hành (Health Policy Enforcement) được xây dựng trong những hệ điều hành quản lý Windows Server 2008. – Cơ chế thực thi của NAP: + Kiểm tra tình trạng bảo vệ an toàn và uy tín của client. + Giới hạn truy vấn riêng với những máy client không bảo vệ an toàn và uy tín. + NAP sẽ update những thành phần thiết yếu cho những máy client không bảo vệ an toàn và uy tín, cho tới lúc client đủ Đk bảo vệ an toàn và uy tín.Cho phép client link nếu client đã thỏa Đk. + NAP giúp bảo vệ khối mạng lưới hệ thống mạng từ những
client. + NAP phục vụ bộ thư viên API (Application Programming Interface), được cho phép những nhà quản trị lập trình nhằm mục đích tăng tính bảo mật thông tin cho mình 1.1.2.6 Read-Only Domain Controllers – Read-Only Domain Controller (RODC) là một kiểu Domain Controller mới trên Windows Server 2008.Với RODC, doanh nghiệp hoàn toàn có thể thuận tiện và đơn thuần và giản dị triển khai những Domain Controller ở những nơi mà sự bảo mật thông tin không được đảm bảo về bảo mật thông tin. RODC là một phần tài liệu của Active Directory Domain Services. – Vì RODC là một phần tài liệu
của ADDS nên nó tàng trữ mọi đối tượng người dùng, thuộc tính và những chủ trương in như domain controller, tuy nhiên mật khẩu thì bị ngoại trừ. 1.1.2.7 Công nghệ Failover Clustering. – Clustering là công nghệ tiên tiến và phát triển được cho phép sử dụng hai hay nhiều server kết phù thích hợp với nhau để tạo thành một cụm server để tăng cường tính ổn định trong vận hành.Nếu server này ngưng hoạt động và sinh hoạt giải trí thì server khác trong cụm sẽ đảm nhiệm trách nhiệm mà server ngưng hoạt động và sinh hoạt giải trí đó đang thực thi nhằm mục đích mục tiêu hoạt động và sinh hoạt giải trí của khối mạng lưới hệ thống vẫn thông thường.
Quá trình chuyên giao gọi là failover. Những phiên bản sau tương hỗ: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 14 Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành quản lý Windows Server 2008 – Windows Server 2008 Enterprise – Windows Server 2008 Datacenter – Windows Server 2008 Itanium 1.1.2.8 Windows Firewall with Advance Security – Windows Firewall with Advance Security được cho phép người quản trị hoàn toàn có thể thông số kỹ thuật phong phú và nâng cao để tăng cường tính bảo mật thông tin cho khối mạng lưới hệ thống. – Windows Firewall with Advance Security có những điểm
mới: + Kiểm soát ngặt nghèo những link vào và ra trên khối mạng lưới hệ thống (inbound và outbound) + IPsec được thay thế bằng khái niệm Connection Security Rule, giúp bạn hoàn toàn có thể trấn áp và quản trị và vận hành những chủ trương, đồng thời giám sát trên firewall. Kết phù thích hợp với Active Directory. 1.1.3 Chuẩn bị setup Windows server 2008 1.1.3.1 Yêu cầu phần cứng Bảng 1-1.Yêu cầu phần cứng Phần cứng Yêu cầu tối thiểu Đề nghị Bộ vi xử lý 1 Ghz (x86), 1,4 Ghz 2Ghz hoặc to nhiều hơn (x64) RAM 512MB RAM 2GB Dung lượng trống 15GB 40GB
Windows Server 2008 tương hỗ cả hai cấu trúc vi xử lý 32-bit và 64-bit. Tuy nhiên, phiên bản tiên tiến và phát triển nhất là Windows Server 2008 R2, Windows Midmarket Server và Windows Small Business với những tính năng đa dịch vụ, những phiên bản này chỉ tương hỗ cấu trúc vi xử lý 64-bit. RAM tương hỗ tối đa cho khối mạng lưới hệ thống 32-bit là 4GB khi chạy phiên bản Standard Edition và 64GB khi chạy phiên bản Enterprise và Datacenter. Nếu chạy khối mạng lưới hệ thống 64-bit, bộ nhớ RAM hoàn toàn có thể tương hỗ lên dến 32GB và 2 Tb RAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 15
Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành quản lý Windows Server 2008 cho phiên bản Enterprise và Datacenter. Thêm vào đó, Windows Server 2008 tương hỗ khối mạng lưới hệ thống Itanium, tuy nhiên chip xử lí Intel Itanium 2 nhân là thiết yếu. 1.1.4 Nâng cấp lên Windows server 2008 Bảng 1-2. Loại hệ điều hành quản lý tăng cấp lên Windows server 2008. Nâng cấp lên Những phiên bản trước Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2003 R2 Hỗ trợ khá đầy đủ Standard, Enterprise hoặc DatacenterEdition Microsoft Windows Server 2003
Service Hỗ trợ khá đầy đủ Pack 1(SP1) Standard, Enterprise hoặc Datacenter Edition Microsoft Windows Server 2003 Service Hỗ trợ khá đầy đủ Pack 2 (SP2) Standard, Enterprise hoặc Datacenter Edition Windows NT 4.0 Không tương hỗ Windows 2000 Server Không tương hỗ Windows XP Không tương hỗ Windows Vista Không tương hỗ Windows 7 Không tương hỗ Để tăng cấp lên phiên bản Windows Server 2008, nên phải chạy những hệ điều hành quản lý ở Lever server. Không thể tăng cấp những phiên bản Windows dành riêng cho những người dân tiêu dùng như Windows XP hoặc
Windows Vista lên Windows Server 2008. Để tăng cấp lên Windows Server 2008, khối mạng lưới hệ thống của bạn phải chạy Windows Server 2003. Việc tăng cấp từ Windows NT 4.0 và Windows 2000 Server không được tương hỗ. Việc tăng cấp từ những phiên bản Windows Server 2003 lên phiên bản Windows Server 2008 Server Core không được tương hỗ. Việc tăng cấp chỉ thực thi được ở những phiên bản giống nhau. Khi tăng cấp lên phiên bản Windows Server 2008, mọi thiết lập, file và những chương trình đều được giữ lại. KHOA
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 16 Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành quản lý Windows Server 2008 1.1.5 Câu hỏi và bài tập  Trình bày những yêu cầu phần cứng khi setup Windows Server 2008?  Phân loại hệ điều hành quản lý ở những phiên bản củ hoàn toàn có thể tăng cấp Windows Server 2008? 1.2 Cài đặt windows server 2008 1.2.1 Cài đặt thủ công Tiến trình setup Windows Server 2008 được tổ chức triển khai rất hợp lý. Nếu đã từng setup Windows Server 2003 hẳn bạn vẫn còn đấy nhớ rằng trong quy trình setup, bạn được yêu cầu vấn đáp
những vướng mắc về thông số kỹ thuật. Với Windows Server 2008, những yêu cầu này đã được chuyển tới phần Initial Configuration Tasks Wizard xuất hiện khi hoàn tất setup. Sau đấy là list những thông tin bạn cần phục vụ trong quy trình setup:  Ngôn ngữ, cty tiền tệ và thông tin bàn phím (ngôn từ nhập liệu)  Khóa kích hoạt thành phầm hợp lệ  Vị trí setup  Ấn bản hệ điều hành quản lý sắp setup (nếu không nhập khóa thành phầm)  Cài đặt tăng cấp hay setup mới Toàn bộ việc setup Windows Server 2008
chỉ qua ba phần:  Cài đặt hệ điều hành quản lý, gồm có cả xác nhận mã khóa hợp lệ  Khởi tạo thông số kỹ thuật Initial Configuration Tasks  Cài đặt Server Manager  Cho đĩa setup Windows Server 2008 vào ổ và khởi động sever từ đĩa cài.  Khi được yêu cầu chọn ngôn từ, thời hạn, cty tiền tệ và thông tin bàn phím, bạn hãy đưa ra lựa chọn thích hợp rồi click Next. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 17 Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành quản lý Windows Server 2008 Hình 1-1. Thiết lập ngôn từ  Tùy chọn Install
Now xuất hiện. Nếu chưa chắc như đinh về yêu cầu phần cứng, bạn hoàn toàn có thể click vào link What to Know Before Installing Windows để biết thêm rõ ràng.  Nhập khóa kích hoạt thành phầm (product key) và ghi lại kiểm vào ô Automatically Activate Windows When I’m Online. Click Next. Hình 1-2. Nhập khóa kích hoạt thành phầm hợp lệ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 18

nguon tai.lieu . vn

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Giáo trình windows server 2008

4263

Review Giáo trình windows server 2008 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Giáo trình windows server 2008 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Giáo trình windows server 2008 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Giáo trình windows server 2008 Free.

Giải đáp vướng mắc về Giáo trình windows server 2008

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giáo trình windows server 2008 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giáo #trình #windows #server