Mẹo về Giảm xuống tiếng Anh là gì Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Giảm xuống tiếng Anh là gì được Update vào lúc : 2022-12-24 12:13:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Giảm xuống tiếng Anh là gì Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Giảm xuống tiếng Anh là gì được Update vào lúc : 2022-12-24 12:13:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ý nghĩa của từ khóa: reduced
English

Vietnamese

reduced

cho ; cắt giảm ; giảm sút ; giảm thiểu ; hạ xuống ; giảm ; giảm sút ; giảm được ; kiện ; kéo ; làm giảm ; làm giảm được ; lược ; nhu ; sẽ giảm ; sẽ thành ; thành ra ; thành ; thấp ; thể giảm ; việc giảm ; đã giảm ; đã giảm được ; đã ; được giảm sút ;

reduced

cho ; cắt giảm ; giảm sút ; giảm thiểu ; hạ xuống ; giảm ; giảm sút ; giảm được ; kiện ; kéo ; làm giảm ; làm giảm được ; lược ; nhu ; niệm ; sẽ giảm ; sẽ thành ; thấp ; thể giảm ; việc giảm ; đã giảm ; đã giảm được ; đã ; được giảm sút ;

English

English

reduced; decreased

made less in size or amount or degree

reduced; rock-bottom

well below normal (especially in price)

English

Vietnamese

reduce

* ngoại động từ

– giảm, giảm sút, hạ

=to reduce speed+ tụt giảm độ

=to reduce prices+ giảm (hạ) giá

=to reduce the establishment+ giảm biên chế; giảm ngân sách cơ quan

– làm nhỏ đi, làm gầy đi, làm yếu đi

=to be reduced to a shadow (skeleton)+ gầy đi chỉ từ là một bộ xương

=to be greatly reduced by illness+ ốm gầy đi nhiều

– làm nghèo đi, làm cho sa sút

=to be in reduced circumstances+ bị sa sút

– làm cho, khiến phải, bắt phải

=to reduce to silence+ bắt phải im re

=to reduce to submission+ bắt phải phục tùng

– đổi, biến hóa (sang một trạng thái, hình thức đơn thuần và giản dị hơn, kém hơn)

=to reduce something to ashes+ biến vật gì thành tro bụi

– giáng cấp, hạ tầng công tác thao tác thao tác (một sĩ quan)

=to reduce an officer to the ranks+ giáng cấp một sĩ quan xuống làm lính thường

– đoạt được, bắt phải đầu hàng

=to reduce a province+ đoạt được một tỉnh

=to reduce a fort+ bắt một pháo đài trang nghiêm trang nghiêm để đầu hàng

– (y học) chữa, bó (xương gây), nắn (chỗ trật khớp)

– (hoá học) khử

– (toán học) rút gọn; quy về

=reduced characteristic equation+ phương trình đặc trưng rút gọn

– (kỹ thuật) cán dát (sắt kẽm sắt kẽm kim loại); ép, nén

* nội động từ

– tự làm cho nhẹ cân đi (người)

reducer

* danh từ

– (hoá học) chất khử

– (vật lý) máy giảm; cái tụt giảm; cái giảm áp

– (nhiếp ảnh) máy thu nhỏ

reducible

* tính từ

– hoàn toàn hoàn toàn có thể giảm sút

– (hoá học) khử được

– (toán học) quy được; rút gọn được

=reducible equation+ phương trình quy được

reduced form (rf)

– (Econ) Dạng rút gọn.

+ Là những dạng của một tập hợp CÁC PHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG THỜI trong số đó những biến số nội sinh đươc biểu thị như thể những hàm của những BIẾN SỐ NGOẠI SINH, nghĩa là không hề biến số nội sinh nào xuất hiện phía bên phải của những phương trình.

Reply

3

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Giảm xuống tiếng Anh là gì miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Giảm xuống tiếng Anh là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Giảm xuống tiếng Anh là gì miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Giảm xuống tiếng Anh là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Giảm xuống tiếng Anh là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Giảm #xuống #tiếng #Anh #là #gì

4054

Video Giảm xuống tiếng Anh là gì ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Giảm xuống tiếng Anh là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Giảm xuống tiếng Anh là gì miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Giảm xuống tiếng Anh là gì miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Giảm xuống tiếng Anh là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giảm xuống tiếng Anh là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giảm #xuống #tiếng #Anh #là #gì