Kinh Nghiệm về Giai đoạn đỉnh điểm của cách mạng tư sản Pháp Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Giai đoạn đỉnh điểm của cách mạng tư sản Pháp được Update vào lúc : 2022-11-09 16:22:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đề bài

Lập niên màn biểu diễn biến cách mạng qua những quy trình. Tại sao nói: Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh điểm của Cách mạng tư sản Pháp?

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

nhờ vào sgk Lịch sử 10 trang 153-158 để vấn đáp.

Lời giải rõ ràng

* Bảng niên màn biểu diễn biến thể hiện diễn biến những mạng Pháp qua những quy trình:

Các quy trình chính

Sự kiện

Nội dung sự kiện

Từ ngày 14-7-1789 đến

ngày 10-8-1792 (Chế độ quân chủ lập hiến)

Ngày 14-7-1789,

Khởi nghĩa của nhân dân Pari phá ngục Baxti

Tháng 8-1789,

thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

Ngày 11-7-1792

Quốc hội tuyên bố Tổ quốc lâm nguy và ra sắc lệnh động viên quân tình nguyện.

Tháng 4-1792,

Hiến pháp được thông qua, xác lập chính sách quân chủ lập hiến.

Tháng 9-1791,

Chiến tranh giữa Pháp và liên quân phong kiến Áo – Phổ bùng nổ.

Từ ngày 10-8-1792 đến ngày 2-6-1793

(Bước đầu của nền cộng hòa)

Ngày 10-8-1792

Khởi nghĩa của nhân dân Pari lật đổ nền quân chủ lập hiến, cơ quan ban ngành thường trực chuyển sang tay tư sản công thương được gọi là phái Girôngđanh.

Ngày 21-9-1792,

Quốc hội khai mạc, phế truất nhà vua, thiết lập nền Cộng hòa thứ nhất.

Ngày 21-1-1793,

Vua Lu-I XVI bị xử chém.

Từ ngày 2-6-1793 đến ngày 27-7-1794

(Chuyên chính dân chủ cách mạng Giacôbanh, Đỉnh cao của cách mạng)

Tháng 6-1793,

Hiến pháp mới được thông qua, tuyên bố chính sách cộng hòa.

Ngày 23-8-1793,

Thông qua sắc lệnh Tổng động viên toàn quốc.

Cách mạng Pháp đạt tới đỉnh điểm.

Ngày 27-7-1794,

Trong phiên họp của Quốc hội, lực lượng tư sản phản cách mạng tiến hành thay máu chính quyền lật đổ phái Giacôbanh, chấm hết quy trình tăng trưởng tăng trưởng của trào lưu.

Từ ngày 27-7-1794 đến ngày 09-11-1799

(Thoái trào cách mạng)

Tháng 11-1799,

Chấm dứt chính sách Đốc chính. Nền độc tài quân sự chiến lược được thiết lập ở Pháp.

Năm 1804,

Na-pô-lê-ông lên ngôi Hoàng đế, xây dựng đế chế thứ nhất.

Năm 1812,

Na-pô-lê-ông bị thua trận ở Nga.

Năm 1815,

Năm 1815, chính sách quân chủ Pháp được phục hồi.

* Nói: thời kì chuyên chính của Gia-cô-banh là đỉnh điểm của cách mạng tư sản Pháp vì:

– 6.1793, Hiến pháp mới được thông qua, tuyên bố Pháp là nước cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng tự do và mọi sự bất bình đẳng giai cấp bị bãi bỏ.

– Phái Giacobanh đã quan tâm xử lý và xử lý yếu tố ruộng đất yên cầu cơ bản của nông dân.

– 8/1793, Quốc hội thống qua sắc lệnh Tổng động viên toàn quốc để lôi kéo sức mạnh mẽ và tự tin của nhân dân trong toàn nước chống thù trong giặc ngoài phát hành luật giá tối đa với lương thực đển hạn chế nạn góp vốn đầu tư mạnh tích trữ, đồng thời phát hành mức lương tối đa của công nhân.

– Nhờ những chủ trương của tớ, phái Giacobanh đã dập tắt được những cuộc nổi loạn, đuổi quân xâm lược thoát khỏi biên giới. Hoàn thành những trách nhiệm dân tộc bản địa và dân chủ. Cách mạng đạt đến đỉnh điểm.

4533

Video Giai đoạn đỉnh điểm của cách mạng tư sản Pháp ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Giai đoạn đỉnh điểm của cách mạng tư sản Pháp tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Giai đoạn đỉnh điểm của cách mạng tư sản Pháp miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Giai đoạn đỉnh điểm của cách mạng tư sản Pháp miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Giai đoạn đỉnh điểm của cách mạng tư sản Pháp

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giai đoạn đỉnh điểm của cách mạng tư sản Pháp vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giai #đoạn #đỉnh #cao #của #cách #mạng #tư #sản #Pháp