Thủ Thuật Hướng dẫn Giải bài tập thao tác lập luận so sánh Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Giải bài tập thao tác lập luận so sánh được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-09 12:54:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mục Lục nội dung bài viết:
1. Bài soạn số 1
2. Bài soạn số 2
3. Bài soạn số 3

Soạn bài Thao tác lập luận so sánh, Ngắn 1

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH.

1. Tìm hiểu ngữ liệu:
a.
– Đối tượng được so sánh là bài Văn Chiêu hồn.
– Đối tượng so sánh là Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm và Truyện Kiều.

b. Điểm giống và rất khác nhau giữa hai đối tượng người dùng:
– Giống: đều nói về con người.
– Khác: Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm và Truyện Kiều bàn về con người ở cõi sống. Chiêu hồnbàn về con người ở cõi chết.

c. Mục đích so sánh trong đoạn trích:
– Làm sáng tỏ vững chãi hơn lập luận của tớ.
– Tác giả đi từng bước, đưa dẫn chứng để thuyết phục người đọc:
+ Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm nói về một lớp người.
+ Truyện Kiều nói về một xã hội người.
+ Đến Văn chiêu hồn thì cả loài người lúc sống và lúc chết được bàn tới.
+ Nếu Truyện Kiều nâng cao lịch sử thơ ca, ngược lại Chiêu hồn mở rộng địa dư của nó qua một vùng xưa nay không nhiều người bàn đến: cõi chết.
=> Tác dụng: làm cho ý kiến rõ ràng, sinh động, thuyết phục hơn.

2. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh:
– Mục đích của so sánh là làm sáng rõ đối tượng người dùng đang nghiên cứu và phân tích trong tương quan với đối tượng người dùng khác.
– So sánh đúng làm cho bài văn nghị luận sáng rõ, rõ ràng, sinh động và có sức thuyết phục.

II. CÁCH SO SÁNH:

1. Tìm hiểu ngữ liệu 1:
a. Nguyễn Tuân đã so sánh ý niệm soi đường của Ngô Tất Tố với những ý niệm sau:
– Quan niệm của những người dân chủ trương cải lương hương ẩm nhận định rằng chỉ việc diệt trừ hủ tục là đời sống của nhân dân được nâng cao.
– Quan niệm của những người dân hoài cổ cho là chỉ việc trở về với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường thuần phác trong sáng như xưa thì đời sống của người nông dân được cải tổ.

b. Căn cứ để so sánh: nhờ vào sự tăng trưởng tính cách của những nhân vật trong Tp Tắt đèn với những nhân vật của một số trong những TP khác cũng viết về nông thôn thời kì ấy, nhưng theo hai ý niệm trên.
c. Mục đích so sánh:
+ Là chỉ ra ảo tưởng của 2 ý niệm trên
+ Làm nổi rõ cái đúng của Ngô Tất Tố: người nông dân phải đứng lên chống lại những kẻ bóc lột mình, áp bức mình.

LUYỆN TẬP:
Câu 1.
– Nguyễn Trãi đã so sánh Bắc Nam trên những mặt
+ Văn hiến (văn hoá và người tài giỏi)
+ Về cương vực lãnh thổ
+ Phong tục tập quán của mỗi nước
+ Anh hùng hào kiệt những triều đại. Nguyên chẳng thua kém gì.

Câu 2.
Từ sự so sánh, toàn bộ chúng ta hiểu được tác giả rút ra kết luận: Mỗi dân tộc bản địa đều phải có niềm tự hào riêng của tớ, không còn ai hoàn toàn có thể lấy sức mạnh để chèn, buộc dân tộc bản địa khác phải tuân thủ theo mình.
Nó khuyến khích tinh thần ý thức dân tộc bản địa cho mọi người. Kẻ nào đi ngược lại nhất định sẽ vấp phải thất bại.

Câu 3.
Đoạn trích mở đầu bài Cáo. Nó thể hiện lập trường ý thức dân tộc bản địa. Nó là cơ sở của lẽ phải, niềm tin, là chân lý của chính nghĩa. Sức thuyết phục không riêng gì có ở nội dung mà còn ở hình thức lập luận. Đó là lập luận so sánh. Vừa là so sánh tương đương và tương phản.

Soạn bài Thao tác lập luận so sánh, Ngắn 2

I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh
Câu 1 (trang 79 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

– Đối tượng so sánh: bài văn Chiêu hồn.
– Đối tượng được so sánh: Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm, Truyện Kiều.

Câu 2 (trang 79 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):
– Giống nhau: Đều bàn về con người.
– Khác nhau:
+ Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc, Truyện Kiều bàn về con người ở cõi sống.
+ Bài văn Chiêu hồn bàn về con người trong lúc sống và cả lúc ở cõi chết.

Câu 3 (trang 79 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):
Mục đích so sánh: nhằm mục đích sáng tỏ lập luận của tác giả Qua so sánh người đọc thấy rõ ràng hơn, sinh động hơn ý của tác giả.

Câu 4 (trang 79 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):
Mục đích và yêu cầu của thao tác lập luận so sánh:
– Mục đích: Làm sáng rõ đối tượng người dùng đang nghiên cứu và phân tích trong tương quan với đối tượng người dùng khác.
– Yêu cầu: Khi so sánh phải để những đối tượng người dùng vào cùng một bình diện, nhìn nhận trên cùng một tiêu chuẩn mới thấy được sự giống và rất khác nhau giữa chúng, đồng thời phải nêu rõ ý kiến của người viết.

II. Cách so sánh
Câu 1 (trang 80 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):
Nguyễn Tuân đã so sánh ý niệm soi đường của Ngô Tất Tố trong Tắt đèn với những ý niệm:
– Quan niệm của những người dân chủ trương cải lương hương ẩm nhận định rằng chỉ việc diệt trừ hủ tục là đời sống nông dân sẽ tiến hành nâng cao.
– Quan niệm của những người dân hoài cổ nhận định rằng chỉ việc trở về với đời sống thuần phác, trong sáng như rất mất thời hạn rồi của những người dân nông dân sẽ tiến hành cải tổ.

Câu 2 (trang 80 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):
Căn cứ so sánh: Dựa vào sự tăng trưởng tính cách của những nhân vật trong Tắt đèn với những nhân vật khác trong một số trong những tác phẩm cùng viết về đề tài nông thôn thời kì ấy nhưng viết theo chủ trương cải lương hương ẩm hoặc ngư ngư tiều tiều canh canh mục mục.

Câu 3 (trang 80 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):
Mục đích so sánh: Chỉ ra ảo tưởng của hai ý niệm trên để làm nổi trội cái đúng của Ngô Tất Tố: Người nông dân đứng lên chống lại kẻ bóc lột mình, áp bức mình. Đây là so sánh có tính chất tương phản.

Câu 4 (trang 80 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):
Khi so sánh phải xác lập được tiêu chuẩn rõ ràng và kết luận rút ra phải liên quan đến tiêu chuẩn đó. Ví dụ:
Theo Nguyễn Tuân, giá trị soi sáng con phố nông dân phải đi của Tắt đèn cao hơn tác phẩm của những người dân theo chủ nghĩa cải lương hoặc theo khuynh hướng hoài cổ. Nguyễn Tuân chỉ để ý quan tâm nhấn mạnh yếu tố mặt này, trong lúc đó, những mặt khác của tác phẩm như sự phong phú phong phú về cảnh đời, sức mê hoặc của lời văn, … thì tác giả lại không đề cập tới.

LUYỆN TẬP
Câu 1 (trang
81 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

Trong đoạn trích (SGK, tr.81), tác giả so sánh Bắc và Nam:
– Giống: tác giả đã xác lập nước Đại Việt ta (ở phía Nam) có toàn bộ những điều mà nước Đại Minh (phía Bắc) có như văn hóa truyền thống, lãnh thổ, phong tục, cơ quan ban ngành thường trực, hào kiệt…
– Khác:
+ Văn hóa: Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.
+ Lãnh thổ: Núi sông bờ cõi đã chia.
+ Phong tục: Phong tục Bắc Nam cũng khác.
+ Chính quyền riêng (Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, bao đời gây nền độc lập Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương).
+ Hào kiệt: Song hào kiệt đời nào thì cũng luôn có thể có.

Câu 2 (trang 81 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):
Chính những điểm rất khác nhau đó chứng tỏ Đại Việt là một nước độc lập, tự chủ. Ý đồ muốn thôn tính, sáp nhập Đại Việt của Bắc triều là hoàn toàn trái với đạo lí, là không thể hoàn toàn có thể đồng ý được.

Câu 3 (trang 81 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):
Đây là một đoạn văn so sánh mẫu mực, có sức thuyết phục cao. Trên cơ sở nêu ra những nét giống và rất khác nhau, tác giả đã dẫn dắt người đọc đi đến một chân lí, đó là yếu tố tồn tại độc lập của hai vương quốc, không thể hòa lẫn được. Mục đích lập luận của nhà văn đã đạt được hiệu suất cao.

Soạn bài Thao tác lập luận so sánh, Ngắn 3

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH

Câu 1:

Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm, Truyện Kiều là đối tượng người dùng được so sánh

Văn chiêu hồn là đối tượng người dùng so sánh

Câu 2: Phân tích những điểm giống và rất khác nhau giữa đối tượng người dùng được so sánh và đối tượng người dùng so sánh.

Giống: đều viết về người phụ nữ với những nỗi đau khổ, xót xa

Khác

Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm: nói tới một tầng lớp người trong xã hội

Truyện Kiều: nói tới xã hội loài người với đủ những hạng người, những tầng lớp rất khác nhau

Văn chiêu hồn: nói tới con người cả lúc sống và khi chết

Câu 3: Mục đích so sánh trong đoạn trích trên là làm sáng tỏ yếu tố: Truyện Kiều nâng cao lịch sử thơ ca, Văn chiêu hồn mở rộng địa dư thơ ca vào tận cõi chết.

Câu 4: Mục đích và thao tác của lập luận so sánh là:

Làm sáng tỏ đối tượng người dùng nghiên cứu và phân tích

Làm bài văn nghị luận sinh động, rõ ràng, giàu sức thuyết phục

II. CÁCH SO SÁNH

Câu 1: Nguyễn Tuân đã so sánh ý niệm soi đường của Ngô Tất Tố trong Tắt Đèn với ý niệm của hai loại người:

Loại người cải lương hương ẩm: cải cách những hủ tục lỗi thời

Loại người hoài cổ: trở về với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường ngư – tiều – canh – mục

Câu 2: Căn cứ để so sánh ý niệm soi đường: chị Dậu thay đổi diễn biến tâm lí tạo ra bước nhảy vọt trong ý niệm sáng tác của Ngô Tất Tố về hình ảnh người nông dân trước cách mạng tháng 8 năm 1945

Câu 3: Mục đích của yếu tố so sánh:

Chỉ ra sự ảo tưởng: không thể tái tạo đời sống nhân dân bằng hai loại người trên

Quan niệm: tức nước thì vỡ bờ, người nông dân đứng lên chống lại thế lực tàn bạo, khắc nghiệt của xã hội phong kiến.

Câu 4:

So sánh phải nhờ vào tiêu chuẩn rõ ràng. Kết luận rút ra từ sự so sánh phải chân thực tương hỗ cho việc nhận thức sự vật, hiện tượng kỳ lạ trở nên đúng chuẩn và thâm thúy hơn.

III. LUYỆN TẬP

Câu 1: Trong đoạn trích tác giả đã so sánh Bắc với Nam về những mặt: văn hóa truyền thống, lãnh thổ, phong tục, anh hùng hào kiệt

Câu 2: Đại Việt là một giang sơn độc lập có độc lập lãnh thổ riêng, phong tục tập quán lâu lăm. Quân giặc muốn thôn tính việt nam là trái đạo lý, lẽ trời không thể đồng ý.

Câu 3: Sức thuyết phục của đoạn trích:

Tác giả đưa ra những luận cứ và lí lẽ vô cùng sắc bén tạo tiền đề dẫn dắt người đọc đến một chân lí: mỗi vương quốc đều phải có độc lập lãnh thổ độc lập riêng, có nền văn hóa truyền thống cổ truyền văn hiến lâu lăm. Chính vì thế không thể sát nhập, hòa chung.

Xem tiếp những bài soạn để học tốt môn Ngữ Văn lớp 11

-Soạn bài Bài ca ngắn đi trên bãi cát
-Soạn bài Bài ca ngất ngưởng

Xem tiếp những bài soạn để học tốt môn Ngữ Văn lớp 11

-Soạn bài Bài ca ngắn đi trên bãi cát
-Soạn bài Bài ca ngất ngưởng

    Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận so sánh Soạn bài Thao tác lập luận phản hồi, soạn văn lớp 11

Soạn bài Thao tác lập luận so sánh sẽ hỗ trợ những em hiểu được mục tiêu, yêu cầu của việc so sánh, qua việc thực thi những bài tập trong SGK những em sẽ nắm được cách lập luận so sánh để tăng hiệu suất cao diễn đạt khi viết bài.

Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận phản hồi, soạn văn lớp 11 Soạn bài Luyện tập vận dụng phối hợp thao tác lập luận phân tích và so sánh Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ, Ngữ văn lớp 11 Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ, soạn văn lớp 11 Soạn bài Luyện tập vận dụng phối hợp những thao tác lập luận, soạn văn lớp 11 Soạn bài Thao tác lập luận phân tích

4572

Video Giải bài tập thao tác lập luận so sánh ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Giải bài tập thao tác lập luận so sánh tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Giải bài tập thao tác lập luận so sánh miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Giải bài tập thao tác lập luận so sánh miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Giải bài tập thao tác lập luận so sánh

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giải bài tập thao tác lập luận so sánh vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giải #bài #tập #thao #tác #lập #luận #sánh