Kinh Nghiệm Hướng dẫn Giá trị điện áp hiệu dụng của mạch điện xoay chiều là 220V điện áp cực lớn có mức giá trị là Mới nhất Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Giá trị điện áp hiệu dụng của mạch điện xoay chiều là 220V điện áp cực lớn có mức giá trị là Mới nhất được Update vào lúc : 2022-03-20 12:31:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Giá trị điện áp hiệu dụng của mạch điện xoay chiều là 220V điện áp cực lớn có mức giá trị là được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-20 12:31:07 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Mạch điện xoay chiều có ghi 220V, đấy là giá trị hiệu dụng của mạng điện: U = 220V

→ Giá trị cực lớn của hiệu điện thế U0 = U√2 = 220√2 V

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Mạch điện xoay chiều có ghi 220V. Tính giá trị cực lớn của hiệu điện thế.

Lời giải

Giá trị cực lớn của hiệu điện thế U0= U√2 = 220√2

Kiến thức cần nhớ

– Dòng điện xoay chiều được hiểu là loại điện có cường độ là hàm số sin hay côsin của thời hạn.

– Những đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều:

+ Các giá trị tức thời, cực lớn, hiệu dụng của cường độ dòng điện, điện áp…

+ Tần số góc, tần số và chu kì;

+ Pha và pha ban đầu.

– Khi tính toán,đo lường,… những đại lượng của mạch điện xoay chiều, người ta hầu hết tính hoặc đo những giá trị hiệu dụng.

– Người ta tạo ra dòng điện xoay chiều bằng máy phát điện xoay chiều. Máy này hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nhờ vào hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ cảm ứng điện từ.

(SGK Vật lý 12 – Bài 12 trang 65)

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12: Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều

    lý thuyết
    trắc nghiệm
    hỏi đáp
    bài tập sgk

Đặt điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng 220V, tần số 50Hz vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì giá trị cực lớn của cường độ dòng điện trong đoạn mạch bằng 1 A. Giá trị của L bằng

A.0,99H.

B.0,56H.

C.0,86H.

D.0,70H.

Các vướng mắc tương tự

Mạch điện xoay chiều có ghi 220V. Tính giá trị cực lớn của hiệu điện thế

Các vướng mắc tương tự

Mạch điện xoay chiều gồm biến trở mắc tiếp nối đuôi nhau với cuộn dây thuần cảm và tụ điện. Mắc vào mạch điện này một hiệu điện thế xoay chiều ổn định. Người ta trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh giá trị của biến trở đến khi hiệu suất của mạch điện là 100 3  W thì khi đó dòng điện trễ pha so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch góc  π 3 . Tiếp tục trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh giá trị của biến trở tới khi hiệu suất mạch đạt giá trị cực lớn. Giá trị cực lớn đó bằng bao nhiêu:

A. 250W

B. 300W

C. 100 3 W

D. 200W

Đặt một nguồn điện xoay chiều tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc tiếp nối đuôi nhau, trong số đó điện dung C biến hóa. Khi tụ điện có điện dung C 1 = 1 3 π   m F  thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch có mức giá trị cực lớn. Khi tụ điện có điện dung C 2 = 3 25 π  thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ điện có mức giá trị cực lớn. Điện trở R có mức giá trị là

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60

Cho mạch điện RLC mắc tiếp nối đuôi nhau, trong số đó R C 2 < 2 L . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U 2 cos 2 π f t V, trong số đó U có mức giá trị không đổi, f thay đổi được. Khi f = f 1 thì điện áp hiệu dụng trên tụ có mức giá trị cực lớn và mạch tiêu thụ một hiệu suất bằng 3 4  hiệu suất cực lớn. Khi tần số của dòng điện là f 2 = f 1 + 100 Hz thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm có mức giá trị cực lớn. Tính tần số của dòng điện khi điện áp trên tụ điện là cực lớn

A. 150Hz

B.  75 5 H z

C.  75 2 H z

D. 125Hz

Cho mạch điện RLC mắc tiếp nối đuôi nhau, trong số đó R C 2   <   2 L . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U 2 cos 2 π f t V, trong số đó U có mức giá trị không đổi, f thay đổi được. Khi   f   =   f 1 thì điện áp hiệu dụng trên tụ có mức giá trị cực lớn và mạch tiêu thụ một hiệu suất bằng 0,75 hiệu suất cực lớn. Khi tần số của dòng điện là f 2 =   f 1   +   100   H z thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm có mức giá trị cực lớn. Tính tần số của dòng điện khi điện áp trên tụ điện là cực lớn

A. 150 Hz

B.  75 5 H z

C.  75 2 H z

D. 125 Hz

Đặt điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng 30 2  V vào hai đầu đoạn mạch RLC tiếp nối đuôi nhau. Biết cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm L thay đổi được. Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực lớn thì hiệu điện thế hai đầu tụ điện là 30V. Giá trị hiệu điện thế hiệu dụng cực lớn hai đầu cuộn dây là

A.  60 2

B. 120V

C.  30 2

D. 60V

Đặt điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng U = 30 2  V vào hai đầu đoạn mạch RLC tiếp nối đuôi nhau. Biết cuộn dây thuần cảm, có độ cảm L thay đổi được. Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt được cực lớn thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tụ điện là 30V. Giá trị hiệu điện thế hiệu dụng cực lớn hai đầu cuộn dây là:

A. 60V

B. 120V

C. 30 2  V

D. 60 2  V

Cho mạch điện xoay chiều mắc tiếp nối đuôi nhau gồm những thành phần điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Mạch chỉ có tần số góc thay đổi được. Khi ω = ω1 = 100ω thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực lớn. Khi ω = ω2=2ω1 thì hiệu điện thế hai đầu tụ điện cực lớn. Biết rằng khi giá trị ω = ω1 thì ZL + 3ZC = 400Ω. Giá trị L bằng:

A. 4 7 π  H

B. 3 4 π  H

C. 4 3 π  H

D. 7 4 π  H

Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi được mắc tiếp nối đuôi nhau với cuộn thuần cảm có độ tự cảm  L = 1 π H . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có tần số f = 50 Hz. Với giá trị nào của R sau này thì hiệu suất tiêu thụ của mạch cực lớn

A. R = 50 Ω

B. R = 25 Ω

C. R = 100 Ω

D. R = 75 Ω

Mạch điện xoay chiều có ghi 220V, đấy là giá trị hiệu dụng của mạng điện: U = 220V

→ Giá trị cực lớn của hiệu điện thế U0 = U√2 = 220√2 V

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trên một bóng đèn có ghi 220V – 100W, nối đèn ấy vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế U =220V. Xác định:

a) điện trở của đèn

b) cường độ hiệu dụng qua đèn

c) điện năng tiêu thụ của đèn trong một giờ

Xem đáp án » 02/01/2022 113

Với dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụng I liên hệ với cường độ cực lớn I0 theo công thức nào?

Xem đáp án » 02/01/2022 111

Phát biểu những định nghĩa:

a) giá trị tức thời

b) giá trị cực lớn

c) giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều hình sin.

Xem đáp án » 02/01/2022 100

Một đèn điện có ghi 110V – 100W mắc tiếp nối đuôi nhau với điện trở R vào một trong những trong những mạch xoay chiều có u = 220√2sin100ωt (V). Để đèn sang thông thường, R phải có mức giá trị là bao nhiêu?

Xem đáp án » 02/01/2022 65

Tại sao phải quy định thống nhất tần số của dòng điện xoay chiều tạo ra trong kĩ thuật?

Xem đáp án » 02/01/2022 61

Một mạch điện gồm hai đèn mắc tuy nhiên tuy nhiên, trên mỗi đèn có ghi thông số: 

220V – 115W; 220V – 132W. Nối hai đầu của mạch điện ấy vào mạng điện xoay chiều U = 220V. Xác định:

a) hiệu suất tiêu thụ trong mạch điện

b) cường độ dòng điện phục vụ cho mạch điện

Xem đáp án » 02/01/2022 61

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch đó là bao nhiêu?

Xem đáp án » 02/01/2022 61

Trên một đèn có ghi 100V – 100W. Mạch điện sử dụng có U = 110V. Để đảm bảo đèn sáng thông thường, phải mắc thêm vào mạch điện một điện trở bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 02/01/2022 55

Trên hình 12.1 SGK, đồ thị hình sin của i cắt:

1. trục hoành tại những điểm có tọa độ bằng bao nhiêu T?

2. trục hoành tại điểm có tọa độ bằng bao nhiêu Io?

Xem đáp án » 02/01/2022 45

Xác định giá trị cực lớn, tần số góc, chu kì, tần số, pha ban đầu của những dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời (tính ra ampe) cho bởi:

Xem đáp án » 02/01/2022 44

Tần số góc của dòng điện là bao nhiêu?

Xem đáp án » 02/01/2022 44

Tính điện năng tiêu thụ của dòng điện xoay chiều trên điện trở R trong 1h ra làm thế nào?

Xem đáp án » 02/01/2022 42

Xác định giá trị trung bình theo thời hạn của:

a) 2sin100πt                b) 2cos100πt

c) 2sin(100πt + π/6 )                d) 4sin2100πt

e) 3cos(100πt – π/3 )

Xem đáp án » 02/01/2022 36

Nhắc lại định nghĩa dòng điện một chiều không đổi.

Xem đáp án » 02/01/2022 32

Chia Sẻ Link Download Giá trị điện áp hiệu dụng của mạch điện xoay chiều là 220V điện áp cực lớn có mức giá trị là miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Giá trị điện áp hiệu dụng của mạch điện xoay chiều là 220V điện áp cực lớn có mức giá trị là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Giá trị điện áp hiệu dụng của mạch điện xoay chiều là 220V điện áp cực lớn có mức giá trị là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Giá trị điện áp hiệu dụng của mạch điện xoay chiều là 220V điện áp cực lớn có mức giá trị là

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Giá trị điện áp hiệu dụng của mạch điện xoay chiều là 220V điện áp cực lớn có mức giá trị là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Giá #trị #điện #áp #hiệu #dụng #của #mạch #điện #xoay #chiều #là #220V #điện #áp #cực #đại #có #giá #trị #là

4449

Review Giá trị điện áp hiệu dụng của mạch điện xoay chiều là 220V điện áp cực lớn có mức giá trị là Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Giá trị điện áp hiệu dụng của mạch điện xoay chiều là 220V điện áp cực lớn có mức giá trị là Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Giá trị điện áp hiệu dụng của mạch điện xoay chiều là 220V điện áp cực lớn có mức giá trị là Mới nhất miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Giá trị điện áp hiệu dụng của mạch điện xoay chiều là 220V điện áp cực lớn có mức giá trị là Mới nhất miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Giá trị điện áp hiệu dụng của mạch điện xoay chiều là 220V điện áp cực lớn có mức giá trị là Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giá trị điện áp hiệu dụng của mạch điện xoay chiều là 220V điện áp cực lớn có mức giá trị là Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giá #trị #điện #áp #hiệu #dụng #của #mạch #điện #xoay #chiều #là #220V #điện #áp #cực #đại #có #giá #trị #là #Mới #nhất