Mẹo Hướng dẫn Giá trị của chữ số 4 trong số 348 là Mới nhất Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Giá trị của chữ số 4 trong số 348 là Mới nhất được Update vào lúc : 2022-05-21 21:00:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Giá trị của chữ số 4 trong số 348 là 2022
You đang tìm kiếm từ khóa Giá trị của chữ số 4 trong số 348 là được Update vào lúc : 2022-05-21 20:45:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

TRƯỜNGĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ INăm học 2022 – 2018TOÁN – LỚP 3(Thời gian làm bài 40 phút)I/ Phần trắc nghiệm: 7 điểm (Mỗi bài 1 điểm)Em hãy khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng.Bài 1. Chữ số 8 trong số 785 có mức giá trị là: (M1)A/ 8;B/ 85;C/ 80;D/ 800Bài 2. Giá trị biểu thức 101 x 3 + 15 là: (M2)A/ 119 ;B/ 348;C/ 313;D/ 318Bài 3. Cho 9m = 90 ….. . Đơn vị đo thích hợp để viết vào chỗ chấm là: (M1)A/ m;B/ dm;C/ cm;D/ mmBài 4. Số bé là 8, số lớn là 32. số lớn gấp số bé số lần là: (M1)A/ 40;B/ 4;C/ 24;D/ 8Bài 5. Một cái ao hình vuông vắn vắn có cạnh 60dm. Chu vi của cái ao đó là: (M3)A/24m;B/24dm;C/ 10 m;D/ 240mBài 6. (M2)ACTrong hình tứ giác ABCD có hai góc vuôngvà hai góc không vuông. Viết tiếp vào chỗBchấm cho thích hợp:Da) Góc có đỉnh ……….là góc vuôngb) Góc có đỉnh ………. là góc không vuôngBài 7. Tìm một số trong những trong những biết rằng nếu gấp số đó lên 5 lần rồi giảm sút 2 lần thì đượckết quả là 10. (M4)A/ 5;B/20;C 25;D/ 4II. Phần tự luận: 3 điểm (Mỗi bài 1 điểm)Bài 1. Đặt tính rồi tính (M2)205 + 60462 – 171120 x 5845 : 7Bài 2. Tìm x (M2)a) x + 135 = 325b) x : 6 = 104Bài 3. Một cuộn dây khá dài 100m, người ta cắt lấy 6 đoạn dây, mỗi đoạn dài 8m.Hỏi cuộn dây còn sót lại dài bao nhiêu mét? (M3)HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ INăm học 2022 – 2018TOÁN – LỚP 3I/ Phần trắc nghiệm: 7 điểmĐúng mỗi bài được một điểm:Bài 1. C/ 80Bài 2. D/ 318Bài 4. B/ 4Bài 5. A/ 24mBài 3. B/ dmBài 6. Đúng mỗi câu được 0,5 điểm (Chỉ cần viết được một góc vuông và 1góc không vuông)Bài 7. D/ 4II. Phần tự luận: 3điểmBài 1: (1điểm) Đặt đúng và tính đúng mỗi câu được 0,25điểmBài 2. (1 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểma) x + 135 = 325b) x : 6 = 104x = 325 – 135 (0,25đ)x = 104 x 6(0,25đ)x = 190x = 624(0,25đ)(0,25đ)Bài 3: (1điểm)6 đoạn dây khá dài là :6 x 8 = 48 (m)Số mét cuộn dây còn sót lại là:( 0,5đ)100 – 48 = 52 (m)( 0,25đ)Đáp số: 52m( 0,25đ)(Phép tính, kết quả sai, lời giải đúng, không cho điểm lời giải.)

Đề bài

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1. Giá trị của chữ số 7 trong số 57104 là:

A. 70                                       B. 700

C. 7000                                   D. 70 000

Câu 2. Trong những số: 82350, 82305, 82503, 82530. Số lớn số 1 là:

A. 82350                                 B. 82305

C. 82503                                 D. 82530

Câu 3. Biết  : 8 = 1096 (dư 7). Giá trị của X là

A. 8768                                   B. 137

C. 144                                     D. 8775

Câu 4. Mai có 10 000 đồng. Mai mua hai quyển vở, giá mỗi quyển vở là 4500 đồng. Hỏi Mai còn sót lại bao nhiêu tiền?

A. 5500 đồng                      B. 14500 đồng

C. 1000 đồng                      D. 500 đồng

Câu 5Lấy tổng của 459 và 236 chia cho tổng của 3 và 2 được kết quả là:

A. 139                                       B. 149

C. 159                                       D. 169

Câu 6. Một mảnh đất nền trống nền trống hình vuông vắn vắn có cạnh 6m . Diện tích mảnh đất nền trống nền trống đó là:

A. 36m2                                     B. 24m2

C. 12m2                                     D. 48m2

Phần 2. Tự luận

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

 31181 + 45987                    81091 – 45458

 24617 × 3                           37914 : 5

Bài 2. (1 điểm) Tìm (x) biết:

a) 72635 + (x) = 98756                                b) (x) × 4 = 51068

Bài 3. (2 điểm) Tủ sách của trường Đoàn Kết có 2780 quyển sách. Nhà trường mua thêm 975 quyển. Tất cả số sách trong tủ sách được xếp đều vào 5 ngăn. Hỏi 3 ngăn sách trong số đó có bao nhiêu quyển sách?

Bài 4. (2 điểm) Một hình chữ nhật có chiều dài 32cm, chiều rộng 8cm. Tính chu vi và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật đó.

Lời giải rõ ràng

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1.

Phương pháp:

Xác định hàng của chữ số 7, từ đó xác lập giá trị của chữ số đó.

Cách giải: 

Chữ số 7 trong số 57104 thuộc hàng nghìn nên có mức giá trị là 7000.

Chọn C.

Câu 2.

Phương pháp:

So sánh những số đã cho, từ đó tìm tìm kiếm được số lớn số 1 trong những số đó.

Cách giải: 

So sánh những số ta có:

82305

Vậy số lớn số 1 trong những số đó là 82530.

Chọn D.

Câu 3.

Phương pháp:

(x) là số bị chia, muốn tìm số chia ta lấy thương nhân với số chia rồi cộng với số dư (nếu có số dư).

Cách giải: 

(x) : 8 = 1096 (dư 7)

     (x) = 1096 × 8 + 7

     (x) = 8775

Chọn D.

Câu 4.

Phương pháp:

– Tìm số tiền mua 2 quyển vở ta lấy giá tiền của mỗi quyển vở nhân với 2.

– Tìm số tiền còn sót lại ta lấy số tiền ban đầu Mai có trừ đi số tiền mua 2 quyển vở.

Cách giải: 

Mai mua hai quyển vở hết số tiền là:

4500 × 2 = 9000 (đồng)

Mai còn sót lại số tiền là:

10000 – 9000 = 1000 (đồng)

Đáp số: 1000 đồng.

Chọn C.

Câu 5.

Phương pháp:

Thực hiện phép tính theo thứ tự đề bài đã cho.

Cách giải:

a) Tổng của 459 và 236 là: 459 + 236 = 695

    Tổng của 3 và 2 là: 3 + 2 = 5

Lấy tổng của 459 và 236 chia cho tổng của 3 và 2 được kết quả là:

                695 : 5 = 139

Chọn A.

Câu 6.

Phương pháp:

Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mảnh đất nền trống nền trống đó ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó

Cách giải: 

Diện tích mảnh đất nền trống nền trống đó là: 

6 × 6 = 36 (mét vuông)

Đáp số: 36m2.

Chọn A.

Phần 2. Tự luận

Bài 1. 

Phương pháp:

– Đặt tính : Viết những chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

– Tính : Cộng, trừ hoặc nhân lần lượt từ phải sang trái. 

 Phép chia ta đặt theo cột dọc, tiếp Từ đó chia lần lượt từ trái sang phải.

Cách giải:

Bài 2. 

Phương pháp:

a) (x) là số hạng chưa chắc như đinh, muốn tìm số hạng chưa chắc như đinh ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

b) (x) là thừa số chưa chắc như đinh, muốn tìm thừa số chưa chắc như đinh ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Cách giải:

a) 72635 + (x) = 98756 

                 (x) = 98756 – 72635

                 (x) = 26121

b) (x) × 4 = 51068

          (x) = 51068 : 4

          (x) = 12767

Bài 3. 

Phương pháp:

– Tìm số sách sau khi nhà trường mua thêm sách.

– Tìm số sách của một ngăn ta lấy tổng số sách chia cho 5.

– Tìm số sách của 3 ngăn ta lấy số sách của một ngăn nhân với 3.

Cách giải:

Nhà trường có toàn bộ số quyển sách là:

2780 + 975 = 3755 (quyển)

Mỗi ngăn có số quyển sách là:

3755 : 5 = 751 (quyển)

3 ngăn có số quyển sách là:

751 × 3 = 2253

Đáp số: 2253 quyển sách.

Bài 4. 

Phương pháp:

Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng cty đo) rồi nhân với 2.

Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng (cùng cty đo).

Cách giải:

Chu vi hình chữ nhật là:

(32 + 8) × 2 = 80 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

32 × 8 = 256 (cm2)

Đáp số: Chu vi: 80cm ;

                  Diện tích: 256cm2.

Loigiaihay

Reply
0
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật Giá trị của chữ số 4 trong số 348 là miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Giá trị của chữ số 4 trong số 348 là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Giá trị của chữ số 4 trong số 348 là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Giá trị của chữ số 4 trong số 348 là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Giá trị của chữ số 4 trong số 348 là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giá #trị #của #chữ #số #trong #số #là

4161

Clip Giá trị của chữ số 4 trong số 348 là Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Giá trị của chữ số 4 trong số 348 là Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Giá trị của chữ số 4 trong số 348 là Mới nhất miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Giá trị của chữ số 4 trong số 348 là Mới nhất miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Giá trị của chữ số 4 trong số 348 là Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giá trị của chữ số 4 trong số 348 là Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giá #trị #của #chữ #số #trong #số #là #Mới #nhất