Thủ Thuật về Hướng dẫn dùng usort trong PHP Chi tiết Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn dùng usort trong PHP Chi tiết được Update vào lúc : 2022-09-05 02:40:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Hướng dẫn dùng usort trong PHP Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn dùng usort trong PHP được Update vào lúc : 2022-09-05 02:40:05 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hàm usort() dùng để sặp xếp một mảng nhờ vào hàm so sánh do người tiêu dùng định nghĩa. hàm so sánh này sẽ quyết định hành động hành vi có đổi vị trí giữa hai phần tử hay là không. Nếu hàm so sánh trả về TRUE thì hai thành phần đổi vị trí, ngược lại sẽ không còn hề thay đổi vị trí.

Bài viết này được đăng tại

freetuts, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: usort ( $array , $value_compare_func );

Trong số đó:

    $array là mảng nên phải sắp xếp.
    $value_compare_func là hàm so sánh.

Hàm usort() sẽ trả về TRUE nếu sắp xếp thành công xuất sắc xuất sắc và FALSE nếu thất bại.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hàm so

sánh là gì?

Theo mặc định hàm so sánh sẽ đã có được hai tham số truyền vào, hai tham số này đó đó là hai thành phần liền kề nhau dùng để hoán đổi vị trí lúc sắp xếp.

Ví dụ: Giả sử bạn có một mảng gồm 4 thành phần 1, 2 ,3, 4 thì thời hạn lúc bấy giờ những cặp thành phần cần sắp xếp sẽ là (1,2) (2,3)(3,4).

Ví dụ

Code

function cmp($a, $b)

if ($a == $b)

return 1;

return ($a > $b) ? 1 : -1;

$a = array(

3,

2,

5,

3,

1

);

usort($a, “cmp”);

foreach ($a as $key => $value)

echo “$key: $value
”;

Kết quả

0: 1

1: 2

2: 3

3: 3

4: 5

Code

function cmp($a, $b)

return strcmp($a, $b);

$subject[0] = “php”;

$subject[1] = “java”;

$subject[2] = “css”;

usort($subject, “cmp”);

foreach ($subject as $key => $value)

echo “$subject[$key]: ” . $value . “
”;

Kết

quả

$subject[0]: css

$subject[1]: java

$subject[2]: php

Trên đấy là định nghĩa và cách sử dụng của hàm usort(),

Tham khảo: php.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn dùng usort trong PHP

Reply
6
0
Chia sẻ

Share Link Tải Hướng dẫn dùng usort trong PHP miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hướng dẫn dùng usort trong PHP tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Hướng dẫn dùng usort trong PHP Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn dùng usort trong PHP

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn dùng usort trong PHP vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #dùng #usort #trong #PHP

Related posts:

4079

Review Hướng dẫn dùng usort trong PHP Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn dùng usort trong PHP Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Hướng dẫn dùng usort trong PHP Chi tiết miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Download Hướng dẫn dùng usort trong PHP Chi tiết Free.

Giải đáp vướng mắc về Hướng dẫn dùng usort trong PHP Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn dùng usort trong PHP Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #dùng #usort #trong #PHP #Chi #tiết