Kinh Nghiệm về Hướng dẫn dùng php switch trong PHP Mới nhất Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn dùng php switch trong PHP Mới nhất được Update vào lúc : 2022-09-16 20:20:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hướng dẫn dùng php switch trong PHP 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn dùng php switch trong PHP được Update vào lúc : 2022-09-16 20:20:28 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

1) Khái niệm lệnh “switch case” trong PHP

– Lệnh switch case dùng để xác lập một list những trường hợp, trong mọi trường hợp sẽ đã có được một đoạn mã. Khi giá trị của bạn trùng khớp với trường hợp nào thì đoạn mã của trường hợp này sẽ tiến hành thực thi.

Nội dung chính

  1) Khái niệm lệnh “switch case” trong PHP
  2) Cách sử dụng lệnh “switch case” trong PHP
  3) Tầm quan trọng của lệnh “break”
  4) Công dụng của lệnh “default”
  5) Nhóm những trường hợp lại với nhau
  6) Lệnh “switch case lồng nhau”

– Để giúp bạn dễ tưởng tượng hơn về khái niệm trên thì tôi có một ví dụ minh họa như sau:

– Giả thuyết: Khi đến một quán nước, ở đó có một chiếc menu giống phía dưới và trong tay bạn chỉ

có đúng mười nghìn.

MENU

Cà phê sữa

12.000đ

……………………………………..

Cà phê đá

10.000đ

……………………………………..

Sting dâu

8.000đ

……………………………………..

Trà đá

2.000đ

……………………………………..

– Câu hỏi: Nếu yêu

cầu chọn một món nước uống có mức giá bằng đúng với số tiền mà bạn đang sẵn có, thì món nước uống đó là món gì !?

– Trả lời: Cà phê đá.

– Phía trên là một ví dụ mô tả gần tương tự với lệnh switch case, trong số đó:

  Số tiền mà bạn đang sẵn có đó đó là giá trị (tạm gọi như vậy)
  Giá tiền của từng loại nước uống trong menu đó đó là trường hợp
  Món nước uống đó đó là đoạn mã được thực thi.

– Nếu ta chuyển ví dụ

trên về dạng mã lệnh trong PHP thì nó sẽ đã có được dạng như sau:

<?php

$money = 10000;

switch ($money)

case 2000:

echo “Trà đá”;

break;

case 8000:

echo “Sting dâu”;

break;

case 10000:

echo “Cà phê đá”;

break;

case 12000:

echo “Cà phê sữa”;

break;

?>

Xem ví dụ

2) Cách sử dụng lệnh “switch case” trong PHP

– Trong PHP, lệnh switch case được sử dụng với cú pháp như sau:

switch (giá trị)

case trường hợp 1:

//đoạn mã này sẽ tiến hành thực thi khi giá trị trùng khớp với trường hợp 1

break;

case trường hợp 2:

//đoạn mã này sẽ tiến hành thực thi khi giá trị trùng khớp với trường hợp 2

break;

case trường hợp 3:

//đoạn mã này sẽ tiến hành thực thi khi giá trị trùng khớp với trường hợp 3

break;

default:

//đoạn mã này sẽ tiến hành thực thi khi giá trị KHÔNG trùng khớp trường hợp nào cả

break;

Hiển thị tên của loại nước uống có mức giá trị bằng đúng với số tiền mà bạn đang sẵn có.

<?php

$money = 10000;

switch ($money)

case 2000:

echo “Trà đá”;

break;

case 8000:

echo “Sting dâu”;

break;

case 10000:

echo “Cà phê đá”;

break;

case 12000:

echo “Cà phê sữa”;

break;

default:

echo “Không món nào có mức giá bằng đúng với số tiền của bạn”;

break;

?>

Xem ví

dụ

Hôm nay là thứ mấy !?

<?php

$date = getdate();

switch ($date[“weekday”])

case “Monday”:

echo “Thứ hai”;

break;

case “Tuesday”:

echo “Thứ ba”;

break;

case “Wednesday”:

echo “Thứ tư”;

break;

case “Thursday”:

echo “Thứ năm”;

break;

case “Friday”:

echo “Thứ sáu”;

break;

case “Saturday”:

echo “Thứ bảy”;

break;

case “Sunday”:

echo “Chủ Nhật”;

break;

?>

Xem ví dụ

3) Tầm quan trọng của lệnh “break”

– Trong list những trường hợp của lệnh switch case, khi giá trị của bạn trùng khớp với trường hợp nào thì đoạn mã của trường hợp này sẽ tiến hành thực, ngoài ra những đoạn mã của những trường hợp nằm phía dưới trường hợp trùng khớp cũng tiếp tục được thực thi luôn.

– Từ đây, lệnh
break giúp ta ngăn ngừa việc thực thi những đoạn mã của những trường hợp nằm phía dưới trường hợp trùng khớp.

Ví dụ, lệnh switch case không sử dụng break

Ví dụ, lệnh switch case có sử dụng break

<?php

$season = “ha”;

switch ($season)

case “xuan”:

echo “

Mùa Xuân

”;

case “ha”:

echo “

Mùa Hạ

”;

case “thu”:

echo “

Mùa Thu

”;

case “dong”:

echo “

Mùa Đông

”;

?>

<?php

$season = “ha”;

switch ($season)

case “xuan”:

echo “

Mùa Xuân

”;

break;

case “ha”:

echo “

Mùa Hạ

”;

break;

case “thu”:

echo “

Mùa Thu

”;

break;

case “dong”:

echo “

Mùa Đông

”;

break;

?>

Xem ví dụ

Xem ví dụ

4) Công dụng của lệnh “default”

– Lệnh default dùng để xác lập một đoạn mã mặc định sẽ tiến hành thực thi khi giá trị của bạn không trùng khớp với bất kỳ trường hợp nào.

<?php

$season = “abc”;

switch ($season)

case “xuan”:

echo “Mùa Xuân”;

break;

case “ha”:

echo “Mùa Hạ”;

break;

case “thu”:

echo “Mùa Thu”;

break;

case “dong”:

echo “Mùa Đông”;

break;

default:

echo “KHÔNG XÁC ĐỊNH”;

break;

?>

Xem ví dụ

5) Nhóm những trường hợp lại với nhau

– Nếu trong list những trường hợp của lệnh switch case có những trường hợp mà bạn muốn cùng thực

thi một đoạn mã thì ta hãy nhóm những trường hợp nó lại với nhau.

<?php

$month = 5;

switch ($month)

case 1:

case 2:

case 3:

echo “Mùa Xuân”;

break;

case 4:

case 5:

case 6:

echo “Mùa Hạ”;

break;

case 7:

case 8:

case 9:

echo “Mùa Thu”;

break;

case 10:

case 11:

case 12:

echo “Mùa Đông”;

break;

?>

Xem ví dụ

6) Lệnh “switch case lồng nhau”

– Thật ra, lệnh switch case lồng nhau chỉ là cách sử dụng nâng cao của lệnh switch case thông thường, nó giúp ta mở rộng phạm vi xét duyệt những trường hợp. Từ đó, chọn được đoạn mã thích hợp nhất để thực thi.

<?php

$season = “Thu”;

$month = 8;

switch($season)

case “Xuân”:

switch($month)

case 1:

echo “Mùa Xuân – Tháng 1”;

break;

case 2:

echo “Mùa Xuân – Tháng 2”;

break;

case 3:

echo “Mùa Xuân – Tháng 3”;

break;

default:

echo “Mùa ” + $season + ” không hề tháng” + $month;

break;

break;

case “Hạ”:

switch($month)

case 4:

echo “Mùa Hạ – Tháng 4”;

break;

case 5:

echo “Mùa Hạ – Tháng 5”;

break;

case 6:

echo “Mùa Hạ – Tháng 6”;

break;

default:

echo “Mùa ” + $season + ” không hề tháng” + $month;

break;

break;

case “Thu”:

switch($month)

case 7:

echo “Mùa Thu – Tháng 7”;

break;

case 8:

echo “Mùa Thu – Tháng 8”;

break;

case 9:

echo “Mùa Thu – Tháng 9”;

break;

default:

echo “Mùa ” + $season + ” không hề tháng” + $month;

break;

break;

case “Đông”:

switch($month)

case 10:

echo “Mùa Đông – Tháng 10”;

break;

case 11:

echo “Mùa Đông – Tháng 11”;

break;

case 12:

echo “Mùa Đông – Tháng 12”;

break;

default:

echo “Mùa ” + $season + ” không hề tháng” + $month;

break;

break;

default:

echo “KHÔNG XÁC ĐỊNH”;

break;

?>

Xem ví dụ

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn dùng php switch trong PHP

programming

php

Switch PHP version

Trong PHP

For PHP

Return trong PHP

Mảng PHP

Reply
4
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Hướng dẫn dùng php switch trong PHP miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn dùng php switch trong PHP tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Hướng dẫn dùng php switch trong PHP miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn dùng php switch trong PHP

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn dùng php switch trong PHP vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #dùng #php #switch #trong #PHP

Related posts:

4391

Clip Hướng dẫn dùng php switch trong PHP Mới nhất ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn dùng php switch trong PHP Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Hướng dẫn dùng php switch trong PHP Mới nhất miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Hướng dẫn dùng php switch trong PHP Mới nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về Hướng dẫn dùng php switch trong PHP Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn dùng php switch trong PHP Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #dùng #php #switch #trong #PHP #Mới #nhất