Mẹo Hướng dẫn Hướng dẫn dùng lowercase string trong PHP Đầy đủ Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn dùng lowercase string trong PHP Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-04 14:00:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Hướng dẫn dùng lowercase string trong PHP Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn dùng lowercase string trong PHP được Update vào lúc : 2022-09-04 14:00:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hàm strtolower() dùng để quy đổi những kí tự trong chuỗi thành kí tự in thường. Nếu trong chuỗi truyền vào có những kí tự in hoa( A, B, C . . .Z), sau khi gọi hàm strtolower() chúng sẽ trở thành in thường( a, b, c … z).

Nội dung chính

Bài viết này được đăng tại freetuts, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: strtolower( $str);

Trong số đó:

    $str là chuỗi cần quy đổi những kí tự in hoa.

Giá trị trả về

Kết quả trả về sẽ là một

chuỗi với toàn bộ cá kí tự trong chuỗi là in thường.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ

Ví dụ về hàm strtolower():

Code

$string = “This is An EXAMPLE String”; $result = strtolower($string); echo $result;

Kết quả

this is an example string

Than khảo: php

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn dùng lowercase string trong PHP

Reply
5
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Hướng dẫn dùng lowercase string trong PHP miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hướng dẫn dùng lowercase string trong PHP tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Hướng dẫn dùng lowercase string trong PHP Free.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn dùng lowercase string trong PHP

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn dùng lowercase string trong PHP vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #dùng #lowercase #string #trong #PHP

Related posts:

4319

Clip Hướng dẫn dùng lowercase string trong PHP Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hướng dẫn dùng lowercase string trong PHP Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Hướng dẫn dùng lowercase string trong PHP Đầy đủ miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Hướng dẫn dùng lowercase string trong PHP Đầy đủ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn dùng lowercase string trong PHP Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn dùng lowercase string trong PHP Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #dùng #lowercase #string #trong #PHP #Đầy #đủ