Mẹo về Hướng dẫn dùng laravel view trong PHP Đầy đủ 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn dùng laravel view trong PHP Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-09-18 04:01:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Hướng dẫn dùng laravel view trong PHP Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn dùng laravel view trong PHP được Update vào lúc : 2022-09-18 04:00:29 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong bài này toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ tìm hiểu đến View, một thành phần khá quan trọng trong quy mô MVC. Nhiệm vụ của View là nhận tài liệu từ Controller và tiếp Từ đó nhờ vào layout của giao diện nó sẽ xử lý tài liệu theo yêu cầu. Cũng như những Framework khác toàn bộ toàn bộ chúng ta vẫn vẫn vẫn đang còn những khái niệm như cách tạo view, cách truyền biến qua view và quy tắc tạo view, rõ ràng thế nào thì toàn bộ toàn bộ chúng ta cùng

tìm hiểu nhé.

Nội dung chính

  1. Tạo file view trong laravel
  Tạo sub-view trong laravel
  2. Gọi view trong laravel
  3. Truyền biến qua view
  Cách 1: Truyền biến ngay lúc gọi view
  Cách 2: Sử dụng with
  Sử dụng magic method
  3. Kết luận

Bài viết này được đăng tại freetuts, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Tạo file view trong laravel

Trong laravel, mặc định toàn bộ những file view sẽ tiến hành lưu trong thư mục app/views với đuôi file là .php hoặc .blade.php nếu

bạn sử dụng blade-template (khuyên dùng), việc tạo thì 2 loại file này tương tự nhau, bạn chỉ việc tạo file mới trong thư mục app/views là được. Ví dụ bạn vào thư mục app/views tạo file freetuts.blade.php và basic.php thì bạn sẽ tiến hành 2 view là freetuts và basic. Nội dung trong file view thì hoàn toàn hoàn toàn có thể là bất kể gì như code javascript, jquery, html, css, php, …

Như những bạn thấy, mặc dầu đuôi file – phần mở rộng mặc dầu rất rất khác nhau nhưng cũng

là view tương tự nhau, việc gọi view cũng tương tự, chỉ khác việc sử dụng trong view mà thôi (sẽ nói ở dưới).

Tạo sub-view trong laravel

Để tạo sub-view trong laravel rất đơn thuần và giản dị, bạn chỉ việc tạo thư mục con và tạo file view trong số đó. Ví dụ bạn muốn tạo sub-view login của trong thư mục auth thì tuân theo bước sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bước 1: tạo thư mục auth trong thư mục app/views

Bước 2: tạo

file view login.php trong thư mục auth đã tạo

Vậy là bạn có sub-view rồi đó! Ở bài sau mình sẽ trình làng về template .blade.php

2. Gọi view trong laravel

Để gọi view trong laravel ta dùng cú pháp sau:

View::make($view, $data = array(), $mergeData = array());

Trong số đó:

  $view là tên thường gọi thường gọi view mà bạn đã tạo
  $data là mảng tài liệu bạn truyền cho view thao tác để hiển thị
  $mergeData là mảng tài liệu sẽ tiến hành merge với $data bằng hàm array_merge
  $view là bắt buộc, còn 2 tham số còn sót lại là tùy chọn

Nếu bạn muốn gọi sub-view thì sử dụng dấu chấm . để biểu thị cho một cấp thư mục. Ví dụ bạn gọi đến sub-view login ở thư mục auth như ví dụ ở trên thì bạn viết như sau:

View::make(‘auth.login’);

Theo quy mô MVC thì View sẽ tiến hành gọi trong Controller nên trong laravel tương tự như vậy, tuy nhiên bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể gọi nó trong route cũng rất được, cơ mà ai lại làm ngược như vậy

.

Sau khi gọi view bạn cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể gán vào biến hoặc return ngay.

Ví dụ: Ở file app/routes.php bạn thêm như sau:

Route::controller(‘/views’,’ViewController’);

Sau đó tạo file ViewController.php ở thư mục app/controllers với nội dung như sau:

<?php

class ViewController extends Controller

public function getReturn()

return View::make(‘return’);

public function getVariable()

$var= View::make(‘return’);

return $var;

Bạn tạo file view return.blade.php ở thư

mục app/views với nội dung như sau:

Sau đó bạn truy vấn vào 2 đường dẫn:

  ://tênmiềnảocủabạn/views/return
  ://tênmiềnảocủabạn/views/variable

Thì bạn sẽ nhận được 2 kết quả giống nhau như hình dưới đây:

3. Truyền biến qua view

Ta có 3 cách truyền biến qua view như

sau:

Cách 1: Truyền biến ngay lúc gọi view

Ở đấy là ví dụ nên mình viết ngắn gọn để hiểu về truyền biến qua view, vậy nên mình làm ở route nhưng khi thao tác những bạn tránh việc làm như vậy mà nên được đặt tại controller.

Tại file routes.php bạn thêm đoạn code sau:

Route::get(‘/data’, function()

return View::make(‘passdata’,[’email’=>”,’username’=>’MrBuzz’],[‘nickname’=>’Buzz’]);

);

Bạn tạo file view passdata.blade.php với nội dung như sau:

Username: $username

E-Mail: $email

Nick: $nickname

Sau đó bạn truy vấn vào URL:

  ://tênmiềnảocủabạn/data

Bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

Cách 2: Sử dụng with

Cú pháp sử dụng như sau:

View::make($view)->with($key,$value);

Trong số đó:

Ví dụ:

Khi $key là mảng:

Sử dụng lại ví dụ ở phần trên, thay phần route bằng đoạn sau:

Route::get(‘/data’, function()

return View::make(‘passdata’)->with([’email’=>”,’username’=>’MrBuzz’,’nickname’=>’Buzz’]);

);

Khi bạn truy vấn vào thì cũng rất được kết quả tương tự

Khi $key là chuỗi:

Ở route bạn thêm:

Route::get(‘/is-string’, function()

return View::make(‘string’)->with(‘nickname’,’Buzz’);

);

Bạn tạo file view string.blade.php với nội

dung như sau:

Nick: $nickname

Sau đó bạn truy vấn vào URL:

  ://tênmiềnảocủabạn/is-string

Bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

Sử dụng magic method

Cú pháp sử dụng:

View::make($view)->withName($value);

Trong số đó:

  $view (string): là tên thường gọi thường gọi view sẽ tiến hành gọi.
  withName:

   with sẽ là bắt buộc có và viết hường.
   Name ở đấy là tên thường gọi thường gọi biến sẽ gọi trong view và vần âm thứ nhất viết in hoa và những vần âm còn sót lại viết thường.

  $value: giá trị của biến của $name

Sử dụng lại ví dụ ở trên ($key là chuỗi), thay phần route bằng đoạn sau:

Route::get(‘/is-string’, function()

return View::make(‘demo’)->withNickame(‘Buzz’);

);

Bạn cũng tiếp tục nhận được kết quả tương tự.

3. Kết luận

Như vậy trong bài này tôi đã trình làng cho những bạn về view trong laravel,

những bạn thấy rằng mình có nhắc tới blade rồi blade template hay những cú pháp kỳ quặc trước đó trước đó chưa từng thấy như $nickname ví dụ điển hình, vậy blade là gì? Đó đó đó là nội dung của bài tiếp theo: Blade template engine trong laravel.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn dùng laravel view trong PHP

programming

php

View trong Laravel

View::share trong Laravel

Compact trong Laravel

View composer Laravel

Reply
5
0
Chia sẻ

Share Link Download Hướng dẫn dùng laravel view trong PHP miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hướng dẫn dùng laravel view trong PHP tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Hướng dẫn dùng laravel view trong PHP miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn dùng laravel view trong PHP

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn dùng laravel view trong PHP vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #dùng #laravel #view #trong #PHP

Related posts:

4481

Clip Hướng dẫn dùng laravel view trong PHP Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hướng dẫn dùng laravel view trong PHP Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Hướng dẫn dùng laravel view trong PHP Đầy đủ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Hướng dẫn dùng laravel view trong PHP Đầy đủ Free.

Giải đáp vướng mắc về Hướng dẫn dùng laravel view trong PHP Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn dùng laravel view trong PHP Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #dùng #laravel #view #trong #PHP #Đầy #đủ