Thủ Thuật về Hướng dẫn dùng integer divide trong PHP Hướng dẫn FULL 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn dùng integer divide trong PHP Hướng dẫn FULL được Update vào lúc : 2022-09-17 12:00:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Hướng dẫn dùng integer divide trong PHP Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn dùng integer divide trong PHP được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-17 12:00:29 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

  Trang chủ
  Tutorials
  Học PHP trong 7 ngày

Nội dung chính

Nội dung chính

  1. Toán tử số học (Arithmetic operators)
  2. Toán tử gán (Assignment Operators)
  3. Toán tử so sánh (Comparison operators)
  4. Toán tử Logic (Logical operators)
  Tổng kết

Nội dung chính

  1. Toán tử số học (Arithmetic operators)
  2. Toán tử gán (Assignment

  Operators)

  3. Toán tử so sánh (Comparison operators)
  4. Toán tử Logic (Logical operators)
  Tổng kết

Nội dung chính

  1. Toán tử số học (Arithmetic operators)
  2. Toán tử gán (Assignment Operators)
  3. Toán tử so sánh (Comparison operators)
  4. Toán tử Logic (Logical operators)
  Tổng kết

Nội dung chính

  1. Toán tử số học (Arithmetic operators)
  2. Toán tử gán (Assignment Operators)
  3. Toán tử so sánh (Comparison operators)
  4. Toán tử Logic (Logical operators)
  Tổng kết

Nội dung chính

  1. Toán tử số học (Arithmetic operators)
  2. Toán tử gán (Assignment Operators)
  3. Toán tử so sánh (Comparison operators)
  4. Toán tử Logic (Logical operators)
  Tổng kết
  1. Toán tử số học (Arithmetic operators)
  2. Toán tử gán (Assignment Operators)
  3. Toán tử so sánh (Comparison operators)
  4. Toán tử Logic (Logical operators)
  Tổng kết

Trong bất kỳ nghành nào toàn bộ toàn bộ chúng ta cũng phải tính toán, so

sánh,… một chiếc gì đó. Lập trình thì cũng thế thôi. Và để thao tác đó người ta sẽ sử dụng những toán tử (Operators).

Trong PHP thì tương hỗ 4 loại toán tử như sau:

  Toán tử số học
  Toán tử gán
  Toán tử so sánh
  Toán tử logic

Các bạn sẽ thấy nó rất là dễ hiểu bởi đấy là một trong phần của toán học. Bạn chỉ việc để ý một chút ít ít về toán tử chuyển gán là ổn

thôi.

Đầu tiên toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ đi vào.

1. Toán tử số học (Arithmetic operators)

Toán tử số học được sử dụng để thực thi những phép toán số học trên tài liệu số. Toán tử ghép cũng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trên những giá trị chuỗi. Trong PHP thì tương hỗ những toán tử số học sau.

Operator Name Description Example Output +

Addition

Tổng x và y

1 + 1;

2

Subtraction

Trừ x cho y

1 – 1;

0

*

Multiplication

Nhân x với y

3 * 7;

21

/

Division

Chia x cho y

45 / 5;

9

%

Php Modulus

Lấy phần dư của x chia y

10 % 3;

1

-n

Negation

Biến n thành số âm

-(-5);

5

x . y

Concatenation

Ghép x và y với nhau

“PHP” . ” ROCKS”;10 . 3;

PHP ROCKS103

2. Toán tử gán (Assignment Operators)

Toán tử gán được sử dụng để gán giá trị cho những biến. Chúng cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể được sử dụng cùng với những toán tử số học.

Operator Name Description Example Output x = ?

assignment

Gán giá trị cho x bằng ?

$x = 5;

5

x += ?

addition

Tăng giá trị x bằng ?

$x = 2;$x += 1;

3

X -= ?

subtraction

Trừ x giá trị bằng ?

$x = 3;$x -= 2;

1

X *=?

multiplication

Nhân x với ?

$x = 0;$x *=9;

0

X /=?

division

Chia x cho ?

$x = 6;$x /=3;

2

X %=?

modulus

Lấy phần dư của x chia cho ?

$x = 3;$x %= 2;

1

X .=?

concatenate

Ghép x với ?

” $x = ‘Pretty’;$x .= ‘ Cool!’;”

Pretty Cool!

3. Toán tử so sánh (Comparison operators)

Toán tử so sánh được sử dụng để so sánh những giá trị và kiểu tài liệu.

Operator Name Description Example Output X == y

Equal

So sánh x với y và trả về giá trị true nếu chúng bằng nhau

1 == “1”;

True or 1

X === y

identical

So sánh x với y về cả giá trị và kiểu tài liệu

1 === “1”;

False or 0. Since 1 is integer and “1” is string

X != y, x y

PHP Not equal

So sánh giá trị của x và y. Trả về true nếu những giá trị không bằng nhau

2 != 1;

True or 1

X > y

Greater than

So sánh giá trị của x và y. Trả về true nếu x to nhiều hơn nữa y

3 > 1;

True or 1

X < y

Less than

So sánh giá trị của x và y. Trả về true nếu x nhỏ hơn y

2 < 1;

False or 0

X >= y

Greater than or equal

So sánh giá trị của x và y. Trả về true nếu x to nhiều hơn nữa hoặc bằng y

1 >=1

True or 1

X <= y

Less than or equal

So sánh giá trị của x và y. Trả về true nếu x to nhiều hơn nữa hoặc bằng y

8 <= 6

False or 0

4. Toán tử Logic (Logical operators)

Khi thao tác với những toán tử logic, bất kỳ số nào to nhiều hơn nữa hoặc nhỏ hơn 0 đều ước tính là đúng (True). Bằng 0 ước tính thành sai (False).

Operator Name Description Example Output X and y, x && y

And

Trả về giá trị true nếu cả x và y đúng

1 and 4;True&& False;

True or 1False or 0

X or y, x || y

Or

Trả về true nếu x hoặc y là true

6 or 9;0 || 0;

True or 1False or 0

X xor y

Exclusive or, xor

Trả về true nếu chỉ x đúng hoặc chỉ y là đúng

1 xor 1;1 xor 0;

False or 0True or 1

!x

Not

Trả về true nếu x sai và False nếu x đúng

!0;

True or 1

Tổng kết

Như vậy là qua bài này những bạn đã biết thêm về nhiều chủng loại toán tử được PHP tương hỗ và cách chúng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi ra sao.

Hãy nhớ rằng:

Các toán tử sẽ tương hỗ toàn bộ toàn bộ chúng ta tính toán khi lập trình thậm chí còn còn còn tương hỗ code của bạn ngắn gọn và chạy nhanh hơn.

Đăng ký tư vấn

Nhân

viên gọi điện tư vấn miễn phí sau khi Đk

Được update những ưu đãi sớm nhất

Hotline: 0383180086

Hãy Đk để nhận những thông tin tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất về học bổng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất tại NIIT – ICT Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn dùng integer divide trong PHP

programming

php

Reply
3
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Hướng dẫn dùng integer divide trong PHP miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hướng dẫn dùng integer divide trong PHP tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Hướng dẫn dùng integer divide trong PHP miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn dùng integer divide trong PHP

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn dùng integer divide trong PHP vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #dùng #integer #divide #trong #PHP

Related posts:

4359

Review Hướng dẫn dùng integer divide trong PHP Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hướng dẫn dùng integer divide trong PHP Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Hướng dẫn dùng integer divide trong PHP Hướng dẫn FULL miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Down Hướng dẫn dùng integer divide trong PHP Hướng dẫn FULL miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn dùng integer divide trong PHP Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn dùng integer divide trong PHP Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #dùng #integer #divide #trong #PHP #Hướng #dẫn #FULL