Mẹo Hướng dẫn Hướng dẫn dùng dictionaire python 2022 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn dùng dictionaire python 2022 được Update vào lúc : 2022-09-10 09:40:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Hướng dẫn dùng dictionaire python Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn dùng dictionaire python được Update vào lúc : 2022-09-10 09:40:04 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  Giới thiệu về Dictionary trong Python
  Hướng dẫn tạo và sử dụng Dictionary
  1. Khai báo và khởi tạo Dictionary
  2. Cập nhật và Xóa thành phần trong Dictionary
  3. Duyệt qua list thành phần trong Dictionary
  Tổng kết

Giới thiệu về Dictionary trong Python

Dictionary là một list có chứa một tập hợp những thành phần, mỗi thành phần của dictionary được thể hiện dưới dạng một cặp key : value.

Mỗi key trong dictionary được kết phù thích phù thích hợp với một value.

Dictionary cũng tương tự với HashMap trong

Java, hoặc mảng phối hợp trong PHP, được sử dụng khi ta muốn quản trị và vận hành một tập hợp những cặp key : value.

  Một cặp key : value trong dictionary còn được gọi là một item
  Mỗi key được phân tách với value tương ứng bằng một dấu hai chấm ( : )
  Các item được phân tách bởi dấu phảy ,
  Toàn bộ dictionary được bọc bởi một

  cặp dấu 

  Trong dictionary, toàn bộ những key phải là duy nhất (unique)
  Các giá trị ở trong dictionary hoàn toàn hoàn toàn có thể được truy vấn bởi cặp dấu ngoặc vuông [ ]

Hướng dẫn tạo và sử dụng Dictionary

1. Khai báo và khởi tạo Dictionary

Ta xem cách khai báo và khởi tạo Dictionary bằng ví dụ sau:

#Khai báo và Khởi tạo Dictionary

listfruits = 

    “orange”:”Qua cam”,

    “apple”:”Qua tao”,

    “durian”:”Sau rieng”,

    “piniapple”:”Qua dua”

#Truy cập đến một phần tử trong Dictionary

print(listfruits[“durian”])

#In ra toàn bộ Dictionary

print(listfruits)
 

Kết quả của chương trình được hiển thị như sau:

Khai báo và Khởi tạo Dictionary trong Python

2. Cập nhật và Xóa thành phần trong Dictionary

Để update những item trong dictionary, hoặc update dictionary, ta hoàn toàn hoàn toàn có thể thêm một item mới vào dictionary, hoặc gán một value mới cho một key đã tồn tại.

Để xóa một item khỏi dictionary, ta hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng lệnh del.

Để xóa toàn bộ nội dung của dictionary, ta hoàn toàn hoàn toàn có thể gọi hàm

clear(), hoặc hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng lệnh del.

Ví dụ:

Trong ví dụ dưới đây, ta đã khai báo và khởi tạo một dictionary, tiếp Từ đó ta in ra giá trị của thành phần có key là “durian”.

Sau đó ta in ra toàn bộ nội dung của dictionary.

Tiếp theo, ta update lại value của item có key là “apple”.

Sau đó xóa đi item có key là “pineapple”, ở đầu cuối ta in lại nội dung của dictionary sau khi đã update.

#Khai báo và Khởi tạo Dictionary

listfruits = 

    “orange”:”Qua cam”,

    “apple”:”Qua tao”,

    “durian”:”Sau rieng”,

    “piniapple”:”Qua dua”

#Truy cập đến một phần tử trong Dictionary

print(listfruits[“durian”])

#In ra toàn bộ Dictionary

print(listfruits)

#Cập nhật một item trong Dictionary

listfruits[“apple”] = “Steve Jobs”

#Xóa một item trong Dictionary

del listfruit[“pineapple”]

#In ra Dictionary sau khi đã cập nhật

print(listfruits)
 

Kết quả của chương trình được hiển thị như sau:

Cập nhật, Sửa, Xóa những thành

phần trong Python

3. Duyệt qua list thành phần trong Dictionary

Để duyệt qua list những cặp key-value của dictionary, ta hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng vòng lặp for trong Python.

Còn để xem số những thành phần trong dictionary, ta sử dụng

hàm len().

Ngoài ra, để kiểm tra xem một key nào đó có tồn tại trong dictionary hay là không, ta sử dụng toán tử in, toán tử này sẽ trả về true hoặc false.

Trong ví dụ dưới đây, ta đã khai báo và khởi tạo một dictionary, tiếp Từ đó ta dùng vòng lặp for để duyệt qua những thành phần của dictionary.

Tiếp theo ta sử dụng toán tử in để kiểm tra xem một key có tồn tại trong dictionary hay là không, và in ra tổng số thành phần trong

dictionary.

listseafoods = 

    “grab”:”Cua bien hap bia sa”,

    “fish”:”Ca tuy nhiên om dua”,

    “lobster”:”Tom hum bo lo phomai”,

    “oc”:”Oc huong sot me”,

    “shirmp”:”Chao tom cang xanh”,

    “squid”:”Muc ong xao can toi tay”

#Duyệt qua danh sách key-value của Dictionary

for key in listseafoods:

print(key, listseafoods[key])

#Kiểm tra xem key “octopus” có tồn tại trong Dictionary hay không

print(“octopus” in listseafoods)

#Kiểm tra xem key “lobster” có tồn tại trong Dictionary hay không

print(“lobster” in listseafoods)

#In ra tổng số lượng phần tử trong Dictionary

print(“Size = ” + str(len(listseafoods)))
 

Kết quả của chương trình sẽ tiến hành hiển thị như ở hình phía dưới:

Sử dụng vòng lặp với Dictionary trong

Python

Tổng kết

Như vậy là bạn đã biết về Dictionary trong Python, một số trong những trong những thao tác như khai báo, khởi tạo, update, sửa, xóa và duyệt qua Dictionary…

Dictionary in như mảng phối hợp trong PHP hoặc Hashmap trong Java, chính vì thế nếu bạn đã học qua PHP hoặc Java thì sẽ rất đơn thuần và giản dị phải không nhỉ?

Chúc bạn
học Python tốt!

TONY HÙNG CƯỜNG

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn dùng dictionaire python

Reply
2
0
Chia sẻ

Share Link Tải Hướng dẫn dùng dictionaire python miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hướng dẫn dùng dictionaire python tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Hướng dẫn dùng dictionaire python miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Hướng dẫn dùng dictionaire python

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn dùng dictionaire python vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #dùng #dictionaire #python

Related posts:

4496

Review Hướng dẫn dùng dictionaire python 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hướng dẫn dùng dictionaire python 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Hướng dẫn dùng dictionaire python 2022 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Hướng dẫn dùng dictionaire python 2022 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn dùng dictionaire python 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn dùng dictionaire python 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #dùng #dictionaire #python