Mẹo Hướng dẫn Dung dịch loãng (dư) nào sau này tác dụng được với sắt kẽm kim loại sắt tạo thành muối sắt(iii)? Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Dung dịch loãng (dư) nào sau này tác dụng được với sắt kẽm kim loại sắt tạo thành muối sắt(iii)? được Update vào lúc : 2022-03-20 02:08:20 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

    Dung dịch loãng (dư) nào sau này tác dụng được với…Dung dịch loãng (dư) nào sau này tác dụng được với sắt kẽm kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)?

Dung dịch loãng (dư) nào sau này tác dụng được với…

Câu hỏi: Dung dịch loãng (dư) nào sau này tác dụng được với sắt kẽm kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)?

A HNO3.

B H2SO4.

C FeCl3.

D HCl.

Đáp án

A

– Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Viết những phương trình hóa học.

Giải rõ ràng:

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Vậy Fe tác dụng với dung dịch HNO3 dư tạo muối sắt (III).

Đáp án A

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

bài tập lý thuyết và tính toán đơn thuần và giản dị về sắt kẽm kim loại

Lớp 12 Hoá học Lớp 12 – Hoá học

HNO3 + Fe → Fe(NO3)3 + N2O + H2O

Dung dịch HNO3 loãng, dư tác dụng với sắt kẽm kim loại sắt tạo thành muối sắt (III)

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 31

Dung dịch loãng (dư) nào sau này tác dụng được với sắt kẽm kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)?

A. HNO3

B. H2SO4

C. FeCl3

D. HCl

Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều phải có tính lưỡng tính?

Phát biểu nào sau này là sai?

Phát biểu nào sau này không đúng?

Phát biểu nào sau này không đúng?

Dung dịch loãng (dư) nào sau này tác dụng được với sắt kẽm kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)?

A.HNO3.

Đáp án đúng chuẩn

B.H2SO4.

C.FeCl3.

D. HCl.

Xem lời giải

Đáp án A

A. Fe + 4HNO3 loãng →Fe(NO3)3 +NO↑ + 2H2O

B. Fe + H2SO4 đặc, nguội → không phản ứng do bị thụ động.

( tương tự với Al và Cr ).

C. Fe + 2ReCl3 →3FeCl2

D. Fe + 2HClđặc → FeCl2 + H2↑

Dung dịch loãng (dư) nào sau này tác dụng được với sắt kẽm kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)?

A.

B.

C.

D.

://.youtube/watch?v=MsM7huwaDOU

4265

Review Dung dịch loãng (dư) nào sau này tác dụng được với sắt kẽm kim loại sắt tạo thành muối sắt(iii)? ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Dung dịch loãng (dư) nào sau này tác dụng được với sắt kẽm kim loại sắt tạo thành muối sắt(iii)? tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Dung dịch loãng (dư) nào sau này tác dụng được với sắt kẽm kim loại sắt tạo thành muối sắt(iii)? miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Down Dung dịch loãng (dư) nào sau này tác dụng được với sắt kẽm kim loại sắt tạo thành muối sắt(iii)? Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Dung dịch loãng (dư) nào sau này tác dụng được với sắt kẽm kim loại sắt tạo thành muối sắt(iii)?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Dung dịch loãng (dư) nào sau này tác dụng được với sắt kẽm kim loại sắt tạo thành muối sắt(iii)? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Dung #dịch #loãng #dư #nào #sau #đây #tác #dụng #được #với #kim #loại #sắt #tạo #thành #muối #sắtiii