Kinh Nghiệm về Hướng dẫn dùng cache size trong PHP 2022 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn dùng cache size trong PHP 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-09 09:21:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Hướng dẫn dùng cache size trong PHP Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn dùng cache size trong PHP được Update vào lúc : 2022-10-09 09:20:30 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hầu hết những web server hoàn toàn hoàn toàn có thể xử lý những lượng truy vấn thông thường và hầu hết những website không hề quá nhiều truy vấn. Vì vậy, hoàn toàn hoàn toàn có thể bạn tự hỏi: Tại sao bạn nên cache website của bạn được tương hỗ PHP? Các sever web hoàn toàn hoàn toàn có thể phục vụ nhiều yêu cầu (request), nhiều file cùng một lúc, nhưng toàn bộ những file này nên là file tĩnh. Một tập lệnh PHP được thực thi bởi sever web và tiếp theo nó sẽ tạo ra tài liệu HTML được gửi đến người tiêu dùng (trình duyệt web). Cho nên lúc thực thi

điều này, sever cần sử dụng nhiều bộ nhớ hơn cách gửi một file tới người tiêu dùng.

Nội dung chính

Nội dung chính

  Các website không riêng gì có có truy vấn từ người tiêu dùng thật
  Dùng WP Super Cache nếu với

  WordPress

  Cache cho những website PHP khác
  Hướng dẫn PHP cache cơ bản
  Trang Caching là gì?
  Bước một: Tạo tệp Top-cache.php
  Bước hai: Tạo tệp Bottom-cache.php
  Bước ba: Bao gồm những tệp bộ nhớ cache

  trên trang của bạn

  Các vướng mắc thường gặp
  OpCode Cache là gì?
  Làm cách nào để kích hoạt OpCode Cache?

Các website không riêng gì có có truy vấn từ người tiêu dùng thật

Nếu trang WordPress hoặc PHP của bạn có một vài khách truy vấn trong vòng một giờ, một sever web sẽ hoàn toàn hoàn toàn có thể xử lý TẤT CẢ những trang và trả về cho những người dân dân tiêu dùng truy vấn mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Mọi thứ vẫn tốt đẹp, nhưng sẽ ra làm thế nào nếu website của bạn được truy vấn bởi bot hay ddos? Kịch bản xấu nhất là những truy vấn “không tự nhiên” này hoàn toàn hoàn toàn có thể làm chậm website của

bạn và toàn bộ những website khác được tàng trữ trên cùng một web server!

Dùng WP Super Cache nếu với WordPress

Ngay cả khi trang WordPress của bạn không hề nhiều bài đăng hoặc nhận xét, bạn vẫn nên setup plugin WP Super Cache. Plugin này hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trên hầu hết những sever và hoàn toàn hoàn toàn có thể coi như một bảo hiểm cho website của bạn sống khỏe! WordPress cần thật nhiều truy vấn cơ sở tài liệu để hiển thị một trang duy nhất cho từng người tiêu dùng truy vấn.

Mỗi link cơ sở tài liệu cần một số trong những trong những bộ nhớ và sẽ sử dụng một số trong những trong những CPU. Sử dụng plugin cache này giúp trang thông thường đã xem không sử dụng cơ sở tài liệu nữa và sever của bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể xử lý nhiều lưu lượng truy vấn hơn.

Cache cho những website PHP khác

Có thật nhiều phương pháp để cache website PHP của bạn, có những module cache riêng không liên quan gì đến nhau khả dụng hoặc giúp tạo ra những phiên bản cache với mỗi trang sử dụng PHP. Giải pháp nào tốt nhất cho trường hợp của

bạn – điều này tùy từng ứng dụng và loại tàng trữ mà bạn đang sử dụng.

Hướng dẫn PHP cache cơ bản

Nếu bạn đang tìm kiếm phương pháp để lưu cache những trang đơn từ website của tớ, bạn nên thử hướng dẫn này. Đoạn mã đơn thuần và giản dị hoàn toàn hoàn toàn có thể “tải xuống” mã HTML từ trang được chọn và tàng trữ mã HTML dưới dạng trang tĩnh. Code sau sẽ kiểm tra, đọc / ghi và xuất ra phiên bản bộ nhớ cache.

<?php

function get_and_write($url, $cache_file)

$string = file_get_contents($url);

$f = fopen($cache_file, ‘w’);

fwrite ($f, $string, strlen($string));

fclose($f);

return $string;

function read_content($path)

$f = fopen($path, ‘r’);

$buffer=””;

while(!feof($f))

$buffer .= fread($f, 2048);

fclose($f);

return $buffer;

$cache_file=”/home/user/public_html/cache/cache.page.php”;

$url=”://.domain/page.php”;

if (file_exists($cache_file)) // is there a cache file?

$timedif = (time() – filemtime($cache_file));

if ($timedif < 3600*24)

$html = read_content($cache_file);

else // create a new cache file

$html = get_and_write($url, $cache_file);

else // no file? create a cache file

$html = get_and_write($url, $cache_file);

echo $html;

exit;

Đoạn code trên khá đơn thuần và giản dị nhưng không hề độ tùy biến cao. Để

làm nó này hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi, bạn cần tạo một list cho những tệp tin cache và cho URL. Trong ví dụ tiếp theo toàn bộ toàn bộ chúng ta sử dụng một số trong những trong những mod_rewrite cho phù phù thích phù thích hợp với cấu trúc tập tin.

Trong trường hợp sau, toàn bộ toàn bộ chúng ta sử dụng một phần từ URL và chuyển chuỗi này như một biến bằng phương pháp sử dụng chuỗi truy vấn. Dưới đấy là một số trong những trong những URL ví dụ:

://domain/page/great-post-about-scripts
://domain/page/php-upload-tutorial 
://domain/page/jquery-plugin-review 

Trong

tệp tin .htaccess toàn bộ toàn bộ chúng ta sử dụng quy tắc này:

RewriteEngine on

RewriteRule ^page/([a-z-]*)$ /page.php?pageurl=$1 [L]

Công cụ ghi đè sẽ truyền bất kể thứ gì sau “page/” vào tệp page.php dưới dạng một chuỗi truy vấn. Bên trong file page.php, toàn bộ toàn bộ chúng ta cần một code để tự động hóa hóa hóa yêu cầu của toàn bộ toàn bộ chúng ta và tạo ra phiên bản bộ nhớ cache.

<?php

if (!empty($_GET[‘pageurl’]) && preg_match(‘/^[a-z-]*$/’, $_GET[‘pageurl’]))

$cache_file=”/home/user/public_html/cache/cache-“.$_GET[‘pageurl’].’.php’;

$url=”://.domain/page.php?page=”.$_GET[‘pageurl’];

else

header (“HTTP/1.1 301 Moved Permanently”);

header(“Location: “.$url);

exit;

Đoạn code sử dụng trong hướng dẫn trên chỉ là một ví dụ, bạn cần thay đổi code để làm cho nó hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trong trường hợp của bạn. Nếu bạn có vướng mắc, nhận xét hoặc đề xuất kiến nghị kiến nghị, xin vui lòng gửi chúng vào phần bình

luận dưới đây, cảm ơn!

Khi thao tác trên những website PHP được tạo từ trên đầu và không hề khuôn khổ, vận tốc thường hoàn toàn hoàn toàn có thể là một yếu tố. Bộ nhớ đệm cực kỳ hữu ích để tăng tốc những website PHP.

Trong nội dung nội dung bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo một khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống cache PHP đơn thuần và giản dị cho những website của bạn.

Trang Caching là gì?

Bộ nhớ đệm trang là một kỹ thuật tìm cách tạo ra một bộ sưu tập tài liệu trùng lặp khi tài liệu gốc tốn kém để tìm nạp hoặc tính

toán (thường là về thời hạn truy vấn).

Vì PHP là một ngôn từ lập trình thông dịch, sever phải thực thi mã mọi khi một trang PHP được yêu cầu. Tùy thuộc vào độ phức tạp và độ dài của script, thao tác này hoàn toàn hoàn toàn có thể mất thời hạn và yên cầu nhiều tài nguyên. Nếu website của bạn có nhiều lưu lượng truy vấn, nó thực sự hoàn toàn hoàn toàn có thể làm chậm sever và website của bạn.

Nếu một website được lưu trong bộ đệm, tập lệnh sẽ kiểm tra xem tệp bộ đệm liên quan có tồn tại hay là không. Nếu đúng như vậy, tệp tĩnh, được lưu trong bộ nhớ cache sẽ tiến hành gửi đến trình duyệt của khách truy vấn. Nếu không, phiên bản tĩnh của trang động sẽ tiến hành tạo tự động hóa hóa vào lần thứ nhất khách truy vấn yêu cầu.

Bằng cách

tạo phiên bản tĩnh của những trang động, khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống bộ nhớ đệm tiết kiệm chi phí ngân sách thật nhiều tài nguyên sever vì tập lệnh PHP chỉ được thực thi một lần, thay vì nó được thực thi mọi khi trang được yêu cầu.

Tệp bộ nhớ đệm có thời hạn tồn tại rõ ràng do nhà tăng trưởng thiết lập. Nếu thời hạn tồn tại đã xác lập bị vượt quá, sever sẽ thực thi tập lệnh PHP và tiếp Từ đó tạo ra một phiên bản mới được lưu trong bộ nhớ cache của nó.

Bước một: Tạo tệp Top-cache.php

Chúng ta cần tạo hai tệp. Đây là cách thứ nhất: Tạo một tệp mới mang tên top-cache.phpvà dán mã phía dưới vào đó.

<?php

$url = $_SERVER[“SCRIPT_NAME”];

$break = Explode(“://boxhoidap/”, $url);

$file = $break[count($break) – 1];

$cachefile=”cached-“.substr_replace($file ,””,-4).’.html’;

$cachetime = 18000;

// Serve from the cache if it is younger than $cachetime

if (file_exists($cachefile) && time() – $cachetime < filemtime($cachefile))

echo “n”;

readfile($cachefile);

exit;

ob_start(); // Start the output buffer

?>

Mã này làm gì? Năm dòng thứ nhất tạo tên tệp được lưu trong bộ nhớ cache theo tệp PHP hiện tại. Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng một tệp mang tên list.php, website được tạo bởi bộ nhớ đệm của trang sẽ tiến hành đặt tên cached-list.html.

Dòng sáu tạo ra một $cachetimebiến, xác lập tuổi thọ của cục nhớ cache đơn thuần và giản dị của toàn bộ toàn bộ chúng ta (thời hạn Cachefile).

Các dòng từ chín đến mười ba là

một câu lệnh Đk tìm kiếm một tệp bộ đệm mang tên $cachefile. Nếu tệp được tìm thấy, một chú thích sẽ tiến hành chèn (dòng mười) và $cachefiletệp được gồm có. Sau đó, exitcâu lệnh dừng việc thực thi tập lệnh và tệp được gửi đến trình duyệt máy khách. Điều này nghĩa là nếu một tệp tĩnh được tìm thấy, thì không hề PHP nào được sever thông dịch.

Dòng 14 tạo bộ đệm nếu $cachefilekhông tìm thấy tệp. Đó là toàn bộ cho top-cache.phptệp.

Bước hai: Tạo tệp

Bottom-cache.php

Bây giờ, hãy tạo một tệp PHP mới khác, được đặt tên bottom-cache.phpvà dán đoạn mã phía dưới vào đó.

<?php

// Cache the contents to a cache file

$cached = fopen($cachefile, ‘w’);

fwrite($cached, ob_get_contents());

fclose($cached);

ob_end_flush(); // Send the output to the browser

?>

Nếu $cachefilekhông tìm thấy tệp được lưu trong bộ nhớ cache mang tên trên sever của bạn, mã này sẽ tiến hành thực thi và sẽ tự tạo tệp bộ nhớ cache.

Do đó, vào lần tiếp theo trang được yêu cầu, $cachefiletệp tĩnh sẽ tiến hành phục vụ cho trình duyệt máy khách thay vì thực thi toàn bộ tệp PHP.

Bước ba: Bao

gồm những tệp bộ nhớ cache trên trang của bạn

Bây giờ bạn đã tạo hai tệp thiết yếu, bạn chỉ việc đưa chúng vào trang PHP mà bạn muốn lưu vào bộ nhớ cache.

Như bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể đoán, top-cache.phptệp phải được gồm có ở đầu trang PHP của bạn và bottom-cache.phpở cuối, như được hiển thị phía dưới:

<?php

include(‘top-cache.php’);

// Your regular PHP code goes here

include(‘bottom-cache.php’);

?>

Bây giờ nếu bạn kiểm tra bộ nhớ cache trên một trang chậm, bạn sẽ ngạc nhiên bởi vận tốc của trang đó nhanh hơn. Hệ thống bộ nhớ đệm PHP đơn thuần và giản dị này là giải pháp yêu thích của tôi khi thao tác trên

những website PHP từ trên đầu.

Các vướng mắc thường gặpOpCode Cache là gì?

Bộ nhớ cache OpCode là một phần mở rộng nâng cao hiệu suất tàng trữ kết quả của quy trình

biên dịch mã PHP thành bytecode. Trong suốt vòng đời của PHP, đã có một số trong những trong những bộ nhớ đệm OpCode có sẵn, hầu hết tùy từng phiên bản PHP được sử dụng.

Làm cách nào để kích hoạt OpCode Cache?

Vì bộ nhớ đệm OpCode khả dụng tùy từng phiên bản PHP được sử dụng trên sever của bạn, vui lòng liên hệ với nhà phục vụ dịch vụ tàng trữ web của bạn để xem cách bật bộ nhớ đệm OpCode trên website của bạn.

Phương pháp này còn tồn tại hiệu suất cao với

bạn không? Nhận xét và cho chúng tôi biết!

5 hữu ích 0 phản hồi 51k xem chia sẻ

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn dùng cache size trong PHP

programming

php

PHP caching techniques

Cake PHP

Psr16Adapter

Redis

Redis trong Laravel

Reply
7
0
Chia sẻ

Share Link Tải Hướng dẫn dùng cache size trong PHP miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn dùng cache size trong PHP tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Hướng dẫn dùng cache size trong PHP miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn dùng cache size trong PHP

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn dùng cache size trong PHP vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #dùng #cache #size #trong #PHP

Related posts:

4303

Clip Hướng dẫn dùng cache size trong PHP 2022 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hướng dẫn dùng cache size trong PHP 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Hướng dẫn dùng cache size trong PHP 2022 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Hướng dẫn dùng cache size trong PHP 2022 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hướng dẫn dùng cache size trong PHP 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn dùng cache size trong PHP 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #dùng #cache #size #trong #PHP